სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26282 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ზ. ცოტნიაშვილი. ობიექტური კრიტიკა. ჟურნალისტური ძიებანი. 2004წ. 6.

ზ. ცოტნიაშვილი. ობიექტური პოზიციის დასაცავად. ჟურნალისტური ძიებანი. 2004წ. 6.

ნ. ჟველია. ოდიშის (სამეგრელოს) სამთავრო 1846-1867 წწ-ში. საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი „კლიო“. 2003წ. #18.

ნ. ჟველია. ოდიშის (სამეგრელოს) სამთავროს პოლიტიკური ისტორიის საკითხები 1846-1867 წწ.. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი ,,საისტორიო ვერტიკალები’’, №23, თბილისი, . 2011წ. №23. გვ. 66-71.

ნ. ჟველია. ოდიშის (სამეგრელოს) სამთავროს პოლიტიკური ისტორიის საკითხები XVI საუკუნის მეორე ნახევარში. საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი ,,საისტორიო ვერტიკალები’’, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის გამომცემლობა. თბილისი, . 2012წ. №24, გვ. 76-81..

ნ. ჟველია. ოდიშის (სამეგრელოს) სამთავროს საგარეო ურთიერთობანი ლევან II დადიანის დროს. ი. ვეკუას სახელობის სოხუმის უნივერსიტეტის შრომები. 1995წ. ტ. 1.

ნ. ჟველია. ოდიშის (სამეგრელოს) სამთავროს შიდა- ქართული და საგარეო ურთიერთობანი XVI საუკუნის პირველ ნახევარში. საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი ,,საისტორიო ვერტიკალები’’, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის გამომცემლობა. თბილისი, . 2012წ. №24, გვ. 65-69.

ნ. ჟველია. ოდიშის სამთავრო 1804-1846 წლებში. სამეცნიერო ჟურნალი „კარიბჭე“. 2001წ. #4.

ნ. ჟველია. ოდიშის სამთავროს სამთავროს უკანასკნელი პერიოდის ისტორიიდან. სამეცნიერო ჟურნალი „განთიადი“. 2001წ. #1-2.

ლ. ტაბატაძე. ოზოგენერატორის „სამანი-2“ გამოყენება მეცხოველეობაში. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის შრომების კრებული. 2017წ. №1 (503) , 11-16.

გ. დანელია, თ. ფალავანდიშვილი, ზ. ჩაქსელიანი. ოზურგეთის რაიონში წითელ მიწა ნიადაგების ქვეშ გადაადგილებული ჩაის ნედლეულისა და საქართველოს ეროვნულ ბაზარზე რეალიზებადი შავი ბაიხის ჩაის პროდუქციის ეკოქიმიკური ექსპერტიზა.. თბილისი, საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია. 2015წ. N 34; გვ:316-324.

თ. ფალავანდიშვილი, ზაურ ჩანქსელიანი. ოზურგეთის რაიონში წითელმიწა ნიადაგების ქვეშ გაადგილებული ჩაის ნედლეულისა და საქართველოს ეროვნულ ბაზარზე რეალიზებადი შავი ბაიხის ჩაის პროდუქციის ეკოქიმიური ექსპერტიზა. გამომცემლობა ს/მ მეცნიერებათა აკადემია "მოამბე". 2015წ. ტომი 34, გვ. 324-334.

თ. ჭანტურია, ი. ღარიბაშვილი, რ. ჟღენტი. ოთახებისა და ხელმძღვანელთა კაბინეტების ბგერაიზოლაცია. ჟურნალი" ენერგია". 2008წ. № 4.

რ. ოთინაშვილი. ოთინაშვილი რ., სახელმწიფო უშიშროების სამინისტროს სტრატეგია ქვეყნის ეკონომიკური ინტერესების დაცვაში - გარდამავალი პერიოდის საფინანსო ეკონომიკური პრობლემები საქართველოში, . თბილისი:ფინანსების სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტის შრომების კრებული,. 2000წ. ტ.4, გვ. 315; .

თ. აბუაშვილი. ოთხკოტიანი თანაბარკუთხურ სიჩქარიანი კარდანული სახსრის ახალი კონსტრუქციის შექმნა და ანალიზი. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი ტრანსპორტი. 2005წ. #4.

რ.ბიძინაშვილი, ო.ხაზარაძე, თ.. ოთხპანელიანი კომბინირებული ბაგიროვანი წინასწარდაძაბული შპენგელური სისტემის მდგრადობაზე გაანგარიშება მდგრადობის დაკარგვის ასიმეტრული ფორმა. . 2005წ. 2(14).

რ.ბიძინაშვილი, ო.ხაზარაძე, ო.გიორგაძე. ოთხპანელიანი კომბინირებული ბაგიროვანი წინასწარდაძაბული შპენგელური სისტემის მდგრადობაზე გაანგარიშება მდგრადობის დაკარგვის სიმეტრული ფორმა. კერამიკა,. 2005წ. 2(14).

ო. ხაზარაძე, ა.სოხაძე, თ.გიორგაძე, რ.ბიძინაშვილი, ო.კერესელიძე. ოთხპანელიანი კომბინირებული ბაგიროვანი წინასწარდაძაბული შრენგელური სისტემის გაანგარიშება მდგრადობაზე. მდგრადობის დაკარგვის სიმეტრიული ფორმა. საქართველოს კერამიკოსთა ასოციაციის ჟურნალი . 2005წ. ISSN 1512-0325, N2(14).

მ. დემეტრაშვილი, ჯ.უფლისაშვილი. ოთხრგოლა სივრცითი სახსროვანი მექანიზმის სინთეზი გამავალი რგოლის სვლის საშუალო სიჩქარის ცვალებადობის კოეფიციენტის მიხედვით. "საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის მოამბე". 1985წ. №1(119) გვ165-168 თბილისი.

ა. შარვაშიძე, დ. გოგიშვილი, დ. ჩიტაძე, კ. შარვაშიძე. ოთხღერძიანი სატვირთო ვაგონის 18-100 მოდელის სავალი ნაწილის ძირითადი კვანძების ურთიერთშეკავშირების ხარისხის გავლენა თვლებისა და რელსების ცვეთებზე ვაგონის მოძრაობისას ლიანდაგის მრუდწირულ უბნებზე.. ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა. ISSN 1512-3537. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი. 2011წ. №¹1 (20) 2011. გვ. 50-56..