სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26253 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ო. ხარაიშვილი, სილვა გიორგაძე. ნიადაგის ფიზიკურ წყლოვანი თვისებების დადგენა სარწყავი წყლის რაციონალურედ გამოყენების მიზნით. ჰიდრომელიორაციული სიასტემების მშენებლობისა და ექსპლოატაციის საკითხები საქართველოში სამეცნიერო შრომები. 1990წ. 81-88.

ჯუმბერ ფანჩულიძე. ნიადაგის ფიზიკურ-წყლოვანი თვისებების დადგენა სარწყაბი წყლის რაციონალურად გამოყენების მიზნით. საქართველოს სასოფლო-სამეურნეო ინსტიტუტი, ჰ/მ სისტემების მშენებლობისა და ექსპლოატაციის საკითხები საქართველოში. სამ. ნაშრომები. 1990წ. .

ვ. სამხარაძე, გ. ჯანელიძე. ნიადაგის წყლისმიერი და ქარისმიერი ეროზიის საწინააღმდეგო მანქანა-იარაღები . წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტის სამეცნიერო შრომათა კრებული. 2010წ. # 65 გვ.205-210.

Н. Джалябова. ნიადაგის ხარისხის შეფასების და მისი პრაქტიკული გამოყენების რეკომენდაციების . სსიპ ა. ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული. 2010წ. №14, თბილისი, გვ. 241-244 .

ლ.შავლიაშვილი. ნიადაგში მარილიანობის ცვლილების რიცხვითი მოდელირება შეტანილი სორბენტის გავლენის გათვალისწინებით. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტის შრომები. 2011წ. ტN117, 160-162, თბილისი.

ლ. შავლიაშვილი, ლ.ინწკირველი. ნიადაგში მარილიანობის ცვლილების რიცხვითი მოდელირება შეტანილი სორბენტის გავლენის გათვალისწინებით. საქ. ტექნიკური უნივერსიტეტის ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტის შრომები . 2011წ. ტ. 117, გვ. 160-162, თბილისი.

თ. ცინცაძე, ნ. გეგეშიძე, თ. წივწივაძე, მ. ცქიტიშვილი, დ. ლოჩოშვილი, რ. კლდიაშვილი, გ. ცინცაძე. ნიალამიდის (1- [2- ბენზოილკარბამოილ-ეთილ]-2 იზონიკოტინოილჰიდრაზიდის) ელექტრონული სტრუქტურა და კომპლექსწარმოქმნის უნარი. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. 2005წ. 5(4) გვ. 318-321.

გ. ცინცაძე, მ.ცინცაძე, ნ.გეგეშიძე, თ.წივწივაძე, მ.ცქიტიშვილი, დ.ლოჩოშვილი, რ.კლდიაშვილი. ნიალამიდის (1-[2-ბენზილკარბამოილ)-ეთილ]-2-იზონიკოტინოილჰიდრაზიდის) ელექტრონული სტრუქტურა და კომპლექსწარმოქმნის უნარი. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. ტ.5, N4. გვ.318-321. 2005წ. ტ.5, N4. გვ.318-321.

ვ. სამხარაძე, გ. კოკილაშვილი, ვ. ჯანელიძე. ნიდაგის ფერდობზე ზედაპირული ჩამონადენის რეგულირების ტექნოლოგიური სქემები ახალი ტიპის საგორი არხისმჭრელის გამოყენებით. წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტის სამეცნიერო შრომათა კრებული. 2010წ. # 65 გვ.211-214.

ლ. ქაჯაია, რ. ბზიავა. ნივრის ნატურალური პროდუქტები. საქ.სოფლის მეურნეობის მეცნ აკადემიის ჟურნ. “მოამბე”. 2006წ. # 15, გვ. 158.

ე. ედიბერიძე, ლ. სტურუა, ი. კუპატაძე, მ. დემენიუკი, ნ. ლომსაძე. ნივრის ფხნვილის ფიტონციდური თვისებები. სსმმ აკადემიის მოამბე, თბილისი. 2003წ. №11, გვ. 195-197.

გ. ცინცაძე, ნ.თელია, ნ.მგალობლიშვილი. ნიკელის განსაზღვრა ნიადაგებში ექსტრაქციულ-ფოტომეტრული მეთოდით. Georgian engineering news N3(3). P. 197-199 . 2003წ. N3(3). P. 197-199.

ნ. ჯვარელია. ნიკელის ელექტროქიმიური დაფენით მიღებული ომური კონტაქტები. მეცნიერება და ტექნოლოგიები. 2008წ. №7-9, გვ. 81-83.

ა. სონღულაშვილი. ნიკიტა ხრუშჩოვის პოლიტიკური პორტრეტი. ახალი და უახლესი ისტორიის საკითხები, უნივერსალი. 2016წ. #1.

მ. პაპაშვილი. ნიკიფორე ირბახის ვარშავაში ელჩობის საკითხისათვის. გორის სახელმწიფო უნივერსიტეტის შრომები. 2003წ. №3, გვ.15-27.

რ. მიშველაძე. ნიკო ლორთქიფანიძის სტილი. „მწერლის გაზეთი“. 2007წ. .

რ. მიშველაძე. ნიკო ლორთქიფანიძის სტილი, . კრებული ,,მწერალი და ავი საუკუნე’’, 15 გვ.. 2008წ. .

თ. ჯაგოდნიშვილი. ნიკო მარი და ქართული ფოლკლორისტიკა. კრებული „აკადემიკოსი ნიკო მარი-120“. 1983წ. „მეცნიერება“.

თ. ჯაგოდნიშვილი. ნიკო მარისა და ივანე ჯავახიშვილის ურთიერთობების ერთი ასპექტი თანამედროვე ქართული . სამეცნიერო ჟურნალი „ხელისუფლება და საზოგადოება“. 2008წ. N3 (7), ტ. 2, გვ. 73-82.

გ. ჩხიკვიშვილი. ნიკო ნიკო ადამიანის უფლებებისა და თავისუფლებების შესახებ. დიპლომატია და სამართალი. 2016წ. N 2, .