სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26282 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

მ. ცინცაძე, მ.მამისეიშვილი, დ.ლოჩოშვილი, ნ.გეგეშიძე, ნ.კილასონია, ნ.მაისურაძე, გ.მანველიძე, თ.თაბუაშვლი. პარადიმეთილამინობენზალდეჰიდის ორთინიტრიბენზოილჰიდრაზონის მოლეკულის AM1 კვლევა მეტოდით. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი, ტ.9, N4 გვ.301–312. 2009წ. .

ნ. გეგეშიძე, მ.ცინცაძე მ.მამისეიშვილი დ.ლოჩოშვილი ნ.კილასონია გ.მანველიძე ნ.თაბუაშვილი. პარადიმეთილამინობენზალდეჰიდის ორთონიტრობენზოილჰიდრაზონის ელექტრონული სტრუქტურისა და კომპლექსწარმოქმნის უნარის კვანტურ-ქიმიური კვლევა AM1 მეთოდით. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. 2009წ. ტ.9 (5) გვ. 423-424.

მ. ცინცაძე, მ.მამისეიშვილი, დ.ლოჩოშვილი,ნ.გეგეშიძე, ნ.კილასონია, ნ.მაისურაძე, გ.მანველიძე, ნ.თაბუაშვილი. პარადიმეთილამინობენზალდეჰიდის ორთონიტრობენზოილჰიდრაზონის მოლეკუ ლის კვლევა AM1 მეთოდით. . საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. 2009წ. ტ.9 #5,გვ.423-424.

მ. მამისეიშვილი, მ.ცინცაძე, დ.ლოჩოშვილი, ნ.გეგეშიძე, ნ.კილასონია, ნ.მაისურაძე, გ.მანველიძე, ნ.თაბუაშვილი. პარადიმეთილამინობენზალდეჰიდის ორთონიტრობენზოილჰიდრაზონის მოლეკულის კვლევა АМ1 მეთოდით . საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. 2009წ. #5 (9). გვ.423-424.

მ. მამისეიშვილი, მ.ცინცაძე, დ.ლოჩოშვილი, ნ.გეგეშიძე, ნ,კილასონია, თ.გიორგაძე. პარადიმეთილამინობენზალდეჰიდის პარანიტრობენზოილჰიდრაზონის ელექტრონული სტრუქტურის და კომპლექსწარმოქმნის უნარის კვანტურ-ქიმიური კვლევა АМ1 მეთოდით . საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. 2009წ. #4 (9). გვ.301-302.

ნ. გეგეშიძე, მ.ცინცაძე მ.მამისეიშვილი დ.ლოჩოშვილი ნ.კილასონია თ.გიორგაძე. პარადიმეთილამინობენზალდეჰიდის პარანიტრობენზოილჰიდრაზონის ელექტრონული სტრუქტურისა და კომპლექსწარმოქმნის უნარის კვანტურ-ქიმიური კვლევა AM1 მეთოდით. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. 2009წ. ტ.9 (4),გვ. 301-302.

თ. გიორგაძე, მ.ცინცაძე ნ.კილასონია ნ.გეგეშიძე თ.ცინცაძე მ.კერესელიძე მ.აბაშიძე ი.გველესიანი. პარადიმეთილამინობენზალდეჰიდის პიკოლინოილჰიდრა- ზონის მოლეკულის კომპლექსწარმომქნის უნარის და ელექტრონული სტრუქტურის ქვანტურ-ქიმიური კვლევა ნახევრადემპირიული AM1 მეთოდით.. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. 2009წ. ტ.9(6) გვ.501-503.

მ. ცინცაძე, ნ.კილასონია, თ.ცინცაძე, თ.ტუსიაშვილი. პარადიმეთილამინობენზალდეჰიდის პიკოლინოილჰიდრაზონთან (L) კობალტის(II) და ნიკელის(II) კოორდინაციული ნაერთების სინთეზი და მათი შთანთქმის იწ სპექტრები. . საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. 2009წ. ტ.9 #1, გვ.26-28.

ნ. კილასონია, მ.ცინცაძე, თ.ცინცაძე, თ.ტუსიაშვილი. პარადიმეთილამინობენზალდეჰიდის პიკოლინოილჰიდრაზონთან (L) კოობალტის(II) და ნიკელის(II) კოორდინაციული ნაერთების სინთეზი და მათი შთანთქმის ინფრაწითელი სპექტრები. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. 2009წ. ტ.9, N1. გვ.26-28.

მ. ცინცაძე, ნ.კილასონია, თ.ცინცაძე, თ.ტუსიაშვილი. პარადიმეთილამინობენზალდეჰიდის პიკოლინოილჰიდრაზონთან კობალტის და ნიკელის კოორდინაციული ნაერთბის სინთეზი და მათი შთანთქმის ინფრაწითელი სპექტრები. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი ტ.9 N 1 გვ. 26–28. 2009წ. .

ნ. კილასონია, მ.ცინცაძე , ნ.გეგეშიძე , თ.ცინცაძე , თ.გიორგაძე , მ.კერესელიძე , მ.აბაშიძე , ი.გველესიანი. პარადიმეთილამინობენზალდეჰიდის პიკოლინოილჰიდრაზონის მოლეკულის კომპლექსწარმომქნის უნარის და ელექტრონული სტრუქტურის ქვანტურ-ქიმიური კვლევა ნახევრადემპირიული AM1 მეთოდით. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. 2009წ. ტ.9(6). გვ.504-505.

ნ. გეგეშიძე, მ.ცინცაძე ნ.კილასონია თ.ცინცაძე თ.გიორგაძე მ.კერესელიძე მ.აბაშიზე ი.გველესიანი ნ.ბებია. პარადიმეთილამინობენზალდეჰიდის პიკოლინოილჰიდრაზონის მოლეკულის კომპლექსწარმოქმნის უნარის და ელექტრონული სტრუქტურის კვლევა კვანტურ-ქიმიური AM1 მეთოდით. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. 2009წ. ტ.9 (6) გვ. 501-503.

მ. ცინცაძე, ნ.კილასონია, ნ.გეგეშიძე, თ.ცინცაძე, თ.გიორგაძე, მ.კერესელიძე, მ.აბაშიძე, ი.გველესიანი. პარადიმეთილამინობენზალდეჰიდის პიკოლინოილჰიდრაზონის მოლეკულის კომპლექსწარმოქმნის უნარის და ელექტრონული სტრუქტურის კვლევა ქვანტურ-ქიმიური ნახევრადემპირიული AM1მეთოდით. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. 2009წ. ტ.9 #6, გვ.501-503.

მ.ცინცაძე, ნ.კილასონია, ნ.გეგეშიძე, თ.ცინცაძე, მ.კერესელიძე, მ.აბაშიძე, ი.გველესიანი. პარადიმეთილამინობენზალდეჰიდის პიკოლინოილჰიდრაზონის მოლეკულის კომპლექსწარმოქმნის უნარის და ელექტრონული სტრუქტურის კვლევა ქვანტურ-ქიმიური ნახევრადემპირიული АМ1 მეთოდით . საქართველოს ქიმიური ჟურნალი, . 2009წ. ტ.9, (6), 501-503 .

თ. ცინცაძე, ი. კილასონია, თ. ტუსიაშვილი. პარადიმეთილამინობენზალდეჰიდის პიკოლინჰიდრაზონთან (L) კობალტის (II), ნიკელის (II) კოორდინაციული ნაერთების სინთეზი და მათი შთანთქმის იწ სპექტრები. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. 2009წ. ტ.9. №1. გვ. 26-28.

თ. ცინცაძე, თ. გიორგაძე, მ. კერესელიძე, მ. აბაშიძე, ი. გველესიანი, ნ. ბებია. პარადიმეთილამინობენზალდეჰიდის პიკოლინჰიდრაზონის მოლეკულის კომპლექსწარმოქმნის უნარი და ელექტრონული სტრუქტურის კვლევა კვანტურ-ქიმიური და ნახევრადემპირიული AM1 მეთოდით. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. 2009წ. ტ. 9. №6. გვ. 501-503.

თ. ცინცაძე, მ. ცინცაძე, ნ. კილასონია, ნ. გეგეშიძე, ნ.თაბუაშვილი დ.ლოჩოშვილი. პარადიმეთლამინობენზალდეჰიდის იზონიკოტინოილჰიდრაზონის ელექტრონული სტრუქტურისა და კომპლექსწარმოქმნის უნარის ქვანტურ–ქიმიური კვლევა AMI მეთოდით. საქ. მეცნ. ეროვნული აკადემიის მაცნე (ქიმიის სერია) . 2011წ. ტ.37 N.1-2 გვ.104-108.

ვ. შუბითიძე. პარაზიტი სახელმწიფოები. სტუ ჟურნალი "პარალელი". 0წ. N4. 2012.

მ. მილაშვილი, გ.ჩაჩუა. პარალელები არქიტექტურულ ჭრილში. . მშენებლობა. . 2006წ. #1 .

ნ. ჯავაშვილი. პარალელები ქართული და ინგლისური ენის წინადადებებში მსაზღვრელთა აუცილებლობა-ფაკულტატურობის თვალსაზრისით. სსიპ არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული№10, გვ.193-199, თბილისი. 2006წ. .