სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26296 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ნ. ფხაკაძე, ლ. ლურსმანაშვილი, ქორჩილავა დალი. ნაციონალური სამოსის კონსტრუქციის აგების ძველი და ახალი ტექნოლოგია. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი. ტბილისი 2012წ.. 2012წ. №3(25), 88-93 გვ. .

ნ. სონღულაშვილი. ნაციონალური სიმბოლოების როლი XX საუკუნის 10-იანი წლების ქართულ ერთობაში. კრებული „ამირანი“. 2010წ. #XXII.

ზ. გვიშიანი. ნაწილაკების ფორმის გავლენა ჰიდრავლიკურ სიმსხოზე ჩამდინარე წყლების მექანიკური გაწმენდის დროს. საგამომცემლო სახლი "ტექნიკური უნივერიტეტი", ჰიდროინჟინერია. 2018წ. 1-2(25-26), გვ. 35-42.

მ. კუპრავიშვილი. ნაწილაკის ფორმის გავლენა წყლასადინარის კალაპოტის გარეცხვა-დალექვის პროცესზე. სსაუ, ასპირანტთა და ხარისხის მაძიებელთა სამეცნიერო შრომათა კრებული, "აგრარული მეცნიერების აქტუალური საკითხები". 2000წ. თბილისი, ტომი 5, 6 გვ. 238-243.

ჯ. მარხულია. ნახევარგამტარზე ბარიერული და ომური კონტაქტების დამზადების ტექნოლოგია . "ფოტონიკა" საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2011წ. "ფოტონიკა" სამეცნიერო კომფერენციის, ISBN 978-9941-14-933-7, გვ 206-236 .

დ. ფურცხვანიძე, ა. ფურცხვანიძე, ვ. სტაფაევი. ნახევარგამტარული S დიოდები უარყოფითი წინაღობის რამოდენიმე უბნით. თათბირი ნახევარგამტარებში ღრმა ცენტრების შესახებ.ოდესა. 1972წ. მოხსენებათა მოკლე შინაარსი.

ს. ფაღავა, ა.ბურჭულაძე, ს.ფაღავა, ზ.რობაქიძე, ვ.რუსეცკი.. ნახევარგამტარული დეტექტორის ფონის შემცირება პასიური დაცვის რეკონსტრუქციისა და აქტიური დაცვის ჩართვის გზით. თსუ-ს საიუბილეო კონფერენციის მასალები,11-25 მაისი, 1993 წ., თბილისი. 1993წ. .

ვ. მაისურაძე, ო. ლაბაძე, პ.მანჯავიძე. ნახევარსფერული ფორმის ინდუქციური პირველადი გარდამქმნელების მგრძნობიარობის გაზრდის გზები . საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ა.ელიაშვილის სახელობის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული. 2005წ. №9, გვ.159-164.

მ. ცერცვაძე. ნახევარწრეწირულ კონტურთა ტოპოლოგიური პარამეტრების გავლენა კუთხური გადაადგილების ურთიერთინდუქციური პირველადი გარდამქმნელის გამომავალ მახასიათებელზე. სტუ-ის შრომები. 1992წ. 2 (385) გვ. 76-80 .

მ. ცერცვაძე. ნახევარწრეწირულ კონცენტრულ კონტურთა ურთიერთინდუქციურობის გათვლის რიცხვით-ანალიზური მეთოდი. საქართველოს მეცნ. აკად. მოამბე. 1992წ. 1 (ტომი 145). გვ. 138-141.

ო. ლაბაძე. ნახევარწრეწირულ კონცენტრულ კონტურთა ურთიერთინდუქციურობის გათვლის რიცხვითი-ანალიზური მეთოდი . საქართველოს მეცნ. აკად. მოამბე. 1992წ. #1, ტომი 145, გვ. 138-141.

ი. ნავდარაშვილი. ნახევარწრიული კვეთის მქონე დასველებული კაპილარული ზედაპირებიდან სითხის (წყლის) აორთქლების პროცესის გამოკვლევა. მშენებლობა, სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი. 2010წ. 3(18), გვ. 84-88.

ე. ედიბერიძე, თ. ნანიტაშვილი, ც. შლაკაძე, ლ. ეჯიბია. ნახევრად ტკბილი და ნახევრად მშრალი ღვინოების ტექნოლოგიაში ზოგიერთი ბუნებრივი კონსერვანტების გამოყენების შესახებ. საქართველოს კვების მრეწველობის ს/კ ინსტიტუტის შრომათა კრებული. 2004წ. ტომი 7, გვ. 37-38.

პ. ნადირაშვილი, ა. ბურდულაძე, თ. მექანარიშვილი, მ. მაღრაძე. ნახევრად ხისტი (კომპოზიციური) საგზაო ფენილები ძველი ასფალტბეტონის გამოყენებით. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის შრომები . 2008წ. ISSN 1512-0996 #1(467) თბილისი, საქართველო გვ.92–96.

თ. ნანიტაშვილი, ედიბერიძე ეთერი. ნახევრადტკბილი და ნახევრად მშრალი ღვინოების ტექნოლოგიაში ზოგიერთი ბუნებრივი კონსერვანტების გამოყენების შესახებ. საქართველოს კვების მრეწველობის ს/კ ინსტიტუტის შრომები. 2004წ. ტომი 7.

რ. თხინვალელი, ი. ნახუცრიშვილი, გ.კახნიაშვილი. ნახირბადის მონოოქსიდის კატალიზური ჟანგვის თავისებურებები. საქ. ნაც მეცნიერებათა .აკადემიიას მაცნე ქინიის სერია.. 2016წ. ტ.42, N2, 153-155.

ჯ. ნიკურაძე, დ.ტ. ლეჟავა ლ.რ/.ყურაშვილი გ.გ. ჩუბინიძე გ.ი. ჭითანავა. ნახშირბადზე დაფენილი ბორის შინაგანი ხახუნის ტემპერატურული სპექტრი. ს.ტ.უ. სამეცნიერო შრომები 1991 წ. 3 ( 376). 1991წ. .

ქ. წერეთელი, წერეთელი ნუგზარ, მაზმიშვილი ს., ნანობაშვილი დომნა. ნახშირბადიანი ფერომანგანუმის სპეცკონცენტრატიანი კაზმის ზოგიერთი მეტალურგიულ თვისებების გამოკვლევა. სტუ-ს შრომები . 2004წ. 2(452); გვ 112-115.

ნ. წერეთელი, ნანობაშვილი დომნა, წერეთელი ქეთევან. ნახშირბადიანი ფერომანგანუმის სპეცკონცენტრატიანი კაზმის ზოგიერთი მეტალურგიული თვისებების გამოკვლევა. სტუ-ს შრომები. 2004წ. N2 (452); გვ 112-115.

მ. წეროძე, ნ.ლოლაძე და სხვ.. ნახშირბადოვანი მასალის რკინის ქვეჟანგჟანგთან ურთიერთქმედების კინეტიკა თერმობარულ პირობებში. საქართველოს ეროვნული აკადემიის მაცნე, ქიმიის სერია. 2009წ. ტ.35, #2, , გვ. 186-188..