სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

პირადი ნომერი:

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტი ვერ მოიძებნა

გ. დურგლიშვილი, ნ. მაჭავარიანი, ლ. ჩარკვიანი, ნ. ბაქრაძე. თელეთის ნავთობის საბადოზე ჭაბურღილების ოპტიმალური რეჟიმების დადგენა ექოლოტ–დინამოგრაფის გამოყენებით. ჟურნალი \"საქართველოს ნავთობი და გაზი\". 2005წ. # 14, 9 გვ..

ნ. მუმლაძე, ა. შავგულიძე, ზ. კვინიკაძე.. თვალსაჩინო გამოსახულების აგების ერთი ახალი მეთოდის შესახებ. ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა. 2008წ. N4 (12).

ზ. კვინიკაძე, ა. შავგულიძე, ნ.მუმლაძე. თვალსაჩინო გამოსახულების აგების ერთი ახალი მეთოდის შესახებ. ჟურნალი ‘’ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა’’. 2008წ. #4 (12), 6 .

ს. მიდელაშვილი. თვითგამორკვევის უფლება და საერთაშორისო სამართალი (აფხაზეთი, სამხრეთ ოსეთი, კოსოვო) . ჟურნალი „ბიზნეს-ინჟინერინგი”. 2012წ. №4, გვ. 35-38..

შ. კუპრეიშვილი, თ. ქაცარავა, ს. გიორგაძე, ნ. მებონია. თვითგარეცხვადი კალაპოტების ზღვრული წონასწორული პროფილის საანგარიშო დამოკიდებულებანი. აგრარული მეცნიერების პრობლემები, სამეცნიერო შრომათა კრებული XXIX, . 2007წ. სსაუ, გვ. 136-139.

ლ. მეტრეველი. თვითმკვლელობა - სუიციდე საკუთარი სიცოცხლის ხელყოფა. „განათლება“. 2012წ. N2(5).

ლ. მეტრეველი. თვითრეალიზაციის ფენომენის შესწავლის ფსიქოლოგიური ასპექტი. „საისტორიო ვერტიკალები“. 2013წ. N27, გვ. 201-206.

მ. ტურძელაძე, გ. თათარაშვილი, ი. გიორგაძე. თვითშემჭიდროებადი ბეტონი – დღევანდელი სამშენებლო ამოცანების გადაწყვეტის ეფექტური ინსტრუმენტი. ენერგია, სამეცნიერო–ტექნიკური ჟურნალი. 2011წ. ISSN 1512-0120, №2(58).

ნ. რურუა, შველიძე მალხაზ. თვლების გარდაუვალი გრძივი სრიალის გავლენა რელსების ცვეთის ინტენსიურობაზე. “ინტელექტი”, . 2008წ. ISSN 1512-0333 #2(31). – გვ.53 – 56.

ნ. რურუა, გოჩიაშვილი აკაკი, მაისურაძე გიორგი. თვლების გარდაუვალი წრიული სრიალის გავლენა რელსების ცვეთის ინტენსიურობაზე. “ინტელექტი”. 2009წ. ISSN 1512-0333 #1(33). – გვ.128 – 130..

ნ. მუმლაძე. თვლიანი და მუხლუხა ფერდობმავლის ინერციის მომენტის განსაზღვრა საყრდენი ღერძის მიმართ. სამეცნიერო პერიოდული ჟურნალი ინტელექტი. 2005წ. #3.

გ. ვარშალომიძე, გ. ზახაროვი, ზ. ასლამაზაშვილი, გ. ონიაშვილი. თმს მეთოდით ბორის შემცველი კომპონენტებიდან მასალების და ნაკეთობების მიღების ინოვაციური ტექნოლოგიები. საქართველოს ნავთობი და გაზი. 2008წ. #22, 163-173 გვ..

ნ. ოთხოზორია, ზ. აზმაიფარაშვილი, ნარჩემაშვილი მედეა. თხიერი მასის განსაზღვრა ჩაკეტილ რეზერვუარში.. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტე. შრომათა კრებული. . 2013წ. N16.

ე. ხოსროშვილი. ი.იორდანიშვილი, კ.იორდანიშვილი, ე.ხოსროშვილი, ი.მახარაძე, კოლხეთის შელფურ ზონაში სეისმური წარმოშობის ერთეული ტალღების ტრანსფორმაცია. წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტის სამეცნიერო შრომათა კრებული. 2009წ. # 64, გვ.130-136.

ე. ხოსროშვილი. ი.იორდანიშვილი, კ.იორდანიშვილი, ე.ხოსროშვილი, ი.ხუბულავა. გლობალური დათბობა და მისი შედეგები.. ჟ.”მეცნიერება და ტექნოლოგიები”,. 2008წ. #1-3, გვ.70-74.

მ. დავითაია. იაპონური ტრადიციული საცხოვრისის თავისებურებანი და კ.კუროკავას „კაფსულური არქიტექტურა“. საქ. მეცნიერებისა და საზოგადოების განვითარების ფონდი "ინტელექტი", სამეცნიერო ჟურნალი „ინტელექტი“ 1(15). 2003წ. ISSN 1512-0333, (გვ.242-244);.

გ. ჯოლია. იდეების გენერაციის კრეატიული (შემოქმედებითი) მეთოდები. ბიზნეს-ინჟინერინგი. 2014წ. #2.

ნ. ბახსოლიანი. იეროგლიფურ–ლუვიური asatara და ქართული "ხელი". ქართველოლოგიური საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის შრომები. 2011წ. გვ.132–134.

მ. დარჩაშვილი. ივ. ჯავახიშვილი საქართველოში ქალის უფლებრივი მდგომარეობის შესახებ. "მსოფლიო და გენდერი". 2012წ. #1..

ა. სონღულაშვილი. ივანე ჯავახიშვილი და თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორ-მასწავლებელთა შემადგენლობა 1918-1921 წლებში . ახალი და უახლესი ისტორიის საკითხები, უნივერსალი. 2016წ. #1, გვ. 11-20.