სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26281 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

მ. სამადაშვილი. ორგანიზაციული განვითარების მახასიათებლები. ჟურნალი „ეკონომიკა“. 2011წ. № 11-12, 127–131.

ც. ლომაია, ნ.მხეიძე. ორგანიზაციული კულტურა და ახალი რეალობა. . ჟ.მაცნე. 2015წ. №8, გვ.74-78.

თ. ღამბაშიძე, ნატალია ხარაძე. ორგანიზაციული კულტურა და მარკეტინგული გარემო თანამედროვე ორგანიზაციებში. ეკონომიკა. 2011წ. 3–4 90–98.

ო. ქოჩორაძე. ორგანიზაციული კულტურა.. სამეცნიერო ჟურნალი ხელისუფლება და საზოგადოება (ისტორია, თეორია, პრაქტიკა). (რედაქტორი შ. დოღონაძე). თბილისი . 2013წ. 2013, N2(26) ტომი II. – 128 გვ. (გვ. 29-39)..

მ. ბერუაშვილი. ორგანიზაციული კულტურის თავისებურებები და კროსკულტურული ასპექტები საერთაშორისო ბიზნესში. ჟ. გლობალიზაცია და ბიზნესი . 2016წ. №1,206-209.

მ. სამადაშვილი. ორგანიზაციული კულტურის ნაციონალური ასპექტები. ჟურნალი „ეკონომიკა“. 2009წ. № 8, 136–139.

თ. ხმელიძე, თ.ვანიშვილი. ორგანიზაციული მართვის ეფექტურობა მშენებლობაში. საერთაშორისო რეცენზირებადი და რეფერირებული სამეცნიერო ჟურნალი "ეკონომიკა". 2014წ. N3-4 გვ:91-97 2014.

ე. თურქია, გ. სურგულაძე, ნ. თოფურია, ირემაშვილი იოსები. ორგანიზაციული მართვის კონსალტინგის მხარდამჭერი კომპიუტერული სისტემების აგების კონცეფცია. სტუ შრ.კრებ.: ”მას”. 2010წ. 2(9),50-54.

ო. შონია. ორგანიზაციული მართვის სისტემის ფუნქციონირებისას წარმოშობილი დარღვევების რეტროსპექტიული ანალიზის მოდელირება. სტუ-ს შრომები, . 2000წ. N3(436), გვ. 67-72.

ო. გაბედავა, გ. გოგიჩაიშვილი, თ. შეროზია. ორგანიზაციული მართვის ძირითადი ფაზები. პერიოდული სამეცნიერო ჟურნალი "ინტელექტი" (ISSN1512-0333). 2005წ. №1(21); 32-35 გვ;.

ო. ქოჩორაძე. ორგანიზაციული ქცევა (ნაწილი I). სამეცნიერო ჟურნალი ხელისუფლება და საზოგადოება (ისტორია, თეორია, პრაქტიკა). (რედაქტორი შ. დოღონაძე). თბილისი 2013, N3(27). 0წ. 2013, N3(27), (გვ. 5-19)..

ბ. მეფარიშვილი, გ. ჯანელიძე, თ. მეფარიშვილი. ორგანიზმის პათოლოგიის ადრეული დიაგნოსტიკისადმი სისტემური მიდგომა. შრომები, მართვის ავტომატიზებული სისტემები . 2006წ. #1, ISSN 1512-3979.

მ. ჩიქავა, ა. გოჩიაშვილი. ორგანოებისა და ქსოვილების ტრანსპლანტაციის ეთიკური პრობლემები.. პერიოდული სამეცნიერო ჟურნალი ’’აღმაშენებელი’’, თბილისის დავით აღმაშენებლის სახელობის უნივერსიტეტი . 2010წ. # 10, გვ. 12–17..

ა. ჩიქოვანი. ორგანული თბოსაიზოლაციო მასალები. სამეცნიერო ტექნიკური ჟურნალი "ენერგია" . 2010წ. # 3(55) ISSN 1512-0120.

ნ. ბაღათურია, ლ. კოტორაშვილი. ორგანული მჟავების გამოკვლევა ყურძნის წვენში . სსმმ აკადემიის "მოამბე". 2005წ. №14, გვ. 59-61.

ნ. ბაღათურია, ნ. ბეგიაშვილი, ლ. კოტორაშვილი. ორგანული მჟავების გამოკვლევა ყურძნის წვენში . სსმმ აკადემიის "მოამბე". 2005წ. №14, გვ. 59-61.

გოცირიძე ა., მოლოდინაშვილი ჯ.. ორგანული მჟავების განსაზღვრა ღვინოში სითხური ქრომატოგრაფიის მეთოდით. აგრარული მეცნიერების პრობლემები. 2002წ. სამეცნიერო შრომათა კრებული, XX . 187-19.

ნ. ბაღათურია. ორგანული მჟავეების გამოკვლევა თეთრი ყურძნის წვენებში . სსმმ აკადემიის "მოამბე". 2004წ. №14.

ნ. ბაღათურია, ნ. ბეგიაშვილი. ორგანული მჟავეების გამოკვლევა თეთრი ყურძნის წვენებში . სსმმ აკადემიის მოამბე. 2004წ. #14.

ზ. გელიაშვილი, ნ. ბუაჩიძე, ხ.ჩიკვილაძე. ორგანული ნივთიერებების გავრცელების თავისებურებების შესწავლა ქ. ფოთის აკვატორიაში. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. ISSN 1512-0686 . 2007წ. №1, Vol.7; გვ.92-94.