სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26281 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

რ. გაფრინდაშვილი, რ. გაფრინდაშვილი, დ.ტუღუში, ნ.ნადირაშვილი, თ.მემანიშვილი. ნანოტექნოლოგიები სამედიცინო დანიშნულების ბიოდეგრადირებადი პოლიმერული მასალების დიზაინში . საერთაშორისო სამეცნირო-პრაქტიკული კონფერენცია “ინოვაციური ტექნოლოგიები და თანამედროვე მასალები”, ქუთაისი,. 2010წ. .

ზ. ქარუმიძე, ა. ჩიქოვანი. ნანოტექნოლოგიების ასპექტები მშენებლობაში. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი "მშენებლობა". 2011წ. №3(22), 2011. გვ.6-11.

ზ. ციხელაშვილი, ზ.ქარუმიძე, ა.ჩიქოვანი. ნანოტექნოლოგიების ასპექტები მშენებლობაში. სტუ, სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი "მშენებლობა", http://www.sheneba.ge,3(22), გვ.5. თბილისი. 2011წ. .

ნ. მაღლაკელიძე, ი.აბულაძე. ნ.გაბაშვილი. თ.გაბაშვილი, null. ნანოტექნოლოგიების განვითარების პერსპექტივები. გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი.მეშვიდე საერთაშორისო კონფერენცია: განათლება, ეკონომიკა და მდგრადი განთარება. . 2014წ. 28-29 ნოემბერი.გვ.110-112..

ი. ცომაია, ა. ჩიქოვანი. ნანოტექნოლოგიების განვითარების საკითხები და ნანომასალების ფიზიკურ-ქიმიურ თვისებათა ცვლილებები.. საერთაშორისო სამეც¬ნიე-რო ჟურნალი „კულტუ¬რა-თაშორისი კომუნი¬კაციე-ბი“, 2017, №28; ISSN 1512-4263; FAN 9771512 43 6007.. 2017წ. 2017, №28;.

ა. ჩიქოვანი, ქარუმიძე ზეინაბ, ზ. ციხელაშვილი. ნანოტექნოლოგიის ასპექტები მშენებლობაში. სამეცნიერო–ტექნიკური ჟურნალი „მშენებლობა“, N3(22), 2011 . 2011წ. .

ი. ცომაია, მოსეშვილი თ.ჯ. ხარბედია თ.ზ.. ნანოტექნოლოგიის გავლენა წამალთა ფორმებზე.. Georgian Engineering News #1, 2012, ст. 106-108.. 2012წ. #1, 2012, გვ. 106-108..

მ. კოდუა, რიჟამაძე ირაკლი . ნაპირგასწვრივ ტალღურ მოძრაობათა გაანგარიშებისთვის საზღვაო და სამდინარო არხებში. მეცნიერება და ენერგეტიკა, ენერგია. 2017წ. 2(82 ), გვ. 75-81.

შ. გაგოშიძე. ნაპირგასწვრივი ტალღები ტრაპეციული კვეთის არხებში. ელექტრონული ჟურნალი EOL. 2011წ. .

ხ. ირემაშვილი. ნაპირდამცავ ნაგებობაზე პროგრესული ტალღით გამოწვეული დატვირთვის ძირითადი პარამეტრების განსაზღვრა.. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი „ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა“. 2010წ. №2,გვ64-68. ISSN 1512-3537.

ხ. ირემაშვილი. ნაპირდამცავ ნაგებობათა გამორეცხვისაგან დამცავი ეფექტური მოწყობილობები.. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი „მშენებლობა“. . 2014წ. №2(33), გვ.75-78. ISSN 1512-3936.

ხ. ირემაშვილი, ნიკოლოზ თევდორაშვილი. ნაპირდამცავ ნაგებობათა და კალოპოტში მიმდინარე პროცესების ურთიერთზემოქმედება.. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი „ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა“. 2007წ. №3(28),გვ53-58. ISSN 1512-3537.

ხ. ირემაშვილი. ნაპირდამცავ ნაგებობათა კლასიფიკაცია და მათი გავლენა რკინიგზის მუშაობის ეფექტიანობაზე.. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი „ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა“. .. 2012წ. №2 (24) გვ:68-74. ISSN 1512-3537.

ხ. ირემაშვილი. ნაპირდამცავი ნაგებობების მშენებლობის თავისებურებები მთის მდინარეთა ხეობებში გამავალ გზებზე.. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი „მშენებლობა“. . 2013წ. №2(29), გვ.93-98. ISSN 1512-3936.

ხ. ირემაშვილი. ნაპირსამაგრ ნაგებობათა მახასიათებელი დეფორმაციები და მათი გამომწვევი მიზეზები.. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი „მშენებლობა“.. 2014წ. №1(32), გვ.32-34.ISSN 1512-3936.

გ. ვარშალომიძე, ვ. ხითარიშვილი, ა. ჭიჭინაძე, ლ. აზმაიფარაშვილი. ნაპრალების წარმოქმნა ჭაბურღილების გაყვანისას და მათი გავლენა ქანების ნგრევის პროცესზე. საქართველოს ნავთობი და გაზი. 2015წ. #30, გვ. 133–138.

თ. მებუკე. ნარატივის განვითარების ისტორია. . საქართველოს განათლების მეცნიერებათა აკადემიის ჟურნალ „მოამბის“ დამატება. „შრომები“ . 2009წ. 2(14) 2009, გვ.47–53.

მ. კოპაძე, ბ. მხეიძე, ნ. დევიძე. ნარზან-ვოკლუზას მინერალური წყლის ფორმირების პირობები, ჰიდროგეოლოგიური რეჟიმი და რესურსები. ჰიდროგეოლოგიის და საინჟინრო გეოლოგიის შრომათა კრებული. 2001წ. XII.

თ. რუხაძე, ლელა ყურაშვილი. ნარკომანია-დაავადება თუ დანაშაული. თბილისის ღია სასწავლო უნივერსიტეტი. სამეცნიერო შრომების კრებული. 2015წ. №6 გვ. 57-61.

ნ. ძაგანია. ნარკომანიის ოჯახური წანამძღვრები. ქალი და 21-ე საუკუნე შრომები. 2011წ. თბილისი გვ.21..