სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26296 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ზ. საბაშვილი, მეტრეველი-მანდარია ა.ბ., კაპანაძე მ.ბ.. ორმხრივი სქემით წერტილოვანი შედუღება. საქართველოს საინჟინრო სიახლენი. 2016წ. N4 (80). გვ. 105-108.

ნ. იმნაძე. ორნამენტი და არქიტექტურა. ჟურნალი “განათლება”სტუ. თბ.. 2011წ. N 1 189-197გვ..

მ. მელქაძე, ა.ქურდიანი. ორნამენტი-ჩუქურთმა, როგორც იდენტიფიცირების საშუალება. სტუ ჟურნალი „განათლება“ . 2012წ. #1(7); 227-232.

ი. ირემაძე, ოლეგ ნამიჩეიშვილი, . ორობითი არხების ზღურბლური დარეზერვებისას სიგნალის აღდგენის შეცდომის ალბათობის მინიმალური ზედა შეფასება.. (ქართული საერთშორისო ელექტრონული სამეცნიერო ჟურნალი “ქესჟ“);. 2011წ. .

ბ. ცხადაძე, ე. ცხადაძე. ორონიმი კავკასია და მისი განაყარი ძირები ქართულ ენობრივ სივრცეში (ლინგვისტურ-ეტიმოლოგიური ანალიზი). "ხელისუფლება და საზოგადოება". 2010წ. #2 (14).

ო. ლაბაძე, მ. ცერცვაძე, პ.მანჯავიძე. ორპოზიციური ინდიკატორის მუდმივი მაგნიტის ტოპოლოგიის დადგენა მართვადი ელექტრომაგნიტის გაბარიტული ზომების შეზღუდვის პირობებში. სსიპ არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომები . 2009წ. #13, გვ. 95-100.

თ. ისაკაძე, თამაზ მეგრელიძე. ორსაფეხურიანი სამაცივრო ციკლი ერთი როტაციული კომპრესორით რეგენერაციული ეკონომაიზერით. სტუ-ს შრომათა კრებული . 2014წ. N" 4 {494) გვ 28-33..

პ. იავიჩი. ორსახლიანი ჭინჭრის ფესვების დაფესვიანების სტანდარტიზაცია. Georgia Chemical J.. 2008წ. № 2, 172-173 .

ჯ. უფლისაშვილი, ზ. უფლისაშვილი, ი.უგრეხელიძე, ა.ტაბატაძე. ორტაქტიანი ინვერსორი და მისი გეომეტრიული სააფუძვლები. გამომცემლობა" ტრანსპორტი და მანქნათმშენებლობა" ჟურნალი ტრანსპორტი და მანქნათმშენებლობა. 2008წ. 3. გვ.19-23. უაკ 621.01.

ბ. გვასალია. ორტესებრი კვეთის მქონე კოჭის ოპტიმალური პარამეტრების განსაზღვრა.. სტუ–ის შრომები, #2. 2010წ. #2.

ი. გორჯოლაძე, ნ გორჯოლაძე. ორცვლადიანი ფუნქციის კომბინირებული მათემატიკური მოდელები. ჟ. სტუ–ს სამეცნიერო შრომები. 2006წ. 1(459), გვ. 137–141.

ი. გორჯოლაძე, ნ. გორჯოლაძე. ორცვლადიანი ფუნქციის რაციონალურმაჩვენებლიანი ხარისხის შემცველი მათემატიკური მოდელები.. ჟ. სტუ–ს სამეცნიერო შრომები. 2005წ. 3 (457), გვ. 9-13.

ი. გორჯოლაძე, ნ. გორჯოლაძე. ორცვლადიანი ფუნქციის ხარისხის შემცველი ზოგიერთი მათემატიკური მოდელი. ჟ. მეცნიერება და ტექნოლოგიები. 2004წ. 7-9, გვ. 22–25.

თ. მჭედლიშვილი, ნ. ბერიძე. . ორძრავიანი ტირისტორული ამძრავის მოდელი დრეკადი რგოლების გათვალისწინებით. . სამეცნიერო ჟურნალი „მეცნიერება და ტექნოლოგიები“. 2004წ. , № 4-6,გვ. 55–58..

მ. გურამიშვილი. ოსეთის სასულიერო კომისია. საქართველოს უნივერსიტეტის გამომცემლობა. 2014წ. გვ.84-93.

ე. მგალობლიშვილი. ოსკარ უაილდი ქართულ ლიტერატურასა და თეატრში. ჩვენი მწერლობა,. 2013წ. №20(202), გვ.22-26.

ე. მგალობლიშვილი. ოსკარ უაილდი ქართულ ლიტერატურაში. განათლება, საქ.ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2013წ. №2(8), გვ.61-67.

ზ. ხასაია. ოსკარ უაილდი, ინდივიდუალიზმის აღორძინება. ჩვენი მწერლობა. 2008წ. №13 (65)б пмю 17-28.

ზ. ხასაია. ოსკარ უაილდის ესე (თარგმანი და კომენტარები). ლიტერატურული ჟურნალი ,,საგურამო". 2014წ. 2014.3 (9), გვ. 86-107.

ი. ბერძენიშვილი, მ.სირაძე. ოსმოსი და ცოცხალი უჯრედი. ქიმიის უწყებანი. 2013წ. ტომი 1, # 1, გვ. 30–31.