სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26198 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ა. გოგიბერიძე, მ. ერისთავი, დ. ჩიკაშუა. ნატრიუმის სულფატის გამოყენებით დაბალფოსფორიანი სილიკომანგანუმის მიღების საკითხისათვის კაზმიდან კვარციტის გამორიცხვით. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის მოამბე, თბილისი. 2006წ. 32, 1-2 გვ..

ა. გოგიბერიძე, ლ. გვასალია, რ.შეყლაშვილი. ნატრიუმის სულფიდის გამოყენების შესწავლა III ხარისხის მანგანუმის მადნის დეფოსფორირების პროცესში. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. 2009წ. N9, 5 გვ.

ა. გოგიბერიძე, ლ. გვასალია. ნატრიუმის სულფიდის გამოყენების შესწავლა III ხარისხის მჩატეფორებიანი მანგანუმის მადნი8ს დეფორმირების პროცესში. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. 2009წ. N5, 2 გვ..

ლ. გვასალია, ლ. გვასალია, ა. გოგიბერიძე. ნატრიუმის სულფიდის გამოყენების შესწავლა III ხარისხის მჩატეფორებიანი მანგანუმის მადნის დეფორმირების პროცესში. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი, თბილისი. 2009წ. №5, 2 გვ.

მ. კაპანაძე, ვ.გორდელაძე, მ.მშვილდაძე, ა.სარუხანიშვილი, ნ.ქებაძე. ნატრიუმის, სტრონციუმის, ბარიუმის კარბონატების, ბორის მჟავასა და სილიციუმის დიოქსიდის შეფასება იწ სპექტროსკოპიის საშუალებით. ტექნიკური უნივერსიტეტის შრომების კრებული. 2018წ. 3 გვ..

ლ. იმნაიშვილი. ნატროშვილი ო. მრავალფუნქციური მიმდევრული მოდულის სინთეზისას მიკროფუნქციების უნივერსალური სიმრავლის განსაზღვრის ერთი მეთოდის შესახებ. - სტუ-ს შრომები, # 13 (368), 1990, გვ. 59-63. . . 1990წ. .

ა. ლორია. ნატურალიზაცია და საკუთრების უფლება საქართველოში. ჟურნ. "მართლმსაჯულება და კანონი". 2006წ. # 4(11).

გ. ჩაჩანიძე, ა. დოგრაშვილი, თ. ჩხარტიშვილი. ნატურალურ რიცხვთა ცნება სიმრავლეთა თეორიის გამოყენებით. მეცნიერებათა აღორძინების ფონდი „ინტელექტის სამეცნიერო შრომების კრებული, თბილისი. 1997წ. #1.

თ. ჩუბინიშვილი, null. ნატურალური აბრეშუმის წარმოება (ისტორია, ტექნოლოგია, განვითარების ინფორ-მაციული კვლევა, მსოფლიო სტატისტიკა). . ,ტექინფორმი.დეპონირებული შრომები 2010. 2010წ. დეპ. შრომა.რეგ.№1258. 2010.

ნ.ჩხაიძე, თ.ჩუბინიშვილი. ნატურალური აბრეშუმის წარმოება (ისტორია, ტექნოლოგია, განვითარების ინფორმაციული კვლევა, მსოფლიო სტატისტიკა). დეპონირებული შრომა #1258. 2010წ. ტექინფორმი.

ნ. ჩხაიძე. ნატურალური აბრეშუმის წარმოება(ისტორია, ტექნოლოგია, მსოფლიო სტატისტიკა). დეპონირებული შრომა.ტექინფორმი.№1258,2010წ.. 0წ. .

ლ. ლურსმანაშვილი, ნ.დოლიძე, მ.დათუაშვილი. ნატურალური ბეწვის ნაწარმის კონსტრუქციული თავისებურებები. საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის მაცნე, ქიმიის სერია, ტომი34. 2008წ. N2 229-231გვ..

რ. კლდიაშვილი, თ.წივწივადზე, ნ.ჩიგოგიძე, რ.სხილაძე, გ.სულაქველიძე, ე.ჩიგოგიძე. ნატურალური ბუნებრივი კონსერვანტები კვების პროდუქტებში. საქართველოს მეცნიერ აკადემიის მაცნე, ბიომედიცინის სერია. 2012წ. ტ.38, $3-4, გვ.3.

თ. წივწივაძე, ნ.ჩიგოგიძე, რ.სხილაძე, რ.კლდიაშვილი, გ.სულაქველიძე, ე.ჩიგოგიძე. ნატურალური ბუნებრივი კონსერვანტი კვების პროდუქტებისათვის. მეცნიერებათა აკადემია მაცნე ბიომედიცინის სერია. 2012წ. ტ.38, N3-4.

მ. კუმელაშვილი, ლ. ბაშელეიშვილი, ნ. რუხაძე. ნატურალური და მოდელირებული ტექტონიკური სტრუქტურის იდენტიფიკაცია საქართველოს ზოგიერთი რეგიონის მაგალითზე. საქართველოს ნავთობი და გაზი. 2013წ. №28, გვ.29-35.

ა. ხოტივარი, ილურიძე ნელი. ნატურალური სამკურნალო - პროფილაქტიკური კონსერვი. . სსმმ აკადემიის მოამბე. 2003წ. №11, გვ. 160.

გ. კაიშაური, თ. შამათავა, ნ. ლომთაძე. ნატურალური წვენი აქტინიდიისაგან. საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის სამეცნიერო ჟურნალი "მოამბე". თბ.. 2015წ. 34. მაისი. გვ. 311 - 312.

ლ. ქუთათელაძე, ჭეიშვილი მ.. ნატურალური წითელი საღებავის დამზადება უალკოჰოლო სასმელების მრეწველობისათვის. სსმმ აკადემიის მოამბე. 2005წ. №13.

ნ. არუდაშვილი, ო. ლანჩავა, გ. ნოზაძე. ნატურული აეროდინამიკური დაკვირვებების შედეგები ჩაქვი-მახინჯაურის საავტომობილო გვირაბებში. სამთო ჟურნალი თბილისი. 2016წ. N1(36) გვ.61-63.

ე. სადაღაშვილი, გ.ჭირაქაძე, ბ.გიკაშვილი. ნაფთოპირანის აზოწარმოებული. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემისს მაცნე, ქიმიის სერია. 2002წ. ტომი 28#1-2 თბილისი, 2002. გვ.192-193.