სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

პირადი ნომერი:

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები:

მ. დარჩაშვილი. ივ. ჯავახიშვილი საქართველოში ქალის უფლებრივი მდგომარეობის შესახებ. "მსოფლიო და გენდერი". 2012წ. #1..

ა. სონღულაშვილი. ივანე ჯავახიშვილი და თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორ-მასწავლებელთა შემადგენლობა 1918-1921 წლებში . ახალი და უახლესი ისტორიის საკითხები, უნივერსალი. 2016წ. #1, გვ. 11-20.

მ. ბაძაღუა. ივანე ჯავახიშვილის მასალები ძველი ქართული სამართლისა და ეკონომიკის ტერმინოლოგიისათვის - ალბომი. თსუ გამომცემლობა. 2016წ. გვერდი 469,თბილისი.

თ. სანიკიძე. იკორთის ტაძრის სამშენებლო წარწერები. საქართველოს სიძველენი, გ. ჩუბინაშვილის სახ. ქართული ხელოვნების ისტორიის ინსტიტუტის შრომები. 2003წ. 4–5, თბილისი, გვ. 169–190, 187–188 (ინგლ.). ISSN 1512-1321.

თ. სანიკიძე. იკორთისა და XII-XIII სს. მიჯნის გუმბათოვანი ნაგებობების ზოგიერთი თავისებურების შესახებ. კამარა, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის არქიტექტურის ინსტიტუტის შრომები. 2006წ. 2 (5)თბილისი, გვ. 23–30, 194 (ინგლ.). ISSN 1512-2956.

ნ. მაისურაძე. ილ. ჭავჭავაძე და მისი სამანკო სისტემის ფორმირების თავისებურებები საქართველოში. ილ. ჭავჭავაძის სახ. თბილიეის უნ-ტის სამეცნიერო ძიებნი.. 2008წ. IVტ...

გ. ჯოლია, ჯოლია ნინო. იმიგრანტების ინტეგრაციის პოლიტიკური მოდელები და სამართლებრივი ასპექტები. საქართველოს განათლების მეცნიერებათა აკადემია; საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი (საქართველოს განათლების მეცნიერებათა აკადემიის ჟურნალ ”მოამბის” დამატება). 2008წ. #11; გვ. 262-267; ISSN #1512-102X.

გ. ჯოლია, ჯოლია ნინო. იმიგრანტების ინტეგრაციის სოციალურ-ეკონომიკური და კულტურულ-კონფესიური ასპექტები. საქართველოს განათლების მეცნიერებათა აკადემია; საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი (საქართველოს განათლების მეცნიერებათა აკადემიის ჟურნალ ”მოამბის” დამატება). 2008წ. #11; გვ. 267-272; ISSN #1512-102X.

ჯ. ბერიძე, მახარაძე ს.. იმპულსური ხელშეშლების გავლენის ანალიზი მფრინავ სენსორულ ქსელებში. საქართველოს საინჟინრო სიახლენი. 2016წ. #1(vol.77), გვ.46-50.

ვ. ხითარიშვილი, გ. ვარშალომიძე, მ. ასათიანი. ინგიბირებული საბურღი ხსნარების გავლენის შესწავლა თიხური ქანების მდგრადობაზე ჭაბურღილების ბურღვისას. საქართველოს ნავთობი და გაზი. 2009წ. #24, გვ. 83–91.

გ. ვარშალომიძე, ვ. ხითარიშვილი, მ. ასათიანი. ინგიბირებული საბურღი ხსნარების გავლენის შესწავლა თიხური ქანების მდგრადობაზე ჭაბურღილების ბურღვისას. საქართველოს ნავთობი და გაზი. 2009წ. #24, 83-92 გვ.

მ. ჯიქია. ინდივიდის სამართლსუბიექტობის საკითხი თანამედროვე საერთაშორისო სამართალში. ჟურნალი "მართლმსაჯულება და კანონი". 2015წ. N2/3 (45/46), გვ. 76-84.

მ. ჯიქია. ინდივიდუალური განაცხადები ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოში. ჟურნალი „მართლმსაჯულება და კანონი“. 2008წ. N3 (18), გვ. 40-50.

მ. ჯიქია. ინდივიდუალური განაცხადების როლი რასობრივი დისკრიმინაციის აღმოფხვრის კომიტეტში, სამეცნიერო შრომათა კრებული, 2008, გვ. 336-337. სამეცნიერო შრომათა კრებული. 2008წ. გვ. 336-337.

მ. ჯიქია. ინდივიდუალური პეტიციები საერთაშორისო სასამართლო დაწესებულებებში, საერთაშორისო კონფერენციის კრებული, 2008, გვ. 117-134. საერთაშორისო კონფერენციის კრებული. 2008წ. გვ. 117-134.

მ. ჯიქია. ინდივიდუალური სისხლის სამართლებრივი პასუხისმგებლობა რუანდის ტრიბუნალის მიხედვით, ჟ. „კულტურათაშორისი კომუნიკაციები“, N5, 2008, გვ. 128-133. ჟურნალი „კულტურათაშორისი კომუნიკაციები“. 2008წ. N5, გვ.128-133.

მ. ჯიქია. ინდივიდუალური სისხლის სამართლებრივი პასუხისმგებლობის საკითხი რომის სტატუტის მიხედვით. ჟურნალი „მართლმსაჯულება“. 2008წ. N3, გვ. 90-104.

ნ. კიკნაძე. ინვესტიცია როგორც ეკონომიკური კატეგორია. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2008წ. შრომები№ 2(468); გვ.92-94.

ი. ხართიშვილი. ინვესტიციები და მათი როლი ძირითადი კაპიტალის კვლავწარმოებაში. სამეცნიერო ტექნიკური ჟურნალი "სატრანსპორტო და მანქანათმშენებლობა" . 2013წ. №2(27).

ა. სიჭინავა. ინვესტიციები და ქვეყნის ეკონომიკური დამოუკიდებლობის დონის მაჩვენებლები. ჟურნ. ეკონომიკა. 2007წ. # 10–12, 9 გვ..