სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26281 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ს. მიდელაშვილი, ნონა ლომიძე. ნარკოტიზმის პრობლემები და საქართველოს განდგომილი რეგიონები. . კონფერენციის კრებული -„ნარკოტიკების დეკრიმინალიზაცია – გამოსავალი თუ ჩიხი?!”. 2013წ. გვ. 52-55. .

ნ. იმნაძე, დ. ჩანქსელიანი, ი.ლეგაშვილი. ნარჩენების მართვის კანონმდებლობა და ინსტიტუციები საქართველოში. არსებული სიტუაცია. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. 2010წ. N4, გვ.155-157 კონფერენციის მასალები..

გ. არაბიძე. ნარჩენი ბიომასის ენერგეტიკული პოტენციალი საქართველოში(კადასტრი). საგამომცემლო სახლი "ტექნიკური უნივერსიტეტი",თბილისი,2013.. 2013წ. .

გ. არაბიძე. ნარჩენი ბიომასის ენერგეტიკული პოტენციალი საქართველოში(კადასტრი). საგამომცემლო სახლი "ტექნიკური უნივერსიტეტი",თბილისი,2013.. 0წ. .

თ. ჯიშკარიანი, სიჭინავა ხ.. ნარჩენი ბიომასის ენერგეტიკული პოტენციალის გამოყენების შესაძლებლობა მცხეთა-თიანეთის რეგიონის საჯარო სკოლების თბომომარაგებისათვის. „ენერგია", სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი. 2015წ. #1(73), გვ.9-13.

ზ. ჭარბაძე, ნათიშვილი ო. თევზაძე ვ.. ნატანებით ჰიპერკონცენტირებული ღვარცოფის არათანაბარი მოძრაობა არაპრიზმატულ კალაპოტებში. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტი. 2012წ. სამეცნიერო შრომათა კრებული N67, გვ.159-161, 2012 წ., თბილისი..

გ. ყიფიანი, ა. გეგუჩაძე. . ნატანისაგან ჰიდროელექტროსადგურის წყალსატევის თვითგამწმენდი კაშხალი. //საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია “ენერგეტიკა. რეგონალური პრობლემები და განვითარების პერსპექტივები:. 21-22 მაისი, ქუთაისი. მოხსენებების კრებული: აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობა. ქუთაისი, . 2010წ. გვ. 138-143.

მ. მარდაშოვა, უ. ზვიადაძე, ნ. ქიტიაშვილი, ნ. პაპიაშვილი. ნატახტრის სანიტარიული ზონის და მუხრანის ველის ნიადაგებში ტოქსიკური ლითონების განაწილების კანონზომიერებები. . სტუ-ს შრომები, ISSN1512-0996,. 2008წ. N1(467), გვ.34-38, თბილისი.

გ. დარცმელია. ნატო . გამომც.”ცოდნა”, სამეცნიერო ძიებანი. 2011წ. ტ.VII, გვ.21-25.

ე. გვენეტაძე. ნატო და ევროპის უშიშროების საკითხები. . საისტორიო ვერტიკალები. 0წ. #30. 100-103.

ჰ. კუპრაშვილი. ნატო თუ რუსეთი?. გაზ. „რეზონანსი“. 2008წ. # 009, 14.01.

თ. გრიგოლია. ნატოს ISAF-ის მისია ავღანეთის რეაბილიტაციისა დარეინტეგრაციის პროცესში. ბიზნეს-ინჟინერინგი. 2011წ. #1.

თ. კუპრეიშვილი. ნატოს ISAF-ის მისიაში კავკასიის ცენტრალური სახელმწიფოს, საქართველოს მონაწილეობა - ქვეყნის უსაფრთხოების გარანტი. სამეცნიერო ჟურნალი „განათლება“. 2015წ. N3(14), გვ.118-121.

ე. გვენეტაძე. ნატოსა და რუსეტის პოლიტიკური ურთიერთობების ისტორიიდან. საისტორიო ვერტიკალები, #18. 2009წ. .

ა. გოგიბერიძე, მ. ერისთავი, დ. ჩიკაშუა. ნატრიუმის სულფატის გამოყენებით დაბალფოსფორიანი სილიკომანგანუმის მიღების საკითხისათვის კაზმიდან კვარციტის გამორიცხვით. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის მოამბე, თბილისი. 2006წ. 32, 1-2 გვ..

ა. გოგიბერიძე, ლ. გვასალია, რ.შეყლაშვილი. ნატრიუმის სულფიდის გამოყენების შესწავლა III ხარისხის მანგანუმის მადნის დეფოსფორირების პროცესში. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. 2009წ. N9, 5 გვ.

ა. გოგიბერიძე, ლ. გვასალია. ნატრიუმის სულფიდის გამოყენების შესწავლა III ხარისხის მჩატეფორებიანი მანგანუმის მადნი8ს დეფორმირების პროცესში. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. 2009წ. N5, 2 გვ..

ლ. გვასალია, ლ. გვასალია, ა. გოგიბერიძე. ნატრიუმის სულფიდის გამოყენების შესწავლა III ხარისხის მჩატეფორებიანი მანგანუმის მადნის დეფორმირების პროცესში. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი, თბილისი. 2009წ. №5, 2 გვ.

მ. კაპანაძე, ვ.გორდელაძე, მ.მშვილდაძე, ა.სარუხანიშვილი, ნ.ქებაძე. ნატრიუმის, სტრონციუმის, ბარიუმის კარბონატების, ბორის მჟავასა და სილიციუმის დიოქსიდის შეფასება იწ სპექტროსკოპიის საშუალებით. ტექნიკური უნივერსიტეტის შრომების კრებული. 2018წ. 3 გვ..

ლ. იმნაიშვილი. ნატროშვილი ო. მრავალფუნქციური მიმდევრული მოდულის სინთეზისას მიკროფუნქციების უნივერსალური სიმრავლის განსაზღვრის ერთი მეთოდის შესახებ. - სტუ-ს შრომები, # 13 (368), 1990, გვ. 59-63. . . 1990წ. .