სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26296 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

თ. გიორგაძე, მ.ცინცაძე მ.მამისეიშვილი დ.ლოჩოშვილი ნ.კილასონია ნ.გეგეშიძე. პარადიმეთილამინო-ბენზალდეჰიდის პარანიტრო- ბენზოილჰიდრაზონის ელექტრონული სტრუქტურის და კომპლექსწარმომქნის უნარის კვლევა ქვანტურ-ქიმიური ნახევრადემპირიული AM1 მეთოდით.. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი, . 2009წ. ტ.9, N4 გვ.301-302.

ნ. კილასონია, მ.ცინცაძე, მ.მამისეიშვილი, დ.ლოჩოშვილი, ნ.გეგეშიძე, თ.გიორგაძე. პარადიმეთილამინო-ბენზალდეჰიდის პარანიტრობენზოილჰიდრაზონის ელექტრონული სტრუქტურის და კომპლექსწარმომქნის უნარის კვლევა ქვანტურ-ქიმიური ნახევრადემპირიული AM1 მეთოდით. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. 2009წ. ტ.9, N4. გვ.301-302.

მ. ცინცაძე, ნ.გეგეშიძე, თ.ტუსიაშვილი, ნ.იმნაძე, ნ.ბებია. პარადიმეთილამინობენზალდეჰიდის ბენზოილჰიდრაზონთან (L) კობალტ(II)-ის კოორდინაციული ნაერთების შთანთქმის იწ სპექტრები. . საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. 2009წ. ტ.9 #2, გვ.103-104.

გ. ცინცაძე, მ.ცინცაძე, ნ.გეგეშიძე, თ.ტუსიაშვილი, ნ.იმნაძე. პარადიმეთილამინობენზალდეჰიდის ბენზოილჰიდრაზონთან (L) კობალტის(II) კოორდინაციული ნაერთების შთანთქმის ინფრაწითელი სპექტრები. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი, ტ.9, N2, გვ.103-104. 2009წ. ტ.9, N2, გვ.103-104.

მ. ცინცაძე, მ.მამისეიშვილი, ნ.კილასონია, ნ.გეგეშიძე, თ.გიორგაძე, ი.შარია, მ.ჭანტურია, ლ.სხირტლაძე, ნ.ბებია. პარადიმეთილამინობენზალდეჰიდის მეტა-ნიტროებნზოილჰიდრაზონთან(L) ლითონთა კოორდინაციული ნაერთების სინთეზი და მათი შთანთქმის იწ სპექტრები. . საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. 2009წ. ტ.9 #6, გვ.506-507.

თ. გიორგაძე, მ.ცინცაძე მ.მამისეიშვილი ნ.გეგეშიძე ნ.კილასონია ი.შარია მ.ჭანტურია ლ.სხირტლაძე. პარადიმეთილამინობენზალდეჰიდის მეტანიტრობენზოილჰიდრა- ზონთან (L) ლითონთა კოორდინაციული ნაერთების სინთეზი და მათი შთანთქმის ინფრაწითელი სპექტრები. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. 2009წ. ტ.9(6) გვ.506-507.

ნ. კილასონია, მ.ცინცაძე , მ.მამისეიშვილი , ნ.გეგეშიძე , თ.გიორგაძე , ი.შარია , მ.ჭანტურია , ლ.სხირტლაძე. პარადიმეთილამინობენზალდეჰიდის მეტანიტრობენზოილჰიდრაზონთან (L) ლითონთა კოორდინაციული ნაერთების სინთეზი და მათი შთანთქმის ინფრაწითელი სპექტრები. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. 2009წ. ტ.9(6). გვ.506-507.

მ. მამისეიშვილი, მ.ცინცაძე, ნ.კილასონია, ნ.გეგეშიძე, თ.გიორგაძე, ი.შარია, მ.ჭანტურია, ლ.სხირტლაძე. პარადიმეთილამინობენზალდეჰიდის მეტანიტრობენზოილჰიდრაზონთან (L) ლითონთა კოორდინაციული ნაერთების სინთეზი და მათი შთანთქქმის ინფრაწითელი სპექტრები . საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. 2009წ. #6 (9). გვ.506-507.

ნ. გეგეშიძე, მ.ცინცაძე მ.მამისეიშვილი ნ.კილასონია თ.გიორგაძე ი.შარია მ.ჭანტურია ლ.სხირტლაძე ნ.ბებია. პარადიმეთილამინობენზალდეჰიდის მეტანიტრობენზოილჰიდრაზონთან ლითონთა კოორდინაციული ნაერთების სინთეზი და მათი შთანთქმის იწ სპექტრები. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. 2009წ. ტ.9 (6) გვ. 506-507.

მ. ცინცაძე, ნ.კილასონია, თ.ცინცაძე, ი.გველესიანი, ც.დოლიძე, მ.ჭანტურია, ნ.ტატიაშვილი. პარადიმეთილამინობენზალდეჰიდის ნიკოტი-ნოილჰიდრაზონის მოლეკუ ლის ელექტრონული სტრუქტურა და კომპლექსწარმოქმნის უნარი. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. 2008წ. ტ.8 #2,გვ.219-221.

მ. ცინცაძე, ნ.კილასონია, თ.ცინცაძე, ი.გველესიანი, ც.დოლიძე, მ.ჭანტურია, ნ.ტატიაშვილი. პარადიმეთილამინობენზალდეჰიდის ნიკოტი-ნოილჰიდრაზონის მოლეკუ ლის ელექტრონული სტრუქტურა და კომპლექსწარმოქმნის უნარი. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. 2008წ. ტ.8 #2,გვ.219-221.

თ. ცინცაძე, ი. კილასონია, ი. გველესიანი, ც. დოლიძე, მ. ჭანტურია, ნ. ტატიშვილი. პარადიმეთილამინობენზალდეჰიდის ნიკოტინოილჰიდრაზონის მოლეკულის ელექტრონილი სტრუქტურა და კომპლექსწარმოქმნის უნარი. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. 2008წ. ტ. 8. №3. გვ. 219-221.

მ. ცინცაძე, მ.მამისეიშვილი, დ.ლოჩოშვილი, ნ.გეგეშიძე, ნ.კილასონია, ნ.მაისურაძე, გ.მანველიძე, თ.თაბუაშვლი. პარადიმეთილამინობენზალდეჰიდის ორთინიტრიბენზოილჰიდრაზონის მოლეკულის AM1 კვლევა მეტოდით. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი, ტ.9, N4 გვ.301–312. 2009წ. .

ნ. გეგეშიძე, მ.ცინცაძე მ.მამისეიშვილი დ.ლოჩოშვილი ნ.კილასონია გ.მანველიძე ნ.თაბუაშვილი. პარადიმეთილამინობენზალდეჰიდის ორთონიტრობენზოილჰიდრაზონის ელექტრონული სტრუქტურისა და კომპლექსწარმოქმნის უნარის კვანტურ-ქიმიური კვლევა AM1 მეთოდით. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. 2009წ. ტ.9 (5) გვ. 423-424.

მ. ცინცაძე, მ.მამისეიშვილი, დ.ლოჩოშვილი,ნ.გეგეშიძე, ნ.კილასონია, ნ.მაისურაძე, გ.მანველიძე, ნ.თაბუაშვილი. პარადიმეთილამინობენზალდეჰიდის ორთონიტრობენზოილჰიდრაზონის მოლეკუ ლის კვლევა AM1 მეთოდით. . საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. 2009წ. ტ.9 #5,გვ.423-424.

მ. მამისეიშვილი, მ.ცინცაძე, დ.ლოჩოშვილი, ნ.გეგეშიძე, ნ.კილასონია, ნ.მაისურაძე, გ.მანველიძე, ნ.თაბუაშვილი. პარადიმეთილამინობენზალდეჰიდის ორთონიტრობენზოილჰიდრაზონის მოლეკულის კვლევა АМ1 მეთოდით . საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. 2009წ. #5 (9). გვ.423-424.

მ. მამისეიშვილი, მ.ცინცაძე, დ.ლოჩოშვილი, ნ.გეგეშიძე, ნ,კილასონია, თ.გიორგაძე. პარადიმეთილამინობენზალდეჰიდის პარანიტრობენზოილჰიდრაზონის ელექტრონული სტრუქტურის და კომპლექსწარმოქმნის უნარის კვანტურ-ქიმიური კვლევა АМ1 მეთოდით . საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. 2009წ. #4 (9). გვ.301-302.

ნ. გეგეშიძე, მ.ცინცაძე მ.მამისეიშვილი დ.ლოჩოშვილი ნ.კილასონია თ.გიორგაძე. პარადიმეთილამინობენზალდეჰიდის პარანიტრობენზოილჰიდრაზონის ელექტრონული სტრუქტურისა და კომპლექსწარმოქმნის უნარის კვანტურ-ქიმიური კვლევა AM1 მეთოდით. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. 2009წ. ტ.9 (4),გვ. 301-302.

თ. გიორგაძე, მ.ცინცაძე ნ.კილასონია ნ.გეგეშიძე თ.ცინცაძე მ.კერესელიძე მ.აბაშიძე ი.გველესიანი. პარადიმეთილამინობენზალდეჰიდის პიკოლინოილჰიდრა- ზონის მოლეკულის კომპლექსწარმომქნის უნარის და ელექტრონული სტრუქტურის ქვანტურ-ქიმიური კვლევა ნახევრადემპირიული AM1 მეთოდით.. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. 2009წ. ტ.9(6) გვ.501-503.

მ. ცინცაძე, ნ.კილასონია, თ.ცინცაძე, თ.ტუსიაშვილი. პარადიმეთილამინობენზალდეჰიდის პიკოლინოილჰიდრაზონთან (L) კობალტის(II) და ნიკელის(II) კოორდინაციული ნაერთების სინთეზი და მათი შთანთქმის იწ სპექტრები. . საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. 2009წ. ტ.9 #1, გვ.26-28.