სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26282 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ა. ტაბატაძე, დ. ტაბატაძე. ნაკრები,ფენოვანი რგოლური სფერული გარსის გაანგარიშება,მასალის პლასტიკური თვისებების გათვალისწინებით.. სამეცნიერო ტექნიკური ჟურნალი "მშენებლობა". 2007წ. N3(6),2007წ. გვ:117-120.

თ. ცინცაძე, თავართქილაძე კუკური. ნალექების ჰორიზონტალური გავრცობადობა და მისი სეზონური ცვლილება. ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტის გამომცემლობა, ჰმი-ს შრომათა კრებული. 2014წ. ტ.120.

თ. ცინცაძე, ნ. ბეგალიშვილი, ბ. ბერიტაშვილი, ნ.ნ. ბეგალიშვილი, ნ. ცინცაძე, ს. მდივანი. ნალექთა რეჟიმული მონაცემებით ექსტრემალურად უხვი ნალექების რიკის შეფასება. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტის შრომათა კრებული. 2013წ. ტ.119.

მ. ტატიშვილი, ნ.ბეგალიშვილი. ნალექწარმოქმნის ეფექტურობის გამოკვლევის ზოგიერთი შედეგი კონვექციური ღრუბლის ანალიზური მოდელის გამოყენებით. ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტის შრომები. 2010წ. #114, 38-43.

ნ. ბეგალიშვილი, მ.ტატიშვილი/M.Tatishvili. ნალექწარმოქმნის ეფექტურობის გამოკვლევის ზოგიერთი შედეგი კონვექციური ღრუბლის ანალიზური მოდელის გამოყენებით/On the Some Investigation Results of Precipitation Efficiency Using Analytical Model of Convective Cloud. ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტის შრომები. 2010წ. ტ.114,გვ.38-43,ჰმი-ის გამომცემლობა,თბილისი/vol.114,p.38-43,publ. of IHM,Tbilisi,2010,(in Georgian).

პ. ჭიჭაღუა, ი.დეკანოზიშვილი. ნამახვანჰესის კშხლის მშენებლობის რაიონის კლიმატური მონაცემების დამუშავების შედეგები. ენერგია . 2010წ. #2(54)გვ. 96–98.

ვ. მენთეშაშვილი, მ. მენთეშაშვილი, რ. თურმანიძე, ი. ზედგინიძე. ნამზადების მიღების ეფექტურობის ამაღლება წვრილსერიული წარმოების პირობებში . პერიოდული სამეცნიერო ჟურნალი „ინტელექტი“, N 3(17), თბილისი, გვ. 35-39. 2003წ. .

რ. თურმანიძე, ი. ზედგინიძე, მ. მენთეშაშვილი. ნამზადების მიღების ეფექტურობის ამაღლება წვრილსერიული წარმოების პირობებში . პერიოდული სამეცნიერო ჟურნალი „ინტელექტი“, N 3(17), თბილისი, გვ. 35-39. 2003წ. .

მ. ქავთარაძე. ნამუშევარი საკვები ცხიმების გადამუშავების შესახებ. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი . 2016წ. ტომი 16, #1, გვ. 207-213.

მ. ანდღულაძე, ნ. კუციავა. ნამუშევარი ძრავული ზეთების გაწმენდა-რეგენერაცია. 21-ე საუკუნის მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების განვითარების ძირითადი პარადიგმები. სტუ-ს შრომები. 2012წ. გვ.316-321.

ე. სადაღაშვილი, მეგრელიძე თამაზი, ენუქიძე თამარ. ნამცხვრის ცომის და მზა პროდუქტის თბოფიზიკური მახასიათებლების ექსპერიმენტული კვლევა. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ქუთაისის სამეცნიერო ცენტრის შრომები. 2006წ. XVI მეცნიერება, გვ 253-256.

თ. მეგრელიძე, ე. სადაღაშვილი, ენუქიძე თამარი. ნამცხვრის ცომისა და მზა ნაწარმის თბოფიზიკური მახასიათებლების ექსპერიმენტალური კვლევა. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ქუთაისის სამეცნიერო ცენტრის შრომები. 2006წ. გამოშვება 16. გვ. 25-29.

ხ. ლეჟავა, თ. ესაძე. ნანოდისპერსულ ნატრიუმის სილიკატის კომპოზიციურ მჭიდაზე დამზადებული მხურვალმედეგი ბეტონი. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის შრომები . 0წ. N1(499). თბილისი, 2016.; გვ.113-118;.

შ. შათირიშვილი, ნ. ებელაშვილი, ლ. შუბლაძე, ი. კეკელიძე. ნანოვერცხლით დურდოს დამუშავების გავლენა წითელი ღვინის ქიმიურ შემადგენლობაზე. საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენციის ნაშრომები "ინოვაციური ტექნოლოგიები და თანამედროვე მასალები". 2013წ. ქუთაისი, გვ. 67-68.

გ. ჯანელიძე, ლ. ჩახვაშვილი. ნანოსენსორული სისტემები, როგორც საინფორმაციო ტექნოლოგიების იმიტაციური მოდელირების საშუალებათა სისტემა. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის საერთაშორისო სამეცნიერო პედაგოგიური ჟურნალი "განათლება". 2014წ. N1 (10) გვ.169–173 2014წ.

დ. თავხელიძე, null, გ.ბიბილეიშვილი. ნანოსისტემების გამოყენების პერსპექტივა ბუნებრივი წყლებიდან ეკოლოგიურად სუფთა სასმელი წყლის მიღებაში . საქართველოს ქიმიური ჟურნალი №11/4 . 2011წ. .

გ. ბიბილეიშვილი. ნანოსისტემების გამოყენების პერსპექტივა ბუნებრივი წყლებიდან ეკოლოგიურათ სუფთა სასმელი წყლის მიღებაში. ჟ. "საქართველოს ქიმიური ჟურნალი". 2011წ. N 2, 2011, გვ. 238–241.

ხ. წეროძე, ი. ცომაია, ე. ჭურღულია. ნანოტექნოლოგია წამალთმცოდნეობაში. სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის შრომები X გამომცემლობა "მერიდიანი". 2011წ. გვ. 3.

ი. ცომაია, ე. ჭურღულია ხ. წეროძე. ნანოტექნოლოგია წამალთმცოდნეობაში.. სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის შრომები X, გამომცემლობა ,,მერიდიანი", თბილისი, 2011, გვ. 186-190.. 2011წ. X, გვ. 186-190..