სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26296 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

თ. წივწივაძე, მ.ცინცაძე, გ.ცინცაძე, თ.ედილაშვილი, ნ.ბოლქვაძე. ოლღა მამულაიშვილისა და მარიამ ჭყონიას შრომა კოორდინაციული ქიმიის ნაერთების სინთეზის დარგში. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. 2013წ. ტ.13, N1, გვ.178-181.

ნ. ბოლქვაძე, მ. ცინცაძე; გ. ცინცაძე; თ. ედილაშვილი; თ. წივწივაძე. ოლღა მამულაშვილისა და მარიამ ჭყონიას შრომა კოორდინაციული ქიმიის ნაერთების სინთეზის დარგში. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. 2013წ. ტ13; #1 გვ: 128-130.

თ. ლაფერაშვილი, ო. კვიციანი, გულიაშვილი თამარ, ლაფერაშვილი დავით. ომური კონტაქტები – III-V ჯგუფის ნახევარგამტარებზე. მეცნიერება და ტექნოლოგიები. 2010წ. 10-12, 9-15.

თ. თოდუა, მ. ჩხაიძე. ონტოლოგიების გამოყენება ცოდნის მენეჯმენტის სისტემებში. სტუ. შრომები. მართვის ავტომატიზებული სისტემები. თბილისი. 2009წ. #2(7).

ზ.წვერაიძე. ოპერატიულ წყალგანაწილების ამოცანებში ინფორმაციის შემუშავების პრობლემის განხილვა. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, შრომები მართვის ავტომატიზებული სისტემები, ISSN 1512-3979. 2007წ. # 1(2), 177-180.

რ. სამხარაძე, ლ. გაჩეჩილაძე. ოპერატიული მეხსიერების მართვის პროცესების ვიზუალიზების ალგორითმები. საგამომცემლო სახლი "ტექნიკური უნივერსიტეტი". საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. შრომები.. 2019წ. 1(511), 65-72 გვ..

Н. Ратиани. ოპერატორის ფსიქოფიზიოლოგიური ფაქტორების მეთოდიკის განსაზღვრა. სამეცნიერო ჟურნალი ''კავკასიის მაცნე''. 2002წ. №6.

მ. კაშიბაძე. ოპერაციულ სისტემაში ჩიხური პროცესების მართვის ერთი ალგორითმის შესახებ. სტუ შრ.კრ. ,,მართვის ავტომატიზებული სისტემები". 2008წ. #1(4) 206-213.

რ. სამხარაძე, ლ. გაჩეჩილაძე. ოპერაციული სისტემის რესურსების განაწილების ვიზუალიზების ალგორითმები. საგამომცემლო სახლი "ტექნიკური უნივერსიტეტი". საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. შრომები.. 2019წ. 1(511), 73-79 გვ..

მ. მანჯავიძე, მ. მანჯავიძე, გიორგი ლაღუნდარიძე. ოპტიკურ ბოჭკოებზე გაზომვისა და მართვის გამოთვლითი ლოკალური ქსელის მოწყობის საკითხები ხიდებისათვის. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის 80 წლისთავისადმი მიძღვნილი პროპესორ-მასწავლებელთა . 2002წ. .

ნ. კვაჭაძე, ნ.მღებრიშვილი, ლ.იმნაიშვილი,მ.გოცაძე, ა.დუნდუა. ოპტიკურ-ბოჭკოვანი გადამწოდების აგება ბრეგის გისოსის საფუძველზე სარკინიგზო ავტომატიკაში. ტრანსპორტი. 2014წ. #1-4(53-56), გვ.3-6.

რ. ქუთათელაძე. ოპტიკური ინფორმაციის დამუშავების მაკროკონვეირული გამომთვლელი სისტემის ორგანიზაცია. საგამომცემლო სახლი "ტექნიკური უნივერსიტეტი" სტუ-ს შრომები #1 (437). 2001წ. #14 (437), გვ. 219-221.

რ. ქუთათელაძე, ოთარ ნატროშვილი. ოპტიკური ინფორმაციის რეალურ დროში დამუშავების მაკროეკონვერციული ორგანიზაციის შესახებ. საგამომცემლო სახლი "ტექნიკური უნივერსიტეტი"სტუ-ს შრომები#1 (434), თბილისი. 2001წ. #1 (434), გვ. 78-80.

ნ. ყავლაშვილი, ო. ლაბაძე, ზ. ბუაჩიძე, ა. ჭირაქაძე. ოპტიკური კაბელი საზღვაო აკვატორიის კონტროლისა და დაცვის სისტემებში. სსიპ არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული. 2010წ. #14 გვ. 105-109.

ლ. ნადარეიშვილი. ოპტიკური მინაბოჭკოვანი სელფოკების მიღების [ხერხი. კერამიკა (საქართველოს კერამიკოსთა ასოციაციის ჟურნალი). 2005წ. .

კ. ხოშტარია, ი. მოდებაძე, ლ.კახელი. ოპტიკური სატრანსპორტო ქსელის აგების ზოგიერთი ასპექტები. ტექნიკური უნივერსიტეტი, მართვის ავტომატიზებული სისტემები. 2011წ. 1(10), 4გვ.

ვ. მაისურაძე, მ. სალუქვაძე, თოფჩიშვილი ა. ოპტიმალური დაპროექტების დეტერმინირებული ამოცანების გადაწყვეტის მეთოდები და მათი ეფექტურობის ექსპერიმენტული შეფასება. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ა.ელიაშვილის სახელობის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული. 2002წ. .

ნ. ჯიბლაძე, მ.სალუქვაძე, ა.თოფჩიშვილი, ვ.მაისურაძე. ოპტიმალური დაპროექტების დეტერმინირებული ამოცანების გადაწყვეტის მეთოდები და მათი ეფექტურობის ექსპერიმენტული შეფასება. ა.ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული. 2002წ. #6, გვ.5–19.

ქ. ვეზირიშვილი-ნოზაძე, თ. ნოძაძე, მ. ჯიხვაძე. ოპტიმალური ენერგოეკოლო-გიური სითბო–სიცივით მომარაგების სისტემების შერჩევა. სამეცნიერო ტექნ. ჟურნალი „ენერგია“. 0წ. N1(77) თბილისი, 2016 ISSN 1512–0120 გვ.10–16.