სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  25124 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

თ. ბარამაშვილი. პოლიგრაფიული მანქანის საბეჭდი მოწყობილობის მექანიზმი. გამომცემლობა ,,ტექნიკური უნივერსიტეტი“, თეზისების კრებული, თბილისი . 2009წ. გვ. 76.

რ. ქაცარავა, რ. ქაცარავა. პოლიკონდენსაციის ისტორია 1. ადრეული პოლიკონდენსაციური პროცესები. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი, 2011, 11(1), 36-47.. 2011წ. .

ა. ჩიქოვანი. პოლიმერები დუღაბებსა და ბეტონებში. სამეცნიერო ტექნიკური ჟურნალი "მშენებლობა" 0175,თბილისი,მ.კოსტავას 68. 2009წ. # 3 ISSN 1512-3936.

თ. პაპუაშვილი, ა. გოგობერიშვილი. პოლიმერებით მოდიფიცირებული ბიტუმების ტექნიკური ასპექტები. ჟურნალი „მშენებლობა“. 2015წ. ISSN 1512-39356 #1(36), გვ. 151-156.

ლ. შარაშიძე, 10 ლ. ნადარეიშვილი, ზ. ვარდოსანიძე, ნ.ლეკიშვილი, ი. სხირტლაძე, გ. ჭელიძე, ნ. თოფურიძე, ი. ფავლენიშვილი, . პოლიმერების გრადიენტულად ორიენტირებული მდგომარეობის ფორმირების ზოგიერთი კანონზომიერება,. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი, . 2006წ. ტ. 6 N 4, გვ. 427-430..

ლ. ნადარეიშვილი. პოლიმერების გრადიენტული ორიენტაციის გამოკვლევა არაერთგვაროვან მექანიკურ ველში. საქართველოს მეცნ. აკადემიის მაცნე. 2010წ. #3, ტ.36, 352-355.

ლ. შარაშიძე, ლ. ნადარეიშვილი, შ. გვათუა ნ.თოფურიძე, ლ.შარაშიძე, ი. ფავლენიშვილი, . პოლიმერების გრადიენტული ორიენტაციის ფორმირების ზოგიერთი კანონზომიერება, . საქართველოს ქიმიური ჟურნალი, . 2014წ. ტ. 14, N# 1, გვ. 48-55.

ზ. ვარდოსანიძე, ლ.ნადარეიშვილი, ნ.ლეკიშვილი, ი.სხირტლაძე, გ.ჭელიძე, ნ.თოფურიძე, ი.ფავლენიშვილი, ლ.შარაშიძე, კ.ჯაფარიძე. პოლიმერებში გრადიენტულად ორიენტირებული მდგომარეობის ფორმირების ზოგიერთი კანონზომიერებ. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. 2006წ. ტ.6, №4, 2006, გვ.427-430.

ი. სხირტლაძე, ლ. ნადარეიშვილი. პოლიმერებში გრადიენტულად ორიენტირებული მდგომარეობის ფორმირების ზოგიერთი კანონზომიერება. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. 2008წ. 6 (4); გვ.84–87.

გ. დონაძე, ს.აშიმოვი, ო.მაღრაძე, თ.მაჩაიძე. პოლიმერის კონცენტრაციის გავლენა მაღალტემპერატურული ზეგამტარი პოლიმერული კომპოზიტის პინინგზე. საქართველოს კერამიკოსთა ასოციაციის ჟურნალი “კერამიკა”. 2006წ. #2(16), 3-6.

თ. ხაჩიძე, ჯ. ავალიანი, რ. ჩიქოვანი , გ. გოდერძიშვილი, ი. ავალიანი, ი. კორძახია. პოლიმერული პარაბოლური კონცენტრატორების გამოყენება მზის ენერგიის სილიციუმის ფოტოელექტრულ გარდამქმნელებში. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია "გამოყენებითი ფიზიკის აქტუალური საკითხები”. მოხსენებათა კრებული.. 2011წ. გვ.5-7. თბილისი 2011..

გ. ვარშალომიძე, ვ. ხითარიშვილი, ნ. მაჭავარიანი, ა. ჭიჭინაძე. პოლიმერული საბურღი ხსნარებით შლამის ამოტანის უნარის შესწავლა ჭაბურღილების ბურღვისას. საქართველოს ნავთობი და გაზი. 2014წ. #29, გვ. 82–87.

გ. ვარშალომიძე. პოლიმერული სარეცხი სითხეებით სანგრევის გაწმენდა გა¬ბურღული ქანის ნაწილაკებისაგან და მათი ამოტანა ჭაბურღილის პირზე ბურღვის პროცესში. საქართველოს ნავთობი და გაზი. 0წ. #19, გვ. 100–106.

გ. ვარშალომიძე, ვ. ხითარიშვილი. პოლიმერული სარეცხი სითხეებით სანგრევის გაწმენდა გაბურღული ქანის ნაწილაკებისაგან და მათი ამოტანა ჭაბურღილის პირზე ბურღვის პროცესში. საქართველოს ნავთობი და გაზი. 2006წ. #19, გვ. 100–106.

ა. ჩიქოვანი. პოლიმერცემენტის დუღაბი. სამეცნიერო ტექნიკური ჟურნალი "ენერგია" . 2011წ. # 2 ISSN 1512-0120.

ც. შილაკაძე, ნ. ბაღათურია,ნ.ბეგიაშვილი. თ. ნანიტაშვიილი. პოლიპეპტიდების გამოკვ-ლევა ქართული (კახური) ტიპის ყურძნის ღვინოს დამზადების და ტექნოლო-გიური დამუშავების პრო-ცესში. ჟ. „აგრარულ- ეკონომიკური მეცნიერება და ტექოლოგიები“. . 2012წ. .

მამარდაშვილი ნ., ხუხუნაშვილი ლ.. პოლისაქარიდები როგორც ღვინის კომპლექსური ბიოპოლიმერების ერთ-ერთი შემადგენელი ნაწილი. აგრარული მეცნიერების პრობლემები, . 2005წ. სამეცნიერო შრომათა კრებული XXX, გვ. 88-90.

თ. ხმელიძე, ი.კიკაბიძე, პ.აჯიაშვილი. პოლისტიროლბეტონი და მისი გამოყენების პერსპექტივები საქართველოში. სამეცნიერო–ტექნიკური ჟურნალი მშენებლობა. 2008წ. N4(11) გვ. 77 2008.

ო. ქოჩორაძე, ნიკოლოზ ბეჟაშვილი. პოლიტიკა და პოლიტიკური ინტერესი (შედარებითი ანალიზი). სამეცნიერო ჟურნალი (ისტორია, თეორია, პრაქტიკა) ხელისუფლება და საზოგადოება. 2007წ. N4, - 167 გვ., გვ. 45-50. ISSN: 1512-374X. – .