სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26277 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ნ. კეჟერაძე, ჩხიკვაძე თენგიზი. ორი ვირტუალურიამოცანა–სათბობის თბოუნარიანობის განსაზრვრა და ნამწვი აირების ანალიზი. ჟურნალი "ენერგია". 2015წ. # 4(76) გვ.32–35.

ი. მოსაშვილი, ნ. მჭედლიშვილი. ორი ინტეგრატორის მქონე ობიექტის ოპტიმალური მართვა. სისტემის გადაყვანა ნებისმიერი საწყისი მდგომარეობიდან კოორდინატთა სათავეში. შრომები მართვის ავტომატიზირებული სისტემები №1(4). 2008წ. ISSN 512-3979 , 52-60 გვ..

ნ. გელოვანი, ნ. სხილაძე, რ. იაკობიძე, ნ. გაბილაია. ორი ლატვიელის, ივანე და რობერტ კუპცისების ღვაწლი საქართველოს მეცნიერებაში . საქართველოს ქიმიური ჟურნალი . 2007წ. ტ.7, (3), 341-348 .

ჰ. კუპრაშვილი. ორი მოვლენის პოლიტიკური და დიპლომატიური ასპექტები. პოლიტოლოგიის პრობლემები. 1999წ. ნაწილი II, ”საზ. ცოდნა”, თბ., გვ. 42-52.

ზ. კვინიკაძე. ორი მონათესავე ზედაპირის მოცულობებს შორის ურთიერთდამოკიდებულება. სამეცნიერო-ტექნკური ჟურნალი მსენებლობა. 2016წ. # 1(40), 2016 ISSN 1512-3936.

ხ. თოდაძე. ორი მონასტერი - ორი სამყარო (მსგავსება განსხვავებანი). კრებული პოეტური სულის მეცნიერი. 2012წ. გვ. 291-304.

მ. ლოსაბერიძე, თ. იამანიძე. ორი მოძრავი შტამპის გავლენა დრეკად ნახევარსიბრტყის დაძაბულ მდგომარეობაზე. ISSN 0130-7061 მეცნიე-რება და ტექნოლოგიები . 2007წ. # 4-6, გვ. 40.

ლ. ქისიშვილი, ინაშარიძე ქეთევან. ორი ფიგურის თანაკვეთის წერტილების აგების ალგორითმი. ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა. 2017წ. #2(39) 2017, 6 გვერდი.

მ. ბეგიაშვილი, ნ.მუმლაძე,ლ.გოგოლაძე. ორი წრეწირის პარალელური ქორდა. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი "ტრანსპორტი". 2016წ. თბილისი 2016 წ. 3(37).

გ. წულეისკირი, მ. არაბიძე, ი.სალაძე. ორი წრეწირის შეუღლების ცენტრების სიმრავლის საკითხვისათვის. ჟურნალი ’’ტრანსპორტი’’. 2008წ. #1-2 (29-30) გვ.25-29.

ზ. ცოტნიაშვილი. ორი ხალხის ურთიერთობის ხედვა ინტერვიუში. კრიტერიუმი. 2005წ. 13.

ი. ქართველიშვილი. ორიგინალი და უცნობი ხელნაწერი სიმბოლოების ბაზისური მოდელები. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2006წ. .

ი. ქართველიშვილი. ორიგინალი და უცნობი ხელნაწერი სიმბოლოების შედარების კომპიუტერული ანალიზი. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2000წ. .

ი. ქართველიშვილი. ორიგინალი და უცნობი ხელნაწერი სიმბოლოების შედარების მინი-მაქსის მეთოდი. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2004წ. .

ზ. ვაშაკიძე, სიმონგულაშვილი გ.. ორმაგი დაბეგვრის თავიდან აცილების საერთაშორისო ხელშეკრულებების ძირითადი მუხლების მოკლე კომენტარები.. ჟურნალი „ეკონომისტი". თბილისი.. 2010წ. №3-6, გვ. 273-282..

რ.ცხვედაძე. ორმაგი სიმრუდის გარსის გაანგარიშება ჩვეულებრივ დიფერენციალური განტოლებებში. კერამიკა,. 2002წ. 1(7).

რ. ცხვედაძე, ა. სოხაძე. ორმაგი სიმრუდის დამრეცი გარსების გაანგარიშება ჩვეულებრივ დიფერენციალურ განტოლებებში.. ჟურნალი "კერამიკა". თბილისი. 2002წ. .

ლ. შარაშიძე, ლ. ნადარეიშვილი, ნ.თოფურიძე, ი. ფავლენიშვილი, . ორმაგი სხივტეხის გრადიენტის მქონე პოლიმერული ფირების ინტერფერენციულ-პოლარიზაციული თვისებები,, . კიბერნეტიკის ინსტიტუტის ფუნდამენტური და გამოყენებითი პრობლემები, თბილისი, წ., 29-30 ნოემბერი. . 2004წ. .

ლ. ნადარეიშვილი. ორმაგი სხივტეხის გრადიენტის მქონე პოლიმერული ფირების მიღება და გამოკვლევა. კიბერნეტიკის ინსტიტუტის შრომები. 2002წ. #2, ტ.1-2, 189-197.

ზ. ვაშაკიძე, სიმონგულაშვილი გ.. ორმაგო დაბეგვრის თავიდან აცილების საერთაშორისო ხელშეკრულებების ზოგიერთი პრინციპები.. ჟურნალი „ეკონომისტი". თბილისი.. 2010წ. №1-2, გვ. 156-164..