სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26198 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ვ. მაისურაძე, ო. ლაბაძე, პ.მანჯავიძე. ნახევარსფერული ფორმის ინდუქციური პირველადი გარდამქმნელების მგრძნობიარობის გაზრდის გზები . საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ა.ელიაშვილის სახელობის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული. 2005წ. №9, გვ.159-164.

მ. ცერცვაძე. ნახევარწრეწირულ კონტურთა ტოპოლოგიური პარამეტრების გავლენა კუთხური გადაადგილების ურთიერთინდუქციური პირველადი გარდამქმნელის გამომავალ მახასიათებელზე. სტუ-ის შრომები. 1992წ. 2 (385) გვ. 76-80 .

მ. ცერცვაძე. ნახევარწრეწირულ კონცენტრულ კონტურთა ურთიერთინდუქციურობის გათვლის რიცხვით-ანალიზური მეთოდი. საქართველოს მეცნ. აკად. მოამბე. 1992წ. 1 (ტომი 145). გვ. 138-141.

ო. ლაბაძე. ნახევარწრეწირულ კონცენტრულ კონტურთა ურთიერთინდუქციურობის გათვლის რიცხვითი-ანალიზური მეთოდი . საქართველოს მეცნ. აკად. მოამბე. 1992წ. #1, ტომი 145, გვ. 138-141.

ი. ნავდარაშვილი. ნახევარწრიული კვეთის მქონე დასველებული კაპილარული ზედაპირებიდან სითხის (წყლის) აორთქლების პროცესის გამოკვლევა. მშენებლობა, სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი. 2010წ. 3(18), გვ. 84-88.

ე. ედიბერიძე, თ. ნანიტაშვილი, ც. შლაკაძე, ლ. ეჯიბია. ნახევრად ტკბილი და ნახევრად მშრალი ღვინოების ტექნოლოგიაში ზოგიერთი ბუნებრივი კონსერვანტების გამოყენების შესახებ. საქართველოს კვების მრეწველობის ს/კ ინსტიტუტის შრომათა კრებული. 2004წ. ტომი 7, გვ. 37-38.

პ. ნადირაშვილი, ა. ბურდულაძე, თ. მექანარიშვილი, მ. მაღრაძე. ნახევრად ხისტი (კომპოზიციური) საგზაო ფენილები ძველი ასფალტბეტონის გამოყენებით. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის შრომები . 2008წ. ISSN 1512-0996 #1(467) თბილისი, საქართველო გვ.92–96.

თ. ნანიტაშვილი, ედიბერიძე ეთერი. ნახევრადტკბილი და ნახევრად მშრალი ღვინოების ტექნოლოგიაში ზოგიერთი ბუნებრივი კონსერვანტების გამოყენების შესახებ. საქართველოს კვების მრეწველობის ს/კ ინსტიტუტის შრომები. 2004წ. ტომი 7.

რ. თხინვალელი, ი. ნახუცრიშვილი, გ.კახნიაშვილი. ნახირბადის მონოოქსიდის კატალიზური ჟანგვის თავისებურებები. საქ. ნაც მეცნიერებათა .აკადემიიას მაცნე ქინიის სერია.. 2016წ. ტ.42, N2, 153-155.

ჯ. ნიკურაძე, დ.ტ. ლეჟავა ლ.რ/.ყურაშვილი გ.გ. ჩუბინიძე გ.ი. ჭითანავა. ნახშირბადზე დაფენილი ბორის შინაგანი ხახუნის ტემპერატურული სპექტრი. ს.ტ.უ. სამეცნიერო შრომები 1991 წ. 3 ( 376). 1991წ. .

ქ. წერეთელი, წერეთელი ნუგზარ, მაზმიშვილი ს., ნანობაშვილი დომნა. ნახშირბადიანი ფერომანგანუმის სპეცკონცენტრატიანი კაზმის ზოგიერთი მეტალურგიულ თვისებების გამოკვლევა. სტუ-ს შრომები . 2004წ. 2(452); გვ 112-115.

ნ. წერეთელი, ნანობაშვილი დომნა, წერეთელი ქეთევან. ნახშირბადიანი ფერომანგანუმის სპეცკონცენტრატიანი კაზმის ზოგიერთი მეტალურგიული თვისებების გამოკვლევა. სტუ-ს შრომები. 2004წ. N2 (452); გვ 112-115.

მ. წეროძე, ნ.ლოლაძე და სხვ.. ნახშირბადოვანი მასალის რკინის ქვეჟანგჟანგთან ურთიერთქმედების კინეტიკა თერმობარულ პირობებში. საქართველოს ეროვნული აკადემიის მაცნე, ქიმიის სერია. 2009წ. ტ.35, #2, , გვ. 186-188..

მ. ბალახაშვილი, მ. მშვილდაძე, ჩიტორელიძე ამირან. ნახშირბადშემცველი დანამატებისა და შემკვრელის გავლენა დოლომიტ-სერპენტინიტური მაღალცეცხლგამძლე კომპოზიტის თვისებებზე. საქართველოს კერამიკოსთა ასოციაციის ჟურნალი „კერამიკა“. 2010წ. #1(22), თბილისი, გვ. 9-13..

ზ. კოვზირიძე, ნ. ნიჟარაძე, მ. მშვილდაძე, გვენცაძე დავითი, ბალახაშვილი მაია, ჩიტორელიძე ამირანი. ნახშირბადშემცველი დანამატებისა და შემკვრელის გავლენა დოლომიტ-სერპენტინიტური მაღალცეცხლგამძლე კომპოზიტის თვისებებზე. საქართველოს კერამიკოსთა ასოციიაცის ჟურნალი “კერამიკა”. 2010წ. #1(22), თბილისი, გვ. 9-13..

ა. სულაძე, ბ. ჩიჩუა . ნახშირებზე მომუშავე თბოელექტროსადგურის მშენებლობასთან დაკავშირებული გეოეკოლოგიური მონიტორინგი. სამეცნიერო კონფერენციის მასალები “ეკოლოგიის თეორიული საფუძვლები”, თბილისი. 2001წ. 3 გვ..

ჯ. კაკულია, თოთიბაძე ვ., ლომიძე ნ.. ნახშირების მრეწველობის ნარჩენებისაგან ეკოლოგიურად სუფთა ორგანულ-მინერალური სასუქების მიღების შესაძლებლობა. მეცნიერება და ტექნოლოგიები, თბილისი, . 2011წ. #9-12, გვ. 28-33..

ჯ. კაკულია, თოთიბაძე ვ., მალაშხია შ. ნახშირების მრეწველობის ნარჩენებისაგან ჰუმატური პრეპარატების მიღების შესაძლებლობა. მეცნიერება და ტექნოლოგიები, თბილისი,. 2011წ. #1-3, გვ. 39-42.

ო. მიქაძე, ბ. გოგიჩაშვილი, აჩიკო პაპიაშვილი. ნახშირზე მომუშავე თბოელექტროსადგურების ნაცრის გამოყენებით ტიტანის შემცველი მრავალკომპონენტი-ანი შენადნობის მიღების შესაძლებლობის გამოკვლევა. ებერგია - ENERGY, 2017, თბილისი. 2017წ. № 1(81), 2017, გვერდები: 63-66.

ხ. წიქარიშვილი, თ. ცინცაძე, ნ. ბოლქვაძე, ლ. ხიდაშელი. ნახშირის გამოყენება ძველ საქართველოში. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. თბილისი.. 2009წ. ტ. 9, № 5, გვ.495-496.