სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26113 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ნ. თევზაძე. ოკეანისპირა საცხოვრებელი გარემო. თბილისის უნივერსიტეტის გამომცემლობა, ამერიკის შესწავლის საკითხები III. 2005წ. ISSN 1512-1585, 371-376.

ვ. დათაშვილი, ლამარა ქოქიაური. ოკონომიკური კრიზისი და საქართველოს ეკონომიკური გარემო. ჟურნალი "სოციალური ეკონომიკა XXI საუკუნის აქტუალური პრობლემები". 2009წ. 2.

მ. ჯაფარიძე. ოკრიბის ბარიტშემცველი კვანძის ენდოგენური გამადნების ფორმირების სიღრმე. სტუ შრომები #2 (472). 2009წ. .

ნ. ქაჯაია, შ. გეგია, თ. ლიპარტია. ოკრიბის მადნიანი კვანძის ბარიტის მინერალიზაციის ეტაპების შესახებ, თბილისი. სსიპ ჰიდროგეოლოგიისა დასაინჟინრო გეოლოგიის ინტიტუტი, შრომების კრებული; თბილისი. 2007წ. ტომი XVI; პროფ. ი.ბუაჩიძის საიუბილეო კრებული.

მ. ჯაფარიძე. ოკრიბის მადნიანი კვანძის ბარიტშემცველი ველების შედარებითი დახასიათება. გადაცემულია დასაბეჭდად - სტუ შრომები. წ. .

მ. ცინცაძე, გ.ცინცაძე თ.ედილაშვილი, თ.წივწივაძე, ნ.ბოლქვაძე. ოლღა მამულაიშვილისა და მარიამ ჭყონიას შრომა კოორდინაციული ქიმიის ნაერთების სინთეზის დარგში. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი . 2013წ. ტ.13, N1. გვ.178-181.

თ. ედილაშვილი, მ. ცინცაძე, გ. ცინცაძე, თ. წივწივაძე, ნ. ბოლქვაძე.. ოლღა მამულაიშვილისა და მარიამ ჭყონიას შრომა კოორდინაციული ქიმიის ნაერთების სინთეზის დარგში. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. 2013წ. ტ.13, №1, გვ.178-181.

თ. წივწივაძე, მ.ცინცაძე, გ.ცინცაძე, თ.ედილაშვილი, ნ.ბოლქვაძე. ოლღა მამულაიშვილისა და მარიამ ჭყონიას შრომა კოორდინაციული ქიმიის ნაერთების სინთეზის დარგში. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. 2013წ. ტ.13, N1, გვ.178-181.

ნ. ბოლქვაძე, მ. ცინცაძე; გ. ცინცაძე; თ. ედილაშვილი; თ. წივწივაძე. ოლღა მამულაშვილისა და მარიამ ჭყონიას შრომა კოორდინაციული ქიმიის ნაერთების სინთეზის დარგში. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. 2013წ. ტ13; #1 გვ: 128-130.

თ. ლაფერაშვილი, ო. კვიციანი, გულიაშვილი თამარ, ლაფერაშვილი დავით. ომური კონტაქტები – III-V ჯგუფის ნახევარგამტარებზე. მეცნიერება და ტექნოლოგიები. 2010წ. 10-12, 9-15.

თ. თოდუა, მ. ჩხაიძე. ონტოლოგიების გამოყენება ცოდნის მენეჯმენტის სისტემებში. სტუ. შრომები. მართვის ავტომატიზებული სისტემები. თბილისი. 2009წ. #2(7).

ზ.წვერაიძე. ოპერატიულ წყალგანაწილების ამოცანებში ინფორმაციის შემუშავების პრობლემის განხილვა. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, შრომები მართვის ავტომატიზებული სისტემები, ISSN 1512-3979. 2007წ. # 1(2), 177-180.

Н. Ратиани. ოპერატორის ფსიქოფიზიოლოგიური ფაქტორების მეთოდიკის განსაზღვრა. სამეცნიერო ჟურნალი ''კავკასიის მაცნე''. 2002წ. №6.

მ. კაშიბაძე. ოპერაციულ სისტემაში ჩიხური პროცესების მართვის ერთი ალგორითმის შესახებ. სტუ შრ.კრ. ,,მართვის ავტომატიზებული სისტემები". 2008წ. #1(4) 206-213.

მ. მანჯავიძე, მ. მანჯავიძე, გიორგი ლაღუნდარიძე. ოპტიკურ ბოჭკოებზე გაზომვისა და მართვის გამოთვლითი ლოკალური ქსელის მოწყობის საკითხები ხიდებისათვის. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის 80 წლისთავისადმი მიძღვნილი პროპესორ-მასწავლებელთა . 2002წ. .

ნ. კვაჭაძე, ნ.მღებრიშვილი, ლ.იმნაიშვილი,მ.გოცაძე, ა.დუნდუა. ოპტიკურ-ბოჭკოვანი გადამწოდების აგება ბრეგის გისოსის საფუძველზე სარკინიგზო ავტომატიკაში. ტრანსპორტი. 2014წ. #1-4(53-56), გვ.3-6.

რ. ქუთათელაძე. ოპტიკური ინფორმაციის დამუშავების მაკროკონვეირული გამომთვლელი სისტემის ორგანიზაცია. საგამომცემლო სახლი "ტექნიკური უნივერსიტეტი" სტუ-ს შრომები #1 (437). 2001წ. #14 (437), გვ. 219-221.

რ. ქუთათელაძე, ოთარ ნატროშვილი. ოპტიკური ინფორმაციის რეალურ დროში დამუშავების მაკროეკონვერციული ორგანიზაციის შესახებ. საგამომცემლო სახლი "ტექნიკური უნივერსიტეტი"სტუ-ს შრომები#1 (434), თბილისი. 2001წ. #1 (434), გვ. 78-80.

ნ. ყავლაშვილი, ო. ლაბაძე, ზ. ბუაჩიძე, ა. ჭირაქაძე. ოპტიკური კაბელი საზღვაო აკვატორიის კონტროლისა და დაცვის სისტემებში. სსიპ არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული. 2010წ. #14 გვ. 105-109.