სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26243 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ი. გოგუაძე, კალანდარიშვილი ზ.. ნედლი ნავთობიდან მარილგაცლის პროცესის მათემატიკური მოდელის შესახებ. საქართველოს ნავთობი და გაზი. 2009წ. #25. გვ.51-61..

ო. ვერულავა, ზ.წვერიკმაზაშვილი. ნეირონები და ნეირონული ქსელების სწავლება უკუკავშირისგამოყენებით ქართული სიმბოლოების ამოცნობის მაგალითზე. სტუ შრომები მართვის ავტომატიზირებული სისტემები. 0წ. ISSN 1512-3979 2010 233გვ.

მ. ჩხაიძე, ო. თავდიშვილი. ნეირონული ქსელის ფორმირება სწავლების პროცესში. საქართველოს საინჟინრო სიახლენი. 2017წ. 2(82), გვ.75-81.

გ. შაველაშვილი, იური ქირია. ნეიტრალის რეჟიმი 6–35კვ. ქსელში. საერთაშორისო სამეცნიერო. ინტელექტუალი. 2015წ. #29. 8 გვერდი..

ნ. დურმიშიძე, ი. ტორონჯაძე. ნეიტრალიტეტი-მესამე ალტერნატივა?. საქართველოს სტრატეგიული კვლევებისა და განვითარების ცენტრის ბიულეტენი, . 2001წ. N59, გვ. 41-47.

თ. კოკაია, თ. შარაბიძე. ნეიტრონულ გამამრავლებელზე სინჯის მიწოდების პნევმატიკური ავტომატური ხაზების დინამიკური მაჩვენებლების გაუმჯობესების საკითხები. საერთაშორისო სამეცნიერო-ტექნიკური საინფორნაციო რეფერირერებული ჟურნალი ”საქართველოს ნავთობი და გაზი”. 2007წ. №21 გვ. 123-126.

თ. შარაბიძე. ნეიტრონულ გამამრავლებელზე სინჯის მიწოდების პნევმატიკური ავტომატური ხაზების დინამიკური მაჩვენებლების გაუმჯობესების საკითხები. საქართველოს სამეცნიერო-ტექნიკური, საინფორმაციო-ანალიტიკური რეფერალური ჟურნალი ” ნავთობი და გაზი”. 2007წ. #32.

მ. ლურსმანაშვილი, და სხვა. ნელა და მონოტონურად მიმდინარე ტექნოლოგიური პროცესების მართვის დროს „ადამიანი მანქანის“ მოქმედების ანალიზი (ინგლისურ ენაზე). სამეცნიერო ჟურნალი "საქართველოს ნავთობი და გაზი". 2006წ. #18. თბილისი.

ნ. ბოჭორიშვილი, მ.ლურსმანაშვილი, მ.ღვინიაშვილი, ნ.რაზმაძე. ნელი და მონოტონური ტექნოლოგიური პროცესების შესრულების დროს ოპერატორის მუშაობაზე მოქმედი ფაქტორების ანაიზი. საქართველოს ნავთობი და გაზი,. 2006წ. #6.

ნ. რაზმაძე, ნ. რაზმაძე, მ.ლურსმანაშვილი, მ.ღვინიაშვილი. ნელი და მონოტონური ტექნოლოგიური პროცესების შესრულების დროს ოპერატორის მუშაობაზე მოქმედი ფაქტორების ანალიზი (ინგლისურ ენაზე). . საერთაშორისო სამეცნიერო-ტექნ. საინფორმ. ჟურნ. `საქართველოს ნავთობი და გაზი~ . 2006წ. #18,გვ. 106-110..

თ. ცინცაძე, ნ.ა. ბეგალიშვილი, ნ.ნ. ბეგალიშვილი, ნ. ცინცაძე. ნენსკრას ჰესის კაშხალის გარღვევის რისკებისა და მდინარის ტრანზიტულ უბნებზე შესაძლო წყალმოვარდნის მაქსიმალური ხარჯების შეფასება. საგამომცემლო სახლი „ტექნიკური უნივერსიტეტი“. 2012წ. .

კ. აბლოთია, მაია სოსელია. ნეოკეინსიანური ეკონომიკური პოლიტიკა მსოფლიო პრაქტიკაში. "ბიზნეს-ინჟინერინგი". 2017წ. .

კ. აბლოთია. ნეოკეინსური ეკონომიკური პოლიტიკის განხორციელების ძირითადი გზები საქართველოში. "ბიზნეს-ინჟინერინგი". 2016წ. N3.

ნ. ასათიანი, თამარ ნატროშვილი. ნეოლოგიზმთა ტრანსპოზიციის ტიპები ამერიკულ პოლიტიკურ დისკურსში. საქართველოს უნივერსიტეტის VII ყოველწლიური კონფერენცია ჰუმანიტარულ მეცნიერებებში. 2015წ. .

ზ. კვინიკაძე, გ. ჩიტაიშვილი. ნეორე რიგის ზედაპირების ურთიერთკვეთის წირის განსაზღვრა გრაფიკული და ანალიზური მეთოდებით. ჟურნალი '' ტრანსპორტი '' , #1-2 (57-58). 2015წ. #1-2 (57-58), 7 გვ..

ნ. მჭედლიშვილი, ა. მგელაძე,. ნეოროინფორმაციული სისტემები,. საერთაშო¬რისო სამეცნიერო კონფერენციის „გლობალიზაცია და ბიზნესის თანამედროვე გამოწვევები“ შრომების კრებული, თბილისი,. 2017წ. სტუ, 275-282 გვ.

რ. კლდიაშვილი. ნერწყვის ქიმიზმი. ქიმიის უწყებანი. 2013წ. ტ.1 N1 გვ.3.

ხ. წიქარიშვილი, ნ. გელოვანი, თ. ცინცაძე, ი. გველესიანი, ლ. თარგამაძე. ნესვის (CUCUMIS –MELO) კულტურა ქართულ ისტორიულ წყაროებში. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი, თბილისი. . 2011წ. ტ.11, №4, გვ. 469-471. .

ი. მოსაშვილი, გ. დალაქიშვილი, გუგუშვილი ალმასხანი. ნეტერის თეორემა და პონტრიაგინის მაქსიმუმის პრინციპი. სტუ–ს შრომები N4 (437). 2001წ. გვ.81–87.

ნ. ნიბლაძე, ნ. ნიბლაძე, მ.ჭავჭანიძე. ნიად-გრუნტების წყალმააკუმულირებელი უნარის და აგრომელიორაციული თვისებების გაუმჯობესების ახალი მეთოდი. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის წყალთა მეურნეობის და საინჟინრო ეკოლოგიის ინსრიტუტი. 2001წ. თბილისი, გვ.92-97.