სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26296 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

მ. სირაძე, ი. ბერძენიშვილი. ოსმოსი და ცოცხალი უჯრედი. . სამეცნიერო-შემეცნებითი ჟურნალი „ქიმიის უწყებანი“,. 2013წ. ტ. 1, № 1 თბილისი-.

ი. ბერძენიშვილი, ქ. შეროზია, ი. წიწილაშვილი. ოსმოსური წნევის განსაზღვრა კრიოსკოპული მეთოდით. საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის მაცნე. 2008წ. ტომი 34, #2, გვ. 159-161.

გ. დანელია, ნ. მიქავა, ზ. ჩანქსელიანი. ოსპის კულტურის ბიოლოგიური თავისებურებანი და მისი პროდიქტიულობა.. თბილისი. საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია . 2016წ. თბილისი. N1, გვ:115-117.

რ. ხუციშვილი, null, მაჩალაძე თ.. ოსპის ფქვილის გამოყენება დანამატის სახით სასურსათო წარმოების ტექნოლოგიაში. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი . 2009წ. N2. გვ. 155-157.

შ. მეტრეველი, დ.კბილაძე. ოფიციალური სტატისტიკური ორგანოს სტატუსისა და უფლებემოსილების შესახებ . ჟურნალი: "კომერსანტი". 2008წ. ISSN 1512-4142 N1(5). გვ.71-73..

მ. ნოზაძე. ოფშორების როლი მსოფლიო საფინანსო ნაკადებში. . ბიზნესი და კანონმდებლობა. 0წ. 2009, ივლისი .

მ. ჭელიძე, ს. ქურასბედიანი. ოფშორული ზონების მნიშვნელობის შესახებ. სამეცნიერო ჟურნალი „სეუ და მეცნიერება“. 2017წ. N6 (6), გვ. 243-247.

ნ. ფოფორაძე, გ. ტაბატაძე, ბ. კახაძე. ოქროზე მსოფლიო ფასების ზრდის დინამიკის მოკლე ანალიზი და პროგნოზები. სამთო ჟურნალი . 2011წ. #2 (27).

ბ. კახაძე, გ.ტაბატაძე, ნ.ფოფორაძე, ხ.გაჩეჩილაძე. ოქროზე მსოფლიო ფასების ზრდის დინამიკის მოკლე ანალიზი და პროგნოზები, . ჟურნალი“სამთო ჟურნალი“,. 2011წ. .

თ. ბუტულაშვილი, გ.ოდიკაძე, ი. მშვენიერაძე, . ოქროს გეოქიმია დედამიწის ქერქის ისტორიაში, მისი საბადოების ძიების მეთოდები, . ჟურნალი ,,საქართველოს ნავთობი და გაზი“, . 2010წ. # 26,2010, გვ.17–22;.

გ. ცინცაძე, მ.ცინცაძე, თ.ედილაშვილი, რ.ჩაგუნავა. ოქროს გამხსნელი პირველი კომპლექსნაერთი. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. ტ.8, N4, გვ.411-412. 2008წ. ტ.8, N4, გვ.411-412.

მ. ცინცაძე, გ.ცინცაძე, თ.ედილაშვილი, რ.ჩაგუნავა. ოქროს გამხსნელი პირველი კომპლექსნაერთი. ისტორიისთვის. . საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. 2008წ. ტ.8 #4, გვ.411-412.

თ. ედილაშვილი, მ. ცინცაძე, გ. ცინცაძე, რ. ჩაგუნავა.. ოქროს გამხსნელი პირველი კომპლექსური ნაერთი. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. 2008წ. ტ.8,№4, 411-412.

ფ. ვერულაშვილი, დ. ტაბატაძე. ოქროს კვეთა და კონსტრუქციები. სამეცნიერო ტექნიკური ჟურნალი,,მშენებლობა". 2012წ. N-2(25),61-67.

ი. უგრეხელიძე, ნ .ჯავახიშვილი. ოქროს კვეთა. ფოკუსის ძირითადი წერტილების განსაზღვრა. გამომცემლობა ,,ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა", სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი ,,ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა". 2016წ. #3(37) 2016წ. გვ.145-150, ISSN 1512-3537.

ი. უგრეხელიძე, ჯ. უფლისაშვილი, თ. ბარამაშვილი. ოქროს კვეთი პოლიგრაფიული მანქანების მექანიზმებში. გამომცემლობა ,,ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა“, ჟურნალი ,,ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა“, ISSN 1512-3537, №3(25)2012წ, თბილისი. 2012წ. №3(25) გვ. 9-13 თბილისი.

თ. ბარამაშვილი, ჯ. უფლისაშვილი, ი. უგრეხელიძე. ოქროს კვეთი პოლიგრაფიული მანქანების მექანიზმებში. გამომცემლობა ,,ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა", სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი ,,ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა". 2012წ. #3(25)2012, გვ. 9-13. ISSN 1512-3537.

. ოქროს კვეთის მნიშვნელობა ბეჭდვით პროდუქციაში. გამომცემლობა "ს.ტ.უ." ს.ტ.უ.-ს საიუბილეო სამეცნიერო - ტექნიკური კონფერენციის მოხსენების თეზისები. 2002წ. გვ.96.

ნ. ფოფორაძე, ნ. ადეიშვილი. ოქროს მადანგამოვლენა ასლანურას ხეობის ჰიდროთერმულ წარმონაქმნებში. სამთო ჟურნალი, სტუ. 2015წ. 1 (34).

გ. ცინცაძე, მ.საჩკოვი, დ.ოტიაშვილი, რ.ჩაგუნავა, ნ.მაისურაძე, ნ.ბოლქვაძე. ოქროს რჩილვის ამალგამურ-დიფუზიური მეთოდის გამოყენება სხვადასხვა ტემპერატურული რეჟიმის დროს. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. ტ.6, №2, გვ.233-234. 2006წ. ტ.6, №2, გვ.233-234.