სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26296 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

მ. მარდაშოვა, უ. ზვიადაძე, ნ. ქიტიაშვილი, ნ. პაპიაშვილი. ნატახტრის სანიტარიული ზონის და მუხრანის ველის ნიადაგებში ტოქსიკური ლითონების განაწილების კანონზომიერებები. . სტუ-ს შრომები, ISSN1512-0996,. 2008წ. N1(467), გვ.34-38, თბილისი.

გ. დარცმელია. ნატო . გამომც.”ცოდნა”, სამეცნიერო ძიებანი. 2011წ. ტ.VII, გვ.21-25.

ე. გვენეტაძე. ნატო და ევროპის უშიშროების საკითხები. . საისტორიო ვერტიკალები. 0წ. #30. 100-103.

ჰ. კუპრაშვილი. ნატო თუ რუსეთი?. გაზ. „რეზონანსი“. 2008წ. # 009, 14.01.

თ. გრიგოლია. ნატოს ISAF-ის მისია ავღანეთის რეაბილიტაციისა დარეინტეგრაციის პროცესში. ბიზნეს-ინჟინერინგი. 2011წ. #1.

თ. კუპრეიშვილი. ნატოს ISAF-ის მისიაში კავკასიის ცენტრალური სახელმწიფოს, საქართველოს მონაწილეობა - ქვეყნის უსაფრთხოების გარანტი. სამეცნიერო ჟურნალი „განათლება“. 2015წ. N3(14), გვ.118-121.

ე. გვენეტაძე. ნატოსა და რუსეტის პოლიტიკური ურთიერთობების ისტორიიდან. საისტორიო ვერტიკალები, #18. 2009წ. .

ა. გოგიბერიძე, მ. ერისთავი, დ. ჩიკაშუა. ნატრიუმის სულფატის გამოყენებით დაბალფოსფორიანი სილიკომანგანუმის მიღების საკითხისათვის კაზმიდან კვარციტის გამორიცხვით. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის მოამბე, თბილისი. 2006წ. 32, 1-2 გვ..

ა. გოგიბერიძე, ლ. გვასალია, რ.შეყლაშვილი. ნატრიუმის სულფიდის გამოყენების შესწავლა III ხარისხის მანგანუმის მადნის დეფოსფორირების პროცესში. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. 2009წ. N9, 5 გვ.

ა. გოგიბერიძე, ლ. გვასალია. ნატრიუმის სულფიდის გამოყენების შესწავლა III ხარისხის მჩატეფორებიანი მანგანუმის მადნი8ს დეფორმირების პროცესში. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. 2009წ. N5, 2 გვ..

ლ. გვასალია, ლ. გვასალია, ა. გოგიბერიძე. ნატრიუმის სულფიდის გამოყენების შესწავლა III ხარისხის მჩატეფორებიანი მანგანუმის მადნის დეფორმირების პროცესში. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი, თბილისი. 2009წ. №5, 2 გვ.

მ. კაპანაძე, ვ.გორდელაძე, მ.მშვილდაძე, ა.სარუხანიშვილი, ნ.ქებაძე. ნატრიუმის, სტრონციუმის, ბარიუმის კარბონატების, ბორის მჟავასა და სილიციუმის დიოქსიდის შეფასება იწ სპექტროსკოპიის საშუალებით. ტექნიკური უნივერსიტეტის შრომების კრებული. 2018წ. 3 გვ..

ლ. იმნაიშვილი. ნატროშვილი ო. მრავალფუნქციური მიმდევრული მოდულის სინთეზისას მიკროფუნქციების უნივერსალური სიმრავლის განსაზღვრის ერთი მეთოდის შესახებ. - სტუ-ს შრომები, # 13 (368), 1990, გვ. 59-63. . . 1990წ. .

ა. ლორია. ნატურალიზაცია და საკუთრების უფლება საქართველოში. ჟურნ. "მართლმსაჯულება და კანონი". 2006წ. # 4(11).

გ. ჩაჩანიძე, ა. დოგრაშვილი, თ. ჩხარტიშვილი. ნატურალურ რიცხვთა ცნება სიმრავლეთა თეორიის გამოყენებით. მეცნიერებათა აღორძინების ფონდი „ინტელექტის სამეცნიერო შრომების კრებული, თბილისი. 1997წ. #1.

თ. ჩუბინიშვილი, null. ნატურალური აბრეშუმის წარმოება (ისტორია, ტექნოლოგია, განვითარების ინფორ-მაციული კვლევა, მსოფლიო სტატისტიკა). . ,ტექინფორმი.დეპონირებული შრომები 2010. 2010წ. დეპ. შრომა.რეგ.№1258. 2010.

ნ.ჩხაიძე, თ.ჩუბინიშვილი. ნატურალური აბრეშუმის წარმოება (ისტორია, ტექნოლოგია, განვითარების ინფორმაციული კვლევა, მსოფლიო სტატისტიკა). დეპონირებული შრომა #1258. 2010წ. ტექინფორმი.

ნ. ჩხაიძე. ნატურალური აბრეშუმის წარმოება(ისტორია, ტექნოლოგია, მსოფლიო სტატისტიკა). დეპონირებული შრომა.ტექინფორმი.№1258,2010წ.. 0წ. .

ლ. ლურსმანაშვილი, ნ.დოლიძე, მ.დათუაშვილი. ნატურალური ბეწვის ნაწარმის კონსტრუქციული თავისებურებები. საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის მაცნე, ქიმიის სერია, ტომი34. 2008წ. N2 229-231გვ..

რ. კლდიაშვილი, თ.წივწივადზე, ნ.ჩიგოგიძე, რ.სხილაძე, გ.სულაქველიძე, ე.ჩიგოგიძე. ნატურალური ბუნებრივი კონსერვანტები კვების პროდუქტებში. საქართველოს მეცნიერ აკადემიის მაცნე, ბიომედიცინის სერია. 2012წ. ტ.38, $3-4, გვ.3.