სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26281 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

შ. ბოსტანაშვილი, დავით ბოსტანაშვილი. ნაშ/ენის პრეზენტაცია. საქართველოს სემიოტიკის საზოგადოება, სემიოტიკის კვლევის ცენტრი, ”სემიოტიკა”. 2009წ. 5, ISSN 1512-2409.

დ. ბოსტანაშვილი. ნაშ/ენის პრეზენტაცია. საქართველოს სემიოტიკის საზოგადოება, სემიოტიკის კვლევის ცენტრი, ”სემიოტიკა”. 2009წ. 5, ISSN 1512-2409.

ნ. ჩხაიძე. ნაშების თეორიის გამოყენება ზოგიერთი არასაკუთრივი არასაკუთრივი ინტეგრალის გამოთვლისას. საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი ,,ინტელექტუალი". 2017წ. ტ. N 33 გვ. 176-182.

ქ. ჯიჯეიშვილი, გ. ჩხიკვიშვილი. ნაციონალიზმისა და დემოკრატიის თანაფარდობის საკითხი უახლესი პერიოდის ქართულ პოლიტიკურ აზროვნებაში. ჟურნ. «საისტორიო ვერტიკალები» . 2009წ. თბ., # 18.

გ. ჩხიკვიშვილი. ნაციონალიზმისა და დემოკრატიის საკითხები უახლოესი პერიოდის ქართულ პოლიტიკურ აზროვნებაში. საისტორიო ვერტიკალები. 2009წ. N18, 115-120.

ე. კალანდაძე. ნაციონალური არქიტექტურა. ჟურნალი "მშენებლობა". 2012წ. N 4 (27) .

ლ. კაპანაძე. ნაციონალური პოპულიზმი საქართველოში. განათლება.. 2014წ. № 2 (11) გვ:92-97.

ნ. ფხაკაძე, ლ. ლურსმანაშვილი, ქორჩილავა დალი. ნაციონალური სამოსის კონსტრუქციის აგების ძველი და ახალი ტექნოლოგია. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი. ტბილისი 2012წ.. 2012წ. №3(25), 88-93 გვ. .

ნ. სონღულაშვილი. ნაციონალური სიმბოლოების როლი XX საუკუნის 10-იანი წლების ქართულ ერთობაში. კრებული „ამირანი“. 2010წ. #XXII.

ზ. გვიშიანი. ნაწილაკების ფორმის გავლენა ჰიდრავლიკურ სიმსხოზე ჩამდინარე წყლების მექანიკური გაწმენდის დროს. საგამომცემლო სახლი "ტექნიკური უნივერიტეტი", ჰიდროინჟინერია. 2018წ. 1-2(25-26), გვ. 35-42.

მ. კუპრავიშვილი. ნაწილაკის ფორმის გავლენა წყლასადინარის კალაპოტის გარეცხვა-დალექვის პროცესზე. სსაუ, ასპირანტთა და ხარისხის მაძიებელთა სამეცნიერო შრომათა კრებული, "აგრარული მეცნიერების აქტუალური საკითხები". 2000წ. თბილისი, ტომი 5, 6 გვ. 238-243.

ჯ. მარხულია. ნახევარგამტარზე ბარიერული და ომური კონტაქტების დამზადების ტექნოლოგია . "ფოტონიკა" საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2011წ. "ფოტონიკა" სამეცნიერო კომფერენციის, ISBN 978-9941-14-933-7, გვ 206-236 .

დ. ფურცხვანიძე, ა. ფურცხვანიძე, ვ. სტაფაევი. ნახევარგამტარული S დიოდები უარყოფითი წინაღობის რამოდენიმე უბნით. თათბირი ნახევარგამტარებში ღრმა ცენტრების შესახებ.ოდესა. 1972წ. მოხსენებათა მოკლე შინაარსი.

ს. ფაღავა, ა.ბურჭულაძე, ს.ფაღავა, ზ.რობაქიძე, ვ.რუსეცკი.. ნახევარგამტარული დეტექტორის ფონის შემცირება პასიური დაცვის რეკონსტრუქციისა და აქტიური დაცვის ჩართვის გზით. თსუ-ს საიუბილეო კონფერენციის მასალები,11-25 მაისი, 1993 წ., თბილისი. 1993წ. .

ვ. მაისურაძე, ო. ლაბაძე, პ.მანჯავიძე. ნახევარსფერული ფორმის ინდუქციური პირველადი გარდამქმნელების მგრძნობიარობის გაზრდის გზები . საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ა.ელიაშვილის სახელობის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული. 2005წ. №9, გვ.159-164.

მ. ცერცვაძე. ნახევარწრეწირულ კონტურთა ტოპოლოგიური პარამეტრების გავლენა კუთხური გადაადგილების ურთიერთინდუქციური პირველადი გარდამქმნელის გამომავალ მახასიათებელზე. სტუ-ის შრომები. 1992წ. 2 (385) გვ. 76-80 .

მ. ცერცვაძე. ნახევარწრეწირულ კონცენტრულ კონტურთა ურთიერთინდუქციურობის გათვლის რიცხვით-ანალიზური მეთოდი. საქართველოს მეცნ. აკად. მოამბე. 1992წ. 1 (ტომი 145). გვ. 138-141.

ო. ლაბაძე. ნახევარწრეწირულ კონცენტრულ კონტურთა ურთიერთინდუქციურობის გათვლის რიცხვითი-ანალიზური მეთოდი . საქართველოს მეცნ. აკად. მოამბე. 1992წ. #1, ტომი 145, გვ. 138-141.

ი. ნავდარაშვილი. ნახევარწრიული კვეთის მქონე დასველებული კაპილარული ზედაპირებიდან სითხის (წყლის) აორთქლების პროცესის გამოკვლევა. მშენებლობა, სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი. 2010წ. 3(18), გვ. 84-88.

ე. ედიბერიძე, თ. ნანიტაშვილი, ც. შლაკაძე, ლ. ეჯიბია. ნახევრად ტკბილი და ნახევრად მშრალი ღვინოების ტექნოლოგიაში ზოგიერთი ბუნებრივი კონსერვანტების გამოყენების შესახებ. საქართველოს კვების მრეწველობის ს/კ ინსტიტუტის შრომათა კრებული. 2004წ. ტომი 7, გვ. 37-38.