სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26250 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

თ. ბარამაშვილი, ჯ. უფლისაშვილი, ი. უგრეხელიძე. ოქროს კვეთი პოლიგრაფიული მანქანების მექანიზმებში. გამომცემლობა ,,ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა", სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი ,,ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა". 2012წ. #3(25)2012, გვ. 9-13. ISSN 1512-3537.

. ოქროს კვეთის მნიშვნელობა ბეჭდვით პროდუქციაში. გამომცემლობა "ს.ტ.უ." ს.ტ.უ.-ს საიუბილეო სამეცნიერო - ტექნიკური კონფერენციის მოხსენების თეზისები. 2002წ. გვ.96.

ნ. ფოფორაძე, ნ. ადეიშვილი. ოქროს მადანგამოვლენა ასლანურას ხეობის ჰიდროთერმულ წარმონაქმნებში. სამთო ჟურნალი, სტუ. 2015წ. 1 (34).

გ. ცინცაძე, მ.საჩკოვი, დ.ოტიაშვილი, რ.ჩაგუნავა, ნ.მაისურაძე, ნ.ბოლქვაძე. ოქროს რჩილვის ამალგამურ-დიფუზიური მეთოდის გამოყენება სხვადასხვა ტემპერატურული რეჟიმის დროს. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. ტ.6, №2, გვ.233-234. 2006წ. ტ.6, №2, გვ.233-234.

ნ. ბოლქვაძე, მ.საჩკოვი, გ.ცინცაძე, რ.ჩაგუნავა, მ.ცინცაძე, ნ.მაისურაძე. ოქროს რჩილვის ამალგამურ-დიფუზური მეთოდის გამოყენება სხვადასხვა ტემპერატურული რეჟიმისათვის. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. 2006წ. ტ.6; 2; გვ. 233-234.

დ. ბლუაშვილი, ნ.ჯაფარიძე. ოქროს საბადოების ძებნითი კრიტერიუმები. სტუ-ს შრომები №1 (471). 2009წ. 1512-0996.

მ. კაპანაძე, მ.საჩკოვი, რ.ჩაგუნავა. ოქროს სმალტების დამზადების ძველქართული ტექნოლოგია. ქუთაისის მუზეუმის მასალები (კრებული). 1998წ. IX-X, 5 გვ..

გ. ცინცაძე, ნ.თელია, მ.სიხარულიძე, ს.მამულია. ოქროს ფოტომეტრული განსაზღვრა მეთილბენზოლაზოროდანინით ბუნებრივ ობიექტებში. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. ტ.7, №2, გვ. 155-156. 2007წ. ტ.7, №2, გვ. 155-156.

რ. კანაშვილი. ოქროს შემცველი კვარციტული მადნების და კუდების ციანირების მეთოდები . საქართველოს მეცნ. აკადემიის "მაცნე", ქიმიის სერია, . 2009წ. № 1, ტ. 35.

მ. მჭედლიშვილი, ზ.შერაზადიშვილი,, ნ.შეყრილაძე. ოქროს შემცველი მადნის ელემენტური და ფაზური შედგენილობის გამოკვლევა. საქართველოს კერამიკოსთა ასოციაციის ჟურნალი კერამიკა. . 2014წ. თბილისი. №1(31)..

მ. მჭედლიშვილი, ზ. შერაზადიშვილი. ოქროს შემცველი მადნის ქიმიური შედგენილობის კვლევა. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის შრომები. . 2014წ. თბილისი. №1(491) .

ა. აბშილავა, დ. ტალახაძე. ოქროშემცველი მედეგი სულფიდური მადნების ალბიონის მეთოდით გამოტუტვის საკითხები. სამთო ჟურნალი. 2015წ. №1 (34).

ჯ. კაკულია, ლომიძე ნ., არაბიძე ზ.. ოქროშემცველი მედეგი სულფიდური მადნების ფლოტაციის კუდების გადამუშავებისას ბიო- და ელექტროქიმიური გამოტუტვის მეთოდების გამოყენების პერსპექტივები. საქართველოს საინჟირნო სიახლენი. 2017წ. , #1, 4გვ..

ზ. გელიაშვილი, ჭკუასელი ლ.მ., გელიაშვილი ზ.ე, ხომასურიძე მ.ბ, მესხიძე მ.ზ.. ოქსიდაციის პრევენცია „ცოლიკოური“-ს ჯიშის ყურძნისაგან ღვინომასალების წარმოებისას. GEORGIAN ENGINEERING NEWS. 2016წ. №1, (vol.77) გვ. 102-108.

ზ. გელიაშვილი, ჭკუასელი ლ.მ., ხომასურიძე მ.ბ.. ოქსიდირებული ღვინის დამუშავება. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. 2016წ. №1, Vol.16. გვ.168-174.

ჭკუასელი ლ.მ., , ხომასურიძე მ.ბ., . ოქსიდირებული ღვინის დამუშავება. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი, თბილისი . 2016წ. 1, გვ.92-98.

ნ. ჯვარელია, ლ.ჩხეიძე. ოქსიდური კატალიზატორების დეზაქტივაცია. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი „ენერგია“. 2011წ. №1(57), გვ. 87-90.

ლ. ჩხეიძე. ოქსიდური კატალიზატორის დეზაქტივცია. სამეცნიერო ტექნიკური ჟურნალი ``ენერგია``. 2011წ. #1(57), გვ.82-86.

ვ. დათაშვილი. ოქტომბრის ტექნოკრატიული გადატრიალების სოცია–ეკონომიკური შედეგი. ჟურნალი "სოციალური ეკონომიკა". 2006წ. 4.

ნ. ჯიქია. ოჩამჩირის როფის სიღრმული აგებულება ნავთობის და გაზის ძიებასთან დაკავშირებით. ჯურნალი "საქართველოს ნავთობი და გაზი".. 2009წ. №22.