სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26281 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

გ. კიკნაველიძე. პირველადი აღრიცხვა ანგარიშგების საკითხები სამეწარმეო საქმიანობაში. ტექნიკური უნივერსიტეტის გამომწემლობა. 2017წ. .

თ. დევიძე, ბიბილეიშვილი ეკატერინე. პირველადი ჯანდაცვის სისტემის მართვა. სოციალური ეკონომიკა. 2017წ. №2, გვ. 186-189.

მ. კუბლაშვილი, მ.მ. კუბლაშვილი. პირველი გვარის სინგულარული ინტეგრალური განტოლების რიცხვითი ამოხსნა გახსნილი კონტურით არანულოვანი ინდექსის შემთხვევაში . სამეცნიერო ტექნიკური ჟურნალი " მშენებლობა ". 2010წ. 3(18),გვ. 19–27.

ვ. ჭანკოტაძე, ნ.ფილფანი, მ.კუბლაშვილი. პირველი გვარის სინგულარული ინტეგრალური განტოლების რიცხვითი ამოხსნა მონაკვეთზე დადებითი ინდექსის შემთხვევაში. სამეცნიერო–ტექნიკური ჟურნალი "მშენებლობა". 2012წ. #1(24), 2012, გვ. 59–62..

ნ. ფილფანი, ვ. ჭანკოტაძე. პირველი გვარის სინგულარული ინტეგრალური განტოლების რიცხვითი ამოხსნა მონაკვეთის შემთხვევაში . სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნ. "მშენებლობა". 2011წ. #3 (22), თბილისი, გვ. 75-79.

მ. კუბლაშვილი. პირველი გვარის სინგულარული ინტეგრალური განტოლების რიცხვითი ამოხსნების შესახებ . აკადემიკოს ი. ფრანგიშვილის დაბადების 80 წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია "საინფორმაციო და კომპიუტერული ტექნოლოგიები, მოდელირება, მართვა", შრომები. 2011წ. თბილისი, გვ. 443-447.

მ. პაპაშვილი. პირველი გლობალური რევოლუცია.რომის კლუბის პირველი მოხსენება, 1990 წელი.. ჟურნ.: "საისტორიო ვერტიკალები".. 2007წ. №13, გვ.87-89.

მ. პაპაშვილი. პირველი გლობალური რევოლუცია.რომის კლუბის პირველი მოხსენება, 1990 წელი.. ჟურნ.: \"საისტორიო ვერტიკალები\".. 2007წ. №13, გვ.87-89.

ო. კიღურაძე. პირველი ენერგოეფექტური შენობები. საერთ.სამეცნ. ჟურნალი “ინტელექტუალი” . 2014წ. #25, 118-126.

კ. ფხაკაძე, თ. თევზაძე, გ. ნადიბაიძე, ვ. ფხაკაძე, ბ. ცხადაძე. პირველი ერთიანი ეროვნული გამოცდების ზოგადი უნარების ტესტების ვერბალური ნაწილის არასრული კრიტიკული ანალიზი. ჟურნალი „ქართული ენის ლოგიკა და სასწავლო უნარები“, „უნივერსალი“. 2007წ. N1, (ქართულად), 23–40.

ბ. ცხადაძე, კ. ფხაკაძე, თ. თევზაძე, გ. ნადიბაიძე, ვ. ფხაკაძე. პირველი ერთიანი ეროვნული გამოცდების ზოგადი უნარების ტესტების ვერბალური ნაწილის არასრული კრიტიკული ანალიზი. თსუ. ქართული ენის ლოგიკა და სასწავლო უნარები სამეცნიერო-საგანმანათლებლო ჟურნალის -"ქართული ენა და ლოგიკა"- ყოველწლიური დამატება. 2007წ. #1, გვ. 23-39.

ბ. ცხადაძე, კ. ფხაკაძე, თ. თევზაძე, გ. ნადიბაიძე, ვ. ფხაკაძე. პირველი ერთიანი ეროვნული გამოცდების ზოგადი უნარების ტექსტების ვერბალური ნაწილის არასრული კრიტიკული ანალიზი . . 2006წ. გვ..

გ. ღვინეფაძე. პირველი ინსტანციის სასამართლოებში ადმინისტრაციულ საქმეთა წარმოების სისტემა ტექნიკური პროექტი. "საერთო სასამართლოების მატერიალურ-ტექნიკური დეპარტამენტი". 2003წ. V1.00 .

თ. სუხიაშვილი. პირველი ინსტანციის სასამართლოებში სამოქალაქო საქმეთა წარმოების სისტემა . ტექნიკური პროექტი. საერთო სასამართლოების მატერიალურ-ტექნიკური დეპარტამენტი, , . 2003წ. 23 გვ..

მ. ჭელიძე. პირველი მონეტები. „ათინათი“. 2015წ. N2 (16), თბ., გვ. 184-190.

. პირველი მონოგრაფია კოლხეთის ბერძნული გრაფიტოს შესახებ. ანალები. 2003წ. #1, გვ. 71-73.

რ. ქუთათელაძე, ა. კობიაშვილი. პირველი რიგის პრედიკატების ლოგიკის გამოყენების შესახებ ფაქტოგრაფიულ საინფორმაციო-საძებნ სისტემაში. სტუ-ს შრომები. 2006წ. #4(462), გვ. 58-62.

რ. ქუთათელაძე, ანა კობიაშვილი. პირველი რიგის პრედიკატების ლოგიკის გამოყენებს შესახებ ფაქტოგრაფიულ საინფორმაციო-საძებნ სისტემებში. საგამომცემლო სახლი "ტექნიკური უნივერსიტეტი"სტუ-ს შრომები #4(462) თბილისი. 2006წ. #4(462), გვ. 58-62.

მ. სიჭინავა. პირველი საერთაშორისო ეკონომიკური კონფერენცია IEC-2013 "ეროვნული ეკონომიკის განვითარების მოდელები: გუშინ, დღეს, ხვალ" . ტექნიკური უნივერსიტეტი ,,სოციალური ეკონომიკა". 2013წ. #4 .

ლ. ოსიძე. პირველი საკანონმდებლო ნაბიჯებიდან კონსტიტუციონალიზმის იდეამდე. "სახელმწიფო და პოლიტიკა". 2011წ. თბ., 2011.