სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26296 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

მ. სამადაშვილი. ორგანიზაციის ეფექტური მართვა. „შრომები“ საქ. განათლების მეცნიერებათა აკადემიის ჟურნალ „ მოამბის“ დამატება . 2009წ. № 2 (14),125-129.

თ. როსტიაშვილი. ორგანიზაციის ინოვაციური მართვის თეორიული მიდგომები. ინოვაციური ეკონომიკა და მართვა. 2016წ. ტომი 3. #2.

მ. სამადაშვილი. ორგანიზაციის მართვა. "ეკონომიკა". 2009წ. 3, 123-126.

ნ. გეგენავა. ორგანიზაციის მართვის საკითხები . ჟურნალი ,,ბიზნეს–ინჟინერინგი“ N2 გამომცემლობა: ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2015წ. N2, 46–49 (3გვ.).

ნ. გეგენავა. ორგანიზაციის მართვის საკითხები . ჟურნალი ,,ბიზნეს–ინჟინერინგი“ N2 გამომცემლობა: ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2015წ. N2 , გვ: 46–49 (3გვ.).

მ. კაშიბაძე, გ. სურგულაძე, ურუშაძე ბ.. ორგანიზაციის საინფორმაციო ინფრასტრუქტურის ავტომატიზების თანამედროვე მეთოდები. სტუ შრომ.კრებული.,,მართვის ავტომატიზებული სისტემები''. 0წ. #1(14) 2013 წ 109-114 გვ.

ნ. ჩიკვილაძე, ვ. დათაშვილი, მაკა ბუღულაშვილი. ორგანიზაციისეფექტიანობის თეორიული და მეთოდოლოგიური საფუძვლები. ჟურნალი“სოციალური ეკონომიკა XXIსაუკუ- ნის პრობლემები“ 2015წ.. 0წ. ,N5,10 გვ..

ზ. გასიტაშვილი, მ.იკნაძე. ორგანიზაციულ სისტემებზე მოქმედი ფაქტორების ანალიზი და მოდელის დამუშავება რეგიონის მდგრადი განვითარების მაგალითზე . საერთაშორისო სამეცნიერო პრაქტიკული კონფერენცია: „ევროპული ინტეგრაცია დასაქართველო“ გლობალიზაცია და ბიზნესი ევროპის სასწავლო უნივერსიტეტი სამეცნიერო-პრაქტიკული ჟურნალი , თბილისი, . 2016წ. .

ზ. გასიტაშვილი, მ. კიკნაძე, ზ.ჯანყარაშვილი. ორგანიზაციულ სისტემებზე მოქმედი ფაქტორების ანალიზი კონფლიქტური რეგიონების განვითარების მაგალითზე. სტუ-ის არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული, № 20, . 2016წ. .

თ. სუხიაშვილი. ორგანიზაციულ-ადმინისტრაციული მართვის განაწილებული სისტემების ავტომატიზაცია. . სტუ-ს შრომები, მართვის ავტომატიზებული სისტემები, . 2006წ. №1, გვ. 68-71..

თ. სუხიაშვილი. ორგანიზაციულ-ადმინისტრაციული მართვის განაწილებული სისტემების არქიტექტურა. პერიოდული სამეცნიერო ჟურნალი „ინტელექტი“, . 2006წ. №2 (18), გვ. 43 - 47..

ა. აბრალავა. ორგანიზაციულ-ეკონომიკურ ურთიერთობათა ტრანსფორმაცია ინოვაციურ სფეროში: თეორიულ-კონცეპტუალური მიდგომა. ჟურნალი "სოციალური ეკონომიკა". 2009წ. #4, გვ.53-55.

ც. ლომაია, ეკა დარჩიაშვილი. ორგანიზაციულ-მმართველობითი ინოვაციები ბიზნესში. . ბათუმის ნავიგაციის სასწავლო უნივერსიტეტის შრომათა კრებული. 2015წ. .

მ. სამადაშვილი. ორგანიზაციული განვითარების მახასიათებლები. ჟურნალი „ეკონომიკა“. 2011წ. № 11-12, 127–131.

ც. ლომაია, ნ.მხეიძე. ორგანიზაციული კულტურა და ახალი რეალობა. . ჟ.მაცნე. 2015წ. №8, გვ.74-78.

თ. ღამბაშიძე, ნატალია ხარაძე. ორგანიზაციული კულტურა და მარკეტინგული გარემო თანამედროვე ორგანიზაციებში. ეკონომიკა. 2011წ. 3–4 90–98.

ო. ქოჩორაძე. ორგანიზაციული კულტურა.. სამეცნიერო ჟურნალი ხელისუფლება და საზოგადოება (ისტორია, თეორია, პრაქტიკა). (რედაქტორი შ. დოღონაძე). თბილისი . 2013წ. 2013, N2(26) ტომი II. – 128 გვ. (გვ. 29-39)..

მ. ბერუაშვილი. ორგანიზაციული კულტურის თავისებურებები და კროსკულტურული ასპექტები საერთაშორისო ბიზნესში. ჟ. გლობალიზაცია და ბიზნესი . 2016წ. №1,206-209.

მ. სამადაშვილი. ორგანიზაციული კულტურის ნაციონალური ასპექტები. ჟურნალი „ეკონომიკა“. 2009წ. № 8, 136–139.

თ. ხმელიძე, თ.ვანიშვილი. ორგანიზაციული მართვის ეფექტურობა მშენებლობაში. საერთაშორისო რეცენზირებადი და რეფერირებული სამეცნიერო ჟურნალი "ეკონომიკა". 2014წ. N3-4 გვ:91-97 2014.