სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26282 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ო. შონია, ქართველიშვილი ი., ყოლბაია ლ., ბერიძე ზ.. ნორმატიულ სამართლებრივ დოკუმენტებში პოტენციურად საშიში სიტუაციების განსაზღვრა და მათი კრიტერიუმების გამოყოფა.. სტუ, შრომები „მართვის ავტომატიზებული სისტემები“ N2 (22) . 2016წ. .

ი. ქართველიშვილი. ნორმატიულ-სამართლებრივ დოკუმენტებში პოტენციურად საშიში სიტუაციების განსაზღვრა და მათში კრიტერიუმების გამოყოფა. სტუ, მართვის ავტომა¬ტიზებული სისტემები #2(22), თბილისი, 2017 წ.. 2017წ. .

ი. ქართველიშვილი. ნორმატიულ-სამართლებრივი დოკუმენტების მართვისა და საქმიანი პროცესების ავტომატიზებული სისტემის დამუშავება და უსაფრთხოების უზრუნველყოფა. სტუ, მართვის ავტომა¬ტიზებული სისტემები #1(17), თბილისი, 2014 წ.. 2014წ. .

ი. ქართველიშვილი. ნორმატიულ-სამართლებრივი დოკუმენტების ურთიერთკავშირის ვიზუალიზაციისა და ანალიზის ავტომატიზებული სისტემის ძირითადი ამოცანები. სტუ, განათლება #2(11), თბილისი, 2014 წ.. 2014წ. .

ო. შონია, ქართველიშვილი ი., ყოლბაია ლ.. ნორმატიულ-სამართლებრივი დოკუმენტის ურ¬თი-ერთკავშირის ვიზუალიზაციისა და ანალიზის ავტომატიზებული სისტემის ძირითადი ამოცანები. ჟურნალი ეკონომიკა N 1-2. 2015წ. .

ო. შონია, ქართველიშვილი ი., ყოლბაია ლ.. ნორმატიული სამართლებრივი დოკუმენტების მართვის და საქმიანი პროცესების ავტომატიზებული სისტემების დამუშავება და უსაფრთხოება. სტუ შრომები „მართვის ავტომატიზებული სისტემები. 2014წ. .

ნ. გვენცაძე. ნორმატიული შეზღუდვების გავლენა ქ. თბილისის ურბანულ განვითარებაზე. არქიტექტურის და ქალაქთმშენებლობის თანამედროვე პრობლემები. 2014წ. N4, გვ.56–68.

თ. სუხიაშვილი. ნოტარიატის საქმეთაწარმოების მართვის ავტომატიზებული სისტემის დამუშავება. . სტუ-ს შრომები, 2013, # 1(14), გვ. 86-90. . 0წ. .

ქ. გიორგობიანი. ნუ დატოვებთ ადამიანს მარტო. "განთიადი". 1985წ. N 6. გვ.140-144.

ნ. ჩხაიძე, ნ. კობახიძე, მ. გოგოჭური. ნულოვანი მოგების ანალიზი. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის შრომები: ”მსუბუქი მრეწველობის პრობლემები”. 2003წ. გვ.46-51.

ნ. ბერიშვილი, ბ.ჭურჭელაური, ნ.ბახტაძე. ნხები ძაბვების განსაზღვა სუფთა ძვრის დროს. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი ”მშენებლობა”. 2010წ. № 3 (18).

ვ. კოპალეიშვილი, ო. ბარბაქაძე, მ. ბარათაშვილი, რ. ლომიძე, რ. ბაქრაძე, გ. ფუტკარაძე. ო. ბარბაქაძე, ვ. კოპალეიშვილი, მ. ბარათაშვილი, რ. ლომიძე, რ. ბაქრაძე, გ. ფუტკარაძე თუჯების სფეროიდიზაციის ხერხები და მოწყობილობები.. საქართველოს ნავთობი და გაზი. 2012წ. №27. გვ. 95-104.

ვ. კოპალეიშვილი, ო. ბარბაქაძე, ს. ბარბაქაძე, თ. ბარბაქაძე. ო. ბარბაქაძე, ვ. კოპალეიშვილი, ს. ბარბაქაძე, თ. ბარბაქაძე, "გამომგონებლობის გენია სიმდიდრის მამაა" სოკრატე. საქართველოს ნავთობი და გაზი. 2015წ. №30, გვ. 147-150.

ო. ლაბაძე, თ.მახარაშვილი, გ.მაღლაკელიძე. ო.ლაბაძე, თ.მახარაშვილი, გ.მაღლაკელიძე მიმღებ-გადამცემი ურთიერთინ-დუქ¬ციური ტიპის ანტენების აგების ფიზიკური საფუძვლები, თავისებურებანი და გამოყენების სფეროები. საქართველოს ტექნიკური უნივერსი¬ტეტის არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომები . 2012წ. თბილისი, #16, გვ. 93-98.

გ. ჩაჩანიძე, დ. გულუა. ობიექტ-ორიენტირებული მოდელირება AMIS ტექნოლოგიისა და პეტრის ქსელების გამოყენებით განათლების სისტემაში. ერიოდული სამეცნიერო ჟურნალი "ინტელექტი", თბილისი. 2000წ. #1(7), ISSN 1512-0333.

ნ. თოფურია, ნ.მოწონელიძე. ობიექტ-როლური მოდელირება მონაცემთა ბაზის სტრუქტურის ავტომატიზებულ რეჟიმში ასაგებად. სტუ შრ.კრებ “მას“-N2(3). 2007წ. 65-73.

თ. ლომინაძე. ობიექტების ოპტიმალური ქვესიმრავლეებისა და მიმდევრობების განსაზღვრის ალგორითმების ზოგადი სტრუქტურა . საერთაშორისო პერიოდული სამეცნიერო ჟურნალი ”ინტელექტი” #3 (26). 2006წ. .

ჯ. გრიგალაშვილი, თ. ოთარაშვილი. ობიექტთა დაცვისა და სიგნალიზაციის მოწყობილობა. . პერიოდული სამეცნიერო ჟურნალი “ინტელექტი”.. 2006წ. 2006, №3 (26).

ა. ედიბერიძე. ობიექტის ან მოდელის სამართავად ხელმძღვანელისთვის საჭირო შეფასებები. სამეცნიერო ჟურნალი "ბიზნეს-ინჟინერინგი". 2012წ. N 2, გვ. 65-68.

მ. ქანთარია, ა. ედიბერიძე. ობიექტის ან მოდელის სამართავად ხელმძღვანელისთვის საჭირო შეფასებები. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, სამეცნიერო ჟურნალი "ბიზნეს-ინჟინერინგი". 2012წ. II ტომი.