სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26296 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ქ. გიორგობიანი. ნუ დატოვებთ ადამიანს მარტო. "განთიადი". 1985წ. N 6. გვ.140-144.

ნ. ჩხაიძე, ნ. კობახიძე, მ. გოგოჭური. ნულოვანი მოგების ანალიზი. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის შრომები: ”მსუბუქი მრეწველობის პრობლემები”. 2003წ. გვ.46-51.

ნ. ბერიშვილი, ბ.ჭურჭელაური, ნ.ბახტაძე. ნხები ძაბვების განსაზღვა სუფთა ძვრის დროს. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი ”მშენებლობა”. 2010წ. № 3 (18).

ვ. კოპალეიშვილი, ო. ბარბაქაძე, მ. ბარათაშვილი, რ. ლომიძე, რ. ბაქრაძე, გ. ფუტკარაძე. ო. ბარბაქაძე, ვ. კოპალეიშვილი, მ. ბარათაშვილი, რ. ლომიძე, რ. ბაქრაძე, გ. ფუტკარაძე თუჯების სფეროიდიზაციის ხერხები და მოწყობილობები.. საქართველოს ნავთობი და გაზი. 2012წ. №27. გვ. 95-104.

ვ. კოპალეიშვილი, ო. ბარბაქაძე, ს. ბარბაქაძე, თ. ბარბაქაძე. ო. ბარბაქაძე, ვ. კოპალეიშვილი, ს. ბარბაქაძე, თ. ბარბაქაძე, "გამომგონებლობის გენია სიმდიდრის მამაა" სოკრატე. საქართველოს ნავთობი და გაზი. 2015წ. №30, გვ. 147-150.

ო. ლაბაძე, თ.მახარაშვილი, გ.მაღლაკელიძე. ო.ლაბაძე, თ.მახარაშვილი, გ.მაღლაკელიძე მიმღებ-გადამცემი ურთიერთინ-დუქ¬ციური ტიპის ანტენების აგების ფიზიკური საფუძვლები, თავისებურებანი და გამოყენების სფეროები. საქართველოს ტექნიკური უნივერსი¬ტეტის არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომები . 2012წ. თბილისი, #16, გვ. 93-98.

გ. ჩაჩანიძე, დ. გულუა. ობიექტ-ორიენტირებული მოდელირება AMIS ტექნოლოგიისა და პეტრის ქსელების გამოყენებით განათლების სისტემაში. ერიოდული სამეცნიერო ჟურნალი "ინტელექტი", თბილისი. 2000წ. #1(7), ISSN 1512-0333.

ნ. თოფურია, ნ.მოწონელიძე. ობიექტ-როლური მოდელირება მონაცემთა ბაზის სტრუქტურის ავტომატიზებულ რეჟიმში ასაგებად. სტუ შრ.კრებ “მას“-N2(3). 2007წ. 65-73.

თ. ლომინაძე. ობიექტების ოპტიმალური ქვესიმრავლეებისა და მიმდევრობების განსაზღვრის ალგორითმების ზოგადი სტრუქტურა . საერთაშორისო პერიოდული სამეცნიერო ჟურნალი ”ინტელექტი” #3 (26). 2006წ. .

ჯ. გრიგალაშვილი, თ. ოთარაშვილი. ობიექტთა დაცვისა და სიგნალიზაციის მოწყობილობა. . პერიოდული სამეცნიერო ჟურნალი “ინტელექტი”.. 2006წ. 2006, №3 (26).

ა. ედიბერიძე. ობიექტის ან მოდელის სამართავად ხელმძღვანელისთვის საჭირო შეფასებები. სამეცნიერო ჟურნალი "ბიზნეს-ინჟინერინგი". 2012წ. N 2, გვ. 65-68.

მ. ქანთარია, ა. ედიბერიძე. ობიექტის ან მოდელის სამართავად ხელმძღვანელისთვის საჭირო შეფასებები. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, სამეცნიერო ჟურნალი "ბიზნეს-ინჟინერინგი". 2012წ. II ტომი.

ზ. ცოტნიაშვილი. ობიექტური კრიტიკა. ჟურნალისტური ძიებანი. 2004წ. 6.

ზ. ცოტნიაშვილი. ობიექტური პოზიციის დასაცავად. ჟურნალისტური ძიებანი. 2004წ. 6.

ნ. ჟველია. ოდიშის (სამეგრელოს) სამთავრო 1846-1867 წწ-ში. საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი „კლიო“. 2003წ. #18.

ნ. ჟველია. ოდიშის (სამეგრელოს) სამთავროს პოლიტიკური ისტორიის საკითხები 1846-1867 წწ.. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი ,,საისტორიო ვერტიკალები’’, №23, თბილისი, . 2011წ. №23. გვ. 66-71.

ნ. ჟველია. ოდიშის (სამეგრელოს) სამთავროს პოლიტიკური ისტორიის საკითხები XVI საუკუნის მეორე ნახევარში. საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი ,,საისტორიო ვერტიკალები’’, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის გამომცემლობა. თბილისი, . 2012წ. №24, გვ. 76-81..

ნ. ჟველია. ოდიშის (სამეგრელოს) სამთავროს საგარეო ურთიერთობანი ლევან II დადიანის დროს. ი. ვეკუას სახელობის სოხუმის უნივერსიტეტის შრომები. 1995წ. ტ. 1.

ნ. ჟველია. ოდიშის (სამეგრელოს) სამთავროს შიდა- ქართული და საგარეო ურთიერთობანი XVI საუკუნის პირველ ნახევარში. საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი ,,საისტორიო ვერტიკალები’’, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის გამომცემლობა. თბილისი, . 2012წ. №24, გვ. 65-69.

ნ. ჟველია. ოდიშის სამთავრო 1804-1846 წლებში. სამეცნიერო ჟურნალი „კარიბჭე“. 2001წ. #4.