სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26296 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ზ. ნაცვლიშვილი. პარამეტრული ტრიგონომეტრიული განტოლებები და უტოლობები . "ფიზიკა-მათემატიკა სკოლაში", № 3, . 1985წ. 56-64 გ..

ნ. ნოზაძე, ქ. ჭკუასელი, ჩიტაიშვილი გოჩა. პარამეტრული შეზღუდვის ფუნქციის ანალიზი AutoCAD-2010 პროგრამულ პაკეტში . შრომები მართვის ავტომატიზებული სისტემები სტუ. 2010წ. N 2 (9) ISSN 1512-3979.

მ. ცინცაძე, მ.ჭანტურია ი.შარია დ.გულბანი მ.კერესელიძე ლ.სხირტლაძე მ.აბაშიძე. პარა–აცეტილამინობენზალდეჰიდის იზონიკოტინოილჰიდრაზიდთან(პაბაინჰ-) მანგანუმ(II)-ის, კობალტ(II)-ის ნიკელ(II)-ის, სპილენძ(II)-ის, თუთიისა და კადმიუმის ქლორიდების შთანთქმის ინფრაწითელი სპექტრები. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი . 2012წ. ტ.12, N2. გვ.133-136.

ლ. ქაჯაია, მ. დემენიუკი. პარიუმერულ-კოსმეტიკური პროდუქციის ახალი ასორტიმენტი. საქ.სოფლის მეურნეობის მეცნ აკადემიის ჟურნ. “მოამბე”. 2004წ. ტ. 7 გვ. 174.

ნ. ოვსიანიკოვა. პარლამენტარის სტატუსი და სამეწარმეო საქმიანობასთან შეუთავსებლობა . ბიზნესი და კანონმდებლობა. 2006წ. #11, გვ.44–46..

ლ. შაიშმელაშვილი. პარლამენტი – ხელისუფლების უმაღლესი ორგანო. ჟურნალი ომეგა. 2002წ. #4, გვ. 18–21.

ნ. ოვსიანიკოვა. პარლამენტის წევრის სტატუსთან შეუთავსებლობის საკითხები საქართველოს კანონმდებლობაში. . სამართალი. 2000წ. #8-9, გვ. 11-17; .

ნ. ოვსიანიკოვა. პარლამენტის წევრის სტატუსთან შეუთავსებლობის საკითხები საქართველოს კანონმდებლობაში. . სამართალი. 2000წ. სამართალი, #8-9, გვ. 11-17;.

მ. დარჩაშვილი. პარტიებისა პლატფორმების ანალიზი: საქართველოს პარტიული პროგრამებისა და საპროგრამო განაცხადების შედარებითი კვლევა (2008-2012წწ.საარჩევნო ციკლის მიხედვით) . პოლიტოლოგიის ინსტიტუტის კრებული.. 2013წ. .

გ. დანელია. პარტიზანების მიერ მოწინააღმდეგის კონტროლირებად ტერიტორიაზე შეღწევადობის მანძილის განსაზღვრა. საქართველოს საავტომობილო საგზაო ინსტიტუტი - ,,შრომები". 2005წ. #2; გვ.(71-76).

გ. დანელია. პარტიზანთა ფრაგმენტული ბრძოლა ჩასაფრებისას. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ყოველთვიური სამეცნიერო-რეფერირებული ჟურნალი - ,,მეცნიერება და ტექნოლოგიები". 2005წ. #4-6; გვ. (137-141).

გ. დანელია. პარტიზანი და პარტიზანული ბრძოლის სპეციფიკა. დავით აღმაშენებლის სახელობის თავდაცვის ეროვნული აკადემია - ,,აკადემიის შრომები". 2010წ. #3.

გ. დანელია. პარტიზანის სამართლებრივი სტატუსი. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ნაგებობების, სპეციალური სისტემებისა და საინჟინრო უზრუნველყოფის ინსტიტუტი. ,,სამხედრო თეორია . 2010წ. 1(2); გვ. (81-87).

გ. დანელია. პარტიზანული ქვედანაყოფების გადაადგილებისას ზეზუსტი იარაღისაგან თავდაცვის ეფექტიანობა. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ყოველთვიური სამეცნიერო-რეფერირებული ჟურნალი - ,,მეცნიერება და ტექნოლოგიები". 2005წ. #1-3; გვ. (65-70).

გ. დანელია. პარტიზანული ჯგუფების მიერ წინმსწრები აღმოჩენის ალბათობა. დავით აღმაშენებლის სახელობის თავდაცვის ეროვნული აკადემია - ,,აკადემიის შრომები". 2010წ. #3.

რ. ცინცაძე. პასუხისმგებლობა ნაგებობიდან გამომდინარე მომეტებული საფრთხით გამოწვეული ზიანისათვის. ჟურ. "მეცნიერება და ცხოვრება", გამ. "თობალისი", . 2013წ. 1(7), გვ. 324-330.

რ. ცინცაძე. პასუხისმგებლობა სატრანსპორტო საშუალებების ექსპლუატაციის დროს წარმოშობილი ზიანისათვის. ჟურ. "მეცნიერება და ცხოვრება", გამ. "თობალისი". 2011წ. 2(4), გვ. 89-96.

რ. ცინცაძე. პასუხისმგებლობა წუნდებული პროდუქტით მიყენებული ზიანისათვის. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტისსამეცნიერო შრომების კრებული, გამ. "იურისტების სამყარო". 2015წ. გვ. 339-350.

ნ. შონია, შენგელია ნანა. პასუხისმგებლობის დაზღვევის სოციალურ-ეკონომიკური ასპექტების პოპულარიზაციაში მედია საშუალებების მნიშვნელობა და როლი . ჟურნალი „ინოვაციური ეკონომიკა და მართვა“, ბათუმი. 2016წ. 6 .

დ. იაკობიძე. პატარა სახელმწიფოს მაკროეკონომიკური მოდელი გლობალიზაციის პირობებში (რუსულ ენაზე). სოციალური ეკონომიკა. . სოციალური ეკონომიკა.. 2014წ. .