სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი:

მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  23478 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ზ. გასიტაშვილი, მზია კიკნაძე, დავით საცერაძე, გოჩა ზედგინიძე. საინფორმაციო ტექნოლოგიების გამოყენება სატრანსპორტო ნაკადების კონტროლისა და მართვის პროცესში. აკადემიკოს ი. ფრანგიშვილისადმი საბადების 85 წლისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ,,საინფორმაციო და კომპიუტერული ტექნოლოგიები, მოდელირება, მართვა“ - შრომები (3-5 ნოემბერი) საგამომცემლო სახლი ,,ტექნიკური უნივერსიტეტი“. . 2016წ. .

დ. საცერაძე, ზ. გასიტაშვილი, გ. ზედგენიძე. საინფორმაციო ტექნოლოგიების გამოყენება სატრანსპორტო ნაკადების კონტროლისა და მართვის პროცესში. საგამომცემლო სახლი "ტექნიკური უნივერსიტეტი". 2015წ. ISBN 978-9941-20-575-0 გვ.489-493,.

რ. ოთინაშვილი, ბაგრატიონი გ., . საინფორმაციო ტექნოლოგიების როლი ბიზნესის განვითარებაში. საქართველოს ტექნიკური უნივერსტიტეტის სამეცნიერო შრომების კრებული, . 2011წ. #2, (480), გვ.102-108.

მ. კაშიბაძე, ე. თურქია, მ. ოხანაშვილი, მოროზი ნ., ნიქაბაძე ნ.. საინფორმაციო ტექნოლოგიური ცვლილებების მართვის დოკუმენტბრუნვის პროცესის დამუშავება. სტუ შრ.კრებული''მართვის ავტომატ. სისტემები #2(15). 2013წ. გვ.152-158.

მ. ჩხაიძე. საინფორმაციო უსაფრთხოების მუქარების სახეები, მათი აღმოჩენის მიზნები და ინფორმაციის დაცვის პრობლემები ტელეკომუნიკაციის ქსელებში.. სტუ, სამეცნიერო შრომების კრებული. 2008წ. .

ნ. ოთხოზორია. საინფორმაციო-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების განვითარება და მისი დამოკიდებულება საზოგადოების ინფორმატიზაციაზე. . საქართველოს განათლების მეცნიერებათა აკადემიის ჟურნალ ”მოამბის” დამატება. სტუ. . 2009წ. შრომები №1(13).

ო. ზუმბურიძე, ც.გოჭიშვილი. საინფორმაციო-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების განვითარების ტენდენციები განვითარებულ ქვეყნებში. ჟურნალი „განათლება“ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. თბილისი.. 2011წ. № 1. 83-92 გვ..

თ. შარაბიძე. საიჟინრო გრაფიკის და მხაზველობითი გეომეტრიის ამოცანათა ამოხსნა ესთეტიკური მოთხოვნების გათვალისწინებით. სტუ-ს შრომები. 2005წ. #2 (456), გვ 15-19.

დ. გუბელაძე. საირიგაციო სისტემების მართვის ფორმები და განვითარების პერსპექტივები . ჟურნალი „მეცნიერება და ცხოვრება „ . 2012წ. ტომი 2(6) , თსაუ,თბილისი.გვ.60–67;.

მ. ვართანოვი, თ.მახარაძე. საირიგაციო წყალსაცავების ეკონომიკური ეფექტიანობის შეფასების საკითხისათვის . საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო, საერთაშორისო სამართლისა და მართვის ქართულ-ბრიტანული უნივერსიტეტი. 2009წ. ტ. I ,გვ.26-31.

მ. გოცაძე, ა. დუნდუა ი. ბერიძე. საისრო ამძრავის მართვა და ისრის მდგომარეობის კონტროლი მიკროპროცე-სორულ ცენტრალიზაცი-აში. ჟურნალი "ტრანსპორტი". 2014წ. #1-4 (53-56), 2014 .

მ. გოცაძე, ი. ბერიძე. საისრო ელექტროამძრა-ვების საიმედოობისა და უსაფრთხოების შეფასება ავარიული დაცვის საშუა-ლებათა დარეზერვების გათვალისწინებით. ჟურნალი "ტრანსპორტი", . 0წ. #3-4 (59-60), 2015 .

ნ. ბახსოლიანი. საისტორიო ეტიუდები ჟურნალ ქართლოსის ფურცლებიდან. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, მეორე მსოფლიო ომი და სამხრეთ კავკასია1945-2015. 2017წ. #2, 170-175.

ე. გვენეტაძე. საიფორმაციო ომის როლი ქართულ-აფხაზური კონფლიქტის დაწყების პროცესში. ვერბალური კომუნიკაციური ტექნოლოგიები. საერთაშორისო კონფერენციის მასალები. 2008წ. .

ნ. თოფურია. საკადრო პერსონალის შერჩევის ავტომატიზებული სისტემის დაპროექტება კორპორაციის (ფირმის) მენეჯერებისათვის. სტუ შრომების კრებული "მას". 2009წ. N2(7), 150-151.

ზ. სიმონგულაშვილი, მ. ცირდავა, ვ. კლდიაშვილი, შ. ნემსაძე. საკაზმე მასალებში გამავალი დენების დამოკიდებულება ფეროშენადნობთა ღუმელის გეომეტრიულ ზომებზე. სტუ-ს შრომები. 2011წ. №1 (479), 36-42.

მ. ძიძიგური. საკანდიდატო დისერტაციის ავტორეფერატი: არჩილ ქურდიანის შემოქმედების არქიტექტურულ–მხატვრული ანალიზი. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2003წ. .

მ. ვანიშვილი. საკანონმდებლო გარემო და მისი შესაძლო გავლენა ადგილობრივ თვითმმართველობათა სოციალურ და ეკონომიკურ განვითარებაზე. საბაზრო ეკონომიკის ფორმირების და ფუნქციონირების პრობლემები საქართველოში. შრომების კრებული. 2002წ. VI ტომი, გვ. 446-455.

მ. ბაქრაძე, ი.ჯობაძე, თ.შალოშვილი. საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ორგანოების როლი ქვეყნის სრულყოფილი ბიზნეს–გარემოს დამკვიდრების საქმეში. "მეცნიერება და ტექნოლოგიები" # 7 2008წ. . 0წ. .