სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26277 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ვ. სამხარაძე. ნიადაგების ფერდობებზე ზედაპირული ჩამონადენის რეგულირების ტექნოლოგიური სქემები ახალი ტიპის საგორი არხისმჭრელების გამოყენებით. ინსტიტუტის სამეცნიერო შრომათა კრებული. 2003წ. გვ.7.

გ. ცინცაძე, ნ.იმნაძე, დ.ნაკანი, ნ.გულუა, მ.ცინცაძე, ნ.კუციავა, ვ.ერისთავი. ნიადაგის და წყლის რესურსების დაბინძურების მდგომარეობა მდ. ხობისწყლის აუზში. Georgian engineering news N3(3). P. 258-261 . 2003წ. N3(3). P. 258-261 .

გ. დოხნაძე, დ.ლორთქიფანიძე. ნიადაგის ეროზიაზე მოქმედი ფაქტორების გავლენის შეფასება . საქართველოს მეცნიერებათა აკადემია,წყალთა მეურნეობისა და საინჯინრო ეკოლოგიის ინსტიტუტი,სამეცნიერო შრომათა კრებული. 2005წ. გვ.გვ. 32-38.

გ.დოხნაძე, ა.ლორთქიფანიძე. ნიადაგის ეროზიაზე მოქმედი ფაქტორების გავლენის შეფასება. . საქართველოს მეცნიერებათა აკადემია,წყალთა მეურნეობისა და საინჯინრო ეკოლოგიის ინსტიტუტი,სამეცნიერო შრომათა კრებული. 2005წ. გვ.32-38;.

ზ. ვარაზაშვილი, გ. ჩახაია, ლ. წულუკიძე, ი. ხუბულავა, ბოსიკაშვილი შალვა. ნიადაგის ეროზიის საწინააღმდეგო გეოხალიჩა ,,ნესფილე"-ს და ,,ნესგეო"-ს ლაბორატორიული კვლევა. სტუ წყალთა მეურნეობის სამეცნიერო შრომათა კრებული. 2012წ. #67, გვ 203.

გ. ომსარაშვილი, გ. ჩახაია, ი. ხუბულავა, ლ. წულუკიძე, თ. სუპატაშვილი, მ. შავლაყაძე. ნიადაგის ეროზიის საწინააღმდეგო გეოხალიჩა “ნესფილე“-ს და “ნესგეო“-ს ლაბორატორიული კვლევა. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტის შრომათა კრებული . 2012წ. #67. გვ.203-208 თბილისი.

გ. გავარდაშვილი, გოგა ჩახაია, ვახტანგ ბალამწარაშვილი. ნიადაგის ეროზიის საწინააღმდეგოდ გამოყენებული მცენარე ვეტივერის კვლევა. მეცნიერება,მეცნიერება და ტექნოლოგიები. 2005წ. #10-12, 105-108.

გ. ჩახაია, ვ. ბალამწარაშვილი, გ. გავარდაშვილი. ნიადაგის ეროზიის საწინააღმდეგოდ გამოყენებული მცენარე ”ვეტივერის” კვლევა. ჟურნალი "მეცნიერება და ტექნოლოგიები". 2005წ. #9-11. თბილისი, გვ. 109-112.

ნ.ტუღუში, ლ.შავლიაშვილი, ს.მდივანი. ნიადაგის მარილიანობის ცვალებადობის მათემატიკური კვლევები. საქ.მეც. აკადემია, ჰიდრომეტეოროლოგიური ინსტიტუტის შრომათა კრებული. 2008წ. ტ.115, გვ.322-33, თბილისი.

ლ. შავლიაშვილი, ნ.ტუღუში, ლ.ინწკირველი, ს.მდივანი. ნიადაგის მარილიანობის ცვალებადობის მათემატიკური კვლევები. საქ. მეც. აკადემია, ჰიდრომეტეოროლოგიური ინსტიტუტის შრომათა კრებული, დედამიწის საერთაშორისო წლისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო კონფერენცია . 2008წ. ტ.115, გვ. 322-330, ქ.თბილისი.

დ. ნატროშვილი, ე. შაფაქიძე, ვ. მირუაშვილი, მ.ქვარცხავა, მ. მირუაშვილი. ნიადაგის მიმყრელი ჯაჭვური სამუშაო ორგანოს მუშაობის თეორიული ანალიზი. საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტის სამეცნიერო შრომათა კრებული. 2011წ. ტომი 4, #1 (54) გვ.61-64.

ზ. ჭარბაძე. ნიადაგის საფარის დეგრადაცია და მისი პროგნოზირების მეთოდები.. წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტის სამეცნიერო შრომათა კრებული N63. 2007წ. N 63, გვ. გვ.216- 228.

ლ. კეკელიშვილი, მაჭარაშვილი მ.. ნიადაგის სითბური მახასიათებლების დამოკიდებულება სიმკვრივესა და ტენიანობაზე სხვადასხვა ტიპის ნიადაგებისათვის. საქართველოს განათლებისა სამინისტრო, ტექნიკური უნივერსიტეტის ც. მირცხულავას სახელობის წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტის სამეცნიერო შრომათა კრებული. გამომცემლობა უნივერსალი. თბილისი.. 2016წ. # 71, გვ.89-93, .

ვ. ფადიურაშვილი, კოლომიკოვი ს., ამზაიფარაშვილი ზ., ჯოხარიძე ზ.. ნიადაგის ტენმზომი და ტემპერატურის განმსაზღვრავი მიკროპროცესორული მობილური ხელსაწყო. სტუ. 2015წ. .

დ. ნატროშვილი, კახა ლაშხი, ჯუმბერ ჭელიძე, ირაკლი ძმანაშვილი. ნიადაგის ფენობრივად დასამუშავებელი პასიური მუშა ორგანოების რაციონალური შეთანაწყობის დამუშავება. საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტის სამეცნიერო შრომათა კრებული. 2005წ. აგრარული მეცნიერების პრობლემები, ტომი XXXI, გვ.152-153.

ო. თედორაძე, ე.შაფაქიძე. ნიადაგის ფენობრივი დამუშავება და მისი სიკეთე . გამომცემლობა "ჯიაისი". 2002წ. სამეცნიერო პოპულარული ბროშურა 22გვ..

ო. ხარაიშვილი, სილვა გიორგაძე. ნიადაგის ფიზიკურ წყლოვანი თვისებების დადგენა სარწყავი წყლის რაციონალურედ გამოყენების მიზნით. ჰიდრომელიორაციული სიასტემების მშენებლობისა და ექსპლოატაციის საკითხები საქართველოში სამეცნიერო შრომები. 1990წ. 81-88.

ჯუმბერ ფანჩულიძე. ნიადაგის ფიზიკურ-წყლოვანი თვისებების დადგენა სარწყაბი წყლის რაციონალურად გამოყენების მიზნით. საქართველოს სასოფლო-სამეურნეო ინსტიტუტი, ჰ/მ სისტემების მშენებლობისა და ექსპლოატაციის საკითხები საქართველოში. სამ. ნაშრომები. 1990წ. .

ვ. სამხარაძე, გ. ჯანელიძე. ნიადაგის წყლისმიერი და ქარისმიერი ეროზიის საწინააღმდეგო მანქანა-იარაღები . წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტის სამეცნიერო შრომათა კრებული. 2010წ. # 65 გვ.205-210.

Н. Джалябова. ნიადაგის ხარისხის შეფასების და მისი პრაქტიკული გამოყენების რეკომენდაციების . სსიპ ა. ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული. 2010წ. №14, თბილისი, გვ. 241-244 .