სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26281 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

გ. დანელია. პარტიზანული ქვედანაყოფების გადაადგილებისას ზეზუსტი იარაღისაგან თავდაცვის ეფექტიანობა. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ყოველთვიური სამეცნიერო-რეფერირებული ჟურნალი - ,,მეცნიერება და ტექნოლოგიები". 2005წ. #1-3; გვ. (65-70).

გ. დანელია. პარტიზანული ჯგუფების მიერ წინმსწრები აღმოჩენის ალბათობა. დავით აღმაშენებლის სახელობის თავდაცვის ეროვნული აკადემია - ,,აკადემიის შრომები". 2010წ. #3.

რ. ცინცაძე. პასუხისმგებლობა ნაგებობიდან გამომდინარე მომეტებული საფრთხით გამოწვეული ზიანისათვის. ჟურ. "მეცნიერება და ცხოვრება", გამ. "თობალისი", . 2013წ. 1(7), გვ. 324-330.

რ. ცინცაძე. პასუხისმგებლობა სატრანსპორტო საშუალებების ექსპლუატაციის დროს წარმოშობილი ზიანისათვის. ჟურ. "მეცნიერება და ცხოვრება", გამ. "თობალისი". 2011წ. 2(4), გვ. 89-96.

რ. ცინცაძე. პასუხისმგებლობა წუნდებული პროდუქტით მიყენებული ზიანისათვის. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტისსამეცნიერო შრომების კრებული, გამ. "იურისტების სამყარო". 2015წ. გვ. 339-350.

ნ. შონია, შენგელია ნანა. პასუხისმგებლობის დაზღვევის სოციალურ-ეკონომიკური ასპექტების პოპულარიზაციაში მედია საშუალებების მნიშვნელობა და როლი . ჟურნალი „ინოვაციური ეკონომიკა და მართვა“, ბათუმი. 2016წ. 6 .

დ. იაკობიძე. პატარა სახელმწიფოს მაკროეკონომიკური მოდელი გლობალიზაციის პირობებში (რუსულ ენაზე). სოციალური ეკონომიკა. . სოციალური ეკონომიკა.. 2014წ. .

ო. ლაბაძე, მ. ცერცვაძე. პატენტთა ერთიანი საინფორმაციო მონაცემთა ბანკის სტრუქტურა და ორგანიზაცია. არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომები. 2006წ. #10, გვ. 235-239.

თ. ბეჟოშვილი. პატივისა და ღირსების დაცვა და პირად ცხოვრებაში ჩაურევლობა. თსუ- ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერისტეტი. 2006წ. .

კ. ოდიშარია, კაიშაური თინათინ, წიკლაური ნინო. პატიმართა ინდივიდუალური უსაფრთხოების კონტროლის სისტემა. Georgian Engineering News. 2011წ. №2(vol.58). გვ.60-63.

მ. პაპაშვილი. პატრი ნიკოლა და რუტილიანო ქართული დიპლომატიის სამსახურში. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემია, წელიწდეული. 2005წ. I, გვ., 71-76.

გ. ჩაჩანიძე. პედაგოგ ექსპერტთა ავტომატიზებული სამუშაო ადგილი სწავლების პროფილური დიფერენცირების სისტემისათვის. მეცნიერებათა აღორძინების ფონდი „ინტელექტის სამეცნიერო შრომების კრებული, თბილისი. 1997წ. #1.

მ. ბედინეიშვილი, ტალიკაძე თ.. პედაგოგთა რეგისტრაციის სისტემის სამომხმარებლო ინტერფეისის ინტერაქციის დროის შეფასება.. შრომები „მართვის ავტომატიზირებული სისტემები“ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. . 2011წ. N1(10), გვ. 334-340.

ლ. ასათიანი. პედაგოგის დაკვირცებია გაზიარება. საქართველოს განათლების მეცნიერებათა აკადემიის მოამბე. 2012წ. #12 ,4.

რ. სამხარაძე, მ. თევდორაძე, ი. გიგიბერია, მ. ქევხიშვილი. პედაგოგის როლი სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე მოსწავლის განვითარებაში. "საქარ¬თველოს ტექნიკური უნივერსიტტი", შრომები. „ბიზნეს-ინჟინერინგი”. 2016წ. №1-2. გვ. 359-361.

ნ. ზაალიშვილი, ნ. ფარცხალაია. პედაგოგიური კონფლიქტების თავისებურებები. „მერმისი“. 2011წ. .

ლ. მეტრეველი. პედაგოგიური პროგნოზისათვის საკითხებისათვის. „საზრისი“, შრომების კრებული, ი. გოგებაშვილის სახელობის პედაგოგიურ მეცნიერებათა ეროვნული ინსტიტუტი. 2005წ. N 16, გვ. 19-22.

ა. ასათიანი. პედაგოგიური ურთიერთობის სახეები და ლიდერობის სტილი მენეჯმენტში. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სამეცნიერო შრომების კრებული, . 2009წ. #2, გვ.27–30 .

ნ. ნოზაძე, მ. ბარბაქაძე. პედაგოგიური ფსიქოლოგია გრაფიკული დისციპლინების სწავლების სამსახურში. სტუ განათლება . 2012წ. ISSN 1512-102X N 2(5) 5.

ნ. ბოკუჩავა. პელოიდების ადსორბციული თვისებები. სტუ-ს შრომები. 2002წ. №6 (445), თბილისი, გვ. 51-54.