სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26296 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ე. თურქია, გ. სურგულაძე, ნ. თოფურია, ირემაშვილი იოსები. ორგანიზაციული მართვის კონსალტინგის მხარდამჭერი კომპიუტერული სისტემების აგების კონცეფცია. სტუ შრ.კრებ.: ”მას”. 2010წ. 2(9),50-54.

ო. შონია. ორგანიზაციული მართვის სისტემის ფუნქციონირებისას წარმოშობილი დარღვევების რეტროსპექტიული ანალიზის მოდელირება. სტუ-ს შრომები, . 2000წ. N3(436), გვ. 67-72.

ო. გაბედავა, გ. გოგიჩაიშვილი, თ. შეროზია. ორგანიზაციული მართვის ძირითადი ფაზები. პერიოდული სამეცნიერო ჟურნალი "ინტელექტი" (ISSN1512-0333). 2005წ. №1(21); 32-35 გვ;.

ო. ქოჩორაძე. ორგანიზაციული ქცევა (ნაწილი I). სამეცნიერო ჟურნალი ხელისუფლება და საზოგადოება (ისტორია, თეორია, პრაქტიკა). (რედაქტორი შ. დოღონაძე). თბილისი 2013, N3(27). 0წ. 2013, N3(27), (გვ. 5-19)..

ბ. მეფარიშვილი, გ. ჯანელიძე, თ. მეფარიშვილი. ორგანიზმის პათოლოგიის ადრეული დიაგნოსტიკისადმი სისტემური მიდგომა. შრომები, მართვის ავტომატიზებული სისტემები . 2006წ. #1, ISSN 1512-3979.

მ. ჩიქავა, ა. გოჩიაშვილი. ორგანოებისა და ქსოვილების ტრანსპლანტაციის ეთიკური პრობლემები.. პერიოდული სამეცნიერო ჟურნალი ’’აღმაშენებელი’’, თბილისის დავით აღმაშენებლის სახელობის უნივერსიტეტი . 2010წ. # 10, გვ. 12–17..

ა. ჩიქოვანი. ორგანული თბოსაიზოლაციო მასალები. სამეცნიერო ტექნიკური ჟურნალი "ენერგია" . 2010წ. # 3(55) ISSN 1512-0120.

ნ. ბაღათურია, ლ. კოტორაშვილი. ორგანული მჟავების გამოკვლევა ყურძნის წვენში . სსმმ აკადემიის "მოამბე". 2005წ. №14, გვ. 59-61.

ნ. ბაღათურია, ნ. ბეგიაშვილი, ლ. კოტორაშვილი. ორგანული მჟავების გამოკვლევა ყურძნის წვენში . სსმმ აკადემიის "მოამბე". 2005წ. №14, გვ. 59-61.

გოცირიძე ა., მოლოდინაშვილი ჯ.. ორგანული მჟავების განსაზღვრა ღვინოში სითხური ქრომატოგრაფიის მეთოდით. აგრარული მეცნიერების პრობლემები. 2002წ. სამეცნიერო შრომათა კრებული, XX . 187-19.

ნ. ბაღათურია. ორგანული მჟავეების გამოკვლევა თეთრი ყურძნის წვენებში . სსმმ აკადემიის "მოამბე". 2004წ. №14.

ნ. ბაღათურია, ნ. ბეგიაშვილი. ორგანული მჟავეების გამოკვლევა თეთრი ყურძნის წვენებში . სსმმ აკადემიის მოამბე. 2004წ. #14.

ზ. გელიაშვილი, ნ. ბუაჩიძე, ხ.ჩიკვილაძე. ორგანული ნივთიერებების გავრცელების თავისებურებების შესწავლა ქ. ფოთის აკვატორიაში. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. ISSN 1512-0686 . 2007წ. №1, Vol.7; გვ.92-94.

დ. გუბელაძე, ს.პავლიაშვილი. ორგანული სოფლის მეურნეობის განვითარების პერსპექტივები საქართველოში. ჟურნალი ახალი ეკონომისტი. 2014წ. N 3-4 გვ. 25-29.

თ. ეთერაშვილი. ორეულის წარმოსაქმნელად საჭირო ძაბვის სიდიდის განმსაზღვრელი ფორმულის გაანგარიშება მისი გეომეტრიული ზომების საშუალებით საინჟინრო-ფიზიკის ფაკულტეტის სტუდენტებისათვის, . სამეცნიერო-პედაგოგიური კონფერენციის "სწავლების დიდაქტიკური კანონზომიერებანი" მასალები, . 1998წ. გვ. 40-41, 1998 წ. თბილისი..

ნ. კილასონია, ნ.თაბუაშვილი , მ.ცინცაძე , ნ.გეგეშიძე , ლ.სხირტლაძე , მ.კერესელიძე. ორთო-ამინო-4მეთილპირიდინთან და პარადიმეთილამინობენზალდეჰიდის იზონიკოტინოილჰიდრაზონთან სპილენძის(II), მანგანუმის(II), კობალტის(II) და ნიკელის(II) შერეუულიგანდიანი კოორდინაციული ნაერთების სინთეზი და შთანთქმის ინფრაწითელი სპექტრები. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. 2013წ. ტ.13(2) გვ.33-37.

ნ. გეგეშიძე, ნ.თაბუაშვილი თ.ცინცაძე მ.ცინცაძე დ.ლოჩოშვილი. ორთო-ამინოპირიდინის მეთილწარმოებულების ლითონებთან კომპლექსწარმოქმნის უნარზე გამხსნელის გავლენის კვანტურ-ქიმიური გამოკვლევა. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. 2011წ. ტ.11 (2) გვ. 261-269.

ნ. კილასონია, ნ.თაბუაშვილი , თ.ცინცაძე , მ.ცინცაძე , დ.ლოჩოშვილი , ნ.გეგეშიძე. ორთო-ამინოპირიდინის მეთილწარმოებულების ლითონებთან კომპლექსწარმოქმნის უნარზე გამხსნელის გავლენის კვანტურ-ქიმიური გამოკვლევა. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. 2011წ. ტ.11(2). გვ.261-269.

გ. ცინცაძე, მ.ცინცაძე, ნ.კილასონია, მ.მამისეიშვილი. ორთო-ნიტრობენზოილჰიდრაზინთან ლითონთა კოორდინაციული ნაერთების სინთეზი და მათი შთანთქმის ინფრაწითელი სპექტრები. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი, ტ.10, N3, გვ.284-287. 2010წ. ტ.10, N3, გვ.284-287.

ნ. კილასონია, მ.ცინცაძე , მ.მამისეიშვილი , გ.ცინცაძე. ორთო-ნიტრობენზოილჰიდრაზინთან ლითონთა კოორდინაციული ნაერთების სინთეზი და მათი შთანთქმის ინფრაწითელი სპექტრების კვლევა. . საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. 2010წ. ტ.10(3). გვ.284-287.