სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26282 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

გ. მჭედლიშვილი, ლ. მახარაძე, ე. შაფაქიძე, გ. ტატურაშვილი, მ. ბროკიშვილი. ნავთობპროდუქტით გაჯერებული ჰიდოფობური პერლიტის ასფალტბეტონის ნარევში დანამატად გამოყენების შესაძლებლობის შესახებ. სტუ-ის შრომები. საგამომცემლო სახლი ,,ტექნიკური უნივერსიტეტი”. 2009წ. თბილისი. №4(474), 4 გვ..

ე.შაფაქიძე, გ.ტატურიშვილი, მ.ბროკიშვილი. ნავთობპროდუქტით გაჯერებული ჰიდროფობური პერლიტის ასფალტბეტონის ნარევში დანამატად გამოყენების შესაძლებლობის შესახებ. საქ. ტექნიკური უნივერსიტეტის შრომები. 2009წ. N4.

ვ. ლოლაძე, თ.ჟორდანია. ნავთობსადენების და გაზსადენების მშენებლობის შედეგად წარმოქმნილი თხრილებისა და მიწის ფერდოების დაცვა ეროზიისაგან. ჟურნალი ,,მეცნიერება და ტექნოლოგიები. 2002წ. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ჟურნალი#10-12.

ა. სულამანიძე, გ. დადიანიძე, , ბ. სარალიძე. ნავთობსადენებისათვის განკუთვნილი ფოლადების 12Х3СМФЮТ (ДИ-46)და 12Х4СМФЮТ (ДИ-47)ხელით ელექტრორკალური შედუღება. საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის მაცნე. ქიმიის სერია. . 2010წ. ტ.36, N2 გვ.258-261 .

ი. ჩხეტია, გ. არჩვაძე, ვ. ჯაჯანიძე. ნავთობსადენი და გლობალური ეკოპოლიტიკა. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა. 2015წ. №3.

მ. წურწუმია, გ. ხიტირი ი. ჩიკვაიძე თ. გაბუნია. ნავთობსადენის პროფილაქტიკის შედეგად მიღებული ნარჩენების შესწავლა და უნარჩენო გადამუშავება. საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია. „მოამბე“. 0წ. ტ. 9 #3, 5 გვ..

მ. წურწუმია, გ. ხიტირი ი. ჩიკვაიძე თ. გაბუნია. ნავთობსადენში დალექილი ნარჩენებიდან ნავთობპროდუქტებისა და საყოფაცხოვრებო პროდუქტების მიღება. პ. მელიქიშვილის ფიზიკური და ორგანული ქიმიის ინსტიტუტის შრომები. 2015წ. .

მ. წურწუმია, გ. ხიტირი ი. ჩიკვაიძე თ. გაბუნია. ნავთობსადენში დალექილი ნარჩენების შედგენილობა. Georgian Chemical Journal. 2013წ. 13(2),3 გვ.

ი. ბაზღაძე, ლ. გვერდწითელი, ჯ.გუგეშიძე, ლ.დოღონაძე. ნავთობსაწყობიდან გაფრქვეული ნავთობპროდუქტების ემისიები. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, შრომები. 2010წ. თბილისი, გვ: 166-168.

თ. თევზაძე, ვ. ჟორდანია, თ. ცაგარელი. ნავსადგურების მშენებლობისა და რეკონსტრუქციის ტექნიკურ-ეკონომიკური და ეკოლოგიური პრობლემები საქართველოს შავიზღვისპირეთში.. მეცნიერება და ტექნოლოგიები. 2002წ. #10-12, თბილისი, გვ. 138-143.

მ. ვართანოვი. ნავსადგურის მშენებლობის გეოეკოლოგიური პირობების ეკონომიკური ასპეკტები . მეცნიერება და ტექნოლოგიები . 2010წ. №3-4, გვ.75-78.

. ნავსადგურის მშენებლობის გეოეკოლოგიური პირობების ეკონომიკური ასპექტები. მეცნიერება და ტექნოლოგიები. 2010წ. № 3-4,გვ.75-78..

დ. ფოცხვერია, მ.ვართანოვი, ვ.შურღაია. ნავსადგურის მშენებლობის გეოეკოლოგიური პირობების ეკონომიური ასპექტები.. მეცნიერება და ტექნოლოგიები. 2010წ. გვ.75-78.

თ. თევზაძე, მ.ვართანოვი,, დ.ფოცხვერია, ვ.შურღაია. ნავსადგურის მშენებლობის გეოეკოლოგიური პირობების ეკონომიური ასპექტები.. მეცნიერება და ტექნოლოგიები. 2010წ. გვ.75-78.

ვ. შურღაია, მ. ვართანოვი, დ. ფოცხვერია. ნავსადგურის მშენებლობის გეოლოგიური პირობების ეკონომიკური ასპექტები.. ჟურნალი ”მეცნიერება და ტექნოლოგიები”. 2010წ. # 4-6 გვ. 75-78.

ი. ახვლედიანი. ნაზარლების სამაროვანზე მოპოვებული არქეოლოგიური მასალის გეოლოგია–მინერალოგიური კვლევის შედეგები, ხორნაბუჯი I. . 2011წ. .

გ.გაჩეჩილაძე, თ.ცინცაძე, ს.გორგიჯანიძე, მ. ფხაკაძე. ნაზღვევი წყალდიდობები და წყალმოვარდნები საქართველოში.. საქ. ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტის შრომები.. 2009წ. ტ.10. ტბილისი , გვ. 49-53..

დ. გუბელაძე. ნაკადის დინების თავისებურებანი კალაპოტის ზედაპირულ შრეში. ჟურნალი ჰიდროინჟინერია ტომი საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2016წ. 4 გვ..

დ. გუბელაძე. ნაკადისა და წყალგაჯერებული გრუნტის ურთიერთზემოქმედების კანონზომიერებანი. ჟურნალი „მეცნიერება და ცხოვრება „ . 2015წ. 1ტომი , თსაუ, თბილისი .გვ.14-18.

გ. ცინცაძე, თ.წივწივაძე, მ.საჩკოვი, რ.ჩაგუნავა. ნაკეთობათა მოოქროვება ვახტანგVI -ს "ქიმიის" მიხედვით. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. ტ.3, N1.. 2003წ. . ტ.3, N1..