სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26296 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ა. ქუთათელაძე, გ. გოგოლაძე, ა. სიხარულიძე. ნავთობის მოპოვების მათემატიკური მოდელის ეკონომიკური ეფექტიანობის განსაზღვრა. საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი . 2005წ. N 11.

ი. ბაზღაძე. ნავთობის მოპოვების, გადამუშავებისა და ტრანსპორტის ეკოლოგიური პრობლემები.. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. 2009წ. თბილისი,ტ 9, №6, 2009, ISSN 1512-0686 გვ. 577-580..

გ. ლობჯანიძე. ნავთობის მსოფლიო ბაზრის თანამედროვე მდგომარეობა და განვითარების ტენდენციები. ჟურნალი ,,სამთო ჟურნალი“, . 2013წ. 2013. № 2, გვ. 85-92.

გ. ვარშალომიძე. ნავთობის საბადოებზე პროდუქტიულ ჰორიზონტებში ფენის წყლების სელექციური იზოლაცია წყლით გაჯირჯვებადი პოლიმერების გამოყენებით. საქართველოს ნავთობი და გაზი. 2006წ. #19, გვ. 94–99.

გ. ტაბატაძე, ე.საყვარელიძე. ნავთობის ფაქტორი და ეკონომიკის სამი საკითხი, . ჟურნ. „საქართველოს ნავთობი და გაზი’’. 2004წ. #9, 2004, გვ. 25–27;.

ნ. ვაშაყმაძე, ნ. ნასყიდაშვილი, ნ. ბეგალიშვილი, ლ. შავლიაშვილი, დ. შავლაძე. ნავთობის ჭაბურღილიდან ავარიული გაჟონვებით გამოწვეული ნიადაგ-გრუნტის დაბინძურების კვლევა . საქართველოს ქიმიური ჟურნალი . 2011წ. 11, #1, გვ. 106-111.

გ. დურგლიშვილი. ნავთობის ჭაბურღილიდან მილგარე გაზის ამოსაღები მოწყობილობა. სამეცნიერო ტექნიკური ჟურნალი "ენერგია". 1999წ. 3(11)/1999) 96-97 გვ..

ი. გოგუაძე. ნავთობისა და გაზის სამფაზა მრავალკომპონენტიანი იზოთერმული ფილტრაციის მოდელი. საქართველოს ნავთობი და გაზი. 2007წ. #21, გვ. 104-108..

ი. გოგუაძე. ნავთობისა და გაზის შემოდინების გამომწვევი მეთოდები. საქართველოს ნავთობი და გაზი. 2007წ. #21, გვ. 86-104.

გ. ვარშალომიძე, ა. ჭიჭინაძე. ნავთობისა და გაზის ჭაბურღილების ბურღვისას ტექტონიკური აშლილობით გამოწვეული გართულების ანალიზი და მათთან ბრძოლის მეთოდოლოგიის შერჩევა. საქართველოს ნავთობი და გაზი. 2012წ. #27, გვ. 48–52.

ნ. ჩხუბიანიშვილი, კურცხალია ც., ენუქიძე ნ., შალიკიანი ქ.. ნავთობპროდუქტებით გაჭუჭყიანებული ჩამდინარე წყლების გაწმენდის მემბრანული ტექნოლოგიის დამუშავება. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის მაცნე, ქიმიის სერია. 2004წ. ტ. 30 #3-4, გვ. 199-2004.

ხ. მღებრიშვილი, გ. მიქაძე, , ე.მიქაძე, , ე.რუსიეშვილი. ნავთობპროდუქტების დანაკარგების შემცირების ეკოლოგიურ-ეკონომიკური ასპექტები მათი შენახვის პროცესში.. ბიზნეს-ინჟინერინგი №1 2017. 2017წ. №1, გვ. 8.

გ. მჭედლიშვილი, ლ. მახარაძე, ე. შაფაქიძე, გ. ტატურაშვილი, მ. ბროკიშვილი. ნავთობპროდუქტით გაჯერებული ჰიდოფობური პერლიტის ასფალტბეტონის ნარევში დანამატად გამოყენების შესაძლებლობის შესახებ. სტუ-ის შრომები. საგამომცემლო სახლი ,,ტექნიკური უნივერსიტეტი”. 2009წ. თბილისი. №4(474), 4 გვ..

ე.შაფაქიძე, გ.ტატურიშვილი, მ.ბროკიშვილი. ნავთობპროდუქტით გაჯერებული ჰიდროფობური პერლიტის ასფალტბეტონის ნარევში დანამატად გამოყენების შესაძლებლობის შესახებ. საქ. ტექნიკური უნივერსიტეტის შრომები. 2009წ. N4.

ვ. ლოლაძე, თ.ჟორდანია. ნავთობსადენების და გაზსადენების მშენებლობის შედეგად წარმოქმნილი თხრილებისა და მიწის ფერდოების დაცვა ეროზიისაგან. ჟურნალი ,,მეცნიერება და ტექნოლოგიები. 2002წ. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ჟურნალი#10-12.

ა. სულამანიძე, გ. დადიანიძე, , ბ. სარალიძე. ნავთობსადენებისათვის განკუთვნილი ფოლადების 12Х3СМФЮТ (ДИ-46)და 12Х4СМФЮТ (ДИ-47)ხელით ელექტრორკალური შედუღება. საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის მაცნე. ქიმიის სერია. . 2010წ. ტ.36, N2 გვ.258-261 .

ი. ჩხეტია, გ. არჩვაძე, ვ. ჯაჯანიძე. ნავთობსადენი და გლობალური ეკოპოლიტიკა. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა. 2015წ. №3.

მ. წურწუმია, გ. ხიტირი ი. ჩიკვაიძე თ. გაბუნია. ნავთობსადენის პროფილაქტიკის შედეგად მიღებული ნარჩენების შესწავლა და უნარჩენო გადამუშავება. საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია. „მოამბე“. 0წ. ტ. 9 #3, 5 გვ..

მ. წურწუმია, გ. ხიტირი ი. ჩიკვაიძე თ. გაბუნია. ნავთობსადენში დალექილი ნარჩენებიდან ნავთობპროდუქტებისა და საყოფაცხოვრებო პროდუქტების მიღება. პ. მელიქიშვილის ფიზიკური და ორგანული ქიმიის ინსტიტუტის შრომები. 2015წ. .

მ. წურწუმია, გ. ხიტირი ი. ჩიკვაიძე თ. გაბუნია. ნავთობსადენში დალექილი ნარჩენების შედგენილობა. Georgian Chemical Journal. 2013წ. 13(2),3 გვ.