სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26296 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

მ. მამისეიშვილი, მ.ცინცაძე, ნ.კილასონია, გ.ცინცაძე, ნ.გეგეშიძე. ორთო-ნიტრობენზოილჰიდრაზინთან ლითონთა კოორდინაციული ნაერთების სინთეზი და მათი შთანთქმის ინფრაწითელი სპექტრების კვლევა . საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. 2010წ. ტ. 10, #3, 2010. გვ.284-287 .

ნ. მურღულია, ჯ. ნიჟარაძე. ორთოტროპული ცილინდრების ჯდენა წინასწარ განსაზრვრული ჭიმით. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი "მშენებლობა". 2009წ. №1(12).

ჯ. ნიჟარაძე, ნ.მურღულია. ორთოტროპული ცილინდრების ჯდენა წინასწარ განსაზრვრული ჭიმით. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი "მშენებლობა". 2008წ. №3(10)..

თ. ბაციკაძე, ნ.მურღულია, ჯ.ნიჟარაძე. ორთოტროპული ცილინდრების ჯდენა წინასწარ განსაზრვრული ჭიმით. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი "მშენებლობა". 2009წ. №1(12). .

მ. ბეგიაშვილი, ნ.მუმლაძე,თ.შუბითიძე. ორთოცენტრული სამკუთხედის პერიმეტრი . სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი "მშენებლობა". 2016წ. თბილისი 2016 წ. 3(42).

თ. შუბითიძე, მ. ბეგიაშვილი, ნ.მუმლაძე. ორთოცენტრული სამკუთხედის პერიმეტრი. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი "მშნებლობა". 2016წ. თბილისი 2016 წელი, N 3(42) გვ:3 .

თ. ცინცაძე, მ. ცინცაძე, ნ. კილასონია, ნ. გეგეშიძე, ნ.თაბუაშვილი დ.ლოჩოშვილი. ორთო–ამინოპირიდინის მეთილწარმოებულების ლითონებთან კომპლეკსწარმოქმნის უნარზე გამხსნელის გავლენის კვანტურ–ქიმიური გამოკვლევა. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. 2011წ. ტ.11 N.2 გვ.261-269.

მ. ცინცაძე, ნ.თაბუაშვილი ნ.კილასონია ნ.გეგეშიძე ლ.სხირტლაძე მ.კერესელიძე. ორთო–ამინო–4–მეთილპირიდინთან და პარადიმეთილამინობენზალდეჰიდის იზონიკოტინოილჰიდრაზონთან სპილენძის (II), მანგანუმის (II), კობალტის (II) და ნიკელის (II), შერეულლიგანდიანი კოორდინაციული ნაერთების სინთეზი და შთანთქმის ინფრაწითელი სპეტრები. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი . 2013წ. ტ.13 N2. გვ.33-37.

მ. ცინცაძე, ნ.კილასონია, მ.მამისეივილი, გ.ცინცაძე. ორთო–ნიტობენზოილჰიდრაზონთან ლითონთა კოორდინაციული ნაერთების სინთეზი და მათი შთანთქმის იწ სპექტრების კვლევა. საქ. ქიმიური ჟურნალი N3(10), გვ. 284–287. 2010წ. .

ო. კიღურაძე, ფანცხავა ე. ჩხიკვაძე თ.. ორთქლის გენერატორების ავარიების აცილების სიტუაციური ვარჯიშების კომპიუტერული მოდელირება. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია “ენერგეტიკა: რეგიონული პრობლემები და განვითარების პერსპექტივები”. 21-22 მაისი, 2010წ. ქუთაისი,საქართველო.@შრომათა კრებული. 0წ. 270-272.

მ. ჯიხვაძე, ა.გიორგობიანი, დ.ბინიაშვილი, ვ.ხიდაშელი, დ.იორდანაშვილი. ორთქლის ქვაბის დიაგნოსტირების პროგრამულ-მეტროლოგიური სისტემა. ,,თბოენერგეტიკული პროცესები და დანადგარები".სტუ-ს სამეცნიერო შრომები 6(362) თბილისი 1990წ.. 0წ. გვ.42-44..

ო. კიღურაძე, ე.ფანცხავა, ქ.მჭედლიძე. ორთქლის ქვაბის წყლის ეკონომაიზერის გარდამავალი რეჟიმების მოდელირება. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი “ენერგია” . 2013წ. #1(65). 13-16.

გ. გიგინეიშვილი, მ. ნინუა, გ. ჟორჟოლიანი. ორთქლლიფტური გადასატუმბი მოწყობილობის ორთქლწარმოქმნის კვანძში თბოგადაცემის პროცესის გამოკვლევა. სტუ-ის შრომები.. 1992წ. №2 (385). გვ. 33-35.

ხ. თოდაძე. ორი ანდერძი XI საუკუნის ბიზანტიის სამონასტრო ცხოვრებიდან. რელიგიის ისტორიის საკითხები. 2010წ. I, გვ. 123-131.

მ. შენგელია, გ.ქევანიშვილი ი.ქევანივშილი ვ.მელაძე გ.ჩიხლაძე. ორი აქტიური ვიბრატორით შედგენილი საანტენო სისტემის ელექტრომაგნიტური თავსებადობის შესახებ. შრომები, მართვის ავტომატიზირებული სისტემები, სტუ, თბილისი, 2009. 0წ. 4.

ნ. ნოზაძე, გ.ჩიტაიშვილი. ორი აცდენილი წრფის საერთო პერპენდიკულარის აგების ამოცანა ახალი ინტერპრეტაციის გამოყენების საშუალებით. საქ. განათლების მეცნიერებათა აკადემია. 2006წ. შრომები N8 ISSN 1512-102X.

ი. კვესელავა. ორი ეპოქის ხილულ და უხილავ გზებზე. თბილისი, ჟურნ. ,,საისტორიო ვერტიკალები’’, #12. 2007წ. .

ნ. კეჟერაძე, ჩხიკვაძე თენგიზი. ორი ვირტუალურიამოცანა–სათბობის თბოუნარიანობის განსაზრვრა და ნამწვი აირების ანალიზი. ჟურნალი "ენერგია". 2015წ. # 4(76) გვ.32–35.

ი. მოსაშვილი, ნ. მჭედლიშვილი. ორი ინტეგრატორის მქონე ობიექტის ოპტიმალური მართვა. სისტემის გადაყვანა ნებისმიერი საწყისი მდგომარეობიდან კოორდინატთა სათავეში. შრომები მართვის ავტომატიზირებული სისტემები №1(4). 2008წ. ISSN 512-3979 , 52-60 გვ..

ნ. გელოვანი, ნ. სხილაძე, რ. იაკობიძე, ნ. გაბილაია. ორი ლატვიელის, ივანე და რობერტ კუპცისების ღვაწლი საქართველოს მეცნიერებაში . საქართველოს ქიმიური ჟურნალი . 2007წ. ტ.7, (3), 341-348 .