სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26263 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

გ. ჩაჩანიძე, დ. გულუა. ობიექტ-ორიენტირებული მოდელირება AMIS ტექნოლოგიისა და პეტრის ქსელების გამოყენებით განათლების სისტემაში. ერიოდული სამეცნიერო ჟურნალი "ინტელექტი", თბილისი. 2000წ. #1(7), ISSN 1512-0333.

ნ. თოფურია, ნ.მოწონელიძე. ობიექტ-როლური მოდელირება მონაცემთა ბაზის სტრუქტურის ავტომატიზებულ რეჟიმში ასაგებად. სტუ შრ.კრებ “მას“-N2(3). 2007წ. 65-73.

თ. ლომინაძე. ობიექტების ოპტიმალური ქვესიმრავლეებისა და მიმდევრობების განსაზღვრის ალგორითმების ზოგადი სტრუქტურა . საერთაშორისო პერიოდული სამეცნიერო ჟურნალი ”ინტელექტი” #3 (26). 2006წ. .

ჯ. გრიგალაშვილი, თ. ოთარაშვილი. ობიექტთა დაცვისა და სიგნალიზაციის მოწყობილობა. . პერიოდული სამეცნიერო ჟურნალი “ინტელექტი”.. 2006წ. 2006, №3 (26).

ა. ედიბერიძე. ობიექტის ან მოდელის სამართავად ხელმძღვანელისთვის საჭირო შეფასებები. სამეცნიერო ჟურნალი "ბიზნეს-ინჟინერინგი". 2012წ. N 2, გვ. 65-68.

მ. ქანთარია, ა. ედიბერიძე. ობიექტის ან მოდელის სამართავად ხელმძღვანელისთვის საჭირო შეფასებები. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, სამეცნიერო ჟურნალი "ბიზნეს-ინჟინერინგი". 2012წ. II ტომი.

ზ. ცოტნიაშვილი. ობიექტური კრიტიკა. ჟურნალისტური ძიებანი. 2004წ. 6.

ზ. ცოტნიაშვილი. ობიექტური პოზიციის დასაცავად. ჟურნალისტური ძიებანი. 2004წ. 6.

ნ. ჟველია. ოდიშის (სამეგრელოს) სამთავრო 1846-1867 წწ-ში. საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი „კლიო“. 2003წ. #18.

ნ. ჟველია. ოდიშის (სამეგრელოს) სამთავროს პოლიტიკური ისტორიის საკითხები 1846-1867 წწ.. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი ,,საისტორიო ვერტიკალები’’, №23, თბილისი, . 2011წ. №23. გვ. 66-71.

ნ. ჟველია. ოდიშის (სამეგრელოს) სამთავროს პოლიტიკური ისტორიის საკითხები XVI საუკუნის მეორე ნახევარში. საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი ,,საისტორიო ვერტიკალები’’, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის გამომცემლობა. თბილისი, . 2012წ. №24, გვ. 76-81..

ნ. ჟველია. ოდიშის (სამეგრელოს) სამთავროს საგარეო ურთიერთობანი ლევან II დადიანის დროს. ი. ვეკუას სახელობის სოხუმის უნივერსიტეტის შრომები. 1995წ. ტ. 1.

ნ. ჟველია. ოდიშის (სამეგრელოს) სამთავროს შიდა- ქართული და საგარეო ურთიერთობანი XVI საუკუნის პირველ ნახევარში. საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი ,,საისტორიო ვერტიკალები’’, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის გამომცემლობა. თბილისი, . 2012წ. №24, გვ. 65-69.

ნ. ჟველია. ოდიშის სამთავრო 1804-1846 წლებში. სამეცნიერო ჟურნალი „კარიბჭე“. 2001წ. #4.

ნ. ჟველია. ოდიშის სამთავროს სამთავროს უკანასკნელი პერიოდის ისტორიიდან. სამეცნიერო ჟურნალი „განთიადი“. 2001წ. #1-2.

ლ. ტაბატაძე. ოზოგენერატორის „სამანი-2“ გამოყენება მეცხოველეობაში. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის შრომების კრებული. 2017წ. №1 (503) , 11-16.

გ. დანელია, თ. ფალავანდიშვილი, ზ. ჩაქსელიანი. ოზურგეთის რაიონში წითელ მიწა ნიადაგების ქვეშ გადაადგილებული ჩაის ნედლეულისა და საქართველოს ეროვნულ ბაზარზე რეალიზებადი შავი ბაიხის ჩაის პროდუქციის ეკოქიმიკური ექსპერტიზა.. თბილისი, საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია. 2015წ. N 34; გვ:316-324.

თ. ფალავანდიშვილი, ზაურ ჩანქსელიანი. ოზურგეთის რაიონში წითელმიწა ნიადაგების ქვეშ გაადგილებული ჩაის ნედლეულისა და საქართველოს ეროვნულ ბაზარზე რეალიზებადი შავი ბაიხის ჩაის პროდუქციის ეკოქიმიური ექსპერტიზა. გამომცემლობა ს/მ მეცნიერებათა აკადემია "მოამბე". 2015წ. ტომი 34, გვ. 324-334.

თ. ჭანტურია, ი. ღარიბაშვილი, რ. ჟღენტი. ოთახებისა და ხელმძღვანელთა კაბინეტების ბგერაიზოლაცია. ჟურნალი" ენერგია". 2008წ. № 4.

რ. ოთინაშვილი. ოთინაშვილი რ., სახელმწიფო უშიშროების სამინისტროს სტრატეგია ქვეყნის ეკონომიკური ინტერესების დაცვაში - გარდამავალი პერიოდის საფინანსო ეკონომიკური პრობლემები საქართველოში, . თბილისი:ფინანსების სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტის შრომების კრებული,. 2000წ. ტ.4, გვ. 315; .