სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26198 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ნ. ბოლქვაძე, თ. ცინცაძე, ხ.წიქარიშვილი, ლ.ხიდაშელი. ნახშირის გამოყენება ძველ საქართველოში. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. 2009წ. ტ.9 # 5. გვ; 495-496.

გ. არაბიძე, გ. არაბიძე, ვ.ჯამარჯაშვილი, თ.ჯიშკარიანი. ნახშირის ენერგეტიკული მიზნით გამოყენების პერსპექტივები. ენერგია. 2004წ. # 3(31) გვ 11-16.

ჯ. კაკულია, ვ.თოთიბაძე, შ.მალაშხია, ლ ქართველიშვილი და სხვ.. ნახშირის მრეწველობის ნარჩენებიდან ჰუმატური პრეპარატის მიღების შესაძლებლობის კვლევა. მეცნიერება და ტექნოლოგიები. თბილისი, . 2011წ. №1-2-3. 2გვ..

დ. ჩომახიძე. ნახშირის როლი საქართველოს სათბობ-ენერგეტიკულ ბალანსში. სამთო ჟურნალი. 2008წ. #1-2 (20-21).

ნ. ნასყიდაშვილი, ე. ლეკვეიშვილი, ი. ედილაშვილი, ე. ცხაკაია, ქ. გიორგაძე. ნახშირწყალბადებისა და გოგირდორგანული ნაერთების დაყოფა ნავთობის მაღალმდუღარე ფრაქციებში . საქართველოს ქიმიური ჟურნალი . 2007წ. 7(2), გვ. 166-172.

ა. ზენაიშვილი. ნების გამოვლენის თავისებურებები შრომით ურთიერთობებში. სამართალი . 2014წ. .

ნ. მაჭავარიანი, გ. ბიწკინაშვილი, გ. ღვინეფაძე. ნებისმიერ დატვირთული ბრუნვითი გარსის რიცვითი გადაწყვეტის ალგორითმი. საერთაშორისო სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენცია ”სამშენებლო მექანიკის პრობლემები”-ს შრომის კრებული. 2010წ. №2(17).

გ. წულეისკირი, მ. არაბიძე. ნებისმიერი მრუდის მიმართ მხების აგების პრაქტიკული ხერხი.. ჟურნალი ’’ტრანსპორტი’’. 2010წ. #1-2 (37-38) გვ.29-31..

მ. ხუბუტია, გ. წულეისკირი, ნ. ნოზაძე. ნებისმიერი სამკუთხედის გვერდებზე აგებული ტოლგვერდა სამკუთხედების ერთი თვისების შესახებ. ტრანსპორტი. 2012წ. .

ე. ხახუტაშვილი, ლ.კაპანაძე. ნეგატიური PR ტექნოლოგიები. საქართველოს განათლების მეცნიერებათა აკადემიის ჟურნალი "მოამბის" დამატება;შრ.. 2006წ. 7;214-218გვ.ISSN #1512-102X.

რ. კოკილაშვილი, გ. ხიტირი,, ი. ჩიკვაიძე. ნედლეულის და ტექნოლოგიის ცვლილებით ლუმინესცენტური კომპონენტების მიღება. პ. მელიქიშვილის ფიზიკური და ორგანული ქიმიის ინსტიტუტის შრომები. 2011წ. თბილისი.

ნ. ბაღათურია, ნ. ბეგიაშვილი, ე. ედიბერიძე. ნედლეულისა და კვების პროდუქტების ხარისხისა და უსაფრთხოების კონტროლის მიკრობიოლოგიური საფუძვლები. სსმმ აკადემიის "მოამბე". 2006წ. #16.

ე. ედიბერიძე, ნ, ბაღათურია, ნ. ლომსაძე. ნედლეულისა და კვების პროდუქტების ხარისხისა და უსაფრთხოების მიკრობიოლოგიური ასპექტები. სსმმ აკადემიის მოამბე, თბილისი. 2006წ. №16, გვ. 153-155.

ნ. ალხანაშვილი, რეხვიაშვილი რ.. ნედლი და გამშრალი პიტნის და ულუმბოს ხარისხის მახასიათებლები. საქართველოს კვების მრეწველობის ს/კ ინსტიტუტის შრომები. 2004წ. ტომი 7, გვ. 94.

გ. ვარშალომიძე, ი. გოგუაძე, ზ. კალანდარიშვილი. ნედლი ნავთობიდან მარილგაცლის პროცესის მათემატიკური მოდელის შესახებ. საქართველოს ნავთობი და გაზი. 2009წ. #25, 51-60 გვ..

ი. გოგუაძე, კალანდარიშვილი ზ.. ნედლი ნავთობიდან მარილგაცლის პროცესის მათემატიკური მოდელის შესახებ. საქართველოს ნავთობი და გაზი. 2009წ. #25. გვ.51-61..

ო. ვერულავა, ზ.წვერიკმაზაშვილი. ნეირონები და ნეირონული ქსელების სწავლება უკუკავშირისგამოყენებით ქართული სიმბოლოების ამოცნობის მაგალითზე. სტუ შრომები მართვის ავტომატიზირებული სისტემები. 0წ. ISSN 1512-3979 2010 233გვ.

მ. ჩხაიძე, ო. თავდიშვილი. ნეირონული ქსელის ფორმირება სწავლების პროცესში. საქართველოს საინჟინრო სიახლენი. 2017წ. 2(82), გვ.75-81.

გ. შაველაშვილი, იური ქირია. ნეიტრალის რეჟიმი 6–35კვ. ქსელში. საერთაშორისო სამეცნიერო. ინტელექტუალი. 2015წ. #29. 8 გვერდი..

ნ. დურმიშიძე, ი. ტორონჯაძე. ნეიტრალიტეტი-მესამე ალტერნატივა?. საქართველოს სტრატეგიული კვლევებისა და განვითარების ცენტრის ბიულეტენი, . 2001წ. N59, გვ. 41-47.