სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26282 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ც. ლომაია, ე.ლაგვილავა. პერსონალის შერჩევის პრობლემები. . სამცხე-ჯავახეთის სასწავლო უნივერსიტეტის შრომათა კრებული. 2015წ. .

ც. ლომაია, ე.ლაგვილავა. პერსონალის შერჩევის საზღვარგარეთული გამოცდილება“ . ჟ.სოციალური ეკონომიკა. 2016წ. №3-4, გვ. 114-119..

ც. ლომაია, ე.ლაგვილავა. პერსონალის შერჩევისა და სწავლების ორგანიზება შპს „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერსა“ და სს „თელასში“ . ჟ. სოციალური ეკონომიკა . 2017წ. №1..

ნ. ჩადუნელი, გ. ძიძიგური. პერსონალის შეფასების ავტომატიზაციის ერთი ალგორითმი. ბიზნეს-ინჟინერინგი. 2012წ. # 1, გვ. 35-42.

ა. დუნდუა. პერსონალურ კომპიუტერებში გამოყენებული 32-თანრიგიანი მიკროპროცესორების არქიტექტურის ევოლუციის საკითხები. "მეცნიერება და ტექნოლოგიები". 2002წ. № 7-9 (594,595,596); გვ. 16 -21.

ნ. გუგავა. პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორი - მონაცემთა დამუშავების კანონიერებაზე ზედამხედველი საქართველოში. ხელისუფლება და საზოგადოება. 2016წ. №4(40) 2016 წელი, ტომი I, გვ. 89-101..

ო. გაბედავა, თ. შეროზია, გ. ნარეშელაშვილი. პერსონალური კომპიუტერები მანიპულატორების მართვის სისტემაში ტექნიკური ხედვით.. თბილისი, "ტექნიკური უნივერსიტეტი", შრომები მართვის ავტომატიზებული სისტემები (ISSN 1512-3979). 2006წ. №1; 65-67 გვ;.

თ. აბუაშვილი. პერსონალური კომპიუტერებისა და მობილური მოწყობილობების მსოფლიო ბაზრის განვითარების ტენდენციები. ჟურნალი „სოციალური ეკონომიკა“, თბ. 2012წ. N1 (19)..

ნ. გუგავა. პერსონალური მონაცემები და ადგილობრივი კანონმდებლობა. საისტორიო ვერტიკალები. 2016წ. №34, გვ. 260-263;.

გ. ჯანელიძე, ქეთევან მეფარიშვილი, რობერტ კავთიაშვილი. პერსონალური მონაცემების დაცვის დოკუმენტაციის დამუშავება. სტუ, შრომები "მართვის ავტომატიზებული სისტემები" . 2012წ. #1(12), სტუ, 113-117გვ. ISSN 1512-3979..

გ. ომსარაშვილი. პერსპექტიული ალუვიური გეოსტრუქტურის შერჩევის კრიტერიუმები არიდული ზონის ურბანული ტერიტორიების სასმელი წყლით წყალმომარაგებისათვის. სამთო ჟურნალი. 2016წ. N2(37) გვ.74-77.

ლ. ზურაბიშვილი, ჯ.იოსებიძე,, დ.ალადაშვილი,, გ.ბოჭორიძე და სხვა.. პერსპექტიული მოთხოვნების დამუშავება საავტომობილო თხევადი საწვავების ეკოლოგიურობის ასამაღლებლად. სტუ, ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა . 2011წ. #2 (21), .

თ. ჯაგოდნიშვილი. პერტე მირიანაშვილი ქართული ფოლკლორისტიკის ისტორიის სივრცეში. საქართველოს ლიტერატურათმცოდნეობის აკადემიის შრომები. 2011წ. VII, გვ. 165-181.

ვ.თარხნიშვილი, ლ.ჩალაძე. პერფორირებულ კედლიანი ლითონის ორტესებრი კოჭების გაანგარიშებისათვის. მეცნიერება და ტექნოლოგიები. 2007წ. 1–3.

ზ. ხასაია. პესიმიზმის მგალობელი (შოპენჰაუერის პორტრეტისთვის). ჩვენი მწერლობა . 2009წ. №15 (93), გვ. 27-31.

ნ. ბაღათურია. პეტიოტიზაციის ხერხით მიღებული ფიზიკო–ქიმიური გამოკვლევა. სსმმ აკადემიის "მოამბე". 2005წ. №14, გვ. 64-66.

ნ. ბაღათურია, ნ. ბეგიაშვილი. პეტიოტიზაციის ხერხით მიღებული ფიზიკო–ქიმიური გამოკვლევა. სსმმ აკადემიის მოამბე. 2005წ. №14, გვ. 64-66.

გ. ცინცაძე, მ.ცინცაძე, ნ.ბოლქვაძე, რ.ჩაგუნავა. პეტრე ბაგრატიონის ერთი საინტერესო მოოქროების წასის შესახებ. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. ტ.7, №2, გვ.230-232. 2007წ. ტ.7, №2, გვ.230-232.

მ. ცინცაძე, გ.ცინცაძე, ნ.ბოლქვაძე, რ.ჩაგუნავა. პეტრე ბაგრატიონის ერთი საინტერესო მოოქროების წესის შესახებ. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. 2007წ. ტ.7 #2, გვ.230-232.

ნ. ბოლქვაძე, გ.ცინცაძე, რ.ჩაგუნავა, მ.ცინცაძე. პეტრე ბაგრატიონის მოოქროების ერთი საინტერესო წესის შესახებ. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. 2007წ. ტ.7; 2 . გვ.230-232.