სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26296 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ო. ლაბაძე, მ. ცერცვაძე. პატენტთა ერთიანი საინფორმაციო მონაცემთა ბანკის სტრუქტურა და ორგანიზაცია. არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომები. 2006წ. #10, გვ. 235-239.

თ. ბეჟოშვილი. პატივისა და ღირსების დაცვა და პირად ცხოვრებაში ჩაურევლობა. თსუ- ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერისტეტი. 2006წ. .

კ. ოდიშარია, კაიშაური თინათინ, წიკლაური ნინო. პატიმართა ინდივიდუალური უსაფრთხოების კონტროლის სისტემა. Georgian Engineering News. 2011წ. №2(vol.58). გვ.60-63.

მ. პაპაშვილი. პატრი ნიკოლა და რუტილიანო ქართული დიპლომატიის სამსახურში. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემია, წელიწდეული. 2005წ. I, გვ., 71-76.

გ. ჩაჩანიძე. პედაგოგ ექსპერტთა ავტომატიზებული სამუშაო ადგილი სწავლების პროფილური დიფერენცირების სისტემისათვის. მეცნიერებათა აღორძინების ფონდი „ინტელექტის სამეცნიერო შრომების კრებული, თბილისი. 1997წ. #1.

მ. ბედინეიშვილი, ტალიკაძე თ.. პედაგოგთა რეგისტრაციის სისტემის სამომხმარებლო ინტერფეისის ინტერაქციის დროის შეფასება.. შრომები „მართვის ავტომატიზირებული სისტემები“ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. . 2011წ. N1(10), გვ. 334-340.

ლ. ასათიანი. პედაგოგის დაკვირცებია გაზიარება. საქართველოს განათლების მეცნიერებათა აკადემიის მოამბე. 2012წ. #12 ,4.

რ. სამხარაძე, მ. თევდორაძე, ი. გიგიბერია, მ. ქევხიშვილი. პედაგოგის როლი სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე მოსწავლის განვითარებაში. "საქარ¬თველოს ტექნიკური უნივერსიტტი", შრომები. „ბიზნეს-ინჟინერინგი”. 2016წ. №1-2. გვ. 359-361.

ნ. ზაალიშვილი, ნ. ფარცხალაია. პედაგოგიური კონფლიქტების თავისებურებები. „მერმისი“. 2011წ. .

ლ. მეტრეველი. პედაგოგიური პროგნოზისათვის საკითხებისათვის. „საზრისი“, შრომების კრებული, ი. გოგებაშვილის სახელობის პედაგოგიურ მეცნიერებათა ეროვნული ინსტიტუტი. 2005წ. N 16, გვ. 19-22.

ა. ასათიანი. პედაგოგიური ურთიერთობის სახეები და ლიდერობის სტილი მენეჯმენტში. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სამეცნიერო შრომების კრებული, . 2009წ. #2, გვ.27–30 .

ნ. ნოზაძე, მ. ბარბაქაძე. პედაგოგიური ფსიქოლოგია გრაფიკული დისციპლინების სწავლების სამსახურში. სტუ განათლება . 2012წ. ISSN 1512-102X N 2(5) 5.

ნ. ბოკუჩავა. პელოიდების ადსორბციული თვისებები. სტუ-ს შრომები. 2002წ. №6 (445), თბილისი, გვ. 51-54.

ნ. ბოკუჩავა. პელოიდების შემცველი ახალი საშუალებები დერმატოლოგიაში გამოსაყენებლად. საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის მაცნე, ქიმიის სერია. 2014წ. ტ.40 №4, თბილისი, გვ. 303-305 .

ნ. ბოკუჩავა, დ. ჯინჭარაძე.. პელოიდების შემცველი ახალი საშუალებები დერმატოლოგიაში გამოსაყენებლად. . საქართველოს ეროვნული აკადემიის მაცნე, ქიმიის სერია. 2014წ. ტ.40 №4, თბილისი, გვ. 303-305 .

ნ. შაშიაშვილი, დ.ბერაშვილი, მ. ჯოხაძე, ჯ. კუჭუხიძე, ა.ბაკურიძე. პერილას სახეობების სამედიცინო პრაქტიკაში გამოყენების პერსპექტივები . თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სამეცნიერო შრომათა კრებული . 2012წ. XLVI, 5 გვ.

დ.ბერაშვილი, მ. ჯოხაძე, ჯ. კუჭუხიძე, ა.ბაკურიძე.. პერილას სახეობების სამედიცინო პრაქტიკაში გამოყენების პერსპექტივები . თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სამეცნიერო შრომათა კრებული . 2012წ. XLVI, 5 გვ..

ნ. შაშიაშვილი, დ.ბერაშვილი, მ. ჯოხაძე, დ. ჯინჭარაძე, ა.ბაკურიძე. პერილას ცხიმოვან ზეთში α-ლინოლენის მჟავის შემცველობის განსაზღვრა. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სამეცნიერო შრომათა კრებული . 2012წ. XLVI, 5გვ.

მ. ლოსაბერიძე. პერიოდული ნორმალური დატვირთვით გამოწვეული დრეკად-პლასტიკური ნახევარსიბრტყის შეშფოთება.. „სამთო ჟურნალი“, თბილისი. 2016წ. №2(37), გვ. 72-74.

ზ. ქარუმიძე, ვ. ბექაია. პერლიტის გამოყენება სამრეწველო და საყოფაცხოვრებო ნაგებობებში. ენერგია. 2008წ. №3(47) გვ. 47-51.