სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26296 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ნ. ალხანაშვილი, ზაუტაშვილი დალი. კიფერის თესლნერგის მსხლიდან ჩირის წარმოების ტექნოლოგია. საქართველოს კვების მრეწველობის ს/კ ინსტიტუტის შრომები. 2004წ. ტომი 7, გვ. 85.

ნ. ალხანაშვილი, ზაუტაშვილი დალი. კონდუქციური მეთოდით სოიოს შროტის შრობის პროცესის გამოკვლევა. “მეცნიერება და ტექნოლოგიები”, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ყოველთვიური სამეცნიერო-რეფერირებული ჟურნალი, ქ. თბილისი,. 2004წ. II კრებული, # 4-6,გვ.109.

მ. კაშიბაძე, გ.სურგულაძე,მ.ოხანაშვილი, ხ.ქრისტეშიაშვილი . მარკეტინგული პროცესების მოდელირება და ანალიზი UML დიაგრამებით და პეტრის ფერადი ქსელებით. . სტუ.შრ.კრ ,,მართვია ავტომატიზებული სისტემები". 2011წ. #1(10) 456-459.

ნ. ალხანაშვილი, ზაუტაშვილი დალი. მშრალი და შემშრალი უსუპის და ცერეცოს ხარისხის მახასიათებლები. სსმმ აკადემიის მოამბე. 2008წ. ტომი 21.

ნ. ალხანაშვილი, ზაუტაშვილი დალი. მშრალი სანელებელ-არომატული პროდუქციის სამრეწველო წარმოების შესახებ . სსმმ აკადემიის მოამბე. 2003წ. №12, გვ.138.

ნ. ალხანაშვილი, ზაუტაშვილი დალი. მშრალი უსუპის და ცერეცოს სამრეწველო წარმოების ტექნოლოგია. პერიოდული სამეცნიერო ჟურნალი “ინტელექტი” თბილისი . 2007წ. #3 (29),.

ნ. ალხანაშვილი, ზაუტაშვილი დალი. ნედლი უსუპი და ცერეცო როგორც შრობის ობიექტი. სსმმ აკადემიის მოამბე. 2008წ. ტომი 21.

ზ. კოვზირიძე, ნ. ნიჟარაძე, გ. ტაბატაძე, ე. ნიკოლეიშვილი, ზ. მესტვირიშვილი, დარახველიძე ნინო. ნიტროალუმინთერმული პროცესებით სიალონების მიღება. საქართველოს კერამიკოსთა ასოციაციის ჟურნალი “კერამიკა. 2014წ. ” # 2 (32), გვ. 23-31.

ლ. ხვედელიძე. პრივატიაზცია განათლების სისტემაში – ჯერ გავარკვიოთ, რისი მესაკუთრე უნდა იყოს სახელმწიფო . საერთაშორისო სამეცნიერო-პოპულარული ჟურნალი „მაკრო–მიკრო ეკონომიკა“. 1999წ. N 7–8, თბ., გვ 34-35, 82.

რ. ოთინაშვილი, ბაგრატიონი გ.,. საინფორმაციო ტექნოლოგიების როლი ბიზნესის განვითარებაში . საქართველოს ტექნიკური უნივერსტიტეტის სამეცნიერო შრომების კრებული. 2011წ. #2, (480), გვ.; .

ნ. ალხანაშვილი, ზაუტაშვილი დალი. სამეცნ.კვლევთი მუშაობის ანგარიში დავალებაზე 5.04 “დამუშავდეს ადგილობრივი ნედლეულის ბაზაზე არმიის, ტურისტების და სპეცექსპედიციებისთვის ახალი სახის სწრაფად მოსამზადებელი მაღალი კვებითი ღირებულების მქონე კონცენტრატები და მათო სამრეწველო წარმოების ტექნოლოგიები. “. საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკა-დემია. კვების მრეწველობის სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტი. 2007წ. .

მ. მელაძე, მ. მელაძე, თუთარაშვილი მ. , ცერცვაძე შ. . სამცხე - ჯავახეთის მაღალმთიან აგროკლიმატურ პირობებში პერსპექტიული აგროკულტურების გავრცელების შესაძლებლობა . გამომცემლობა თსუ, საქართველოს გეოგრაფია. 2003წ. N2, გვ. 81-84.

ნ. ალხანაშვილი, ზაუტაშვილი დალი. საშრობი დანადგარები გარეული ხილის გასაშრობად. “მწვანე დედამიწა”, ენერგეტიკული ფორუმი, შრომათა კრებული, ქ. თბილისი . 2003წ. გვ.122..

ნ. ალხანაშვილი, ზაუტაშვილი დალი. სითბოს და მასის ცვლის პროცესების გამოკვლევა ბალახოვანი სანელებელ-არომატული ნედლეულის შრობისას. პერიოდული სამეცნიერო ჟურნალი “ინტელექტი”, თბილისი. 2008წ. # 3(32),.

ნ. ალხანაშვილი, ზაუტაშვილი დალი. უთესლბუდო ვაშლის ჩირის წარმოების ტექნოლოგია. საქართველოს კვების მრეწველობის ს/კ ინსტიტუტის შრომები. 2004წ. ტომი 7, გვ. 82.

ნ. ალხანაშვილი, რეხვიაშვილი რ.. ულუმბოდან სტერიო-დული გენინების გამოყოფის შესახებ. საქართველოს კვების მრეწველობის ს/კ ინსტიტუტის შრომები. 2004წ. ტომი 7, გვ. 96.

ა. სიჭინავა, ლ.ტატიშვილი. უძრავი ქონების ეკონომიკური და სამართლებრივი უზრუნველყოფა. ეკონომიკა. 2011წ. 1–2 #, 5 გვერდი.

რ. გოგალაძე, ყიფიანი დ. ფენოვან სისტემებში მართკუთხა სასრული ელემენტის სიხისტის მატრიცის შედგენა განივი ძვრის გათვალისწინებით. პერიოდული სამეცნიერო ჟურნალი ინტელექტი. 2009წ. №1 (33) გვ 150-152 ISSN 1512-0333.

ნ. ალხანაშვილი, ზაუტაშილი დალი, მაღრაძე გ.. შეზავებული სუპების კონცენტრატების წარმოების ტექნოლოგია. სსმმ აკადემიის მოამბე. 2006წ. №16.

ნ. ალხანაშვილი, ზაუტაშვილი დალი. შემშრალი მონოსანელებლების სამრეწველო წარმოების შესახებ. საქართველოს კვების მრეწველობის ს/კ ინსტიტუტის შრომები. 2004წ. ტომი 7, გვ. 98.