სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26296 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ბ. ცხადაძე. პალეოგრაფიულ-წიგნმცოდნეობითი ტერმინები ქართულში: კალამი, ჩალა, ჩალამკალამი, კალამგირი, ყალამი, ფრთა, ლერწამი (ლინგვისტურ-ეტიმოლოგიური ანალიზი). წერილი მეორე. ,,საქართველოს ბიბლიოთეკა’’. 2001წ. #4, გვ. 33-29..

ბ. ცხადაძე. პალეოგრაფიულ-წიგნმცოდნეობითი ტერმინები ქართულში: კალამი, ჩალა, ჩალამკალამი, კალამგირი, ყალამი, ფრთა, ლერწამი (ლინგვისტურ-ეტიმოლოგიური ანალიზი). წერილი პირველი. ,,საქართველოს ბიბლიოთეკა’’. 2001წ. #3,(4), გვ. 21-23..

თ.ცინცაძე, ლ.ქალდანი. პალეოჰიდროლოგიის პერსპექტივები საქართველოში. საქ. მეცნ. აკად. მოამბე.. 2005წ. ტ.172. გამ. 3. თბილისი, გვ. 290-293...

დ. ერისთავი, გ. აბრამია, ლ. გვერდწითელი. პალიასტომის ტბის ეკოსისტემის დახასიათება. საქართველოს ეროვნული აკადემიის მაცნე. 2017წ. ქიმიის სერია, ტომი 43 , # 2, თბილისი. 2017. გვ. 227-231..

ლ. გვერდწითელი, გ.აბრამია, დ. ერისთავი. პალიასტომის ტბის ეკოსისტემის დახასიათება. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის მაცნე, . 2017წ. # 2 ტ.43. გვ.227-231.

ი. ზაქაიძე, ვ. შურღაია. პალიასტომის ტბის ზედაპირული დაბინძურების ქიმიური მახასიათებლების შეფასება ეკოლოგიური თვალსაზრისით. წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტის სამეცნიერო შრომათა კრებული #63. 2007წ. გვ. 71-76.

ვ. შურღაია, ი.ზაქაიძე. პალიასტომის ტბის ზედაპირული წყლის დაბინძურების ქიმიური მახასიათებლების შეფასება ეკოლოგიური თვალსაზრისით.. წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტის სამეცნიერო შრომათა კრებული .. 2007წ. #63 თბილისი, გვ. 71-76.

მ. პაპაშვილი. პაპი იოანე პავლე II და 80-იანი წლების პოლონეთის კრიზისი. მარი ბროსეს დაბადებიდან 200 წლისთავისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო სესიის მასალები, გამომცემლობა "მემატიანე'. 2002წ. გვ.57-61.

თ. ცინცაძე, რ. ჯორბენაძე, ც. დეკანოზიშვილი, მ. ჭანტურია, ც. დოლიძე, თ. წივწივაძე, დ. ლოჩოშვილი, გ. ცინცაძე. პარა დიმეთილამინობენზალდეჰიდის ბენზოილნიკოტინოილჰიდრაზონის მოლეკულის ელექტრონული სტრუქტურა და კომპლექსწარმოქმნის უნარი. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. 2005წ. ტ.5. №2. გვ.113-116.

თ. ტუსიაშვილი, თ. ტუსიაშვილი, ნ. გეგეშიძე, ნ. იმნაძე, გ. ცინცაძე. პარა-დიმეთილამინობენზალდეჰიდის ბენზოილჰიდრაზონთან (L) კობალტ(II)-ის კოორდინაციული ნაერთების შთანთქმის ინფრაწითელი სპექტრები. საქართველოსე ქიმიური ჟურნალი, თბილისი. 2009წ. ტ.9, №2, 103-104 გვ.

ნ. გეგეშიძე, მ.ცინცაძე თ.ტუსიაშვილი ნ.იმნაძე გ.ცინცაძე. პარა-დიმეთილამინობენზალდეჰიდის ბენზოილჰიდრაზონთან კობალტის () კოორდინაციული ნაერთების შთანთქმის იწ სპექტრები. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. 2009წ. ტ.9 (2), გვ. 103-104.

ნ. კილასონია, ნ.თაბუაშვილი , მ.ცინცაძე, დ.ლოჩოშვილი, ნ.გეგეშიძე, თ.ცინცაძე. პარა-დიმეთილამინობენზალდეჰიდის იზონიკოტინოილჰიდრაზონის ელექტრონული სტრუქტურის და კომპლექსწარმოქმნის უნარის კვანტურ-ქიმიური კვლევა. საქართველოს მეცნ. აკადემიის მაცნე. 2011წ. ტ.37, N1-2. გვ.104-110..

ნ. გეგეშიძე, თ.ცინცაძე ნ.თაბუაშვილი მ.ცინცაძე დ.ლოჩოშვილი ნ.კილასონია. პარა-დიმეთილამინობენზალდეჰიდის იზონიკოტინოილჰიდრაზონის ელექტრონული სტრუქტურისა და კომპლექსწარმოქმნის უნარის კვანტურ-ქიმიური კვლევა AM1 მეთოდით. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის მაცნე, ქიმიის სერია. 2011წ. ტ.37, გვ. 104-108.

ნ. კილასონია, მ.ცინცაძე, თ.ცინცაძე, ი.გველესიანი, ც.დოლიძე, მ.ჭანტურია, ნ.ტატიაშვილი. პარა-დიმეთილამინობენზალდეჰიდის ნიკოტინოილჰიდრაზონის მოლეკულის ელექტრონული სტრუქტურა და კომპლექსწარმოქმნის უნარი. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. 2008წ. ტ.8. #3, გვ.219-221.

. პარა-დიმეთილამინობენზალდეჰიდის ნიკოტინოილჰიდრაზონის მოლეკულის ელექტრონული სტრუქტურა და კომპლექსწარმოქმნის უნარი. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. 2008წ. ტ.8. #3, გვ.219-221.

თ. ტუსიაშვილი, თ. ტუსიაშვილი, ნ. კილასონია, თ. ცინცაძე. პარა-დიმეთილამინობენზალდეჰიდის პიკოლინოილჰიდრაზონთან კობალტის(II) და ნიკელის(II) კოორდინაციული ნაერთების სინთეზი და მათი შთანთქმის ინფრაწითელი სპექტრები. საქართველოს ქიმირი ჟურნალი, თბილისი. 2009წ. ჟურნალი ტ.9,№1, 26-28 გვ.

ნ. გელოვანი, ნ. კილასონია, , თ. წივწივაძე, , გ. ცინცაძე,. პარა-დიმეთილამინობენზალდეჰიდის ფორმილჰიდრაზონის ელექტრონული სტრუქტურა და კომპლექსწარმოქმნის უნარი. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი, . 2005წ. ტ.5, (5), 434-436.

მ. ცინცაძე, თ.ცინცაძე ნ.თაბუაშვილი დ.ლოჩოშვილი ნ.კილასონია ნ.გეგეშიძე. პარა-დიმეთლამინობენზალდეჰიდის იზონიკოტინოილჰიდრაზონის ელექტრონული სტრუქტურისა და კომპლექს წარმოქმნის უნარის ქვანტურ–ქიმიური კვლევა AMI მეთოდით. საქ. მეცნ. ეროვნული აკადემიის მაცნე (ქიმიის სერია). 2011წ. ტ.37 N.1-2. გვ.104-108.

გ. წულეისკირი, ლ. ქისიშვილი. პარაბოლის და ჰიპერბოლის ერთი საერთო თვისების შესახებ. მშენებლობა. 2012წ. #4(27), 4 გვ..

ნ. კილასონია, მ.ცინცაძე, მ.მამისეიშვილი, დ.ლოჩოშვილი, ნ.გეგეშიძე , ნ.მაისურაძე, გ.მანველიძე, ნ.თაბუაშვილი. პარადიმეთილამინო-ბენზალდეჰიდის ორთონიტრობენზოილჰიდრაზონის მოლეკულის კვლევა AM1 მეთოდით. . საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. 2009წ. ტ.9(5) გვ.423-424.