სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26248 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ვ. მენთეშაშვილი, მ. მენთეშაშვილი, რ. თურმანიძე, ი. ზედგინიძე. ნამზადების მიღების ეფექტურობის ამაღლება წვრილსერიული წარმოების პირობებში . პერიოდული სამეცნიერო ჟურნალი „ინტელექტი“, N 3(17), თბილისი, გვ. 35-39. 2003წ. .

რ. თურმანიძე, ი. ზედგინიძე, მ. მენთეშაშვილი. ნამზადების მიღების ეფექტურობის ამაღლება წვრილსერიული წარმოების პირობებში . პერიოდული სამეცნიერო ჟურნალი „ინტელექტი“, N 3(17), თბილისი, გვ. 35-39. 2003წ. .

მ. ქავთარაძე. ნამუშევარი საკვები ცხიმების გადამუშავების შესახებ. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი . 2016წ. ტომი 16, #1, გვ. 207-213.

მ. ანდღულაძე, ნ. კუციავა. ნამუშევარი ძრავული ზეთების გაწმენდა-რეგენერაცია. 21-ე საუკუნის მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების განვითარების ძირითადი პარადიგმები. სტუ-ს შრომები. 2012წ. გვ.316-321.

ე. სადაღაშვილი, მეგრელიძე თამაზი, ენუქიძე თამარ. ნამცხვრის ცომის და მზა პროდუქტის თბოფიზიკური მახასიათებლების ექსპერიმენტული კვლევა. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ქუთაისის სამეცნიერო ცენტრის შრომები. 2006წ. XVI მეცნიერება, გვ 253-256.

თ. მეგრელიძე, ე. სადაღაშვილი, ენუქიძე თამარი. ნამცხვრის ცომისა და მზა ნაწარმის თბოფიზიკური მახასიათებლების ექსპერიმენტალური კვლევა. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ქუთაისის სამეცნიერო ცენტრის შრომები. 2006წ. გამოშვება 16. გვ. 25-29.

ხ. ლეჟავა, თ. ესაძე. ნანოდისპერსულ ნატრიუმის სილიკატის კომპოზიციურ მჭიდაზე დამზადებული მხურვალმედეგი ბეტონი. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის შრომები . 0წ. N1(499). თბილისი, 2016.; გვ.113-118;.

შ. შათირიშვილი, ნ. ებელაშვილი, ლ. შუბლაძე, ი. კეკელიძე. ნანოვერცხლით დურდოს დამუშავების გავლენა წითელი ღვინის ქიმიურ შემადგენლობაზე. საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენციის ნაშრომები "ინოვაციური ტექნოლოგიები და თანამედროვე მასალები". 2013წ. ქუთაისი, გვ. 67-68.

გ. ჯანელიძე, ლ. ჩახვაშვილი. ნანოსენსორული სისტემები, როგორც საინფორმაციო ტექნოლოგიების იმიტაციური მოდელირების საშუალებათა სისტემა. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის საერთაშორისო სამეცნიერო პედაგოგიური ჟურნალი "განათლება". 2014წ. N1 (10) გვ.169–173 2014წ.

დ. თავხელიძე, null, გ.ბიბილეიშვილი. ნანოსისტემების გამოყენების პერსპექტივა ბუნებრივი წყლებიდან ეკოლოგიურად სუფთა სასმელი წყლის მიღებაში . საქართველოს ქიმიური ჟურნალი №11/4 . 2011წ. .

გ. ბიბილეიშვილი. ნანოსისტემების გამოყენების პერსპექტივა ბუნებრივი წყლებიდან ეკოლოგიურათ სუფთა სასმელი წყლის მიღებაში. ჟ. "საქართველოს ქიმიური ჟურნალი". 2011წ. N 2, 2011, გვ. 238–241.

ხ. წეროძე, ი. ცომაია, ე. ჭურღულია. ნანოტექნოლოგია წამალთმცოდნეობაში. სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის შრომები X გამომცემლობა "მერიდიანი". 2011წ. გვ. 3.

ი. ცომაია, ე. ჭურღულია ხ. წეროძე. ნანოტექნოლოგია წამალთმცოდნეობაში.. სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის შრომები X, გამომცემლობა ,,მერიდიანი", თბილისი, 2011, გვ. 186-190.. 2011წ. X, გვ. 186-190..

ი. ცომაია. ნანოტექნოლოგიები მედიცინასა და ფარმაციაში. საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი International Scientific Journal, 3(38), გვ.190-193 . 2010წ. .

რ. გაფრინდაშვილი, რ. გაფრინდაშვილი, დ.ტუღუში, ნ.ნადირაშვილი, თ.მემანიშვილი. ნანოტექნოლოგიები სამედიცინო დანიშნულების ბიოდეგრადირებადი პოლიმერული მასალების დიზაინში . საერთაშორისო სამეცნირო-პრაქტიკული კონფერენცია “ინოვაციური ტექნოლოგიები და თანამედროვე მასალები”, ქუთაისი,. 2010წ. .

ზ. ქარუმიძე, ა. ჩიქოვანი. ნანოტექნოლოგიების ასპექტები მშენებლობაში. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი "მშენებლობა". 2011წ. №3(22), 2011. გვ.6-11.

ზ. ციხელაშვილი, ზ.ქარუმიძე, ა.ჩიქოვანი. ნანოტექნოლოგიების ასპექტები მშენებლობაში. სტუ, სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი "მშენებლობა", http://www.sheneba.ge,3(22), გვ.5. თბილისი. 2011წ. .

ნ. მაღლაკელიძე, ი.აბულაძე. ნ.გაბაშვილი. თ.გაბაშვილი, null. ნანოტექნოლოგიების განვითარების პერსპექტივები. გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი.მეშვიდე საერთაშორისო კონფერენცია: განათლება, ეკონომიკა და მდგრადი განთარება. . 2014წ. 28-29 ნოემბერი.გვ.110-112..

ი. ცომაია, ა. ჩიქოვანი. ნანოტექნოლოგიების განვითარების საკითხები და ნანომასალების ფიზიკურ-ქიმიურ თვისებათა ცვლილებები.. საერთაშორისო სამეც¬ნიე-რო ჟურნალი „კულტუ¬რა-თაშორისი კომუნი¬კაციე-ბი“, 2017, №28; ISSN 1512-4263; FAN 9771512 43 6007.. 2017წ. 2017, №28;.