სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26198 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ვ. შურღაია, შ.კუპრეიშვილი, პ. სიჭინავა. ნიადაგ-გრუნტების ფიტრაციული მდგრადობის კრიტერიუმები.. წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტის სამეცნიერო შრომათა კრებული თბილისი.. 2011წ. #66. . . გვ.198-203.

ო. ხარაიშვილი, შორენა კუპრეიშვილი, თამაზ ოდილავაძე. ნიადაგ-გრუნტის კაპილარულ ქობში წყლის ენერგეტიკული და მოცულობითი მახასიათებლის რაოდენობრივი შეფასება. სსაუ, აგრარული მეცნიერების პრობლემები სამეცნიერო შრომათა კრებული. 2004წ. გვ. 97-101.

შ. კუპრეიშვილი, თ. ოდილავაძე, ო. ხარაიშვილი. ნიადაგ-გრუნტის კაპილარულ ქობში წყლის ენერგეტიკული და მოცულობითო მახასიათებლების რაოდენობრივი შეფასება. აგრარული მეცნიერების პრობლემები. 2004წ. სამეცნიერო შრომათა კრებული XXVII, სსაუ, გვ. 199-201.

ი. ყრუაშვილი. ნიადაგ-გრუნტის კაპილარული წყალშთანთქმის დინამიკის ექსპერიმენტული შესწავლა. საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია "მოამბე". 2001წ. #8, თბილისი, გვ. 81-85.

კ. ბზიავა, ი. ყრუაშვილი, ე. კუხალაშვილი, გ. ნატროშვილი, ინაშვილი ირმა. ნიადაგ-გრუნტში წყლის ფილტრაციის ანომალიებთან დაკავშირებული საკითხების შესწავლა. გამომცმემლობა „უნივერსალი“, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტი, სამეცნიერო შრომათა კრებული. 2012წ. №67, გვ. 231-236.

ლ. იტრიაშვილი, ხ. კიკნაძე, მ. შავლაყაძე, ქ. დადიანი. ნიადაგგრუნტების თვისებების მართვა პოლიკომპლექსისი გამოყენებით. წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტის შრ. კრებული. 2012წ. # 67, 121–127.

ლ. იტრიაშვილი, ნ.ნიბლაძე. ნიადაგგრუნტების საინჟინრო-მელიორაციული შეფასების მეთოდიკა. წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტის სამეცნიერო შრ.კრებული.. . 2005წ. გვ.87-93.

დ. ნატროშვილი, მ. ქვარცხავა. ნიადაგდამამუშავებელი კომბინირებული მანქანის ტექნოლოგიური, საექსპლუატაციო და ეკონომიკური მაჩვენებლების განსაზღვრა. საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის ,, მოამბე",. 2012წ. მოამბე, #30, გვ.401-405.

თ. ურუშაძე. ნიადაგების გეოგრაფიის ზოგიერთი საკითხების შესახებ . აგრარული მეცნიერების პრობლემები . 2006წ. #35, 105-107გვ..

ნ. იმნაძე, მ.მიქელაძე, მ.დვალი, ლ.გონჯილაშვილი, მ.ლიპარტელიანი, ჟ.ლოლიშვილი. ნიადაგების რადიონუკლიდებით დაბინძურების დონე დასავლეთ საქართველოს ზოგიერთ რაიონებში. რადიოეკოლოგიური და აგროეკოლოგიური გამოკვლევები. 2009წ. ტ. IV-V, გვ. 22-23.

ვ. სამხარაძე. ნიადაგების ფერდობებზე ზედაპირული ჩამონადენის რეგულირების ტექნოლოგიური სქემები ახალი ტიპის საგორი არხისმჭრელების გამოყენებით. ინსტიტუტის სამეცნიერო შრომათა კრებული. 2003წ. გვ.7.

გ. ცინცაძე, ნ.იმნაძე, დ.ნაკანი, ნ.გულუა, მ.ცინცაძე, ნ.კუციავა, ვ.ერისთავი. ნიადაგის და წყლის რესურსების დაბინძურების მდგომარეობა მდ. ხობისწყლის აუზში. Georgian engineering news N3(3). P. 258-261 . 2003წ. N3(3). P. 258-261 .

გ. დოხნაძე, დ.ლორთქიფანიძე. ნიადაგის ეროზიაზე მოქმედი ფაქტორების გავლენის შეფასება . საქართველოს მეცნიერებათა აკადემია,წყალთა მეურნეობისა და საინჯინრო ეკოლოგიის ინსტიტუტი,სამეცნიერო შრომათა კრებული. 2005წ. გვ.გვ. 32-38.

გ.დოხნაძე, ა.ლორთქიფანიძე. ნიადაგის ეროზიაზე მოქმედი ფაქტორების გავლენის შეფასება. . საქართველოს მეცნიერებათა აკადემია,წყალთა მეურნეობისა და საინჯინრო ეკოლოგიის ინსტიტუტი,სამეცნიერო შრომათა კრებული. 2005წ. გვ.32-38;.

ზ. ვარაზაშვილი, გ. ჩახაია, ლ. წულუკიძე, ი. ხუბულავა, ბოსიკაშვილი შალვა. ნიადაგის ეროზიის საწინააღმდეგო გეოხალიჩა ,,ნესფილე"-ს და ,,ნესგეო"-ს ლაბორატორიული კვლევა. სტუ წყალთა მეურნეობის სამეცნიერო შრომათა კრებული. 2012წ. #67, გვ 203.

გ. ომსარაშვილი, გ. ჩახაია, ი. ხუბულავა, ლ. წულუკიძე, თ. სუპატაშვილი, მ. შავლაყაძე. ნიადაგის ეროზიის საწინააღმდეგო გეოხალიჩა “ნესფილე“-ს და “ნესგეო“-ს ლაბორატორიული კვლევა. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტის შრომათა კრებული . 2012წ. #67. გვ.203-208 თბილისი.

გ. გავარდაშვილი, გოგა ჩახაია, ვახტანგ ბალამწარაშვილი. ნიადაგის ეროზიის საწინააღმდეგოდ გამოყენებული მცენარე ვეტივერის კვლევა. მეცნიერება,მეცნიერება და ტექნოლოგიები. 2005წ. #10-12, 105-108.

გ. ჩახაია, ვ. ბალამწარაშვილი, გ. გავარდაშვილი. ნიადაგის ეროზიის საწინააღმდეგოდ გამოყენებული მცენარე ”ვეტივერის” კვლევა. ჟურნალი "მეცნიერება და ტექნოლოგიები". 2005წ. #9-11. თბილისი, გვ. 109-112.

ნ.ტუღუში, ლ.შავლიაშვილი, ს.მდივანი. ნიადაგის მარილიანობის ცვალებადობის მათემატიკური კვლევები. საქ.მეც. აკადემია, ჰიდრომეტეოროლოგიური ინსტიტუტის შრომათა კრებული. 2008წ. ტ.115, გვ.322-33, თბილისი.

ლ. შავლიაშვილი, ნ.ტუღუში, ლ.ინწკირველი, ს.მდივანი. ნიადაგის მარილიანობის ცვალებადობის მათემატიკური კვლევები. საქ. მეც. აკადემია, ჰიდრომეტეოროლოგიური ინსტიტუტის შრომათა კრებული, დედამიწის საერთაშორისო წლისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო კონფერენცია . 2008წ. ტ.115, გვ. 322-330, ქ.თბილისი.