სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26296 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ლ. უგულავა, თ.ნარეკლიშვილი. პერლიტის გამოყენება წვრილმარცვლოვან ბეტონში. სამეცნიერო ტექნიკური ჟურნალი . 2006წ. # 1(37) ISSN 1512-0120.

გ. მჭედლიშვილი, ლ. მახარაძე,, გ. ზვიადაძე,, ა. მწყერაშვილი,, მ. ბროკიშვილი. პერლიტის საფუძველზე სორბენტის მიღების და ნავთობის დაბინძურებული ობიექტების გაწმენდის პროცესების შესწავლა. შრომათაკრებული, რომელიც მიეძღვნა კავკასიის მინერალური ნედლეულის ინსტიტუტის დაარსების მე-80 წლისთვის.. 2010წ. თბილისი. 3 გვ..

მ. ბეგიაშვილი, ნ.მუმლაძე. პერპექტივის აგების გეომეტრიული საფუძველი. საერთაშორისო პერიოდული სამეცნიერო ჟურნალი "ინტელექტი" . 2014წ. თბილისი 2014 წ. 2(49).

ნ. ოვსიანიკოვა. პერსონალის არამატერიალური მოტივაცია, . საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი . 2009წ. # 3(35), გვ.84-87.

გ. ძიძიგური, ზ.ზურაბიშვილი. პერსონალის მართვის ავტომატიზებული სისტემის შექმნისა და დანერგვის ზოგიერთი საკითხი. საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი „ინტელექტი“, თბილისი, საქართველოს მეცნიერებისა და საზოგადოების განვითარების ფონდი. 2013წ. .

ნ. ჩადუნელი, გ. ძიძიგური. პერსონალის მართვის ავტომატიზებული სისტემის შექმნისა და დანერგვის ზოგიერთი საკითხი. ინტელექტი . 2013წ. #1, გვ. 17-21.

მ. ზუბიაშვილი, ლ.ზუბიაშვილი. პერსონალის მართვის უცხოური გამოცდილება. გამომც."ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა", სამეცნიერო ტექნიკური ჟურნალი "ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა". 2014წ. # 2 (30) 103-110 გვ..

ლ. გვაჯაია. პერსონალის პროფესიონალური სწავლება ორგანიზაციაში. . 0წ. .

მ. სამადაშვილი. პერსონალის საქმიანობის შეფასება. შრომები“ საქ. განათლების მეცნიერებათა აკადემიის ჟურნალ „ მოამბის“ დამატება . 2009წ. № 2 (14), 129-134.

ც. ლომაია, ე.ლაგვილავა. პერსონალის სწავლების და ზრდა-განვითარების ორგანიზება შპს „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერსა“ და სს „თელასში“ . ჟ.სოციალური ეკონომიკა . 2017წ. №1;.

ე. გობეჯიშვილი, მ. სამადაშვილი. პერსონალის შერჩევა თანამედროვე ბიზნესის მართვის პროცესში. ჟურნალი „ეკონომიკა“. 2017წ. №7-8, 8.

ე. გობეჯიშვილი, მ. სამადაშვილი. პერსონალის შერჩევა თანამედროვე ბიზნესის მართვის პროცესში. ჟურნალი „ეკონომიკა“. 2017წ. №7-8, 8.

ც. ლომაია, ე.ლაგვილავა. პერსონალის შერჩევის პრობლემები. . სამცხე-ჯავახეთის სასწავლო უნივერსიტეტის შრომათა კრებული. 2015წ. .

ც. ლომაია, ე.ლაგვილავა. პერსონალის შერჩევის საზღვარგარეთული გამოცდილება“ . ჟ.სოციალური ეკონომიკა. 2016წ. №3-4, გვ. 114-119..

ც. ლომაია, ე.ლაგვილავა. პერსონალის შერჩევისა და სწავლების ორგანიზება შპს „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერსა“ და სს „თელასში“ . ჟ. სოციალური ეკონომიკა . 2017წ. №1..

ნ. ჩადუნელი, გ. ძიძიგური. პერსონალის შეფასების ავტომატიზაციის ერთი ალგორითმი. ბიზნეს-ინჟინერინგი. 2012წ. # 1, გვ. 35-42.

ა. დუნდუა. პერსონალურ კომპიუტერებში გამოყენებული 32-თანრიგიანი მიკროპროცესორების არქიტექტურის ევოლუციის საკითხები. "მეცნიერება და ტექნოლოგიები". 2002წ. № 7-9 (594,595,596); გვ. 16 -21.

ნ. გუგავა. პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორი - მონაცემთა დამუშავების კანონიერებაზე ზედამხედველი საქართველოში. ხელისუფლება და საზოგადოება. 2016წ. №4(40) 2016 წელი, ტომი I, გვ. 89-101..

ო. გაბედავა, თ. შეროზია, გ. ნარეშელაშვილი. პერსონალური კომპიუტერები მანიპულატორების მართვის სისტემაში ტექნიკური ხედვით.. თბილისი, "ტექნიკური უნივერსიტეტი", შრომები მართვის ავტომატიზებული სისტემები (ISSN 1512-3979). 2006წ. №1; 65-67 გვ;.

თ. აბუაშვილი. პერსონალური კომპიუტერებისა და მობილური მოწყობილობების მსოფლიო ბაზრის განვითარების ტენდენციები. ჟურნალი „სოციალური ეკონომიკა“, თბ. 2012წ. N1 (19)..