სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26196 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ნ. ყავლაშვილი, ლ. გვარამაძე, თ. საანიშვილი. ოპტოტორისტორებით მართვადი სამფაზა გამმართველიანი დიდი მუდმივი დენის წყარო. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული . 2014წ. #18 ქ. თბილისი. გვ. 161-166.

ვ. გაბისონია. ორადობის თეორია და მატრიცული თამაშები შეზღუდვებით. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ა.ელიაშვილის სახელობის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული. 2000წ. №4, გვ.36-43.

ს. ხუციშვილი, გ.ჯავახადძე დ. გორგიძე ვ.ბურჯანაძე. ორგანიზაციაში სისტემური პრობლემების მართვის მიზნობრივი სტრუქტურის ანალიზი. ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2008წ. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია "ინფორმაციული ტექნოლოგიები 2008".

ნ. თოფურია, მ.ლომიძე. ორგანიზაციაში ინფორმაციის უსაფრთხოების მხარდამჭერი პროგრამული საშუალებები. სტუ შრ.კრებ.: „მას“-N(14). 2013წ. 81-85 .

კ. ოდიშარია, ნ.ცომაია, გ.ზირაქაშვილი. . ორგანიზაციაში კონკრეტულ სამუშაო ადგილზე საჭირო მუშაკის ეტალონური მოდელი.. ყოველკვარტალური სამეცნიერო ჟურნალი, ბიზნეს-ინჟინერინგი. 2012წ. №3. გვ.8.

კ. ოდიშარია, null. ორგანიზაციაში კონკრეტულ სამუშაო ადგილზე საჭირო მუშაკის ეტალონური მოდელი.. ყოველკვარტალური სამეცნიერო ჟურნალი, ბიზნეს-ინჟინერინგი. 2012წ. №3. გვ.8.

გ. ძნელაძე. ორგანიზაციაში პროცესების მართვის ელექტრონული სისტემა. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სტუდენტთა 82-ე ღია საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია თეზისების კრებული. 2015წ. გვ. 272.

გ.ჯავახაძე დ. გორგიძე ვ.ბურჯანაძე. ორგანიზაციაში სისტემური პრობლემების მართვის მიზნობრივი სტრუქტურის ანალიზი. ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2008წ. საერთაშორისო სამეცნიერო კომფერენცია "ინფორმაციული ტექნოლოგიები 2008" მოხსენებათა კრებული.

მ. სოსელია, თ. როსტიაშვილი. ორგანიზაციების ადმინისტრირება-პროცესები და პროცედურები . . 2009წ. პ.გუგუშვილის ეკონომიკის ინსტიტუტის სამეცნიერო შრომების კრებული II, 2009.

თ. როსტიაშვილი, სოსელია მ.. ორგანიზაციების ადმინისტრირება–პროცესები და პროცედურები. პაატა გუგუშვილის ეკონომიკის ინსტიტუტის სამეცნიერო შრომების კრებული 2,თბილისი. 2009წ. .

ვ. დათაშვილი. ორგანიზაციის ეფექტიანობის თეორიული დამეთოდოლოგიურისაფუძვლები. სტუ-გამომცემლობა, სოციალური ეკონომიკა xxi- საუკუნის აქტუალური პრობლემები. 0წ. 2015წლისN 5 ,გვ17-29.

მ. სამადაშვილი. ორგანიზაციის ეფექტური მართვა. „შრომები“ საქ. განათლების მეცნიერებათა აკადემიის ჟურნალ „ მოამბის“ დამატება . 2009წ. № 2 (14),125-129.

თ. როსტიაშვილი. ორგანიზაციის ინოვაციური მართვის თეორიული მიდგომები. ინოვაციური ეკონომიკა და მართვა. 2016წ. ტომი 3. #2.

მ. სამადაშვილი. ორგანიზაციის მართვა. "ეკონომიკა". 2009წ. 3, 123-126.

ნ. გეგენავა. ორგანიზაციის მართვის საკითხები . ჟურნალი ,,ბიზნეს–ინჟინერინგი“ N2 გამომცემლობა: ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2015წ. N2, 46–49 (3გვ.).

ნ. გეგენავა. ორგანიზაციის მართვის საკითხები . ჟურნალი ,,ბიზნეს–ინჟინერინგი“ N2 გამომცემლობა: ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2015წ. N2 , გვ: 46–49 (3გვ.).

მ. კაშიბაძე, გ. სურგულაძე, ურუშაძე ბ.. ორგანიზაციის საინფორმაციო ინფრასტრუქტურის ავტომატიზების თანამედროვე მეთოდები. სტუ შრომ.კრებული.,,მართვის ავტომატიზებული სისტემები''. 0წ. #1(14) 2013 წ 109-114 გვ.

ნ. ჩიკვილაძე, ვ. დათაშვილი, მაკა ბუღულაშვილი. ორგანიზაციისეფექტიანობის თეორიული და მეთოდოლოგიური საფუძვლები. ჟურნალი“სოციალური ეკონომიკა XXIსაუკუ- ნის პრობლემები“ 2015წ.. 0წ. ,N5,10 გვ..

ზ. გასიტაშვილი, მ.იკნაძე. ორგანიზაციულ სისტემებზე მოქმედი ფაქტორების ანალიზი და მოდელის დამუშავება რეგიონის მდგრადი განვითარების მაგალითზე . საერთაშორისო სამეცნიერო პრაქტიკული კონფერენცია: „ევროპული ინტეგრაცია დასაქართველო“ გლობალიზაცია და ბიზნესი ევროპის სასწავლო უნივერსიტეტი სამეცნიერო-პრაქტიკული ჟურნალი , თბილისი, . 2016წ. .

ზ. გასიტაშვილი, მ. კიკნაძე, ზ.ჯანყარაშვილი. ორგანიზაციულ სისტემებზე მოქმედი ფაქტორების ანალიზი კონფლიქტური რეგიონების განვითარების მაგალითზე. სტუ-ის არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული, № 20, . 2016წ. .