სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26282 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ზ. გელიაშვილი, ნ. ბუაჩიძე, ხ.ჩიკვილაძე. ორგანული ნივთიერებების გავრცელების თავისებურებების შესწავლა ქ. ფოთის აკვატორიაში. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. ISSN 1512-0686 . 2007წ. №1, Vol.7; გვ.92-94.

დ. გუბელაძე, ს.პავლიაშვილი. ორგანული სოფლის მეურნეობის განვითარების პერსპექტივები საქართველოში. ჟურნალი ახალი ეკონომისტი. 2014წ. N 3-4 გვ. 25-29.

თ. ეთერაშვილი. ორეულის წარმოსაქმნელად საჭირო ძაბვის სიდიდის განმსაზღვრელი ფორმულის გაანგარიშება მისი გეომეტრიული ზომების საშუალებით საინჟინრო-ფიზიკის ფაკულტეტის სტუდენტებისათვის, . სამეცნიერო-პედაგოგიური კონფერენციის "სწავლების დიდაქტიკური კანონზომიერებანი" მასალები, . 1998წ. გვ. 40-41, 1998 წ. თბილისი..

ნ. კილასონია, ნ.თაბუაშვილი , მ.ცინცაძე , ნ.გეგეშიძე , ლ.სხირტლაძე , მ.კერესელიძე. ორთო-ამინო-4მეთილპირიდინთან და პარადიმეთილამინობენზალდეჰიდის იზონიკოტინოილჰიდრაზონთან სპილენძის(II), მანგანუმის(II), კობალტის(II) და ნიკელის(II) შერეუულიგანდიანი კოორდინაციული ნაერთების სინთეზი და შთანთქმის ინფრაწითელი სპექტრები. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. 2013წ. ტ.13(2) გვ.33-37.

ნ. გეგეშიძე, ნ.თაბუაშვილი თ.ცინცაძე მ.ცინცაძე დ.ლოჩოშვილი. ორთო-ამინოპირიდინის მეთილწარმოებულების ლითონებთან კომპლექსწარმოქმნის უნარზე გამხსნელის გავლენის კვანტურ-ქიმიური გამოკვლევა. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. 2011წ. ტ.11 (2) გვ. 261-269.

ნ. კილასონია, ნ.თაბუაშვილი , თ.ცინცაძე , მ.ცინცაძე , დ.ლოჩოშვილი , ნ.გეგეშიძე. ორთო-ამინოპირიდინის მეთილწარმოებულების ლითონებთან კომპლექსწარმოქმნის უნარზე გამხსნელის გავლენის კვანტურ-ქიმიური გამოკვლევა. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. 2011წ. ტ.11(2). გვ.261-269.

გ. ცინცაძე, მ.ცინცაძე, ნ.კილასონია, მ.მამისეიშვილი. ორთო-ნიტრობენზოილჰიდრაზინთან ლითონთა კოორდინაციული ნაერთების სინთეზი და მათი შთანთქმის ინფრაწითელი სპექტრები. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი, ტ.10, N3, გვ.284-287. 2010წ. ტ.10, N3, გვ.284-287.

ნ. კილასონია, მ.ცინცაძე , მ.მამისეიშვილი , გ.ცინცაძე. ორთო-ნიტრობენზოილჰიდრაზინთან ლითონთა კოორდინაციული ნაერთების სინთეზი და მათი შთანთქმის ინფრაწითელი სპექტრების კვლევა. . საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. 2010წ. ტ.10(3). გვ.284-287.

მ. მამისეიშვილი, მ.ცინცაძე, ნ.კილასონია, გ.ცინცაძე, ნ.გეგეშიძე. ორთო-ნიტრობენზოილჰიდრაზინთან ლითონთა კოორდინაციული ნაერთების სინთეზი და მათი შთანთქმის ინფრაწითელი სპექტრების კვლევა . საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. 2010წ. ტ. 10, #3, 2010. გვ.284-287 .

ნ. მურღულია, ჯ. ნიჟარაძე. ორთოტროპული ცილინდრების ჯდენა წინასწარ განსაზრვრული ჭიმით. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი "მშენებლობა". 2009წ. №1(12).

ჯ. ნიჟარაძე, ნ.მურღულია. ორთოტროპული ცილინდრების ჯდენა წინასწარ განსაზრვრული ჭიმით. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი "მშენებლობა". 2008წ. №3(10)..

თ. ბაციკაძე, ნ.მურღულია, ჯ.ნიჟარაძე. ორთოტროპული ცილინდრების ჯდენა წინასწარ განსაზრვრული ჭიმით. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი "მშენებლობა". 2009წ. №1(12). .

მ. ბეგიაშვილი, ნ.მუმლაძე,თ.შუბითიძე. ორთოცენტრული სამკუთხედის პერიმეტრი . სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი "მშენებლობა". 2016წ. თბილისი 2016 წ. 3(42).

თ. შუბითიძე, მ. ბეგიაშვილი, ნ.მუმლაძე. ორთოცენტრული სამკუთხედის პერიმეტრი. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი "მშნებლობა". 2016წ. თბილისი 2016 წელი, N 3(42) გვ:3 .

თ. ცინცაძე, მ. ცინცაძე, ნ. კილასონია, ნ. გეგეშიძე, ნ.თაბუაშვილი დ.ლოჩოშვილი. ორთო–ამინოპირიდინის მეთილწარმოებულების ლითონებთან კომპლეკსწარმოქმნის უნარზე გამხსნელის გავლენის კვანტურ–ქიმიური გამოკვლევა. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. 2011წ. ტ.11 N.2 გვ.261-269.

მ. ცინცაძე, ნ.თაბუაშვილი ნ.კილასონია ნ.გეგეშიძე ლ.სხირტლაძე მ.კერესელიძე. ორთო–ამინო–4–მეთილპირიდინთან და პარადიმეთილამინობენზალდეჰიდის იზონიკოტინოილჰიდრაზონთან სპილენძის (II), მანგანუმის (II), კობალტის (II) და ნიკელის (II), შერეულლიგანდიანი კოორდინაციული ნაერთების სინთეზი და შთანთქმის ინფრაწითელი სპეტრები. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი . 2013წ. ტ.13 N2. გვ.33-37.

მ. ცინცაძე, ნ.კილასონია, მ.მამისეივილი, გ.ცინცაძე. ორთო–ნიტობენზოილჰიდრაზონთან ლითონთა კოორდინაციული ნაერთების სინთეზი და მათი შთანთქმის იწ სპექტრების კვლევა. საქ. ქიმიური ჟურნალი N3(10), გვ. 284–287. 2010წ. .

ო. კიღურაძე, ფანცხავა ე. ჩხიკვაძე თ.. ორთქლის გენერატორების ავარიების აცილების სიტუაციური ვარჯიშების კომპიუტერული მოდელირება. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია “ენერგეტიკა: რეგიონული პრობლემები და განვითარების პერსპექტივები”. 21-22 მაისი, 2010წ. ქუთაისი,საქართველო.@შრომათა კრებული. 0წ. 270-272.

მ. ჯიხვაძე, ა.გიორგობიანი, დ.ბინიაშვილი, ვ.ხიდაშელი, დ.იორდანაშვილი. ორთქლის ქვაბის დიაგნოსტირების პროგრამულ-მეტროლოგიური სისტემა. ,,თბოენერგეტიკული პროცესები და დანადგარები".სტუ-ს სამეცნიერო შრომები 6(362) თბილისი 1990წ.. 0წ. გვ.42-44..

ო. კიღურაძე, ე.ფანცხავა, ქ.მჭედლიძე. ორთქლის ქვაბის წყლის ეკონომაიზერის გარდამავალი რეჟიმების მოდელირება. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი “ენერგია” . 2013წ. #1(65). 13-16.