სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26263 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

თ. ცინცაძე, ი. კილასონია, თ. ტუსიაშვილი. პარადიმეთილამინობენზალდეჰიდის პიკოლინჰიდრაზონთან (L) კობალტის (II), ნიკელის (II) კოორდინაციული ნაერთების სინთეზი და მათი შთანთქმის იწ სპექტრები. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. 2009წ. ტ.9. №1. გვ. 26-28.

თ. ცინცაძე, თ. გიორგაძე, მ. კერესელიძე, მ. აბაშიძე, ი. გველესიანი, ნ. ბებია. პარადიმეთილამინობენზალდეჰიდის პიკოლინჰიდრაზონის მოლეკულის კომპლექსწარმოქმნის უნარი და ელექტრონული სტრუქტურის კვლევა კვანტურ-ქიმიური და ნახევრადემპირიული AM1 მეთოდით. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. 2009წ. ტ. 9. №6. გვ. 501-503.

თ. ცინცაძე, მ. ცინცაძე, ნ. კილასონია, ნ. გეგეშიძე, ნ.თაბუაშვილი დ.ლოჩოშვილი. პარადიმეთლამინობენზალდეჰიდის იზონიკოტინოილჰიდრაზონის ელექტრონული სტრუქტურისა და კომპლექსწარმოქმნის უნარის ქვანტურ–ქიმიური კვლევა AMI მეთოდით. საქ. მეცნ. ეროვნული აკადემიის მაცნე (ქიმიის სერია) . 2011წ. ტ.37 N.1-2 გვ.104-108.

ვ. შუბითიძე. პარაზიტი სახელმწიფოები. სტუ ჟურნალი "პარალელი". 0წ. N4. 2012.

მ. მილაშვილი, გ.ჩაჩუა. პარალელები არქიტექტურულ ჭრილში. . მშენებლობა. . 2006წ. #1 .

ნ. ჯავაშვილი. პარალელები ქართული და ინგლისური ენის წინადადებებში მსაზღვრელთა აუცილებლობა-ფაკულტატურობის თვალსაზრისით. სსიპ არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული№10, გვ.193-199, თბილისი. 2006წ. .

ზ. ციცქიშვილი, შარიქაძე ჯ ; კეკენაძე მ. . პარალელურ ფოროვან კედლებს შორის ბლანტი უკუმში სუსტადგამტარი სითხის არასტაციონალური მოძრაობა სითბოგადაცემის გათვალისწინებით. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი "მშენებლობა". 2013წ. N4(31), 12-21.

მ. ბეგიაშვილი, ნ.მუმლაძე. პარალელური გადატანის ზედაპირები. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი "მშენებლიბა". 2017წ. 2017წ.N2.

ფ. პაატაშვილი, კ. კამკამიძე. პარალელური გამომთვლელი სისტემები. ჟურნალი "მეცნიერება და ტექნიკა". 1987წ. #10, გვ.59-63.

ვ. რაძიევსკი. პარალელური და თანამიმდევრული კლასიფიცირება სახეთა გამოცნობის და დიაგნოსტირების ამოცანებში. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული. 2015წ. №19, თბილისი, გვ. 141 – 145..

ნ. ჯავაშვილი, ნ. ამირეზაშვილი, ლ. სამსონაძე. პარალელური კორპუსის ტიპები და მათი გამოყენების სფეროები. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული . 2016წ. N 20, გვ. 142-148, გამომც. „დამანი“, თბილისი, ISSN 0135-0765.

ქ. ავალიშვილი. პარალელური მოქმედების კომპიუტერების არქიტექტურის განვითარების მიმართულებები, . საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, შრომები მართვის ავტომატიზებული სისტემები . 2009წ. #2(7) ISSN1512-3979, გვ. 138.

მ. თუშიშვილი. პარალელური მოქმედების კოპიუტერების არქიტექტურის განვითარების მიმართულებებიi. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი შრომები მართვის ავტომატიზებული სისტემები. 2009წ. #2(7) გვ. 138 ISSN 1512-3979 .

ნ. ამირეზაშვილი. პარალელური ტექსტის კონტექსტუალური ანალიზი. . საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული . 2016წ. თბილისი 2016. გვ. .

ზ. ნაცვლიშვილი. პარამეტრული ტრიგონომეტრიული განტოლებები და უტოლობები . "ფიზიკა-მათემატიკა სკოლაში", № 3, . 1985წ. 56-64 გ..

ნ. ნოზაძე, ქ. ჭკუასელი, ჩიტაიშვილი გოჩა. პარამეტრული შეზღუდვის ფუნქციის ანალიზი AutoCAD-2010 პროგრამულ პაკეტში . შრომები მართვის ავტომატიზებული სისტემები სტუ. 2010წ. N 2 (9) ISSN 1512-3979.

მ. ცინცაძე, მ.ჭანტურია ი.შარია დ.გულბანი მ.კერესელიძე ლ.სხირტლაძე მ.აბაშიძე. პარა–აცეტილამინობენზალდეჰიდის იზონიკოტინოილჰიდრაზიდთან(პაბაინჰ-) მანგანუმ(II)-ის, კობალტ(II)-ის ნიკელ(II)-ის, სპილენძ(II)-ის, თუთიისა და კადმიუმის ქლორიდების შთანთქმის ინფრაწითელი სპექტრები. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი . 2012წ. ტ.12, N2. გვ.133-136.

ლ. ქაჯაია, მ. დემენიუკი. პარიუმერულ-კოსმეტიკური პროდუქციის ახალი ასორტიმენტი. საქ.სოფლის მეურნეობის მეცნ აკადემიის ჟურნ. “მოამბე”. 2004წ. ტ. 7 გვ. 174.

ნ. ოვსიანიკოვა. პარლამენტარის სტატუსი და სამეწარმეო საქმიანობასთან შეუთავსებლობა . ბიზნესი და კანონმდებლობა. 2006წ. #11, გვ.44–46..

ლ. შაიშმელაშვილი. პარლამენტი – ხელისუფლების უმაღლესი ორგანო. ჟურნალი ომეგა. 2002წ. #4, გვ. 18–21.