სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26243 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

დ. ცინცაძე, ნ. დადიანი,ქ.ომიაძე. ოპტიმიზაციის ზოგიერთი ამოცანის პროგრამული გადაწყვეტა . - სსიპ არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტი, შრომათა კრებული.. 2016წ. #20, გვ. 117-122.

ო. შამანაძე. ოპტიმიზაციის მეთოდები და ალგორითმები. საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი "ინტელექტუალი". 2017წ. № 33. თბილისი 2015, გვ.182-188..

რ. ცერცვაძე. ოპტიმიზაციის მეთოდის მატემატიკური აპარატის შერჩევა. სტუ. 2013წ. #1(14) 3გვ. .

ო. შველიძე. ოპტიმიზირებული მორწყვის ნორმები ძირითადი სასოფლო–სამეურნეო კულტურების ზრდა–განვითარების სხვადასხვა პერიოდისათვის აღმოსავლეთ საქართველოს პირობებში.. ჰიდრომეტეოროლოგიური ინსტიტუტის შრომები. 2001წ. ტ.106, გვ.97-108.

მ. ელიზბარაშვილი, ო. ელიზბარაშვილი, ნ. მესროპოვა. ოპტოელექტრონული მატრიცული მოწყობილობები გამოსახულების ნაწილობრივი დამუშავებისატვის. მეცნიერება და ტექნიკა. 2000წ. #4-6, g. 36.

ო. ლაბაძე, ლ. გვარამაძე, თ. საანიშვილი, გ.კიკნაძე. ოპტოტირისტორებით მართვადი სამფაზა გამმართველიანი დიდი მუდმივი დენის წყარო. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომები. 2014წ. თბილისი, #18,გვ. 161-166.

ნ. ყავლაშვილი, ლ. გვარამაძე, თ. საანიშვილი. ოპტოტორისტორებით მართვადი სამფაზა გამმართველიანი დიდი მუდმივი დენის წყარო. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული . 2014წ. #18 ქ. თბილისი. გვ. 161-166.

ვ. გაბისონია. ორადობის თეორია და მატრიცული თამაშები შეზღუდვებით. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ა.ელიაშვილის სახელობის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული. 2000წ. №4, გვ.36-43.

ს. ხუციშვილი, გ.ჯავახადძე დ. გორგიძე ვ.ბურჯანაძე. ორგანიზაციაში სისტემური პრობლემების მართვის მიზნობრივი სტრუქტურის ანალიზი. ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2008წ. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია "ინფორმაციული ტექნოლოგიები 2008".

ნ. თოფურია, მ.ლომიძე. ორგანიზაციაში ინფორმაციის უსაფრთხოების მხარდამჭერი პროგრამული საშუალებები. სტუ შრ.კრებ.: „მას“-N(14). 2013წ. 81-85 .

კ. ოდიშარია, ნ.ცომაია, გ.ზირაქაშვილი. . ორგანიზაციაში კონკრეტულ სამუშაო ადგილზე საჭირო მუშაკის ეტალონური მოდელი.. ყოველკვარტალური სამეცნიერო ჟურნალი, ბიზნეს-ინჟინერინგი. 2012წ. №3. გვ.8.

კ. ოდიშარია, null. ორგანიზაციაში კონკრეტულ სამუშაო ადგილზე საჭირო მუშაკის ეტალონური მოდელი.. ყოველკვარტალური სამეცნიერო ჟურნალი, ბიზნეს-ინჟინერინგი. 2012წ. №3. გვ.8.

გ. ძნელაძე. ორგანიზაციაში პროცესების მართვის ელექტრონული სისტემა. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სტუდენტთა 82-ე ღია საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია თეზისების კრებული. 2015წ. გვ. 272.

გ.ჯავახაძე დ. გორგიძე ვ.ბურჯანაძე. ორგანიზაციაში სისტემური პრობლემების მართვის მიზნობრივი სტრუქტურის ანალიზი. ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2008წ. საერთაშორისო სამეცნიერო კომფერენცია "ინფორმაციული ტექნოლოგიები 2008" მოხსენებათა კრებული.

მ. სოსელია, თ. როსტიაშვილი. ორგანიზაციების ადმინისტრირება-პროცესები და პროცედურები . . 2009წ. პ.გუგუშვილის ეკონომიკის ინსტიტუტის სამეცნიერო შრომების კრებული II, 2009.

თ. როსტიაშვილი, სოსელია მ.. ორგანიზაციების ადმინისტრირება–პროცესები და პროცედურები. პაატა გუგუშვილის ეკონომიკის ინსტიტუტის სამეცნიერო შრომების კრებული 2,თბილისი. 2009წ. .

ვ. დათაშვილი. ორგანიზაციის ეფექტიანობის თეორიული დამეთოდოლოგიურისაფუძვლები. სტუ-გამომცემლობა, სოციალური ეკონომიკა xxi- საუკუნის აქტუალური პრობლემები. 0წ. 2015წლისN 5 ,გვ17-29.

მ. სამადაშვილი. ორგანიზაციის ეფექტური მართვა. „შრომები“ საქ. განათლების მეცნიერებათა აკადემიის ჟურნალ „ მოამბის“ დამატება . 2009წ. № 2 (14),125-129.

თ. როსტიაშვილი. ორგანიზაციის ინოვაციური მართვის თეორიული მიდგომები. ინოვაციური ეკონომიკა და მართვა. 2016წ. ტომი 3. #2.