სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26230 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

თ. ცინცაძე, ნ.ა. ბეგალიშვილი, ნ.ნ. ბეგალიშვილი, ნ. ცინცაძე. ნენსკრას ჰესის კაშხალის გარღვევის რისკებისა და მდინარის ტრანზიტულ უბნებზე შესაძლო წყალმოვარდნის მაქსიმალური ხარჯების შეფასება. საგამომცემლო სახლი „ტექნიკური უნივერსიტეტი“. 2012წ. .

კ. აბლოთია, მაია სოსელია. ნეოკეინსიანური ეკონომიკური პოლიტიკა მსოფლიო პრაქტიკაში. "ბიზნეს-ინჟინერინგი". 2017წ. .

კ. აბლოთია. ნეოკეინსური ეკონომიკური პოლიტიკის განხორციელების ძირითადი გზები საქართველოში. "ბიზნეს-ინჟინერინგი". 2016წ. N3.

ნ. ასათიანი, თამარ ნატროშვილი. ნეოლოგიზმთა ტრანსპოზიციის ტიპები ამერიკულ პოლიტიკურ დისკურსში. საქართველოს უნივერსიტეტის VII ყოველწლიური კონფერენცია ჰუმანიტარულ მეცნიერებებში. 2015წ. .

ზ. კვინიკაძე, გ. ჩიტაიშვილი. ნეორე რიგის ზედაპირების ურთიერთკვეთის წირის განსაზღვრა გრაფიკული და ანალიზური მეთოდებით. ჟურნალი '' ტრანსპორტი '' , #1-2 (57-58). 2015წ. #1-2 (57-58), 7 გვ..

ნ. მჭედლიშვილი, ა. მგელაძე,. ნეოროინფორმაციული სისტემები,. საერთაშო¬რისო სამეცნიერო კონფერენციის „გლობალიზაცია და ბიზნესის თანამედროვე გამოწვევები“ შრომების კრებული, თბილისი,. 2017წ. სტუ, 275-282 გვ.

რ. კლდიაშვილი. ნერწყვის ქიმიზმი. ქიმიის უწყებანი. 2013წ. ტ.1 N1 გვ.3.

ხ. წიქარიშვილი, ნ. გელოვანი, თ. ცინცაძე, ი. გველესიანი, ლ. თარგამაძე. ნესვის (CUCUMIS –MELO) კულტურა ქართულ ისტორიულ წყაროებში. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი, თბილისი. . 2011წ. ტ.11, №4, გვ. 469-471. .

ი. მოსაშვილი, გ. დალაქიშვილი, გუგუშვილი ალმასხანი. ნეტერის თეორემა და პონტრიაგინის მაქსიმუმის პრინციპი. სტუ–ს შრომები N4 (437). 2001წ. გვ.81–87.

ნ. ნიბლაძე, ნ. ნიბლაძე, მ.ჭავჭანიძე. ნიად-გრუნტების წყალმააკუმულირებელი უნარის და აგრომელიორაციული თვისებების გაუმჯობესების ახალი მეთოდი. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის წყალთა მეურნეობის და საინჟინრო ეკოლოგიის ინსრიტუტი. 2001წ. თბილისი, გვ.92-97.

ნ. ნიბლაძე, ნ. ნიბლაძე. ნიადა-გრუნტების საინჟინრო-მელიორაციული შეფასების მეთოდიკა. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის წყალთა მეურნეობის და საინჟინრო ეკოლოგიის ინსტიტუტის შრომატა კრებული. 2005წ. თბილისი, გვ გვ.87-92.

ნ. ნიბლაძე, ნ. ნიბლაძე, მ.ჭავჭანიძე. ნიადაგ გრუნტების ჭრილების სქემატიზაცია და სადრენაჟო ამოვსების პარამეტრების განსაზღვრა კოლხეთის პირობებისათვის. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის წყალთა მეურნეობის და საინჟინრო ეკოლოგიის ინსტიტუტის შრომატა კრებული. 1999წ. თბილისი, გვ.გვ.6266..

გ. დოხნაძე. ნიადაგ-გრუნტების გავლენის შეფასება სამხედრო ტექნიკის გადაადგილებაზე. ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ჟურნალი "საქართველოს გეოგრაფია". 2003წ. @2, გვ. 93-96.

პ. სიჭინავა. ნიადაგ-გრუნტების გამრეცხი დასაშვები სიჩქარე ზედაპირულ-მოლეკულური ეფექტების გათვალისწინებით. წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტი, სამეცნიერო შრომათა კრებული,. 2009წ. №64, თბილისი, გვ. 224-227.

შ. კუპრეიშვილი, თ. ქაცარავა, პ. სიჭინავა. ნიადაგ-გრუნტების გამრეცხი დასაშვები სიჩქარე ზედაპირულ-მოლეკულური ეფექტების გათვალისწინებით. საქართველოს მეცნიერებათა და განათლების სამინისტრო, წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტი, . 2009წ. სამეცნიერო შრომათა კრებული, #64, გვ. 224-227.

ვ. შურღაია, შ.კუპრეიშვილი, პ. სიჭინავა. ნიადაგ-გრუნტების ფიტრაციული მდგრადობის კრიტერიუმები.. წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტის სამეცნიერო შრომათა კრებული თბილისი.. 2011წ. #66. . . გვ.198-203.

ო. ხარაიშვილი, შორენა კუპრეიშვილი, თამაზ ოდილავაძე. ნიადაგ-გრუნტის კაპილარულ ქობში წყლის ენერგეტიკული და მოცულობითი მახასიათებლის რაოდენობრივი შეფასება. სსაუ, აგრარული მეცნიერების პრობლემები სამეცნიერო შრომათა კრებული. 2004წ. გვ. 97-101.

შ. კუპრეიშვილი, თ. ოდილავაძე, ო. ხარაიშვილი. ნიადაგ-გრუნტის კაპილარულ ქობში წყლის ენერგეტიკული და მოცულობითო მახასიათებლების რაოდენობრივი შეფასება. აგრარული მეცნიერების პრობლემები. 2004წ. სამეცნიერო შრომათა კრებული XXVII, სსაუ, გვ. 199-201.

ი. ყრუაშვილი. ნიადაგ-გრუნტის კაპილარული წყალშთანთქმის დინამიკის ექსპერიმენტული შესწავლა. საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია "მოამბე". 2001წ. #8, თბილისი, გვ. 81-85.

კ. ბზიავა, ი. ყრუაშვილი, ე. კუხალაშვილი, გ. ნატროშვილი, ინაშვილი ირმა. ნიადაგ-გრუნტში წყლის ფილტრაციის ანომალიებთან დაკავშირებული საკითხების შესწავლა. გამომცმემლობა „უნივერსალი“, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტი, სამეცნიერო შრომათა კრებული. 2012წ. №67, გვ. 231-236.