სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი:

მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  23465 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ჟ. წიკლაური-შენგელია, ნ. შენგელია-სხირტლაძე. საკუთარი და უცხოური ინვესტიციების გამოყენების ოპტიმალური თანაფარდობის რეგულირების მექანიზმები. ჟურნ. ”ეკონომიკა” . 2011წ. 9-10.

რ. შენგელია. საკუთარი და უცხოური ინვესტიციების გამოყენების ოპტიმალური თანაფარდობის რეგულირების მექანიზმები . ჟურნალი „ეკონომიკა“. 2011წ. N 9-10.

რ. გიორგობიანი, ნ.ბერიშვილი, გ. ჯავახიშვილი. საკუთარი წონის მოქმედებით გაჭიმული და განივი მიმართულებით წაროქმნილი მოცულობითი ძალებით შეკუმშული სხეულის დაძაბულ-დეფორმირებული მდგომარეობა. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი “მშენებლობა” . 2013წ. №2(19).

გ. გოგოლაძე. საკუთრების არსის გარკვევისათვის . ეკონომიკა. 2011წ. N3.

დ. გუბელაძე, ს. პავლიაშვილი. საკუთრების ფორმები და საბაზრო ურთიერთობები საქართველოში. . საერთაშორისო სამეცნიერო პრაქტიკული კონფერენცია თემაზე „სოციალურ–ეკონომიკური განვიითარების და ინფორმატიზაციის თანამედროვე პრობლემები“ .. 2013წ. გვ.182–186, ქუთაისი ..

ო. შამანაძე, გ.შამანაძე. სალაპარაკო და პაკეტურ ტრაფიკებს შორის საინფორმაციო რესურსების განაწილების პარამეტრების აწყობის მეთოდიკა. სტუ, შრომები, "მართვის ავტომატიზირებული სისტემები. 2011წ. № 1(10). თბილისი 2011, გვ.183-185..

რ. ენაგელი, დ. აბზიანიძე, გ.ჩქარეული. სალექ მანქანაში საგების გაფხვიერების შესაფასებელი მოწყობილობა. „მეცნიერება და ტექნოლოგიები“. 2011წ. #1-3, 2011, გვ56-61.

გ.ჩქარეული. სალექ მანქანებში საგების გაფხვიერების შესაფასებელი მოწყობილობა. მეცნიერება და ტექნოლოგიები, № 3, თბილისი, 2011. 2011წ. .

რ. ენაგელი, რ. ენაგელი, გ. ბუცხრიკიძე, მ. თუთბერიძე, ნ. სამხარაძე. სალექი მანქანის ავტომატური მართვის ხერხი. `სამთო ჟურნალი. 2003წ. #1-2(10-11).

თ. შარაბიძე. სალექი მანქანის ავტომატური რეგულირება აქტივაციური ანალიზის მეთოდების საშუალებით. სტუ-ს შრომები. 2000წ. #2 (430) გვ. 97-103.

ნ. ჯავაშვილი, ლ. მარგველანი. სალექსიკონო ერთეულთა აღწერა ლექსიკური ფუნქციების მიხედვით. სსიპ არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული №10, თბილისი, გვ. 181-186.. 2006წ. .

ზ. ღვინიაშვილი. სალი შენადნობის საქშენის დამზადების ტექნოლოგიური პროცესის ოპტიმიზაცია. სტუ სტუდენტთა 71 ღია სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენცია. 2003წ. 29გვ.

გ. წულეისკირი, მ. არაბიძე, ი.სალაძე. სალმონის თეორემა და მისი კერძო შემთხვევები. ჟურნალი ’’ტრანსპორტი’’. 2010წ. #1-2 (37-38) გვ.32-33.

ბ. ცხადაძე. სამა, სამაია (სამაი, სამანა) და თავმოსამე ლექსემათა ეტიმოლოგიისათვის. თბილისის ექვთიმე თაყაიშვილის სახელობის კულტურისა და ხელოვნების სახელმწიფო უნივერსიტეტის სამეცნიერო შრომების კრებული. 2004წ. #2, გვ. 187-195.

ი. გოგუაძე, ხარებავა შალვა. სამაგრ კოლონებზე მოქმედი წნევის განსაზღვრა ქანების რეოლოგიური თვისებების მიხედვით. საქართველოს ნავთობი და გაზი. 2006წ. #17, გვ. 96-102..

ც. დიასამიძე. სამაგრელო–ზემო სვანეთის ჰელოენერგეტიკული რესურსები. ჰმი–ს შრომები. 2009წ. ტ.114.