სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26281 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ი. ჯვარშეიშვილი, გ. შარაშენიძე თ. დუნდუა ა. შარვაშიძე პ. კურტანიძე,. ოპტიმალური სამუხრუჭო ბერკეტული გადაცემის კინემატიკა სახსრულ შეერთებებში ღრეჩოების გათვალისწინებით.. “მეცნიერება და ტექნოლოგიები” საქ. მეცნიერებათა აკადემიის ყოველთვიური სამეცნიერო-რეფერირებული ჟურნალი ISSN 0130-7061,. 2010წ. თბილისი 2010წ. ¹#7-9. გვ. 77-84.

გ. შარაშენიძე, პ. კურტანიძე, თ. დუნდუა, ი. ჯვარშეიშვილი, მ. ახალბედაშვილი, ა. შარვაშიძე.. ოპტიმალური სამუხრუჭო ბერკეტული გადაცემის კინემატიკა სახსრულ შეერთებებში ღრეჩოების გათვალისწინებით.. საქართველოს მეცნ. აკადემიის შრომების კრებული “მეცნიერება და ტექნოლოგიები”. ISSN №0130-7061.. 2010წ. N (7-9), თბილისი, 2010, გვ. 77-84. .

ზ. კაპანაძე. ოპტიმალური შედგენილი ორტესებრი კოჭები მშენებლობაში. სტუ, "შრომები". 2012წ. #3 (485), თბილისი.

ზ. კაპანაძე, ბ. გვასალია. ოპტიმალური შედგენილი ორტესებრი კოჭის კომპიუტერული დაპროექტება. სტუ, "შრომები". 2012წ. #3(485), გვ. 17-25.

გ. ბელთაძე, ბ. აკობიძე. ოპტიმიზაცია იერარქიულ სისტემებში რანჟირებული კრიტერიუმების შემთხვევაში. ქუთაისის ტექნიკური უნივერსიტეტის სამეცნიერო შრომები. 2002წ. № 1 (10), გვ. 9-12 .

ლ. გაჩეჩილაძე. ოპტიმიზაციის დინამიკური ამოცანების გადაწყვეტის ერთი რიცხვითი მეთოდის შესახებ. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი . 2002წ. 145. ISSN 99928-4-X.

ლ. გაჩეჩილაძე. ოპტიმიზაციის დინამიკური ამოცანების გადაწყვეტის ერთი რიცხვითი მეთოდის შესახებ . საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ყოველთვიური სამეცნიერო-რეფერირებული ჟურნალი "მეცნიერება და ტექნოლოგიები". 2002წ. 10-12; 15-19 ISSN 0130-7061.

ნ. ჯიბლაძე, ლ.გაჩეჩილაძე. ოპტიმიზაციის დინამიკური ამოცანების გადაწყვეტის ერთი რიცხვითი მეთოდის შესახებ. სამეცნიერო ჟურნალი "მეცნიერება და ტექნოლოგიები". 2002წ. #10–12, გვ.15–19.

ნ. დადიანი, ქ.ომიაძე, დ.ცინცაძე. ოპტიმიზაციის ზოგიერთი ამოცანის პროგრამული გადაწყვეტა. სტუ-ს ა.ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული. 2016წ. N 20. გვ.117-122..

დ. ცინცაძე, ნ. დადიანი,ქ.ომიაძე. ოპტიმიზაციის ზოგიერთი ამოცანის პროგრამული გადაწყვეტა . - სსიპ არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტი, შრომათა კრებული.. 2016წ. #20, გვ. 117-122.

ო. შამანაძე. ოპტიმიზაციის მეთოდები და ალგორითმები. საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი "ინტელექტუალი". 2017წ. № 33. თბილისი 2015, გვ.182-188..

რ. ცერცვაძე. ოპტიმიზაციის მეთოდის მატემატიკური აპარატის შერჩევა. სტუ. 2013წ. #1(14) 3გვ. .

ო. შველიძე. ოპტიმიზირებული მორწყვის ნორმები ძირითადი სასოფლო–სამეურნეო კულტურების ზრდა–განვითარების სხვადასხვა პერიოდისათვის აღმოსავლეთ საქართველოს პირობებში.. ჰიდრომეტეოროლოგიური ინსტიტუტის შრომები. 2001წ. ტ.106, გვ.97-108.

მ. ელიზბარაშვილი, ო. ელიზბარაშვილი, ნ. მესროპოვა. ოპტოელექტრონული მატრიცული მოწყობილობები გამოსახულების ნაწილობრივი დამუშავებისატვის. მეცნიერება და ტექნიკა. 2000წ. #4-6, g. 36.

ო. ლაბაძე, ლ. გვარამაძე, თ. საანიშვილი, გ.კიკნაძე. ოპტოტირისტორებით მართვადი სამფაზა გამმართველიანი დიდი მუდმივი დენის წყარო. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომები. 2014წ. თბილისი, #18,გვ. 161-166.

ნ. ყავლაშვილი, ლ. გვარამაძე, თ. საანიშვილი. ოპტოტორისტორებით მართვადი სამფაზა გამმართველიანი დიდი მუდმივი დენის წყარო. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული . 2014წ. #18 ქ. თბილისი. გვ. 161-166.

ვ. გაბისონია. ორადობის თეორია და მატრიცული თამაშები შეზღუდვებით. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ა.ელიაშვილის სახელობის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული. 2000წ. №4, გვ.36-43.

ს. ხუციშვილი, გ.ჯავახადძე დ. გორგიძე ვ.ბურჯანაძე. ორგანიზაციაში სისტემური პრობლემების მართვის მიზნობრივი სტრუქტურის ანალიზი. ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2008წ. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია "ინფორმაციული ტექნოლოგიები 2008".

ნ. თოფურია, მ.ლომიძე. ორგანიზაციაში ინფორმაციის უსაფრთხოების მხარდამჭერი პროგრამული საშუალებები. სტუ შრ.კრებ.: „მას“-N(14). 2013წ. 81-85 .