სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26156 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ნ. იმნაძე, ი. უგრეხელიძე, თ. ტუსიაშვილი, მ. ცინცაძე, ა. მაგერამოვი. პიროგალოლის აზოწარმოებულებთან Fe (III) კომპლექსნაერთების სინთეზი და კვლევა . . 0წ. .

თ. ტუსიაშვილი, ი. უგრეხელიძე, ნ. იმნაძე, მ. ცინცაძე, ა. მაგერამოვი. პიროგალოლის აზოწარმოებულებთან Fe(III)-ის კომპლექსნაერთების სინთეზი და კვლევა. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი.. 2017წ. ტ.1.

ნ. მაისურაძე, მ. ცინცაძე,, მ. მამისეიშვილი,, დ. ლოჩოშვილი, ნ. გეგეშიძე, ნ. კილასონია,, ნ. თაბუაშვილი. პიროდიმეთილამინობენზალდეჰიდის ორთონიტრობენზოილ ჰიდრაზონის მოლეკულის კვლევა AM1 მეთოდით. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. 2009წ. თბილისი, №5, გვ.2.

ი. კუტუბიძე. პიროვნება და ტექნიკური პროგრესი. ბიზნეს-ინჟინერინგი. 2013წ. №1.

ი. კუტუბიძე. პიროვნება და ტექნიკური პროგრესი. ბიზნეს-ინჟინერინგი. 2013წ. 248-256გვ.

მ. ხარხელი. პიროვნება როგორც დროის ორგანიზების სუბიექტი. ივ. ჯავახიშვილის უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის საერთაშორისო რეფერირებადი და რეცენზირებადი სამეცნიერო-პრაქტიკული ჟურნალი-ეკონომიკა და ბიზნესი.. 2015წ. N3, 25-35.

ს. ლომინაძე. პიროვნებათაშორისი კომუნიკაციის ძირითადი პრინციპები. საქართველოს განათლების მეცნიერბათა აკადემია.ჟურნალ მოამბის დამატებაwww.gtu.ge. 2009წ. 1(13)გვ.202-204.

ი. კალანდია. პიროვნების აქტივობა და თავისუფლება სამოქალაქო საზოგადოებაში.. კრებული „რელიგია, ფილოსოფია, თანამედროვეობა“, გამომცემლობა „უნივერსალი“, თბილისი, . 2010წ. .

თ. ბეჟოშვილი. პიროვნების თავისუფალი განვითარების უფლება. იურიდიული ჟურნალი ,,მართლმსაჯულება და კანონი''. 2007წ. №2/3 (14/15).

ფ. დიდებაშვილი. პიროვნების თავისუფლება, როგორც საზოგადოებრივი პროგრესის უმაღლესი კრიტერიუმი. საქართველოს ფილოსოფიურ მეცნიერებათა აკადემია, კრებული ,,ფილოსოფიური ძიებანიაა". 2006წ. №10, თბილისი, გვ.237–245.

გ. ტალახაძე, null. პიროვნების საკითხი სოციალურ ფსიქოლოგიაში საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი ,,საისტორიო ვერტიკალები". საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი ,,საისტორიო ვერტიკალები" . 2011წ. #23, 4.

ლ. შაიშმელაშვილი. პიროვნების სამართლებრივი მდგომარეობა სახელმწიფოში, მისი უფლებები და თავისუფლებები. ჟურნალი ომეგა. 2000წ. #12, გვ. 6–11.

ი. კუტუბიძე. პიროვნების სოციოლოგია . საისტორიო ვერტიკალები . 2016წ. №33, 55გვ.

ი. კუტუბიძე. პიროვნების სოციოლოგია. ძირითადი შემსრულებელი. . სტატია, ჟურნალი ,,საისტორიო ვერტიკალები“. თბილისი,. 2016წ. #33,გვ. 55-75..

თ. ნუცუბიძე. პიროვნების ფორმირების პროცესი და აღზრდის საკითხი კომპანიაში. „საისტორიო ვერტიკალები“. 2007წ. N 11, გვ. 178-188.

ლ. მეტრეველი. პიროვნების ფსიქოლოგია. „განათლება“. 2014წ. N2(11), გვ. 102-105.

ი. კუპატაძე, ბაღათურია ნუგზარი, უთურაშვილი ეთერი, მეხაშიშვილი ვენერა, მოისწრაფიშვილი ლალი. პიტნის, ქინძის და კამის ნედლეულის შენახვის საკითხებისათვის. სსმმ აკადემიის სამეცნიერო შრომათა კრებული. 2004წ. ტომი 7.

ნ. ბაღათურია. პიტნის, ქინძისა და კამის ნედლეულის შენახვის საკითხისათვის. სსმმ აკადემია სამეცნიერო შრომათა კრებული . 2004წ. ტომი #7.

ნ. ბაღათურია, ლ.მოისწრაფიშვილი, ე. უთურაშვილი. პიტნის, ქინძისა და კამის ნედლეულის შენახვის საკითხისათვის. სსმმ აკადემია სამეცნიერო შრომათა კრებული. 2004წ. ტომი #7.

ე. უთურაშვილი, ბაღათურია ნუგზარ, კუპატაძე იზოლდა, მეხაშიშვილი ვენერა. პიტნის, ქინძისა და კამის შენახვის საკითხისათვის. საქართველოს კვების მრეწველობის ს/კ ინსტიტუტის შრომათა კრებული. 2004წ. ტომი 7.