სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26198 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ი. ქართველიშვილი. ორიგინალი და უცნობი ხელნაწერი სიმბოლოების შედარების კომპიუტერული ანალიზი. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2000წ. .

ი. ქართველიშვილი. ორიგინალი და უცნობი ხელნაწერი სიმბოლოების შედარების მინი-მაქსის მეთოდი. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2004წ. .

ზ. ვაშაკიძე, სიმონგულაშვილი გ.. ორმაგი დაბეგვრის თავიდან აცილების საერთაშორისო ხელშეკრულებების ძირითადი მუხლების მოკლე კომენტარები.. ჟურნალი „ეკონომისტი". თბილისი.. 2010წ. №3-6, გვ. 273-282..

რ.ცხვედაძე. ორმაგი სიმრუდის გარსის გაანგარიშება ჩვეულებრივ დიფერენციალური განტოლებებში. კერამიკა,. 2002წ. 1(7).

რ. ცხვედაძე, ა. სოხაძე. ორმაგი სიმრუდის დამრეცი გარსების გაანგარიშება ჩვეულებრივ დიფერენციალურ განტოლებებში.. ჟურნალი "კერამიკა". თბილისი. 2002წ. .

ლ. შარაშიძე, ლ. ნადარეიშვილი, ნ.თოფურიძე, ი. ფავლენიშვილი, . ორმაგი სხივტეხის გრადიენტის მქონე პოლიმერული ფირების ინტერფერენციულ-პოლარიზაციული თვისებები,, . კიბერნეტიკის ინსტიტუტის ფუნდამენტური და გამოყენებითი პრობლემები, თბილისი, წ., 29-30 ნოემბერი. . 2004წ. .

ლ. ნადარეიშვილი. ორმაგი სხივტეხის გრადიენტის მქონე პოლიმერული ფირების მიღება და გამოკვლევა. კიბერნეტიკის ინსტიტუტის შრომები. 2002წ. #2, ტ.1-2, 189-197.

ზ. ვაშაკიძე, სიმონგულაშვილი გ.. ორმაგო დაბეგვრის თავიდან აცილების საერთაშორისო ხელშეკრულებების ზოგიერთი პრინციპები.. ჟურნალი „ეკონომისტი". თბილისი.. 2010წ. №1-2, გვ. 156-164..

ს. შარაშენიძე, გ. შარაშენიძე, პ. კურტანიძე, მ. დოლიძე, ლ. ქუფარაშვილი,. ორმხრივი დაწოლის მქონე ოპტიმალური სამუხრუჭო ბერკეტული გადაცემის დინამიკური მოდელის ფორმალიზაცია.. სტუ-ს სატრანსპორტო და მანქანათმშენებლობის ფაკულტეტის შრომები, ISSN 1512-3537.. 2009წ. N3 (15), თბილისი, 2009, გვ. 117-125. .

გ. შარაშენიძე, პ. კურტანიძე, მ. დოლიძე, ლ. ქუფარაშვილი, ს. შარაშენიძე. . ორმხრივი დაწოლის მქონე ოპტიმალური სამუხრუჭო ბერკეტული გადაცემის დინამიკური მოდელის ფორმალიზაცია.. სტუ-ს სატრანსპორტო და მანქანათმშენებლობის ფაკულტეტის შრომები, ISSN 1512-3537. 2009წ. N3 (15), თბილისი, 2009, გვ. 117-125. .

მ. კაპანაძე, ა.მეტრეველი-მანდარია, ზ.საბაშვილი. ორმხრივი სქემით წერტილოვანი შედუღება. საქართველოს საინჟინრო სიახლენი. 2016წ. N 4 (80), 3 გვ. .

ზ. საბაშვილი, მეტრეველი-მანდარია ა.ბ., კაპანაძე მ.ბ.. ორმხრივი სქემით წერტილოვანი შედუღება. საქართველოს საინჟინრო სიახლენი. 2016წ. N4 (80). გვ. 105-108.

ნ. იმნაძე. ორნამენტი და არქიტექტურა. ჟურნალი “განათლება”სტუ. თბ.. 2011წ. N 1 189-197გვ..

მ. მელქაძე, ა.ქურდიანი. ორნამენტი-ჩუქურთმა, როგორც იდენტიფიცირების საშუალება. სტუ ჟურნალი „განათლება“ . 2012წ. #1(7); 227-232.

ი. ირემაძე, ოლეგ ნამიჩეიშვილი, . ორობითი არხების ზღურბლური დარეზერვებისას სიგნალის აღდგენის შეცდომის ალბათობის მინიმალური ზედა შეფასება.. (ქართული საერთშორისო ელექტრონული სამეცნიერო ჟურნალი “ქესჟ“);. 2011წ. .

ბ. ცხადაძე, ე. ცხადაძე. ორონიმი კავკასია და მისი განაყარი ძირები ქართულ ენობრივ სივრცეში (ლინგვისტურ-ეტიმოლოგიური ანალიზი). "ხელისუფლება და საზოგადოება". 2010წ. #2 (14).

ო. ლაბაძე, მ. ცერცვაძე, პ.მანჯავიძე. ორპოზიციური ინდიკატორის მუდმივი მაგნიტის ტოპოლოგიის დადგენა მართვადი ელექტრომაგნიტის გაბარიტული ზომების შეზღუდვის პირობებში. სსიპ არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომები . 2009წ. #13, გვ. 95-100.

თ. ისაკაძე, თამაზ მეგრელიძე. ორსაფეხურიანი სამაცივრო ციკლი ერთი როტაციული კომპრესორით რეგენერაციული ეკონომაიზერით. სტუ-ს შრომათა კრებული . 2014წ. N" 4 {494) გვ 28-33..

პ. იავიჩი. ორსახლიანი ჭინჭრის ფესვების დაფესვიანების სტანდარტიზაცია. Georgia Chemical J.. 2008წ. № 2, 172-173 .

ჯ. უფლისაშვილი, ზ. უფლისაშვილი, ი.უგრეხელიძე, ა.ტაბატაძე. ორტაქტიანი ინვერსორი და მისი გეომეტრიული სააფუძვლები. გამომცემლობა" ტრანსპორტი და მანქნათმშენებლობა" ჟურნალი ტრანსპორტი და მანქნათმშენებლობა. 2008წ. 3. გვ.19-23. უაკ 621.01.