სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  25124 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ნ. ბებიაშვილი. პროექტის რისკების მართვის დაგეგმვა. თბილისი. ჟურნალი "განათლება". 2015წ. #2(13) 2015 წელი გვ. 147-152.

ა. გრიგალაშვილი, ნ. ბებიაშვილი, null. პროექტის ღირებულების მართვა. განათლება. 2017წ. #1(17), 189-196.

თ. ბერიძე, ნ. ნიკვაშვილი, ი. ხატისკაცი. პროექციული არაწრფოვანი ზედაპირების განზოგადოებული სქემა. "ტრანსპორტი". 2008წ. №3-4.

ი. ხატისკაცი, ნ. ნიკვაშვილი, შავგულიძე ანზორი. პროექციული ნახაზების გამოყენების შესახებ. სტუ-ს შრომები. 2002წ. N4(443).

ნ. გელოვანი. პროვიზორი, საზოგადო მოღვაწე და ლიტერატორი. “ფარმაცევტული მაცნე მედეა” . 2001წ. #4-5 (27-28), გვ. 5.

დ. კარიაული. პროკურატურის ორგანოები საქართველოში საბჭოთა ხელისუფლების დამყარების პირველ წლებში. სამართალი. 1998წ. 3-4.

გ. აბაშიძე. პროკურორის დისკრეციული უფლებამოსილება სისხლისსამართლებრივი დევნის განხორციელებაზე.. ჟურნალი `თემიდა,~ . 2011წ. #5, .

გ. აბაშიძე. პროკურორის როლი სისხლისსამართლებრივი დევნის ფუნქციის განხორციელებაში. . ჟურნალი `ინტელექტუალი,~ . 2011წ. #16 .

გ. ბელთაძე, ვ. ბელთაძე. პროკურორის საპროცესო გადაწყვეტილების სამართლიანობის და ეფექტურობის მოდელირების შესახებ. საერთაშორისო პერიოდული სამეცნიერო ჟურნალი ”ინტელექტი”. 2013წ. № 1(45), გვ. 120-124.

გ. აბაშიძე. პროკურორის საქმიანობა, საპროცესო მდგომარეობა და ფუნქციები გამოძიების სტადიაზე. . ჟურნალი `თემიდა,~. 2011წ. #5, .

ნ. კილასონია, მ.ცინცაძე, ნ.გეგეშიძე , თ.გიორგაძე , დ.ლოჩოშვილი , ა.ჩუბინიძე , ნ.ენდელაძე , ბ.გოგიჩაიშვილი. პროპიონალდეჰიდის ბენზოილჰიდრაზონის ელექტრონული სტრუქტურის და კომპლექსწარმომქნის უნარის ქვანტურ-ქიმიური კვლევა AM1 მეთოდით. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. 2009წ. ტ.9(6). გვ.501-503.

თ. გიორგაძე, მ.ცინცაძე ნ.გეგეშიძე ნ.კილასონია დ.ლოჩოშვილი ა.ჩუბინიძე ნ.ენდელაძე ბ.გოგიჩაიშვილი. პროპიონალდეჰიდის ბენზოილჰიდრაზონის ელექტრონული სტრუქტურის და კომპლექსწარმომქნის უნარის ქვანტურ-ქიმიური კვლევა AM1 მეთოდით. . საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. 2009წ. ტ.9(6) გვ.504-505.

ნ. გეგეშიძე, მ.ცინცაძე ნ.კილასონია თ.გიორგაძე დ.ლოჩოშვილი ა.ჩუბინიძე ნ.ენდელაძე ბ.გოგიჩაიშვილი ნ.ბებია. პროპიონალდეჰიდის ბენზოილჰიდრაზონის ელექტრონული სტრუქტურისა და კომპლექსწარმოქმნის უნარის კვანტურ-ქიმიური კვლევა AM1 მეთოდით. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. 2009წ. ტ.9 (6) გვ. 504-505.

დ.ლოჩოშვილი, ა.ჩუბინიძე, ნ.ენდელაძე, ბ.გოგიჩაიშვილი, ნ.ბებია . პროპიონალდეჰიდის ბენზოილჰიდრაზონის ელექტრონული სტრუქტურისა და კომპლექსწარმოქმნის უნარის ქვანტურ-ქიმიური კბლევა AM1 მეთოდით . საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. 2009წ. ტ.9, (6), 504-505 .

მ. ცინცაძე, ნ.გეგეშიძე, ნ.კილასონია, თ.გიორგაძე, დ.ლოჩოშვილი, ა.ჩუბინიძე, ნ.ენდელაძე, ბ.გოგიჩაიშვილი. პროპიონალდეჰიდის ბენზოილჰიდრაზონის ელექტრონული სტრუქტურისა და კომპლექსწარმოქნის უნარის ქვანტურ-ქიმიური კვლევა AM1 მეთოდით. . საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. 2009წ. ტ.9 #6, გვ.504-505.

ნ. კილასონია, მ.ცინცაძე, დ.ლოჩოშვილი, თ.ცინცაძე, ი.შარია, მ.ჭანტურია , გ.მანველიძე, ჯ.კერესელიძე. პროპიონალდეჰიდის იზონიკოტინოილჰიდრაზონის (პაინჰ) მოლეკულის ელექტრონული სტრუქტურის და კომპლექსწარმოქმნის უნარის კვლევა ქვანტურ-ქიმიური ნახევრადემპირიული AM1 მეთოდით. . საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. 2009წ. ტ.9, N4. გვ.303-305.

თ. ცინცაძე, დ. ლოჩოშვილი, ნ. კილასონია, ი. შარია, მ. ჭანტურია, გ. მანველიძე, ჯ. კერესელიძე. პროპიონალდეჰიდის იზონიკოტინოილჰიდრაზონის (პაინჰ) მოლეკულის ელექტრონული სტრუქტურის და კომპლექსწარმოქმნის ქვანტურ-ქიმიური ნახევრადემპირიული AM1 მეთოდით. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. 2009წ. ტ. 9. №4. გვ. 303-305.

გ. მანველიძე, მ. ცინცაძე, დ. ლოჩოშვილი, ნ. კილასონია, თ. ცინცაძე. პროპიონალდეჰიდის იზონიკოტინოილჰიდრაზონის მოლეკულის ელექტრონული სტრუქტურის და კომპლექსწარმოქმნის უნარის კვლევა ქვანტურ-ქიმიური ნახევრადემპირიული AMI მეთოდით. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი, №4, თბილისი, 2009. წ. .

მ. ცინცაძე, დ.ლოჩოშვილი, ნ.კილასონია, თ.ცინცაძე, ი.შარია, მ.ჭანტურია, გ.მანველიძე, ჯ.კერესელიძე. პროპიონალდეჰიდის იზონიკოტინოილჰიდრაზონის(პაინჰ) მოლეკულის ელექტრონული სტრუქტურის და კომპლექსწარმოქმნიუნარის კვლევა ქვანტურ-ქიმიური ნახევრადემპირიული AM1 მეთოდით. . საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. 2009წ. ტ.9 #4, გვ.303-305.

თ. ნანიტაშვილი, შილაკაძე ცისანა. პროტეოლიზური ფერმენტების გამოკვლევა ყურძნის გადამუშავებისა და ღვინის დამზადების პროცესში. საქართველოს კვების მრეწველობის ს/კ ინსტიტუტის შრომები. 2004წ. ტომი 7.