სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26263 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ჯ. გახოკიძე, დარეჯან ლეკიაშვილი. ნოვაციები საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კანონმდებლობაში . ბიზნესი და კანონმდებლობა. 2010წ. გვ. 39-43. .

ზ. ცოტნიაშვილი. ნოველით გამოთქმული მჭმუნვარება. „კლასიკური და თანამედროვე ქართული მწერლობა. 1998წ. 1.

ე. გვენეტაძე. ნოვოჩერკასკის ტრაგედია–საბჭოთა ხელისუფლების დასასრულის დასაწყისი. . ახალი და უახლესი ისტორიის საკითხები. . 2012წ. 1(11).

ჰ. კუპრაშვილი, ა. ტუკვაძე, მ. ბიჭაშვილი. ნომენკლატურა, ნეონომენკლატურა, ეთნოკრატია. პოლიტოლოგიის პრობლემები.. 1999წ. ნაწილი II, ”საზ. ცოდნა”, თბ., გვ.29-41.

გ. ომსარაშვილი. ნოოსფერო, ნოოგენეზის პროცესები და მისი ჰარმონიზაციის ასპექტები. მეცნიერება და ტექნოლოგიები . 2015წ. 1(718) გვ.59-65.

ლ. შავლიაშვილი, ს.მდივანი, ნ.ნასყიდაშვილი, ქ.ლატარია. ნორიოს მყარი საყოფაცხოვრებო ნარჩენების პოლიგონიდან 2014 წელს ატმოსფეროში გაფრქვეული მეთანის რაოდენობრივი შეფასება. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობა. 2015წ. N 1, ტ. 15, გვ.110-112.

ო. შონია, ქართველიშვილი ი., ყოლბაია ლ., ბერიძე ზ.. ნორმატიულ სამართლებრივ დოკუმენტებში პოტენციურად საშიში სიტუაციების განსაზღვრა და მათი კრიტერიუმების გამოყოფა.. სტუ, შრომები „მართვის ავტომატიზებული სისტემები“ N2 (22) . 2016წ. .

ი. ქართველიშვილი. ნორმატიულ-სამართლებრივ დოკუმენტებში პოტენციურად საშიში სიტუაციების განსაზღვრა და მათში კრიტერიუმების გამოყოფა. სტუ, მართვის ავტომა¬ტიზებული სისტემები #2(22), თბილისი, 2017 წ.. 2017წ. .

ი. ქართველიშვილი. ნორმატიულ-სამართლებრივი დოკუმენტების მართვისა და საქმიანი პროცესების ავტომატიზებული სისტემის დამუშავება და უსაფრთხოების უზრუნველყოფა. სტუ, მართვის ავტომა¬ტიზებული სისტემები #1(17), თბილისი, 2014 წ.. 2014წ. .

ი. ქართველიშვილი. ნორმატიულ-სამართლებრივი დოკუმენტების ურთიერთკავშირის ვიზუალიზაციისა და ანალიზის ავტომატიზებული სისტემის ძირითადი ამოცანები. სტუ, განათლება #2(11), თბილისი, 2014 წ.. 2014წ. .

ო. შონია, ქართველიშვილი ი., ყოლბაია ლ.. ნორმატიულ-სამართლებრივი დოკუმენტის ურ¬თი-ერთკავშირის ვიზუალიზაციისა და ანალიზის ავტომატიზებული სისტემის ძირითადი ამოცანები. ჟურნალი ეკონომიკა N 1-2. 2015წ. .

ო. შონია, ქართველიშვილი ი., ყოლბაია ლ.. ნორმატიული სამართლებრივი დოკუმენტების მართვის და საქმიანი პროცესების ავტომატიზებული სისტემების დამუშავება და უსაფრთხოება. სტუ შრომები „მართვის ავტომატიზებული სისტემები. 2014წ. .

ნ. გვენცაძე. ნორმატიული შეზღუდვების გავლენა ქ. თბილისის ურბანულ განვითარებაზე. არქიტექტურის და ქალაქთმშენებლობის თანამედროვე პრობლემები. 2014წ. N4, გვ.56–68.

თ. სუხიაშვილი. ნოტარიატის საქმეთაწარმოების მართვის ავტომატიზებული სისტემის დამუშავება. . სტუ-ს შრომები, 2013, # 1(14), გვ. 86-90. . 0წ. .

ქ. გიორგობიანი. ნუ დატოვებთ ადამიანს მარტო. "განთიადი". 1985წ. N 6. გვ.140-144.

ნ. ჩხაიძე, ნ. კობახიძე, მ. გოგოჭური. ნულოვანი მოგების ანალიზი. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის შრომები: ”მსუბუქი მრეწველობის პრობლემები”. 2003წ. გვ.46-51.

ნ. ბერიშვილი, ბ.ჭურჭელაური, ნ.ბახტაძე. ნხები ძაბვების განსაზღვა სუფთა ძვრის დროს. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი ”მშენებლობა”. 2010წ. № 3 (18).

ვ. კოპალეიშვილი, ო. ბარბაქაძე, მ. ბარათაშვილი, რ. ლომიძე, რ. ბაქრაძე, გ. ფუტკარაძე. ო. ბარბაქაძე, ვ. კოპალეიშვილი, მ. ბარათაშვილი, რ. ლომიძე, რ. ბაქრაძე, გ. ფუტკარაძე თუჯების სფეროიდიზაციის ხერხები და მოწყობილობები.. საქართველოს ნავთობი და გაზი. 2012წ. №27. გვ. 95-104.

ვ. კოპალეიშვილი, ო. ბარბაქაძე, ს. ბარბაქაძე, თ. ბარბაქაძე. ო. ბარბაქაძე, ვ. კოპალეიშვილი, ს. ბარბაქაძე, თ. ბარბაქაძე, "გამომგონებლობის გენია სიმდიდრის მამაა" სოკრატე. საქართველოს ნავთობი და გაზი. 2015წ. №30, გვ. 147-150.

ო. ლაბაძე, თ.მახარაშვილი, გ.მაღლაკელიძე. ო.ლაბაძე, თ.მახარაშვილი, გ.მაღლაკელიძე მიმღებ-გადამცემი ურთიერთინ-დუქ¬ციური ტიპის ანტენების აგების ფიზიკური საფუძვლები, თავისებურებანი და გამოყენების სფეროები. საქართველოს ტექნიკური უნივერსი¬ტეტის არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომები . 2012წ. თბილისი, #16, გვ. 93-98.