სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი:

მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  23783 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ც. ლომაია, ელენე ლაგვილავა. სამრეწველო ინოვაციური კლასტერების მიმართულებები ბიზნესში. . ჟ. სოციალური ეკონომიკა. 2014წ. №5.

ა. აბრალავა, ე. ბარათაშვილი, ლ. ბერიკაშვილი. სამრეწველო კლასტერების ფორმები თანამედროვე ბიზნესში. „ეკონომიკა“. 2013წ. N3-4, გვ. 209-213.

ლ. ბოცვაძე. სამრეწველო კომპლექსების საწარმოო-სატრანსპორტო სისტემებში შეფუთვის მოდელირებისა და ოპტიმიზაციის საკითხები. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ქუთაისის სამეცნიერო ცენტრის შრომები, ტ.3, თბილისი, მეცნიერება. 1999წ. გვ. 139-148.

შ. კუპრეიშვილი, თ. სუპატაშვილი, ქ. დადიანი, ლ. მაისაია. სამრეწველო ნარჩენების გავლენა გარემოს ეკოლოგიურ მდგომარეობაზე. საერთაშორისო კონფერენცია, . 2012წ. ქუთაისი, 30-31 მაისი, გვ. 78-79.

ნ. წერეთელი, ვასაძე ჰ, წერეთელი ქეთევან, ნანობაშვილი დომნა. სამრეწველო პირობებში სპეცპროდუკტის მიღებისა და მისგან სილიკომანგანუმის გამოდნობის ტექნოლოგიების დამუშავება და ათვისება. სტუ-ს შრომები. 2005წ. N1(455); გვ 113-115.

ქ. წერეთელი, წერეთელი ნუგზარ, ვასაძე ჰ., ნანობაშვილი დომნა. სამრეწველო პირობებში სპეცპროდუქტის მიღებისა და მისგან სილიკომანგანუმის გამოდნობის ტექნოლოგიების დამუშავება და ათვისება. სტუ0ს შრომები. 2005წ. N1(455); გვ.113-115.

დ. კვარაცხელია. სამრეწველო პოლიტიკის ამოცანები და პრიორიტეტები საქართველოს პირობებში. საქართველოს ეკონომიკისა და სამართლის სასწავლო უნივერსიტეტი. პაატა გუგუშვილის ეკონომი-კის ინსტიტუტი. ”ეკონომიკისა და ბიზნესის განვითრების ტენდენციები საქართველოში“. სამეცნიერო შრომების კრებული. . 2010წ. გვ.: 42-46, ISSN 1987-9334.

დ. ჩომახიძე. სამრეწველო პოლიტიკის კონცეპტუალური და მეთოდოლოგიური ასპექტები. "სემას" შრომები. 2013წ. ტომი 11. გვ.425-453.

ნ. ცანავა. სამრეწველო რეფორმა საქართველოში. თსუ-ს შრომები " ეკონომიკა", . 2001წ. 5გვ..

ნ. ნათბილაძე, ვ.ნათბილაძე. სამრეწველო რობოტის 10B მექანიზმის გაანგარიშება სიმტკიცეზე. გამომცემლობა" ტრანსპორტი და მანქნათმშენებლობა" ჟურნალი ტრანსპორტი და მანქნათმშენებლობა. 2010წ. 4.

ნ. ნათბილაძე, ვ.ნათბილაძე. სამრეწველო რობოტის დანაწევრებული მოდულებით, რობოტიზირებული კომპლექსის დამუშავება. გამომცემლობა" ტრანსპორტი და მანქნათმშენებლობა" ჟურნალი ტრანსპორტი და მანქნათმშენებლობა. 2009წ. 1.

ვ. ნათბილაძე. სამრეწველო რობოტის მექანიზმის გაანგარიშება სიმტკიცეზე. ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა. 2010წ. № 4(19), გვ. 89-102. .

ვ. ნათბილაძე, ნ. ნათბილაძე. სამრეწველო რობოტის მოდულებად დანაწევრების წარმადობის გაზრდა. სტუ-ს 80-წლისთავისადმი მიძღვნილი კონფერენცია. 2002წ. გვ. 102-103.

ვ. ნათბილაძე. სამრეწველო რობოტის ცდომილებამი გამოწვეული იმპულსური ძალით . ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა. 2010წ. № 4(19), გვ. 89-102. .

ნ. ნათბილაძე, ვ.ნათბილაძე. სამრეწველო რობოტის წარმადობის გაზრდა მოდულებად დანაწევრებისას. გამომცემლობა "ს.ტ.უ." ს.ტ.უ.-ს საიუბილეო სამეცნიერო - ტექნიკური კონფერენციის მოხსენების თეზისები. 2002წ. გვ.102-103.

მ. რაზმაძე, ნაცვლიშვილი თამაზი. სამრეწველო საქვაბეების მინი თეცებად ტრანსფორმაციის საკითხისათვის. ჟურნალი "ენერგია". 2013წ. # 1 (65) .

თ. ჩხეიძე, ბოგველიშვილი ნ.. სამრეწველო საწარმოთა მატერიალურ-ტექნიკური მომარაგების პრობლემები და მათი გადაჭრის მიმართულებები. "ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა".ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა. 2016წ. № 3 (37) გვ. 90-93.

მ. ლომსაძე-კუჭავა, ხ.გიორგაძე. სამრეწველო საწარმოს ლოგისტიკური მოდელი. სტუ. ბიზნეს-ინჟინერინგი. ყოველ კვარტალური რეფერირებადი და რეცენზირებადი სამეცნიერო ჟურნალი . 2017წ. N1.

ჯ. კანკაძე, მ.მოისწრაფიშვილი. სამრეწველო ფირმის მართვის ორგანიზაციული სტრუქტურა. საავტომობილო-საგზაო ინსტიტუტის შრომები. 2007წ. შრომები # 3; გვ269-272.

მ. მოისწრაფიშვილი, თ. არჩვაძე; ჯ. კანკაძე. სამრეწველო ფირმის მართვის ორგანიზაციული სტრუქტურა. საქართველოს საავტომობილო-საგზაო ინსტიტუტი, შრომები. 2007წ. #3.