სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26281 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

მ. ქავთარაძე. ნიტრატები გარემოში და მათი გავლენა ცოცხალ ორგანიზმებზე. საერთაშორისო სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენცია „გარემოს დაცვა და მდგრადი განვითარება” შრომები. 2010წ. 238-241.

თ. შამათავა, ლ. მიქაძე. ნიტრატების ნაშთის დინამიკა, ბოსტნეულში მათი შენახვის პირობებში. საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის მოამბე. 2006წ. გვ.4.

ლ. ზვიადაძე, შამათავა თ.. ნიტრატების შემცველობია ზეგავლენაკარტოფილის ტუბერებზე მისი შენახვის დროს. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ჟურნალი „მეცნიერება და ტექნოლოგიები“ . 2016წ. 1(721)-2016 ) "ტექნიკური უნივერსიტეტი" გვ.94-98.

თ. შამათავა, ლეილა ზვიადაძე. ნიტრატების შემცველობის ზეგავლენა კარტოფილის ტუბერებზე მისი შენახვის პერიოდში. სამეცნიეერო რეფერირებული ჟურნალი"მეცნიერება და ტექნოლოგიები". 2016წ. N1 (721) თბილისი 2016.

თ. ჭეიშვილი, ზ.კოვზირიძე, ნ.ნიჟარაძე, გ.ტაბატაძე, ზ.მესტვირიშვილი, ე.ნიკოლეიშვილი, მ.მშვილდაძე. ნიტროალუმოთერმიული პროცესებით სიალონების მიღება. საქართველოს კერამიკოსთა ასოციაციის ჟურნალი ,,კერამიკა”. 2014წ. №2( 32), გვ.23-31.

გ. ცინცაძე, ი.ბეშკენაძე, მ.გოგოლაძე, ნ.ჟორჟოლიანი, დ.ძანაშვილი. ნიტრობენზოილჰიდრაზინის და ლიმონის მჟავას შემცველი ლითონთა კოორდინაციული ნაერთების სინთეზი და კვლევა. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. ტ.6, №6, გვ. 622-624. 2006წ. ტ.6, №6, გვ. 622-624.

ო. ხუციშვილი, გუგუშვილი ა., კვერცხიშვილი დ., მოსაშვილი ი. . ნიუტონ-რაფსონის მეთოდი კომპლექსური სისტემებისათვის. პერიოდული სამეცნიერო ჟურნალი “ინტელექტი”,. 2001წ. #3 (11). 40-43გვ. .

ნ. ტყემალაძე, ვ. ჯიხვაშვილი, სხვა. ნიშან-თვისებების შეფასებისა და ექსპერტების კომპეტენტურობის განსაზღვრის ექსპერტული სისტემები . სწავლებით სახეთა გამოცნობის ზოგიერთი ამოცანა და ექსპერტული სისტემები. შრომების კრებული. “ინტელექტი”, თბილისი. 1998წ. .

მ. ჩხაიძე, ბ. ჩიხრაძე. ნიშანთა სიმრავლის ფორმირება ფონური სტრუქტურებისათვის. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, შრომები. 2004წ. 1(451), გვ.172-174.

შ. ბოსტანაშვილი, დავით ბოსტანაშვილი. ნიშანი და ნაშენი. საქართველოს სემიოტიკის საზოგადოება, სემიოტიკის კვლევის ცენტრი, ”სემიოტიკა”. 2008წ. 4, ISSN 1512-2409.

დ. ბოსტანაშვილი. ნიშანი და ნაშენი. საქართველოს სემიოტიკის საზოგადოება, სემიოტიკის კვლევის ცენტრი, ”სემიოტიკა”. 2008წ. 4, ISSN 1512-2409.

ქ. გიორგობიანი. ნიშნად სათნოებისა, სიკეთისა და სიყვარულისა. თსუ ლიტერატურული ალმანახი "პირველი სხივი". 1989წ. გვ.224-230.

Ж. Вардзелашвили. ნიშნის სემანტიზაცია. Славистика в Грузии, ТГУ.Тб.. 2009წ. Вып. 10, გვ. 25-30.

ნ. როსეფაშვილი, ნ.ივანელაშვილი. ნიშნობის ინსტიტუტის ტრადიციული და თანამედროვე შეფასება სამართლებრივი და სამოქალაქო თვალსაზრისით . კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტის „მაცნე“,. 0წ. №7, თბილისი, 2014 წელი,75–80 .

ნ. ნოზაძე. ნიშნულებიანი გეგმილების მეთოდის ახალი ინტერპრეტაციის გეომეტრიული სქემა. პერიოდული სამეცნიერო ჟურნალი ინტელექტი. 2006წ. 1(24) ISSSN1512-0333.

მ. შელეგია. ნიცშეს სულიერი ტრაგედია. გ. ლიტერატურული საქართველო. 1997წ. N33, გვ.14.

. ნოდარ ასათიანი - მეცნიერი, პედაგოგი, საზოგადო მოღვაწე. ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საქართველო სიტორიის ინსტიტუტის შრომები. 2011წ. #III, გვ.454-464.

თ. ჯაგოდნიშვილი. ნოდარ ტაბიძე - მეცნიერი და მკვლევარი. წიგნში: „ნოდარ ტაბიძე - ქართული ჟურნალისტიკის მაესტრო“. 2001წ. გვ. 4-45.

მ. ჭანტურაია. ნოდარ ტაბიძის „გალაკტიონი'' . გაზეთი „ახალი განათლება'' . 2001წ. #18.

მ. ჭანტურაია. ნოდარ ტაბიძის „გალაქტიონი'' . გაზეთი „ახალი განათლება'' . 2001წ. #18.