სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  25124 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ი. გიაშვილი. პროდუქციის შეზღუდული რესურსების პირობებში მინიმალური დანახარჯებით წარმოების ამოცანის შესაბამისი გამოთვლითი სქემების აგების გზები.. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. შრომები მართვის ავტომატიზებული სისტემები. გამომცემლობა „ტექნიკური უნივერსიტეტი“. 2011წ. № 2(11). გვ.120-123.

თ. ასათიანი. პროდუქციის წარმოებისა და შენახვის ოპტიმიზაციის ამოცანა ხარისხის კრიტერიუმის გათვალისიწინებით . საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, შრომები, მართვის ავტომატიზებული სისტემები . 2009წ. N2(7).

თ. ლომინაძე, შ. ოკუჯავა. პროდუქციის წარმოებისა და შენახვის ოპტიმიზაციის ამოცანა ხარისხის კრიტერიუმის გათვალისწინებით . შრომები, მართვის ავტომატიზებული სისტემები, №2(7), გამომცემლობა ”ტექნიკური უნივერსიტეტი”. 2009წ. .

თ. ასათიანი. პროდუქციის წარმოებისა და შენახვის ჯამური ღირებულების ვექტორული ოპტიმიზაციის ამოცანა . საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სამეცნიერო შრომები. 2001წ. .

თ. ასათიანი. პროდუქციის წარმოებისა და შენახვის ჯამური ღირებულების მინიმიზაციის ამოცანა. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 1996წ. .

ვ. ხითარიშვილი, ნ. მაჭავარიანი, გ. ტაბატაძე, ო. ონიაშვილი. პროდუქციის წილობრივი განაწილების ხელშეკრულების ზოგიერთი ტერმინის შესახებ. საქართველოს ნავთობი და გაზი. 2013წ. #28, გვ. 24–28.

გ. კაიშაური, ვ.კაიშაური. პროდუქციის ხარისხზე მოქმედი ფაქტორები და მათი კონტროლი. ჟურნალი “აგროინფო”. - თბილისი . 2008წ. N7. გვ. 22 - 23 .

მ. ბალიაშვილი, ი.ზედგინიძე. პროდუქციის ხარისხის მართვის ტექნოლოგიისადმი სისტემური მიდგომა. პერიოდული სამეცნიერო ჟურნალი "ინტელექტი". 2003წ. №1 (15).

თ. დევიძე. პროდუქციის ხარისხის მარკეტ-მართვა. უნივერსალი, წმიდა გრიგოლ ფერაძის თბილისის სასწავლო უნივერსიტეტი, შრომების კრებული. 2010წ. III , 276-287, .

ქ. ქუთათელაძე, ქ. ქუთათელაძე, რ. ქუთათელაძე. პროდუქციული სისტემების ფუნქციონირების მართვის ზოგიერთი ასპექტი.. საქ.ტექნ.უნივ. ,ჟურნ.„სოციალური ეკონომიკა XXI საუკუნის აქტუალური პრობლემები“,. 2009წ. №2 (2), გვ.110-112.

რ. ქუთათელაძე, ანა კობიაშვილი, ქეთევან ქუთათელაძე. პროდუქციული სისტემების ფუნქციონირების მართვის ზოგიერთი ასპექტი. ჟურნალი "სოციალური ეკონომიკა" . 2009წ. #2(2) გვ.110-113.

რ. ქუთათელაძე, ქ. ქუთათელაძე, ა. კობიაშვილი. პროდუქციული სისტემების ფუნქციონირების მართვის ზოგიერტი ასპექტი. "სოციალური ეკონომიკა". 2009წ. #2(2), გვ. 110-113.

რ. სამხარაძე, დ. ჩიქოვანი. პროდუქციული წესებს შორის არსებული კონფლიქტების გადაწყვეტის გზები და საშუალებები. "საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი", შრომები. მართვის ავტომატიზებული სისტემები. 2011წ. N2(11), გვ.49-56.

ნ. მჭედლიშვილი, ს.ხუციშვილი, ლ.ხუციშვილი. პროექტების შეფასების მრავალკრიტერიუმიანი ექსპერტული მოდელის სრულყოფის ზოგიერთი საკითხი.. ბიზნეს-ინჟინერინგი. 2012წ. №3, გვ. 126-128.

გ. კოტრიკაძე, ბაღდავაძე გელა. პროექტირების ავტომატიზაციის ალგორითმული მოდულების ეფექტურობის ამაღლების მართვის წრფივი კანონის სინთეზი. პერიოდული სამეცნიერო ჟურნალი, "აღმაშენებელი". 2009წ. #5, გვ:32-36.

ე. როჭიკაშვილი. პროექტირების ავტომატიზებული სისტემების (გრაფიკული სახეების აგრეგატული რედაქტორი) დაპროექტების და მასთან დიალოგის პრინციპები . საქართველოს ტექნიკუ-რი უნივერსიტეტი, შრო-მები, მართვის ავტომატიზებული სისტემები, #1. 0წ. თბილისი, 2006 წელი, გვ. 124-126; .

თ. ჩიგოგიძე. პროექტის აქსესუარების ფორმირება CAD სისტემებში. არქიტექტურისა და ქალაქთმშენებლობის თანამედროვე პრობლემები. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი.. 2013წ. ISSN 2233-3266. №3, 76-81 გვ.

დ. მაგრაქველიძე. პროექტის ეფექტურობის გამოთვლა კერძო მაგალითის საფუძველზე. საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი ინტელექტი. 2010წ. # 1(36).

ა. გრიგალაშვილი, ნ. ბებიაშვილი. პროექტის რისკების მართვის დაგეგმვა. თბილისი. ჟურნალი "განათლება". 2015წ. #2(13) 2015 წელი გვ. 147-152.