სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26196 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ს. შარაშენიძე, გ. შარაშენიძე, პ. კურტანიძე, ა. ბალიაშვილი,. ოპტიმალური სამუხრუჭო ბერკეტული გადაცემის დამატებითი კონტაქტურ-წყვეტილი მოძრაობის დიფერენციალური განტოლებები შეერთებებში ცვეთების გათვალისწინებით.. სტუ-ს სამეცნიერო შრომები, ISSN 1512-0996,. 2011წ. N 3(481), თბილისი, 2011, გვ. 83-86.

გ. შარაშენიძე, პ. კურტანიძე, ა. ბალიაშვილი, ს. შარაშენიძე.. ოპტიმალური სამუხრუჭო ბერკეტული გადაცემის დამატებითი კონტაქტურ-წყვეტილი მოძრაობის დიფერენციალური განტოლებები შეერთებებში ცვეთების გათვალისწინებით.. სტუ-ს სამეცნიერო შრომები, ISSN 1512-0996,. 2011წ. N 3(481), თბილისი, 2011, გვ. 83-86..

გ. შარაშენიძე, პ. კურტანიძე, ა. შარვაშიძე. ოპტიმალური სამუხრუჭო ბერკეტული გადაცემის დამატებითი კონტაქტური მოძრაობის დიფერენციალურ განტოლებათა სისტემა ღრეჩოების გათვალისწინებით.. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის სამეცნიერო შრომების კრებული “მეცნიერება და ტექნოლოგიები”, ISSN 0130-7061, . 2011წ. N(1-3), თბილისი, 2011, გვ. 88-92..

ა. შარვაშიძე, გ. შარაშენიძე, პ. კურტანიძე, გ. უსანეთაშვილი.. ოპტიმალური სამუხრუჭო ბერკეტული გადაცემის დამატებითი კონტაქტური მოძრაობის დიფერენციალურ განტოლებათა სისტემა ღრეჩოების გათვალისწინებით.. “მეცნიერება და ტექნოლოგიები” საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის ყოველთვიური სამეცნიერო-რეფერირებული ჟურნალი ISSN 0130-7061. 2011წ. № 1-3, 2011 გვ. 88-92..

ი. ჯვარშეიშვილი, გ. შარაშენიძე თ. დუნდუა ა. შარვაშიძე პ. კურტანიძე,. ოპტიმალური სამუხრუჭო ბერკეტული გადაცემის კინემატიკა სახსრულ შეერთებებში ღრეჩოების გათვალისწინებით.. “მეცნიერება და ტექნოლოგიები” საქ. მეცნიერებათა აკადემიის ყოველთვიური სამეცნიერო-რეფერირებული ჟურნალი ISSN 0130-7061,. 2010წ. თბილისი 2010წ. ¹#7-9. გვ. 77-84.

გ. შარაშენიძე, პ. კურტანიძე, თ. დუნდუა, ი. ჯვარშეიშვილი, მ. ახალბედაშვილი, ა. შარვაშიძე.. ოპტიმალური სამუხრუჭო ბერკეტული გადაცემის კინემატიკა სახსრულ შეერთებებში ღრეჩოების გათვალისწინებით.. საქართველოს მეცნ. აკადემიის შრომების კრებული “მეცნიერება და ტექნოლოგიები”. ISSN №0130-7061.. 2010წ. N (7-9), თბილისი, 2010, გვ. 77-84. .

ზ. კაპანაძე. ოპტიმალური შედგენილი ორტესებრი კოჭები მშენებლობაში. სტუ, "შრომები". 2012წ. #3 (485), თბილისი.

ზ. კაპანაძე, ბ. გვასალია. ოპტიმალური შედგენილი ორტესებრი კოჭის კომპიუტერული დაპროექტება. სტუ, "შრომები". 2012წ. #3(485), გვ. 17-25.

გ. ბელთაძე, ბ. აკობიძე. ოპტიმიზაცია იერარქიულ სისტემებში რანჟირებული კრიტერიუმების შემთხვევაში. ქუთაისის ტექნიკური უნივერსიტეტის სამეცნიერო შრომები. 2002წ. № 1 (10), გვ. 9-12 .

ლ. გაჩეჩილაძე. ოპტიმიზაციის დინამიკური ამოცანების გადაწყვეტის ერთი რიცხვითი მეთოდის შესახებ. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი . 2002წ. 145. ISSN 99928-4-X.

ლ. გაჩეჩილაძე. ოპტიმიზაციის დინამიკური ამოცანების გადაწყვეტის ერთი რიცხვითი მეთოდის შესახებ . საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ყოველთვიური სამეცნიერო-რეფერირებული ჟურნალი "მეცნიერება და ტექნოლოგიები". 2002წ. 10-12; 15-19 ISSN 0130-7061.

ნ. ჯიბლაძე, ლ.გაჩეჩილაძე. ოპტიმიზაციის დინამიკური ამოცანების გადაწყვეტის ერთი რიცხვითი მეთოდის შესახებ. სამეცნიერო ჟურნალი "მეცნიერება და ტექნოლოგიები". 2002წ. #10–12, გვ.15–19.

ნ. დადიანი, ქ.ომიაძე, დ.ცინცაძე. ოპტიმიზაციის ზოგიერთი ამოცანის პროგრამული გადაწყვეტა. სტუ-ს ა.ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული. 2016წ. N 20. გვ.117-122..

დ. ცინცაძე, ნ. დადიანი,ქ.ომიაძე. ოპტიმიზაციის ზოგიერთი ამოცანის პროგრამული გადაწყვეტა . - სსიპ არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტი, შრომათა კრებული.. 2016წ. #20, გვ. 117-122.

ო. შამანაძე. ოპტიმიზაციის მეთოდები და ალგორითმები. საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი "ინტელექტუალი". 2017წ. № 33. თბილისი 2015, გვ.182-188..

რ. ცერცვაძე. ოპტიმიზაციის მეთოდის მატემატიკური აპარატის შერჩევა. სტუ. 2013წ. #1(14) 3გვ. .

ო. შველიძე. ოპტიმიზირებული მორწყვის ნორმები ძირითადი სასოფლო–სამეურნეო კულტურების ზრდა–განვითარების სხვადასხვა პერიოდისათვის აღმოსავლეთ საქართველოს პირობებში.. ჰიდრომეტეოროლოგიური ინსტიტუტის შრომები. 2001წ. ტ.106, გვ.97-108.

მ. ელიზბარაშვილი, ო. ელიზბარაშვილი, ნ. მესროპოვა. ოპტოელექტრონული მატრიცული მოწყობილობები გამოსახულების ნაწილობრივი დამუშავებისატვის. მეცნიერება და ტექნიკა. 2000წ. #4-6, g. 36.

ო. ლაბაძე, ლ. გვარამაძე, თ. საანიშვილი, გ.კიკნაძე. ოპტოტირისტორებით მართვადი სამფაზა გამმართველიანი დიდი მუდმივი დენის წყარო. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომები. 2014წ. თბილისი, #18,გვ. 161-166.