სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26282 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ა. ზენაიშვილი. ნების გამოვლენის თავისებურებები შრომით ურთიერთობებში. სამართალი . 2014წ. .

ნ. მაჭავარიანი, გ. ბიწკინაშვილი, გ. ღვინეფაძე. ნებისმიერ დატვირთული ბრუნვითი გარსის რიცვითი გადაწყვეტის ალგორითმი. საერთაშორისო სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენცია ”სამშენებლო მექანიკის პრობლემები”-ს შრომის კრებული. 2010წ. №2(17).

გ. წულეისკირი, მ. არაბიძე. ნებისმიერი მრუდის მიმართ მხების აგების პრაქტიკული ხერხი.. ჟურნალი ’’ტრანსპორტი’’. 2010წ. #1-2 (37-38) გვ.29-31..

მ. ხუბუტია, გ. წულეისკირი, ნ. ნოზაძე. ნებისმიერი სამკუთხედის გვერდებზე აგებული ტოლგვერდა სამკუთხედების ერთი თვისების შესახებ. ტრანსპორტი. 2012წ. .

ე. ხახუტაშვილი, ლ.კაპანაძე. ნეგატიური PR ტექნოლოგიები. საქართველოს განათლების მეცნიერებათა აკადემიის ჟურნალი "მოამბის" დამატება;შრ.. 2006წ. 7;214-218გვ.ISSN #1512-102X.

რ. კოკილაშვილი, გ. ხიტირი,, ი. ჩიკვაიძე. ნედლეულის და ტექნოლოგიის ცვლილებით ლუმინესცენტური კომპონენტების მიღება. პ. მელიქიშვილის ფიზიკური და ორგანული ქიმიის ინსტიტუტის შრომები. 2011წ. თბილისი.

ნ. ბაღათურია, ნ. ბეგიაშვილი, ე. ედიბერიძე. ნედლეულისა და კვების პროდუქტების ხარისხისა და უსაფრთხოების კონტროლის მიკრობიოლოგიური საფუძვლები. სსმმ აკადემიის "მოამბე". 2006წ. #16.

ე. ედიბერიძე, ნ, ბაღათურია, ნ. ლომსაძე. ნედლეულისა და კვების პროდუქტების ხარისხისა და უსაფრთხოების მიკრობიოლოგიური ასპექტები. სსმმ აკადემიის მოამბე, თბილისი. 2006წ. №16, გვ. 153-155.

ნ. ალხანაშვილი, რეხვიაშვილი რ.. ნედლი და გამშრალი პიტნის და ულუმბოს ხარისხის მახასიათებლები. საქართველოს კვების მრეწველობის ს/კ ინსტიტუტის შრომები. 2004წ. ტომი 7, გვ. 94.

გ. ვარშალომიძე, ი. გოგუაძე, ზ. კალანდარიშვილი. ნედლი ნავთობიდან მარილგაცლის პროცესის მათემატიკური მოდელის შესახებ. საქართველოს ნავთობი და გაზი. 2009წ. #25, 51-60 გვ..

ი. გოგუაძე, კალანდარიშვილი ზ.. ნედლი ნავთობიდან მარილგაცლის პროცესის მათემატიკური მოდელის შესახებ. საქართველოს ნავთობი და გაზი. 2009წ. #25. გვ.51-61..

ო. ვერულავა, ზ.წვერიკმაზაშვილი. ნეირონები და ნეირონული ქსელების სწავლება უკუკავშირისგამოყენებით ქართული სიმბოლოების ამოცნობის მაგალითზე. სტუ შრომები მართვის ავტომატიზირებული სისტემები. 0წ. ISSN 1512-3979 2010 233გვ.

მ. ჩხაიძე, ო. თავდიშვილი. ნეირონული ქსელის ფორმირება სწავლების პროცესში. საქართველოს საინჟინრო სიახლენი. 2017წ. 2(82), გვ.75-81.

გ. შაველაშვილი, იური ქირია. ნეიტრალის რეჟიმი 6–35კვ. ქსელში. საერთაშორისო სამეცნიერო. ინტელექტუალი. 2015წ. #29. 8 გვერდი..

ნ. დურმიშიძე, ი. ტორონჯაძე. ნეიტრალიტეტი-მესამე ალტერნატივა?. საქართველოს სტრატეგიული კვლევებისა და განვითარების ცენტრის ბიულეტენი, . 2001წ. N59, გვ. 41-47.

თ. კოკაია, თ. შარაბიძე. ნეიტრონულ გამამრავლებელზე სინჯის მიწოდების პნევმატიკური ავტომატური ხაზების დინამიკური მაჩვენებლების გაუმჯობესების საკითხები. საერთაშორისო სამეცნიერო-ტექნიკური საინფორნაციო რეფერირერებული ჟურნალი ”საქართველოს ნავთობი და გაზი”. 2007წ. №21 გვ. 123-126.

თ. შარაბიძე. ნეიტრონულ გამამრავლებელზე სინჯის მიწოდების პნევმატიკური ავტომატური ხაზების დინამიკური მაჩვენებლების გაუმჯობესების საკითხები. საქართველოს სამეცნიერო-ტექნიკური, საინფორმაციო-ანალიტიკური რეფერალური ჟურნალი ” ნავთობი და გაზი”. 2007წ. #32.

მ. ლურსმანაშვილი, და სხვა. ნელა და მონოტონურად მიმდინარე ტექნოლოგიური პროცესების მართვის დროს „ადამიანი მანქანის“ მოქმედების ანალიზი (ინგლისურ ენაზე). სამეცნიერო ჟურნალი "საქართველოს ნავთობი და გაზი". 2006წ. #18. თბილისი.

ნ. ბოჭორიშვილი, მ.ლურსმანაშვილი, მ.ღვინიაშვილი, ნ.რაზმაძე. ნელი და მონოტონური ტექნოლოგიური პროცესების შესრულების დროს ოპერატორის მუშაობაზე მოქმედი ფაქტორების ანაიზი. საქართველოს ნავთობი და გაზი,. 2006წ. #6.

ნ. რაზმაძე, ნ. რაზმაძე, მ.ლურსმანაშვილი, მ.ღვინიაშვილი. ნელი და მონოტონური ტექნოლოგიური პროცესების შესრულების დროს ოპერატორის მუშაობაზე მოქმედი ფაქტორების ანალიზი (ინგლისურ ენაზე). . საერთაშორისო სამეცნიერო-ტექნ. საინფორმ. ჟურნ. `საქართველოს ნავთობი და გაზი~ . 2006წ. #18,გვ. 106-110..