სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26263 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ბ. გაფრინდაშვილი. ნიკორწმინდის საეპისკოპოსოს ისტორიიდან. საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის მაცნე. 1012წ. №1 (გვ. 18-27).

თ. ცინცაძე, ჯ. კერესელიძე, თ. წივწივაძე, ლ.სხირტლაძე, მ. პეტრიაშვილი. ნიკოტინის, იზონიკოტინის და პიკოლინის მჟავების დიეთილამიდების კვანტურ-ქიმიური გათვლა AM1 და PM3 მეთოდებით. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. 2005წ. 5(4) გვ. 59-61.

თ. ცინცაძე, ი. გველესიანი, დ. ლოჩოშვილი, რ. კლდიაშვილი, ქ. მენაბდე, გ. მანველიძე. ნიკოტინისმჟავას დიეთილამიდის (ნმდეა) ელექტრონული სტრუქტურა და კომპლექსწარმოქმნის უნარი. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის მაცნე, ქიმიის სერია. 2005წ. №3-4. ტ. 31. გვ. 207-211.

ა. მამუჩიშვილი. ნილპოტენტურიგრეხილი ნამრავლის სასრული ჯგუფებით აპროქსიმირების შესახებ. საქ. მეც. აკადემიის "მოამბე". 1974წ. ტ.74 #2.

ი. გოგუაძე. ნინოწმინდის #4 ჭაბურღილის ჰორიზონტალურად გადაბურღვა. საქართველოს ნავთობი და გაზი. 2003წ. #3(8), 106-115.

გ. დურგლიშვილი, ი. თავდუმაძე, ბ. ოვვიანი. ნინოწმინდის გაზნავთობიან ბუდობზე # 49 ჭაბურღილის ჰიდროდინამიკური კვლევის შედეგები. საქართველოს ნავთობი და გაზი. 2001წ. # 13, 6 გვ..

ე. შენგელია, გ. ანდრიაძე, ლ. გვასალია, ე. მჩხიანი. ნიტრატ-ნიტრიტის შემცველობის ცვლილების დინამიკა მწვანილეულის კულინარული დამუშავებისას. . მეცნიერება და ტექნოლოგიები, . 2014წ. თბილისი. 1(715). გვ. 109-114.

მ. ქავთარაძე. ნიტრატები გარემოში და მათი გავლენა ცოცხალ ორგანიზმებზე. საერთაშორისო სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენცია „გარემოს დაცვა და მდგრადი განვითარება” შრომები. 2010წ. 238-241.

თ. შამათავა, ლ. მიქაძე. ნიტრატების ნაშთის დინამიკა, ბოსტნეულში მათი შენახვის პირობებში. საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის მოამბე. 2006წ. გვ.4.

ლ. ზვიადაძე, შამათავა თ.. ნიტრატების შემცველობია ზეგავლენაკარტოფილის ტუბერებზე მისი შენახვის დროს. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ჟურნალი „მეცნიერება და ტექნოლოგიები“ . 2016წ. 1(721)-2016 ) "ტექნიკური უნივერსიტეტი" გვ.94-98.

თ. შამათავა, ლეილა ზვიადაძე. ნიტრატების შემცველობის ზეგავლენა კარტოფილის ტუბერებზე მისი შენახვის პერიოდში. სამეცნიეერო რეფერირებული ჟურნალი"მეცნიერება და ტექნოლოგიები". 2016წ. N1 (721) თბილისი 2016.

თ. ჭეიშვილი, ზ.კოვზირიძე, ნ.ნიჟარაძე, გ.ტაბატაძე, ზ.მესტვირიშვილი, ე.ნიკოლეიშვილი, მ.მშვილდაძე. ნიტროალუმოთერმიული პროცესებით სიალონების მიღება. საქართველოს კერამიკოსთა ასოციაციის ჟურნალი ,,კერამიკა”. 2014წ. №2( 32), გვ.23-31.

გ. ცინცაძე, ი.ბეშკენაძე, მ.გოგოლაძე, ნ.ჟორჟოლიანი, დ.ძანაშვილი. ნიტრობენზოილჰიდრაზინის და ლიმონის მჟავას შემცველი ლითონთა კოორდინაციული ნაერთების სინთეზი და კვლევა. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. ტ.6, №6, გვ. 622-624. 2006წ. ტ.6, №6, გვ. 622-624.

ო. ხუციშვილი, გუგუშვილი ა., კვერცხიშვილი დ., მოსაშვილი ი. . ნიუტონ-რაფსონის მეთოდი კომპლექსური სისტემებისათვის. პერიოდული სამეცნიერო ჟურნალი “ინტელექტი”,. 2001წ. #3 (11). 40-43გვ. .

ნ. ტყემალაძე, ვ. ჯიხვაშვილი, სხვა. ნიშან-თვისებების შეფასებისა და ექსპერტების კომპეტენტურობის განსაზღვრის ექსპერტული სისტემები . სწავლებით სახეთა გამოცნობის ზოგიერთი ამოცანა და ექსპერტული სისტემები. შრომების კრებული. “ინტელექტი”, თბილისი. 1998წ. .

მ. ჩხაიძე, ბ. ჩიხრაძე. ნიშანთა სიმრავლის ფორმირება ფონური სტრუქტურებისათვის. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, შრომები. 2004წ. 1(451), გვ.172-174.

შ. ბოსტანაშვილი, დავით ბოსტანაშვილი. ნიშანი და ნაშენი. საქართველოს სემიოტიკის საზოგადოება, სემიოტიკის კვლევის ცენტრი, ”სემიოტიკა”. 2008წ. 4, ISSN 1512-2409.

დ. ბოსტანაშვილი. ნიშანი და ნაშენი. საქართველოს სემიოტიკის საზოგადოება, სემიოტიკის კვლევის ცენტრი, ”სემიოტიკა”. 2008წ. 4, ISSN 1512-2409.

ქ. გიორგობიანი. ნიშნად სათნოებისა, სიკეთისა და სიყვარულისა. თსუ ლიტერატურული ალმანახი "პირველი სხივი". 1989წ. გვ.224-230.

Ж. Вардзелашвили. ნიშნის სემანტიზაცია. Славистика в Грузии, ТГУ.Тб.. 2009წ. Вып. 10, გვ. 25-30.