სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26296 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ნ. კილასონია, მ.ცინცაძე, თ.ცინცაძე, თ.ტუსიაშვილი. პარადიმეთილამინობენზალდეჰიდის პიკოლინოილჰიდრაზონთან (L) კოობალტის(II) და ნიკელის(II) კოორდინაციული ნაერთების სინთეზი და მათი შთანთქმის ინფრაწითელი სპექტრები. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. 2009წ. ტ.9, N1. გვ.26-28.

მ. ცინცაძე, ნ.კილასონია, თ.ცინცაძე, თ.ტუსიაშვილი. პარადიმეთილამინობენზალდეჰიდის პიკოლინოილჰიდრაზონთან კობალტის და ნიკელის კოორდინაციული ნაერთბის სინთეზი და მათი შთანთქმის ინფრაწითელი სპექტრები. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი ტ.9 N 1 გვ. 26–28. 2009წ. .

ნ. კილასონია, მ.ცინცაძე , ნ.გეგეშიძე , თ.ცინცაძე , თ.გიორგაძე , მ.კერესელიძე , მ.აბაშიძე , ი.გველესიანი. პარადიმეთილამინობენზალდეჰიდის პიკოლინოილჰიდრაზონის მოლეკულის კომპლექსწარმომქნის უნარის და ელექტრონული სტრუქტურის ქვანტურ-ქიმიური კვლევა ნახევრადემპირიული AM1 მეთოდით. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. 2009წ. ტ.9(6). გვ.504-505.

ნ. გეგეშიძე, მ.ცინცაძე ნ.კილასონია თ.ცინცაძე თ.გიორგაძე მ.კერესელიძე მ.აბაშიზე ი.გველესიანი ნ.ბებია. პარადიმეთილამინობენზალდეჰიდის პიკოლინოილჰიდრაზონის მოლეკულის კომპლექსწარმოქმნის უნარის და ელექტრონული სტრუქტურის კვლევა კვანტურ-ქიმიური AM1 მეთოდით. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. 2009წ. ტ.9 (6) გვ. 501-503.

მ. ცინცაძე, ნ.კილასონია, ნ.გეგეშიძე, თ.ცინცაძე, თ.გიორგაძე, მ.კერესელიძე, მ.აბაშიძე, ი.გველესიანი. პარადიმეთილამინობენზალდეჰიდის პიკოლინოილჰიდრაზონის მოლეკულის კომპლექსწარმოქმნის უნარის და ელექტრონული სტრუქტურის კვლევა ქვანტურ-ქიმიური ნახევრადემპირიული AM1მეთოდით. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. 2009წ. ტ.9 #6, გვ.501-503.

მ.ცინცაძე, ნ.კილასონია, ნ.გეგეშიძე, თ.ცინცაძე, მ.კერესელიძე, მ.აბაშიძე, ი.გველესიანი. პარადიმეთილამინობენზალდეჰიდის პიკოლინოილჰიდრაზონის მოლეკულის კომპლექსწარმოქმნის უნარის და ელექტრონული სტრუქტურის კვლევა ქვანტურ-ქიმიური ნახევრადემპირიული АМ1 მეთოდით . საქართველოს ქიმიური ჟურნალი, . 2009წ. ტ.9, (6), 501-503 .

თ. ცინცაძე, ი. კილასონია, თ. ტუსიაშვილი. პარადიმეთილამინობენზალდეჰიდის პიკოლინჰიდრაზონთან (L) კობალტის (II), ნიკელის (II) კოორდინაციული ნაერთების სინთეზი და მათი შთანთქმის იწ სპექტრები. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. 2009წ. ტ.9. №1. გვ. 26-28.

თ. ცინცაძე, თ. გიორგაძე, მ. კერესელიძე, მ. აბაშიძე, ი. გველესიანი, ნ. ბებია. პარადიმეთილამინობენზალდეჰიდის პიკოლინჰიდრაზონის მოლეკულის კომპლექსწარმოქმნის უნარი და ელექტრონული სტრუქტურის კვლევა კვანტურ-ქიმიური და ნახევრადემპირიული AM1 მეთოდით. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. 2009წ. ტ. 9. №6. გვ. 501-503.

თ. ცინცაძე, მ. ცინცაძე, ნ. კილასონია, ნ. გეგეშიძე, ნ.თაბუაშვილი დ.ლოჩოშვილი. პარადიმეთლამინობენზალდეჰიდის იზონიკოტინოილჰიდრაზონის ელექტრონული სტრუქტურისა და კომპლექსწარმოქმნის უნარის ქვანტურ–ქიმიური კვლევა AMI მეთოდით. საქ. მეცნ. ეროვნული აკადემიის მაცნე (ქიმიის სერია) . 2011წ. ტ.37 N.1-2 გვ.104-108.

ვ. შუბითიძე. პარაზიტი სახელმწიფოები. სტუ ჟურნალი "პარალელი". 0წ. N4. 2012.

მ. მილაშვილი, გ.ჩაჩუა. პარალელები არქიტექტურულ ჭრილში. . მშენებლობა. . 2006წ. #1 .

ნ. ჯავაშვილი. პარალელები ქართული და ინგლისური ენის წინადადებებში მსაზღვრელთა აუცილებლობა-ფაკულტატურობის თვალსაზრისით. სსიპ არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული№10, გვ.193-199, თბილისი. 2006წ. .

ზ. ციცქიშვილი, შარიქაძე ჯ ; კეკენაძე მ. . პარალელურ ფოროვან კედლებს შორის ბლანტი უკუმში სუსტადგამტარი სითხის არასტაციონალური მოძრაობა სითბოგადაცემის გათვალისწინებით. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი "მშენებლობა". 2013წ. N4(31), 12-21.

მ. ბეგიაშვილი, ნ.მუმლაძე. პარალელური გადატანის ზედაპირები. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი "მშენებლიბა". 2017წ. 2017წ.N2.

ფ. პაატაშვილი, კ. კამკამიძე. პარალელური გამომთვლელი სისტემები. ჟურნალი "მეცნიერება და ტექნიკა". 1987წ. #10, გვ.59-63.

ვ. რაძიევსკი. პარალელური და თანამიმდევრული კლასიფიცირება სახეთა გამოცნობის და დიაგნოსტირების ამოცანებში. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული. 2015წ. №19, თბილისი, გვ. 141 – 145..

ნ. ჯავაშვილი, ნ. ამირეზაშვილი, ლ. სამსონაძე. პარალელური კორპუსის ტიპები და მათი გამოყენების სფეროები. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული . 2016წ. N 20, გვ. 142-148, გამომც. „დამანი“, თბილისი, ISSN 0135-0765.

ქ. ავალიშვილი. პარალელური მოქმედების კომპიუტერების არქიტექტურის განვითარების მიმართულებები, . საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, შრომები მართვის ავტომატიზებული სისტემები . 2009წ. #2(7) ISSN1512-3979, გვ. 138.

მ. თუშიშვილი. პარალელური მოქმედების კოპიუტერების არქიტექტურის განვითარების მიმართულებებიi. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი შრომები მართვის ავტომატიზებული სისტემები. 2009წ. #2(7) გვ. 138 ISSN 1512-3979 .

ნ. ამირეზაშვილი. პარალელური ტექსტის კონტექსტუალური ანალიზი. . საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული . 2016წ. თბილისი 2016. გვ. .