სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26114 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

თ. აბუაშვილი. პერსონალური კომპიუტერებისა და მობილური მოწყობილობების მსოფლიო ბაზრის განვითარების ტენდენციები. ჟურნალი „სოციალური ეკონომიკა“, თბ. 2012წ. N1 (19)..

ნ. გუგავა. პერსონალური მონაცემები და ადგილობრივი კანონმდებლობა. საისტორიო ვერტიკალები. 2016წ. №34, გვ. 260-263;.

გ. ჯანელიძე, ქეთევან მეფარიშვილი, რობერტ კავთიაშვილი. პერსონალური მონაცემების დაცვის დოკუმენტაციის დამუშავება. სტუ, შრომები "მართვის ავტომატიზებული სისტემები" . 2012წ. #1(12), სტუ, 113-117გვ. ISSN 1512-3979..

გ. ომსარაშვილი. პერსპექტიული ალუვიური გეოსტრუქტურის შერჩევის კრიტერიუმები არიდული ზონის ურბანული ტერიტორიების სასმელი წყლით წყალმომარაგებისათვის. სამთო ჟურნალი. 2016წ. N2(37) გვ.74-77.

ლ. ზურაბიშვილი, ჯ.იოსებიძე,, დ.ალადაშვილი,, გ.ბოჭორიძე და სხვა.. პერსპექტიული მოთხოვნების დამუშავება საავტომობილო თხევადი საწვავების ეკოლოგიურობის ასამაღლებლად. სტუ, ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა . 2011წ. #2 (21), .

თ. ჯაგოდნიშვილი. პერტე მირიანაშვილი ქართული ფოლკლორისტიკის ისტორიის სივრცეში. საქართველოს ლიტერატურათმცოდნეობის აკადემიის შრომები. 2011წ. VII, გვ. 165-181.

ვ.თარხნიშვილი, ლ.ჩალაძე. პერფორირებულ კედლიანი ლითონის ორტესებრი კოჭების გაანგარიშებისათვის. მეცნიერება და ტექნოლოგიები. 2007წ. 1–3.

ზ. ხასაია. პესიმიზმის მგალობელი (შოპენჰაუერის პორტრეტისთვის). ჩვენი მწერლობა . 2009წ. №15 (93), გვ. 27-31.

ნ. ბაღათურია. პეტიოტიზაციის ხერხით მიღებული ფიზიკო–ქიმიური გამოკვლევა. სსმმ აკადემიის "მოამბე". 2005წ. №14, გვ. 64-66.

ნ. ბაღათურია, ნ. ბეგიაშვილი. პეტიოტიზაციის ხერხით მიღებული ფიზიკო–ქიმიური გამოკვლევა. სსმმ აკადემიის მოამბე. 2005წ. №14, გვ. 64-66.

გ. ცინცაძე, მ.ცინცაძე, ნ.ბოლქვაძე, რ.ჩაგუნავა. პეტრე ბაგრატიონის ერთი საინტერესო მოოქროების წასის შესახებ. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. ტ.7, №2, გვ.230-232. 2007წ. ტ.7, №2, გვ.230-232.

მ. ცინცაძე, გ.ცინცაძე, ნ.ბოლქვაძე, რ.ჩაგუნავა. პეტრე ბაგრატიონის ერთი საინტერესო მოოქროების წესის შესახებ. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. 2007წ. ტ.7 #2, გვ.230-232.

ნ. ბოლქვაძე, გ.ცინცაძე, რ.ჩაგუნავა, მ.ცინცაძე. პეტრე ბაგრატიონის მოოქროების ერთი საინტერესო წესის შესახებ. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. 2007წ. ტ.7; 2 . გვ.230-232.

მ. გურამიშვილი. პეტრე გრიგოლის ძე ბუტკოვის ცხოვრება და მოღვაწეობა. ჟ.საისტორიო ვერტიკალები. 2008წ. N16.60-65.

თ. წივწივაძე, გ.ცინცაზე, მ.ცინცაძე, თ.ედილაშვილი. პეტრე მელიქიშვილის ზოგიერთი ზეჟანგური (პეროქსიდული ნაერთები და მათი კოორდინაციული ფორმულები. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. 2008წ. N8(3), გვ. 247-248.

მ. ცინცაძე, გ.ცინცაძე, თ.წივწივაძე, თ.ედილაშვილი. პეტრე მელიქიშვილის ზოგიერთი ზეჟანგური (პეროქსიდული) ნაერთი და მათი კოორდინაციული ფორმულები. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი ტ.8 N 3 გვ. 247–248. 2008წ. .

თ. ედილაშვილი, მ. ცინცაძე, გ. ცინცაძე, თ. წივწივაძე.. პეტრე მელიქიშვილის ზოგიერთი ზეჟანგური (პეროქსიდური) ნაერთები და მათი კოორდინაციული ფორმულები. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. 2008წ. ტ.8,№3, 247-248.

გ. ცინცაძე, მ.ცინცაძე, თ.წივწივაძე, თ.ედილაშვილი. პეტრე მელიქიშვილის ზოგიერთი ზეჟანგური (პერქსიდული) ნაერთი და მათი კოორდინაციული ფორმულები. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი, ტ.8, №3, გვ.247-248. 2008წ. ტ.8, №3, გვ.247-248.

მ. ცინცაძე, გ.ცინცაძე თ.ედილაშვილი ნ.ბოლქვაძე. პეტრე მელიქიშვილის შრომები კოორდინაციული ნაერთების სინთეზისა და შედგენილობის შესახებ. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. 2013წ. ტ.13 N2. გვ.7-11.

ნ. ბოლქვაძე, მ.ცინცაძე; გ. ცინცაძე; თ ედილაშვილი. პეტრე მელიქიშვილის შრომები კოორდინაციული ნაერთების სინთეზისა და შედგენილობის შესახებ. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. 2013წ. ტ.13; 2 გვ.7–12.