სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26175 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ნ. გეგეშიძე, მ.ცინცაძე მ.მამისეიშვილი ნ.კილასონია თ.გიორგაძე ი.შარია მ.ჭანტურია ლ.სხირტლაძე ნ.ბებია. პარადიმეთილამინობენზალდეჰიდის მეტანიტრობენზოილჰიდრაზონთან ლითონთა კოორდინაციული ნაერთების სინთეზი და მათი შთანთქმის იწ სპექტრები. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. 2009წ. ტ.9 (6) გვ. 506-507.

მ. ცინცაძე, ნ.კილასონია, თ.ცინცაძე, ი.გველესიანი, ც.დოლიძე, მ.ჭანტურია, ნ.ტატიაშვილი. პარადიმეთილამინობენზალდეჰიდის ნიკოტი-ნოილჰიდრაზონის მოლეკუ ლის ელექტრონული სტრუქტურა და კომპლექსწარმოქმნის უნარი. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. 2008წ. ტ.8 #2,გვ.219-221.

მ. ცინცაძე, ნ.კილასონია, თ.ცინცაძე, ი.გველესიანი, ც.დოლიძე, მ.ჭანტურია, ნ.ტატიაშვილი. პარადიმეთილამინობენზალდეჰიდის ნიკოტი-ნოილჰიდრაზონის მოლეკუ ლის ელექტრონული სტრუქტურა და კომპლექსწარმოქმნის უნარი. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. 2008წ. ტ.8 #2,გვ.219-221.

თ. ცინცაძე, ი. კილასონია, ი. გველესიანი, ც. დოლიძე, მ. ჭანტურია, ნ. ტატიშვილი. პარადიმეთილამინობენზალდეჰიდის ნიკოტინოილჰიდრაზონის მოლეკულის ელექტრონილი სტრუქტურა და კომპლექსწარმოქმნის უნარი. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. 2008წ. ტ. 8. №3. გვ. 219-221.

მ. ცინცაძე, მ.მამისეიშვილი, დ.ლოჩოშვილი, ნ.გეგეშიძე, ნ.კილასონია, ნ.მაისურაძე, გ.მანველიძე, თ.თაბუაშვლი. პარადიმეთილამინობენზალდეჰიდის ორთინიტრიბენზოილჰიდრაზონის მოლეკულის AM1 კვლევა მეტოდით. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი, ტ.9, N4 გვ.301–312. 2009წ. .

ნ. გეგეშიძე, მ.ცინცაძე მ.მამისეიშვილი დ.ლოჩოშვილი ნ.კილასონია გ.მანველიძე ნ.თაბუაშვილი. პარადიმეთილამინობენზალდეჰიდის ორთონიტრობენზოილჰიდრაზონის ელექტრონული სტრუქტურისა და კომპლექსწარმოქმნის უნარის კვანტურ-ქიმიური კვლევა AM1 მეთოდით. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. 2009წ. ტ.9 (5) გვ. 423-424.

მ. ცინცაძე, მ.მამისეიშვილი, დ.ლოჩოშვილი,ნ.გეგეშიძე, ნ.კილასონია, ნ.მაისურაძე, გ.მანველიძე, ნ.თაბუაშვილი. პარადიმეთილამინობენზალდეჰიდის ორთონიტრობენზოილჰიდრაზონის მოლეკუ ლის კვლევა AM1 მეთოდით. . საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. 2009წ. ტ.9 #5,გვ.423-424.

მ. მამისეიშვილი, მ.ცინცაძე, დ.ლოჩოშვილი, ნ.გეგეშიძე, ნ.კილასონია, ნ.მაისურაძე, გ.მანველიძე, ნ.თაბუაშვილი. პარადიმეთილამინობენზალდეჰიდის ორთონიტრობენზოილჰიდრაზონის მოლეკულის კვლევა АМ1 მეთოდით . საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. 2009წ. #5 (9). გვ.423-424.

მ. მამისეიშვილი, მ.ცინცაძე, დ.ლოჩოშვილი, ნ.გეგეშიძე, ნ,კილასონია, თ.გიორგაძე. პარადიმეთილამინობენზალდეჰიდის პარანიტრობენზოილჰიდრაზონის ელექტრონული სტრუქტურის და კომპლექსწარმოქმნის უნარის კვანტურ-ქიმიური კვლევა АМ1 მეთოდით . საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. 2009წ. #4 (9). გვ.301-302.

ნ. გეგეშიძე, მ.ცინცაძე მ.მამისეიშვილი დ.ლოჩოშვილი ნ.კილასონია თ.გიორგაძე. პარადიმეთილამინობენზალდეჰიდის პარანიტრობენზოილჰიდრაზონის ელექტრონული სტრუქტურისა და კომპლექსწარმოქმნის უნარის კვანტურ-ქიმიური კვლევა AM1 მეთოდით. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. 2009წ. ტ.9 (4),გვ. 301-302.

თ. გიორგაძე, მ.ცინცაძე ნ.კილასონია ნ.გეგეშიძე თ.ცინცაძე მ.კერესელიძე მ.აბაშიძე ი.გველესიანი. პარადიმეთილამინობენზალდეჰიდის პიკოლინოილჰიდრა- ზონის მოლეკულის კომპლექსწარმომქნის უნარის და ელექტრონული სტრუქტურის ქვანტურ-ქიმიური კვლევა ნახევრადემპირიული AM1 მეთოდით.. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. 2009წ. ტ.9(6) გვ.501-503.

მ. ცინცაძე, ნ.კილასონია, თ.ცინცაძე, თ.ტუსიაშვილი. პარადიმეთილამინობენზალდეჰიდის პიკოლინოილჰიდრაზონთან (L) კობალტის(II) და ნიკელის(II) კოორდინაციული ნაერთების სინთეზი და მათი შთანთქმის იწ სპექტრები. . საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. 2009წ. ტ.9 #1, გვ.26-28.

ნ. კილასონია, მ.ცინცაძე, თ.ცინცაძე, თ.ტუსიაშვილი. პარადიმეთილამინობენზალდეჰიდის პიკოლინოილჰიდრაზონთან (L) კოობალტის(II) და ნიკელის(II) კოორდინაციული ნაერთების სინთეზი და მათი შთანთქმის ინფრაწითელი სპექტრები. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. 2009წ. ტ.9, N1. გვ.26-28.

მ. ცინცაძე, ნ.კილასონია, თ.ცინცაძე, თ.ტუსიაშვილი. პარადიმეთილამინობენზალდეჰიდის პიკოლინოილჰიდრაზონთან კობალტის და ნიკელის კოორდინაციული ნაერთბის სინთეზი და მათი შთანთქმის ინფრაწითელი სპექტრები. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი ტ.9 N 1 გვ. 26–28. 2009წ. .

ნ. კილასონია, მ.ცინცაძე , ნ.გეგეშიძე , თ.ცინცაძე , თ.გიორგაძე , მ.კერესელიძე , მ.აბაშიძე , ი.გველესიანი. პარადიმეთილამინობენზალდეჰიდის პიკოლინოილჰიდრაზონის მოლეკულის კომპლექსწარმომქნის უნარის და ელექტრონული სტრუქტურის ქვანტურ-ქიმიური კვლევა ნახევრადემპირიული AM1 მეთოდით. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. 2009წ. ტ.9(6). გვ.504-505.

ნ. გეგეშიძე, მ.ცინცაძე ნ.კილასონია თ.ცინცაძე თ.გიორგაძე მ.კერესელიძე მ.აბაშიზე ი.გველესიანი ნ.ბებია. პარადიმეთილამინობენზალდეჰიდის პიკოლინოილჰიდრაზონის მოლეკულის კომპლექსწარმოქმნის უნარის და ელექტრონული სტრუქტურის კვლევა კვანტურ-ქიმიური AM1 მეთოდით. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. 2009წ. ტ.9 (6) გვ. 501-503.

მ. ცინცაძე, ნ.კილასონია, ნ.გეგეშიძე, თ.ცინცაძე, თ.გიორგაძე, მ.კერესელიძე, მ.აბაშიძე, ი.გველესიანი. პარადიმეთილამინობენზალდეჰიდის პიკოლინოილჰიდრაზონის მოლეკულის კომპლექსწარმოქმნის უნარის და ელექტრონული სტრუქტურის კვლევა ქვანტურ-ქიმიური ნახევრადემპირიული AM1მეთოდით. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. 2009წ. ტ.9 #6, გვ.501-503.

მ.ცინცაძე, ნ.კილასონია, ნ.გეგეშიძე, თ.ცინცაძე, მ.კერესელიძე, მ.აბაშიძე, ი.გველესიანი. პარადიმეთილამინობენზალდეჰიდის პიკოლინოილჰიდრაზონის მოლეკულის კომპლექსწარმოქმნის უნარის და ელექტრონული სტრუქტურის კვლევა ქვანტურ-ქიმიური ნახევრადემპირიული АМ1 მეთოდით . საქართველოს ქიმიური ჟურნალი, . 2009წ. ტ.9, (6), 501-503 .

თ. ცინცაძე, ი. კილასონია, თ. ტუსიაშვილი. პარადიმეთილამინობენზალდეჰიდის პიკოლინჰიდრაზონთან (L) კობალტის (II), ნიკელის (II) კოორდინაციული ნაერთების სინთეზი და მათი შთანთქმის იწ სპექტრები. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. 2009წ. ტ.9. №1. გვ. 26-28.

თ. ცინცაძე, თ. გიორგაძე, მ. კერესელიძე, მ. აბაშიძე, ი. გველესიანი, ნ. ბებია. პარადიმეთილამინობენზალდეჰიდის პიკოლინჰიდრაზონის მოლეკულის კომპლექსწარმოქმნის უნარი და ელექტრონული სტრუქტურის კვლევა კვანტურ-ქიმიური და ნახევრადემპირიული AM1 მეთოდით. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. 2009წ. ტ. 9. №6. გვ. 501-503.