სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი:

მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  23465 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ც. ოშაყმაშვილი, ზ. ჯაფარიძე, ნ.თომაძე. სასოფლო- სამეურნეო მანქანების (ყურძნიდან კლერტის გაცლის) მუშაობის პროცესის ოპტიმიზაციის მეთოდი. საქართველოს სახელმწიფო აგრარული უნივერსიტეტი სამეცნიერო ტექნიკური ჟურნალი"ჰიდროინჟინერია. 2008წ. გვ. 83.

ზ. სვანიძე. სასოფლო-სამეურნეო პროდ უქტების ეკოლოგიური კონტ როლი და უსაფრთხოების რე კომენდაციები ბოლნის-კაზრეთის რეგიონში. ენერგია. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი. 2011წ. თბილისი. 1(57). 4.

დ. გუბელაძე, მ. ვადაჭკორია. სასოფლო-სამეურნეო დარგის განვითარების საბაზრო მექანიზმები .. ‘გლობალიზაციის პრობლემები 21 საუკუნეში“– ჟურნალი „მეცნიერება და ცხოვრება „ საერთაშორისო კონფერენციის საიუბილეო კრებული . . 2013წ. ტომი 1(7) , თსაუ,თბილისი.გვ.50–53;..

დ. ნატროშვილი, ნ. ზანგალაძე. სასოფლო-სამეურნეო კულტურების თესვის ნორმის განსაზღვრა. საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტის სამეცნიერო შრომათა კრებული. 2002წ. აგრარული მეცნიერების პრობლემები, ტომი X, გვ.324-327.

გ. კუჭავა, ლ.შავლიაშვილი, გ.კორძახია, ე.ელიზბარაშვილი, ე.ბაქრაძე. სასოფლო-სამეურნეო კულტურების მოსავლიანობის განსაზღვრა კვადრატების მეთოდით . მ.ნოდიას გეოფიზიკის ინსტიტუტის 80 წლისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო კონფერენციის შრომები. გეოფიზიკის აქტუალური პრობლემები, საერთაშორისო კონფერენცია. 2014წ. გვ. 125-128.

ლ. შავლიაშვილი, გ.კორძახია, ე.ელიზბარაშვილი, გ.კუჭავა, ე.ბაქრაძე. სასოფლო-სამეურნეო კულტურების მოსავლიანობის განსაზღვრა კვადრატების მეთოდით . მ.ნოდიას გეოფიზიკის ინსტიტუტის 80 წლისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო კონფერენციის შრომები. გეოფიზიკის აქტუალური პრობლემები, საერთაშორისო კონფერენცია. 2014წ. გვ. 125-128.

შ. კუპრეიშვილი, მ.კიკაბიძე. სასოფლო-სამეურნეო კულტურების მოსავლიანობისა და წყალმოთხოვნილებას შორის კავშირის დადგენა. სამეცნიერო შრომათა კრებული - აგრარული მეცნიერების პრობლემები. 2011წ. ტომი 4, #2 (55), თბილისი, გვ. 76-78.

გ. მელაძე. სასოფლო-სამეურნეო კულტურების მოსავლის აგრომეტეოროლოგიური პროგნოზები შიდა ქართლის რეგიონისათვის . აგრარული უნივერსიტეტის სამეცნიერო შრომათა კრებული . 2010წ. ტ. 3 #3(52), გვ. 15-17.

მ. მელაძე, მ. მელაძე. სასოფლო-სამეურნეო კულტურების მოსავლის აგრომეტეოროლოგიური პროგნოზები შიდა ქართლის რეგიონისათვის . აგრარული უნივერსიტეტის სამეცნიერო შრომათა კრებული . 2010წ. ტ. 3 #3(52), გვ. 15-17.

მ. მელაძე. სასოფლო-სამეურნეო კულტურებისათვის საშიში მეტეოროლოგიური მოვლენები შიდა ქართლში . აგრარული უნივერსიტეტის სამეცნიერო შრომათა კრებული . 2010წ. ტ. 3 #2(51), გვ. 22-25.

ზ. ჯაფარიძე, თომაძე ნანა, ოშაყმაშვილი ცისანა. სასოფლო-სამეურნეო მანქანების მუშაობის პროცესის ოპტიმიზაციის მეთოდი. სტუ, “ჰიდროინჟინერია”, თბილისი. 2008წ. №1(5) გვ.83-88.

ა. დუნდუა, ლ. ჯინორიძე. სასრული ავტომატების სინთეზის ძირითადი ალგორითმის ფორმალიზების ერთი პრობლემის გადაწყვეტა. "ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა". 2008წ. № 4; გვ. 177 - 183.

გ. ძნელაძე. სასრული ავტომატის სინთეზი რეგულარული გამოსახულების საფუძველზე. შრომები „მართვის ავტომატიზირებული სისტემები“ ISSN 1512-3979 . 2011წ. N1(10), გვ. 129-135.

ნ. მურღულია, ვ.ლომიძე. სასრული სხვაობების მოდიფიცირებული მეთოდი. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი "მშენებლობა". 2008წ. №2(9).

ვ. ლომიძე, თ. ბაციკაძე, ნ.მურღულია. სასრული სხვაობების მოდიფიცირებული მეთოდი. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი "მშენებლობა". 2008წ. .

ბ. ბარკალაია. სასტუმროთა კლასიფიკაციის თანამედროვე ტენდენციები. რეფერირებადი და რეცენზირებადი სამეცნიერო ჟურნალი „ბიზნეს–ინჟინერინგი” (სტუ). 17წ. №1. 2017წ. 0.43 ნ.თ..

ი. მოსაშვილი, ვასაძე მანანა. სასტუმროს მარკეტინგი. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის „გლობალიზაცია და ბიზნესის თანამედროვე გამოწვევები“ შრომების კრებული. 2017წ. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. გვ. 108-116..

ი. გელენავა. სასულერო-სამრევლო სკოლები აფხაზეთში 1900 -1917 წწ.. ქრისტიანული კვლევის საერთაშორისო ცენტრის სამეცნიერო ჟურნალი: `ლოგოსი~ . 2007წ. # IV .

ლ. ლურსმანაშვილი, ნ.დოლიძე, მ.დათუაშვილი. სასულიერო პირთა ზედა სამოსის კონსტრუქციების ანალიზი. სამეცნიერო ჟურნალი "მეცნიერება და ტექნოლოგიები", მეცნიერებათა აკადენიის გამომცემლობა. 2010წ. N1(3). 97-100გვ..