სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26230 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ო. თედორაძე, ე.შაფაქიძე. ნიადაგის ფენობრივი დამუშავება და მისი სიკეთე . გამომცემლობა "ჯიაისი". 2002წ. სამეცნიერო პოპულარული ბროშურა 22გვ..

ო. ხარაიშვილი, სილვა გიორგაძე. ნიადაგის ფიზიკურ წყლოვანი თვისებების დადგენა სარწყავი წყლის რაციონალურედ გამოყენების მიზნით. ჰიდრომელიორაციული სიასტემების მშენებლობისა და ექსპლოატაციის საკითხები საქართველოში სამეცნიერო შრომები. 1990წ. 81-88.

ჯუმბერ ფანჩულიძე. ნიადაგის ფიზიკურ-წყლოვანი თვისებების დადგენა სარწყაბი წყლის რაციონალურად გამოყენების მიზნით. საქართველოს სასოფლო-სამეურნეო ინსტიტუტი, ჰ/მ სისტემების მშენებლობისა და ექსპლოატაციის საკითხები საქართველოში. სამ. ნაშრომები. 1990წ. .

ვ. სამხარაძე, გ. ჯანელიძე. ნიადაგის წყლისმიერი და ქარისმიერი ეროზიის საწინააღმდეგო მანქანა-იარაღები . წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტის სამეცნიერო შრომათა კრებული. 2010წ. # 65 გვ.205-210.

Н. Джалябова. ნიადაგის ხარისხის შეფასების და მისი პრაქტიკული გამოყენების რეკომენდაციების . სსიპ ა. ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული. 2010წ. №14, თბილისი, გვ. 241-244 .

ლ.შავლიაშვილი. ნიადაგში მარილიანობის ცვლილების რიცხვითი მოდელირება შეტანილი სორბენტის გავლენის გათვალისწინებით. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტის შრომები. 2011წ. ტN117, 160-162, თბილისი.

ლ. შავლიაშვილი, ლ.ინწკირველი. ნიადაგში მარილიანობის ცვლილების რიცხვითი მოდელირება შეტანილი სორბენტის გავლენის გათვალისწინებით. საქ. ტექნიკური უნივერსიტეტის ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტის შრომები . 2011წ. ტ. 117, გვ. 160-162, თბილისი.

თ. ცინცაძე, ნ. გეგეშიძე, თ. წივწივაძე, მ. ცქიტიშვილი, დ. ლოჩოშვილი, რ. კლდიაშვილი, გ. ცინცაძე. ნიალამიდის (1- [2- ბენზოილკარბამოილ-ეთილ]-2 იზონიკოტინოილჰიდრაზიდის) ელექტრონული სტრუქტურა და კომპლექსწარმოქმნის უნარი. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. 2005წ. 5(4) გვ. 318-321.

გ. ცინცაძე, მ.ცინცაძე, ნ.გეგეშიძე, თ.წივწივაძე, მ.ცქიტიშვილი, დ.ლოჩოშვილი, რ.კლდიაშვილი. ნიალამიდის (1-[2-ბენზილკარბამოილ)-ეთილ]-2-იზონიკოტინოილჰიდრაზიდის) ელექტრონული სტრუქტურა და კომპლექსწარმოქმნის უნარი. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. ტ.5, N4. გვ.318-321. 2005წ. ტ.5, N4. გვ.318-321.

ვ. სამხარაძე, გ. კოკილაშვილი, ვ. ჯანელიძე. ნიდაგის ფერდობზე ზედაპირული ჩამონადენის რეგულირების ტექნოლოგიური სქემები ახალი ტიპის საგორი არხისმჭრელის გამოყენებით. წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტის სამეცნიერო შრომათა კრებული. 2010წ. # 65 გვ.211-214.

ლ. ქაჯაია, რ. ბზიავა. ნივრის ნატურალური პროდუქტები. საქ.სოფლის მეურნეობის მეცნ აკადემიის ჟურნ. “მოამბე”. 2006წ. # 15, გვ. 158.

ე. ედიბერიძე, ლ. სტურუა, ი. კუპატაძე, მ. დემენიუკი, ნ. ლომსაძე. ნივრის ფხნვილის ფიტონციდური თვისებები. სსმმ აკადემიის მოამბე, თბილისი. 2003წ. №11, გვ. 195-197.

გ. ცინცაძე, ნ.თელია, ნ.მგალობლიშვილი. ნიკელის განსაზღვრა ნიადაგებში ექსტრაქციულ-ფოტომეტრული მეთოდით. Georgian engineering news N3(3). P. 197-199 . 2003წ. N3(3). P. 197-199.

ნ. ჯვარელია. ნიკელის ელექტროქიმიური დაფენით მიღებული ომური კონტაქტები. მეცნიერება და ტექნოლოგიები. 2008წ. №7-9, გვ. 81-83.

ა. სონღულაშვილი. ნიკიტა ხრუშჩოვის პოლიტიკური პორტრეტი. ახალი და უახლესი ისტორიის საკითხები, უნივერსალი. 2016წ. #1.

მ. პაპაშვილი. ნიკიფორე ირბახის ვარშავაში ელჩობის საკითხისათვის. გორის სახელმწიფო უნივერსიტეტის შრომები. 2003წ. №3, გვ.15-27.

რ. მიშველაძე. ნიკო ლორთქიფანიძის სტილი. „მწერლის გაზეთი“. 2007წ. .

რ. მიშველაძე. ნიკო ლორთქიფანიძის სტილი, . კრებული ,,მწერალი და ავი საუკუნე’’, 15 გვ.. 2008წ. .

თ. ჯაგოდნიშვილი. ნიკო მარი და ქართული ფოლკლორისტიკა. კრებული „აკადემიკოსი ნიკო მარი-120“. 1983წ. „მეცნიერება“.

თ. ჯაგოდნიშვილი. ნიკო მარისა და ივანე ჯავახიშვილის ურთიერთობების ერთი ასპექტი თანამედროვე ქართული . სამეცნიერო ჟურნალი „ხელისუფლება და საზოგადოება“. 2008წ. N3 (7), ტ. 2, გვ. 73-82.