სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26282 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

რ.ცხვედაძე. ორმაგი სიმრუდის გარსის გაანგარიშება ჩვეულებრივ დიფერენციალური განტოლებებში. კერამიკა,. 2002წ. 1(7).

რ. ცხვედაძე, ა. სოხაძე. ორმაგი სიმრუდის დამრეცი გარსების გაანგარიშება ჩვეულებრივ დიფერენციალურ განტოლებებში.. ჟურნალი "კერამიკა". თბილისი. 2002წ. .

ლ. შარაშიძე, ლ. ნადარეიშვილი, ნ.თოფურიძე, ი. ფავლენიშვილი, . ორმაგი სხივტეხის გრადიენტის მქონე პოლიმერული ფირების ინტერფერენციულ-პოლარიზაციული თვისებები,, . კიბერნეტიკის ინსტიტუტის ფუნდამენტური და გამოყენებითი პრობლემები, თბილისი, წ., 29-30 ნოემბერი. . 2004წ. .

ლ. ნადარეიშვილი. ორმაგი სხივტეხის გრადიენტის მქონე პოლიმერული ფირების მიღება და გამოკვლევა. კიბერნეტიკის ინსტიტუტის შრომები. 2002წ. #2, ტ.1-2, 189-197.

ზ. ვაშაკიძე, სიმონგულაშვილი გ.. ორმაგო დაბეგვრის თავიდან აცილების საერთაშორისო ხელშეკრულებების ზოგიერთი პრინციპები.. ჟურნალი „ეკონომისტი". თბილისი.. 2010წ. №1-2, გვ. 156-164..

ს. შარაშენიძე, გ. შარაშენიძე, პ. კურტანიძე, მ. დოლიძე, ლ. ქუფარაშვილი,. ორმხრივი დაწოლის მქონე ოპტიმალური სამუხრუჭო ბერკეტული გადაცემის დინამიკური მოდელის ფორმალიზაცია.. სტუ-ს სატრანსპორტო და მანქანათმშენებლობის ფაკულტეტის შრომები, ISSN 1512-3537.. 2009წ. N3 (15), თბილისი, 2009, გვ. 117-125. .

გ. შარაშენიძე, პ. კურტანიძე, მ. დოლიძე, ლ. ქუფარაშვილი, ს. შარაშენიძე. . ორმხრივი დაწოლის მქონე ოპტიმალური სამუხრუჭო ბერკეტული გადაცემის დინამიკური მოდელის ფორმალიზაცია.. სტუ-ს სატრანსპორტო და მანქანათმშენებლობის ფაკულტეტის შრომები, ISSN 1512-3537. 2009წ. N3 (15), თბილისი, 2009, გვ. 117-125. .

მ. კაპანაძე, ა.მეტრეველი-მანდარია, ზ.საბაშვილი. ორმხრივი სქემით წერტილოვანი შედუღება. საქართველოს საინჟინრო სიახლენი. 2016წ. N 4 (80), 3 გვ. .

ზ. საბაშვილი, მეტრეველი-მანდარია ა.ბ., კაპანაძე მ.ბ.. ორმხრივი სქემით წერტილოვანი შედუღება. საქართველოს საინჟინრო სიახლენი. 2016წ. N4 (80). გვ. 105-108.

ნ. იმნაძე. ორნამენტი და არქიტექტურა. ჟურნალი “განათლება”სტუ. თბ.. 2011წ. N 1 189-197გვ..

მ. მელქაძე, ა.ქურდიანი. ორნამენტი-ჩუქურთმა, როგორც იდენტიფიცირების საშუალება. სტუ ჟურნალი „განათლება“ . 2012წ. #1(7); 227-232.

ი. ირემაძე, ოლეგ ნამიჩეიშვილი, . ორობითი არხების ზღურბლური დარეზერვებისას სიგნალის აღდგენის შეცდომის ალბათობის მინიმალური ზედა შეფასება.. (ქართული საერთშორისო ელექტრონული სამეცნიერო ჟურნალი “ქესჟ“);. 2011წ. .

ბ. ცხადაძე, ე. ცხადაძე. ორონიმი კავკასია და მისი განაყარი ძირები ქართულ ენობრივ სივრცეში (ლინგვისტურ-ეტიმოლოგიური ანალიზი). "ხელისუფლება და საზოგადოება". 2010წ. #2 (14).

ო. ლაბაძე, მ. ცერცვაძე, პ.მანჯავიძე. ორპოზიციური ინდიკატორის მუდმივი მაგნიტის ტოპოლოგიის დადგენა მართვადი ელექტრომაგნიტის გაბარიტული ზომების შეზღუდვის პირობებში. სსიპ არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომები . 2009წ. #13, გვ. 95-100.

თ. ისაკაძე, თამაზ მეგრელიძე. ორსაფეხურიანი სამაცივრო ციკლი ერთი როტაციული კომპრესორით რეგენერაციული ეკონომაიზერით. სტუ-ს შრომათა კრებული . 2014წ. N" 4 {494) გვ 28-33..

პ. იავიჩი. ორსახლიანი ჭინჭრის ფესვების დაფესვიანების სტანდარტიზაცია. Georgia Chemical J.. 2008წ. № 2, 172-173 .

ჯ. უფლისაშვილი, ზ. უფლისაშვილი, ი.უგრეხელიძე, ა.ტაბატაძე. ორტაქტიანი ინვერსორი და მისი გეომეტრიული სააფუძვლები. გამომცემლობა" ტრანსპორტი და მანქნათმშენებლობა" ჟურნალი ტრანსპორტი და მანქნათმშენებლობა. 2008წ. 3. გვ.19-23. უაკ 621.01.

ბ. გვასალია. ორტესებრი კვეთის მქონე კოჭის ოპტიმალური პარამეტრების განსაზღვრა.. სტუ–ის შრომები, #2. 2010წ. #2.

ი. გორჯოლაძე, ნ გორჯოლაძე. ორცვლადიანი ფუნქციის კომბინირებული მათემატიკური მოდელები. ჟ. სტუ–ს სამეცნიერო შრომები. 2006წ. 1(459), გვ. 137–141.

ი. გორჯოლაძე, ნ. გორჯოლაძე. ორცვლადიანი ფუნქციის რაციონალურმაჩვენებლიანი ხარისხის შემცველი მათემატიკური მოდელები.. ჟ. სტუ–ს სამეცნიერო შრომები. 2005წ. 3 (457), გვ. 9-13.