სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26296 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ვ. შუბითიძე. ნოე ჟორდანია სსრ კავშირის გარდაუვალი დაშლისა და საქართველოს მომავლის შესახებ. ჟურნალი პოლიტიკა. 2003წ. N7-8.

ვ. შუბითიძე. ნოე ჟორდანიას რუსთველოლოგიური შრომები. ჟურნალი აფხაზეთის მოამბე. 2003წ. N6.

ვ. შუბითიძე. ნოე ჟორდანიას წვლილი ებრაელი ემიგრანტების გადარჩენის საქმეში. ალმანახი "კავკასიის მაცნე". 2003წ. N7.

ვ. შუბითიძე. ნოე ჟორდანიას წვლილი თანამედროვე სოციალ-დემოკრატიის თეორიასა და პრაქტიკაში. ჟურნალი პოლიტიკა. 2003წ. N1-3.

ვ. შუბითიძე. ნოე ჟორდანიას წვლილი საქართველოს მართლმადიდებლური ეკლესიის ავტოკეპალიის აღდგენის საქმეში. ჟურნალი საისტორიო ვერტიკალები. 2003წ. N4.

კ. ბზიშვილი. ნოვაცია ლიზინგის ხელშეკრულებაში. სტუ, კრებული კერძო სამართლის პრობლემატიკა. 2013წ. 2013.

ჯ. გახოკიძე, დარეჯან ლეკიაშვილი. ნოვაციები საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კანონმდებლობაში . ბიზნესი და კანონმდებლობა. 2010წ. გვ. 39-43. .

ზ. ცოტნიაშვილი. ნოველით გამოთქმული მჭმუნვარება. „კლასიკური და თანამედროვე ქართული მწერლობა. 1998წ. 1.

ე. გვენეტაძე. ნოვოჩერკასკის ტრაგედია–საბჭოთა ხელისუფლების დასასრულის დასაწყისი. . ახალი და უახლესი ისტორიის საკითხები. . 2012წ. 1(11).

ჰ. კუპრაშვილი, ა. ტუკვაძე, მ. ბიჭაშვილი. ნომენკლატურა, ნეონომენკლატურა, ეთნოკრატია. პოლიტოლოგიის პრობლემები.. 1999წ. ნაწილი II, ”საზ. ცოდნა”, თბ., გვ.29-41.

გ. ომსარაშვილი. ნოოსფერო, ნოოგენეზის პროცესები და მისი ჰარმონიზაციის ასპექტები. მეცნიერება და ტექნოლოგიები . 2015წ. 1(718) გვ.59-65.

ლ. შავლიაშვილი, ს.მდივანი, ნ.ნასყიდაშვილი, ქ.ლატარია. ნორიოს მყარი საყოფაცხოვრებო ნარჩენების პოლიგონიდან 2014 წელს ატმოსფეროში გაფრქვეული მეთანის რაოდენობრივი შეფასება. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობა. 2015წ. N 1, ტ. 15, გვ.110-112.

ო. შონია, ქართველიშვილი ი., ყოლბაია ლ., ბერიძე ზ.. ნორმატიულ სამართლებრივ დოკუმენტებში პოტენციურად საშიში სიტუაციების განსაზღვრა და მათი კრიტერიუმების გამოყოფა.. სტუ, შრომები „მართვის ავტომატიზებული სისტემები“ N2 (22) . 2016წ. .

ი. ქართველიშვილი. ნორმატიულ-სამართლებრივ დოკუმენტებში პოტენციურად საშიში სიტუაციების განსაზღვრა და მათში კრიტერიუმების გამოყოფა. სტუ, მართვის ავტომა¬ტიზებული სისტემები #2(22), თბილისი, 2017 წ.. 2017წ. .

ი. ქართველიშვილი. ნორმატიულ-სამართლებრივი დოკუმენტების მართვისა და საქმიანი პროცესების ავტომატიზებული სისტემის დამუშავება და უსაფრთხოების უზრუნველყოფა. სტუ, მართვის ავტომა¬ტიზებული სისტემები #1(17), თბილისი, 2014 წ.. 2014წ. .

ი. ქართველიშვილი. ნორმატიულ-სამართლებრივი დოკუმენტების ურთიერთკავშირის ვიზუალიზაციისა და ანალიზის ავტომატიზებული სისტემის ძირითადი ამოცანები. სტუ, განათლება #2(11), თბილისი, 2014 წ.. 2014წ. .

ო. შონია, ქართველიშვილი ი., ყოლბაია ლ.. ნორმატიულ-სამართლებრივი დოკუმენტის ურ¬თი-ერთკავშირის ვიზუალიზაციისა და ანალიზის ავტომატიზებული სისტემის ძირითადი ამოცანები. ჟურნალი ეკონომიკა N 1-2. 2015წ. .

ო. შონია, ქართველიშვილი ი., ყოლბაია ლ.. ნორმატიული სამართლებრივი დოკუმენტების მართვის და საქმიანი პროცესების ავტომატიზებული სისტემების დამუშავება და უსაფრთხოება. სტუ შრომები „მართვის ავტომატიზებული სისტემები. 2014წ. .

ნ. გვენცაძე. ნორმატიული შეზღუდვების გავლენა ქ. თბილისის ურბანულ განვითარებაზე. არქიტექტურის და ქალაქთმშენებლობის თანამედროვე პრობლემები. 2014წ. N4, გვ.56–68.

თ. სუხიაშვილი. ნოტარიატის საქმეთაწარმოების მართვის ავტომატიზებული სისტემის დამუშავება. . სტუ-ს შრომები, 2013, # 1(14), გვ. 86-90. . 0წ. .