სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26281 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

პ. ნადირაშვილი, ა. ბურდულაძე, თ. მექანარიშვილი, მ. მაღრაძე. ნახევრად ხისტი (კომპოზიციური) საგზაო ფენილები ძველი ასფალტბეტონის გამოყენებით. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის შრომები . 2008წ. ISSN 1512-0996 #1(467) თბილისი, საქართველო გვ.92–96.

თ. ნანიტაშვილი, ედიბერიძე ეთერი. ნახევრადტკბილი და ნახევრად მშრალი ღვინოების ტექნოლოგიაში ზოგიერთი ბუნებრივი კონსერვანტების გამოყენების შესახებ. საქართველოს კვების მრეწველობის ს/კ ინსტიტუტის შრომები. 2004წ. ტომი 7.

რ. თხინვალელი, ი. ნახუცრიშვილი, გ.კახნიაშვილი. ნახირბადის მონოოქსიდის კატალიზური ჟანგვის თავისებურებები. საქ. ნაც მეცნიერებათა .აკადემიიას მაცნე ქინიის სერია.. 2016წ. ტ.42, N2, 153-155.

ჯ. ნიკურაძე, დ.ტ. ლეჟავა ლ.რ/.ყურაშვილი გ.გ. ჩუბინიძე გ.ი. ჭითანავა. ნახშირბადზე დაფენილი ბორის შინაგანი ხახუნის ტემპერატურული სპექტრი. ს.ტ.უ. სამეცნიერო შრომები 1991 წ. 3 ( 376). 1991წ. .

ქ. წერეთელი, წერეთელი ნუგზარ, მაზმიშვილი ს., ნანობაშვილი დომნა. ნახშირბადიანი ფერომანგანუმის სპეცკონცენტრატიანი კაზმის ზოგიერთი მეტალურგიულ თვისებების გამოკვლევა. სტუ-ს შრომები . 2004წ. 2(452); გვ 112-115.

ნ. წერეთელი, ნანობაშვილი დომნა, წერეთელი ქეთევან. ნახშირბადიანი ფერომანგანუმის სპეცკონცენტრატიანი კაზმის ზოგიერთი მეტალურგიული თვისებების გამოკვლევა. სტუ-ს შრომები. 2004წ. N2 (452); გვ 112-115.

მ. წეროძე, ნ.ლოლაძე და სხვ.. ნახშირბადოვანი მასალის რკინის ქვეჟანგჟანგთან ურთიერთქმედების კინეტიკა თერმობარულ პირობებში. საქართველოს ეროვნული აკადემიის მაცნე, ქიმიის სერია. 2009წ. ტ.35, #2, , გვ. 186-188..

მ. ბალახაშვილი, მ. მშვილდაძე, ჩიტორელიძე ამირან. ნახშირბადშემცველი დანამატებისა და შემკვრელის გავლენა დოლომიტ-სერპენტინიტური მაღალცეცხლგამძლე კომპოზიტის თვისებებზე. საქართველოს კერამიკოსთა ასოციაციის ჟურნალი „კერამიკა“. 2010წ. #1(22), თბილისი, გვ. 9-13..

ზ. კოვზირიძე, ნ. ნიჟარაძე, მ. მშვილდაძე, გვენცაძე დავითი, ბალახაშვილი მაია, ჩიტორელიძე ამირანი. ნახშირბადშემცველი დანამატებისა და შემკვრელის გავლენა დოლომიტ-სერპენტინიტური მაღალცეცხლგამძლე კომპოზიტის თვისებებზე. საქართველოს კერამიკოსთა ასოციიაცის ჟურნალი “კერამიკა”. 2010წ. #1(22), თბილისი, გვ. 9-13..

ა. სულაძე, ბ. ჩიჩუა . ნახშირებზე მომუშავე თბოელექტროსადგურის მშენებლობასთან დაკავშირებული გეოეკოლოგიური მონიტორინგი. სამეცნიერო კონფერენციის მასალები “ეკოლოგიის თეორიული საფუძვლები”, თბილისი. 2001წ. 3 გვ..

ჯ. კაკულია, თოთიბაძე ვ., ლომიძე ნ.. ნახშირების მრეწველობის ნარჩენებისაგან ეკოლოგიურად სუფთა ორგანულ-მინერალური სასუქების მიღების შესაძლებლობა. მეცნიერება და ტექნოლოგიები, თბილისი, . 2011წ. #9-12, გვ. 28-33..

ჯ. კაკულია, თოთიბაძე ვ., მალაშხია შ. ნახშირების მრეწველობის ნარჩენებისაგან ჰუმატური პრეპარატების მიღების შესაძლებლობა. მეცნიერება და ტექნოლოგიები, თბილისი,. 2011წ. #1-3, გვ. 39-42.

ო. მიქაძე, ბ. გოგიჩაშვილი, აჩიკო პაპიაშვილი. ნახშირზე მომუშავე თბოელექტროსადგურების ნაცრის გამოყენებით ტიტანის შემცველი მრავალკომპონენტი-ანი შენადნობის მიღების შესაძლებლობის გამოკვლევა. ებერგია - ENERGY, 2017, თბილისი. 2017წ. № 1(81), 2017, გვერდები: 63-66.

ხ. წიქარიშვილი, თ. ცინცაძე, ნ. ბოლქვაძე, ლ. ხიდაშელი. ნახშირის გამოყენება ძველ საქართველოში. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. თბილისი.. 2009წ. ტ. 9, № 5, გვ.495-496.

ნ. ბოლქვაძე, თ. ცინცაძე, ხ.წიქარიშვილი, ლ.ხიდაშელი. ნახშირის გამოყენება ძველ საქართველოში. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. 2009წ. ტ.9 # 5. გვ; 495-496.

გ. არაბიძე, გ. არაბიძე, ვ.ჯამარჯაშვილი, თ.ჯიშკარიანი. ნახშირის ენერგეტიკული მიზნით გამოყენების პერსპექტივები. ენერგია. 2004წ. # 3(31) გვ 11-16.

ჯ. კაკულია, ვ.თოთიბაძე, შ.მალაშხია, ლ ქართველიშვილი და სხვ.. ნახშირის მრეწველობის ნარჩენებიდან ჰუმატური პრეპარატის მიღების შესაძლებლობის კვლევა. მეცნიერება და ტექნოლოგიები. თბილისი, . 2011წ. №1-2-3. 2გვ..

დ. ჩომახიძე. ნახშირის როლი საქართველოს სათბობ-ენერგეტიკულ ბალანსში. სამთო ჟურნალი. 2008წ. #1-2 (20-21).

ნ. ნასყიდაშვილი, ე. ლეკვეიშვილი, ი. ედილაშვილი, ე. ცხაკაია, ქ. გიორგაძე. ნახშირწყალბადებისა და გოგირდორგანული ნაერთების დაყოფა ნავთობის მაღალმდუღარე ფრაქციებში . საქართველოს ქიმიური ჟურნალი . 2007წ. 7(2), გვ. 166-172.

ა. ზენაიშვილი. ნების გამოვლენის თავისებურებები შრომით ურთიერთობებში. სამართალი . 2014წ. .