სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26198 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ხ. ირემაშვილი. ნაპირსამაგრ ნაგებობათა მახასიათებელი დეფორმაციები და მათი გამომწვევი მიზეზები.. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი „მშენებლობა“.. 2014წ. №1(32), გვ.32-34.ISSN 1512-3936.

გ. ვარშალომიძე, ვ. ხითარიშვილი, ა. ჭიჭინაძე, ლ. აზმაიფარაშვილი. ნაპრალების წარმოქმნა ჭაბურღილების გაყვანისას და მათი გავლენა ქანების ნგრევის პროცესზე. საქართველოს ნავთობი და გაზი. 2015წ. #30, გვ. 133–138.

თ. მებუკე. ნარატივის განვითარების ისტორია. . საქართველოს განათლების მეცნიერებათა აკადემიის ჟურნალ „მოამბის“ დამატება. „შრომები“ . 2009წ. 2(14) 2009, გვ.47–53.

მ. კოპაძე, ბ. მხეიძე, ნ. დევიძე. ნარზან-ვოკლუზას მინერალური წყლის ფორმირების პირობები, ჰიდროგეოლოგიური რეჟიმი და რესურსები. ჰიდროგეოლოგიის და საინჟინრო გეოლოგიის შრომათა კრებული. 2001წ. XII.

თ. რუხაძე, ლელა ყურაშვილი. ნარკომანია-დაავადება თუ დანაშაული. თბილისის ღია სასწავლო უნივერსიტეტი. სამეცნიერო შრომების კრებული. 2015წ. №6 გვ. 57-61.

ნ. ძაგანია. ნარკომანიის ოჯახური წანამძღვრები. ქალი და 21-ე საუკუნე შრომები. 2011წ. თბილისი გვ.21..

ს. მიდელაშვილი, ნონა ლომიძე. ნარკოტიზმის პრობლემები და საქართველოს განდგომილი რეგიონები. . კონფერენციის კრებული -„ნარკოტიკების დეკრიმინალიზაცია – გამოსავალი თუ ჩიხი?!”. 2013წ. გვ. 52-55. .

ნ. იმნაძე, დ. ჩანქსელიანი, ი.ლეგაშვილი. ნარჩენების მართვის კანონმდებლობა და ინსტიტუციები საქართველოში. არსებული სიტუაცია. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. 2010წ. N4, გვ.155-157 კონფერენციის მასალები..

გ. არაბიძე. ნარჩენი ბიომასის ენერგეტიკული პოტენციალი საქართველოში(კადასტრი). საგამომცემლო სახლი "ტექნიკური უნივერსიტეტი",თბილისი,2013.. 2013წ. .

გ. არაბიძე. ნარჩენი ბიომასის ენერგეტიკული პოტენციალი საქართველოში(კადასტრი). საგამომცემლო სახლი "ტექნიკური უნივერსიტეტი",თბილისი,2013.. 0წ. .

თ. ჯიშკარიანი, სიჭინავა ხ.. ნარჩენი ბიომასის ენერგეტიკული პოტენციალის გამოყენების შესაძლებლობა მცხეთა-თიანეთის რეგიონის საჯარო სკოლების თბომომარაგებისათვის. „ენერგია", სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი. 2015წ. #1(73), გვ.9-13.

ზ. ჭარბაძე, ნათიშვილი ო. თევზაძე ვ.. ნატანებით ჰიპერკონცენტირებული ღვარცოფის არათანაბარი მოძრაობა არაპრიზმატულ კალაპოტებში. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტი. 2012წ. სამეცნიერო შრომათა კრებული N67, გვ.159-161, 2012 წ., თბილისი..

გ. ყიფიანი, ა. გეგუჩაძე. . ნატანისაგან ჰიდროელექტროსადგურის წყალსატევის თვითგამწმენდი კაშხალი. //საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია “ენერგეტიკა. რეგონალური პრობლემები და განვითარების პერსპექტივები:. 21-22 მაისი, ქუთაისი. მოხსენებების კრებული: აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობა. ქუთაისი, . 2010წ. გვ. 138-143.

მ. მარდაშოვა, უ. ზვიადაძე, ნ. ქიტიაშვილი, ნ. პაპიაშვილი. ნატახტრის სანიტარიული ზონის და მუხრანის ველის ნიადაგებში ტოქსიკური ლითონების განაწილების კანონზომიერებები. . სტუ-ს შრომები, ISSN1512-0996,. 2008წ. N1(467), გვ.34-38, თბილისი.

გ. დარცმელია. ნატო . გამომც.”ცოდნა”, სამეცნიერო ძიებანი. 2011წ. ტ.VII, გვ.21-25.

ე. გვენეტაძე. ნატო და ევროპის უშიშროების საკითხები. . საისტორიო ვერტიკალები. 0წ. #30. 100-103.

ჰ. კუპრაშვილი. ნატო თუ რუსეთი?. გაზ. „რეზონანსი“. 2008წ. # 009, 14.01.

თ. გრიგოლია. ნატოს ISAF-ის მისია ავღანეთის რეაბილიტაციისა დარეინტეგრაციის პროცესში. ბიზნეს-ინჟინერინგი. 2011წ. #1.

თ. კუპრეიშვილი. ნატოს ISAF-ის მისიაში კავკასიის ცენტრალური სახელმწიფოს, საქართველოს მონაწილეობა - ქვეყნის უსაფრთხოების გარანტი. სამეცნიერო ჟურნალი „განათლება“. 2015წ. N3(14), გვ.118-121.

ე. გვენეტაძე. ნატოსა და რუსეტის პოლიტიკური ურთიერთობების ისტორიიდან. საისტორიო ვერტიკალები, #18. 2009წ. .