სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26281 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ნ. კილასონია, მ.ცინცაძე, თ.ცინცაძე, ი.გველესიანი, ც.დოლიძე, მ.ჭანტურია, ნ.ტატიაშვილი. პარა-დიმეთილამინობენზალდეჰიდის ნიკოტინოილჰიდრაზონის მოლეკულის ელექტრონული სტრუქტურა და კომპლექსწარმოქმნის უნარი. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. 2008წ. ტ.8. #3, გვ.219-221.

. პარა-დიმეთილამინობენზალდეჰიდის ნიკოტინოილჰიდრაზონის მოლეკულის ელექტრონული სტრუქტურა და კომპლექსწარმოქმნის უნარი. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. 2008წ. ტ.8. #3, გვ.219-221.

თ. ტუსიაშვილი, თ. ტუსიაშვილი, ნ. კილასონია, თ. ცინცაძე. პარა-დიმეთილამინობენზალდეჰიდის პიკოლინოილჰიდრაზონთან კობალტის(II) და ნიკელის(II) კოორდინაციული ნაერთების სინთეზი და მათი შთანთქმის ინფრაწითელი სპექტრები. საქართველოს ქიმირი ჟურნალი, თბილისი. 2009წ. ჟურნალი ტ.9,№1, 26-28 გვ.

ნ. გელოვანი, ნ. კილასონია, , თ. წივწივაძე, , გ. ცინცაძე,. პარა-დიმეთილამინობენზალდეჰიდის ფორმილჰიდრაზონის ელექტრონული სტრუქტურა და კომპლექსწარმოქმნის უნარი. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი, . 2005წ. ტ.5, (5), 434-436.

მ. ცინცაძე, თ.ცინცაძე ნ.თაბუაშვილი დ.ლოჩოშვილი ნ.კილასონია ნ.გეგეშიძე. პარა-დიმეთლამინობენზალდეჰიდის იზონიკოტინოილჰიდრაზონის ელექტრონული სტრუქტურისა და კომპლექს წარმოქმნის უნარის ქვანტურ–ქიმიური კვლევა AMI მეთოდით. საქ. მეცნ. ეროვნული აკადემიის მაცნე (ქიმიის სერია). 2011წ. ტ.37 N.1-2. გვ.104-108.

გ. წულეისკირი, ლ. ქისიშვილი. პარაბოლის და ჰიპერბოლის ერთი საერთო თვისების შესახებ. მშენებლობა. 2012წ. #4(27), 4 გვ..

ნ. კილასონია, მ.ცინცაძე, მ.მამისეიშვილი, დ.ლოჩოშვილი, ნ.გეგეშიძე , ნ.მაისურაძე, გ.მანველიძე, ნ.თაბუაშვილი. პარადიმეთილამინო-ბენზალდეჰიდის ორთონიტრობენზოილჰიდრაზონის მოლეკულის კვლევა AM1 მეთოდით. . საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. 2009წ. ტ.9(5) გვ.423-424.

თ. გიორგაძე, მ.ცინცაძე მ.მამისეიშვილი დ.ლოჩოშვილი ნ.კილასონია ნ.გეგეშიძე. პარადიმეთილამინო-ბენზალდეჰიდის პარანიტრო- ბენზოილჰიდრაზონის ელექტრონული სტრუქტურის და კომპლექსწარმომქნის უნარის კვლევა ქვანტურ-ქიმიური ნახევრადემპირიული AM1 მეთოდით.. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი, . 2009წ. ტ.9, N4 გვ.301-302.

ნ. კილასონია, მ.ცინცაძე, მ.მამისეიშვილი, დ.ლოჩოშვილი, ნ.გეგეშიძე, თ.გიორგაძე. პარადიმეთილამინო-ბენზალდეჰიდის პარანიტრობენზოილჰიდრაზონის ელექტრონული სტრუქტურის და კომპლექსწარმომქნის უნარის კვლევა ქვანტურ-ქიმიური ნახევრადემპირიული AM1 მეთოდით. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. 2009წ. ტ.9, N4. გვ.301-302.

მ. ცინცაძე, ნ.გეგეშიძე, თ.ტუსიაშვილი, ნ.იმნაძე, ნ.ბებია. პარადიმეთილამინობენზალდეჰიდის ბენზოილჰიდრაზონთან (L) კობალტ(II)-ის კოორდინაციული ნაერთების შთანთქმის იწ სპექტრები. . საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. 2009წ. ტ.9 #2, გვ.103-104.

გ. ცინცაძე, მ.ცინცაძე, ნ.გეგეშიძე, თ.ტუსიაშვილი, ნ.იმნაძე. პარადიმეთილამინობენზალდეჰიდის ბენზოილჰიდრაზონთან (L) კობალტის(II) კოორდინაციული ნაერთების შთანთქმის ინფრაწითელი სპექტრები. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი, ტ.9, N2, გვ.103-104. 2009წ. ტ.9, N2, გვ.103-104.

მ. ცინცაძე, მ.მამისეიშვილი, ნ.კილასონია, ნ.გეგეშიძე, თ.გიორგაძე, ი.შარია, მ.ჭანტურია, ლ.სხირტლაძე, ნ.ბებია. პარადიმეთილამინობენზალდეჰიდის მეტა-ნიტროებნზოილჰიდრაზონთან(L) ლითონთა კოორდინაციული ნაერთების სინთეზი და მათი შთანთქმის იწ სპექტრები. . საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. 2009წ. ტ.9 #6, გვ.506-507.

თ. გიორგაძე, მ.ცინცაძე მ.მამისეიშვილი ნ.გეგეშიძე ნ.კილასონია ი.შარია მ.ჭანტურია ლ.სხირტლაძე. პარადიმეთილამინობენზალდეჰიდის მეტანიტრობენზოილჰიდრა- ზონთან (L) ლითონთა კოორდინაციული ნაერთების სინთეზი და მათი შთანთქმის ინფრაწითელი სპექტრები. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. 2009წ. ტ.9(6) გვ.506-507.

ნ. კილასონია, მ.ცინცაძე , მ.მამისეიშვილი , ნ.გეგეშიძე , თ.გიორგაძე , ი.შარია , მ.ჭანტურია , ლ.სხირტლაძე. პარადიმეთილამინობენზალდეჰიდის მეტანიტრობენზოილჰიდრაზონთან (L) ლითონთა კოორდინაციული ნაერთების სინთეზი და მათი შთანთქმის ინფრაწითელი სპექტრები. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. 2009წ. ტ.9(6). გვ.506-507.

მ. მამისეიშვილი, მ.ცინცაძე, ნ.კილასონია, ნ.გეგეშიძე, თ.გიორგაძე, ი.შარია, მ.ჭანტურია, ლ.სხირტლაძე. პარადიმეთილამინობენზალდეჰიდის მეტანიტრობენზოილჰიდრაზონთან (L) ლითონთა კოორდინაციული ნაერთების სინთეზი და მათი შთანთქქმის ინფრაწითელი სპექტრები . საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. 2009წ. #6 (9). გვ.506-507.

ნ. გეგეშიძე, მ.ცინცაძე მ.მამისეიშვილი ნ.კილასონია თ.გიორგაძე ი.შარია მ.ჭანტურია ლ.სხირტლაძე ნ.ბებია. პარადიმეთილამინობენზალდეჰიდის მეტანიტრობენზოილჰიდრაზონთან ლითონთა კოორდინაციული ნაერთების სინთეზი და მათი შთანთქმის იწ სპექტრები. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. 2009წ. ტ.9 (6) გვ. 506-507.

მ. ცინცაძე, ნ.კილასონია, თ.ცინცაძე, ი.გველესიანი, ც.დოლიძე, მ.ჭანტურია, ნ.ტატიაშვილი. პარადიმეთილამინობენზალდეჰიდის ნიკოტი-ნოილჰიდრაზონის მოლეკუ ლის ელექტრონული სტრუქტურა და კომპლექსწარმოქმნის უნარი. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. 2008წ. ტ.8 #2,გვ.219-221.

მ. ცინცაძე, ნ.კილასონია, თ.ცინცაძე, ი.გველესიანი, ც.დოლიძე, მ.ჭანტურია, ნ.ტატიაშვილი. პარადიმეთილამინობენზალდეჰიდის ნიკოტი-ნოილჰიდრაზონის მოლეკუ ლის ელექტრონული სტრუქტურა და კომპლექსწარმოქმნის უნარი. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. 2008წ. ტ.8 #2,გვ.219-221.

თ. ცინცაძე, ი. კილასონია, ი. გველესიანი, ც. დოლიძე, მ. ჭანტურია, ნ. ტატიშვილი. პარადიმეთილამინობენზალდეჰიდის ნიკოტინოილჰიდრაზონის მოლეკულის ელექტრონილი სტრუქტურა და კომპლექსწარმოქმნის უნარი. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. 2008წ. ტ. 8. №3. გვ. 219-221.

მ. ცინცაძე, მ.მამისეიშვილი, დ.ლოჩოშვილი, ნ.გეგეშიძე, ნ.კილასონია, ნ.მაისურაძე, გ.მანველიძე, თ.თაბუაშვლი. პარადიმეთილამინობენზალდეჰიდის ორთინიტრიბენზოილჰიდრაზონის მოლეკულის AM1 კვლევა მეტოდით. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი, ტ.9, N4 გვ.301–312. 2009წ. .