სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26296 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

გ. ტაბატაძე, ნ.ხუნდაძე, გ.ტატიშვილი. პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები საქართველოს ეკონომიკაში. სამთო ჟურნალი. 2016წ. 1(36), გვ.103-107.

დ. კვარაცხელია. პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები საქართველოს ეკონომიკაში: ტენდენციები, შედეგები და პერსპექტივები. სოციალური ეკონომიკა. 2007წ. N 4, გვ.: 101-108 .

ნ. ქავთარაძე. პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები საქართველოში. ჟ. ,,ეკონომისტი“. 2015წ. №2.

ა. ქუთათელაძე, მ. ქალიაშვილი. პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების ეკონომიკური ეფექტები და საქართველოს თანაინვესტირების ფონდი. საერთაშორისო რეცენზირებადი და რეფერირე-ბადი სამეცნიერო ჟურნალი „სოციალური ეკონომიკა“– XXI საუკუნის აქტუალური პრობლემები“. 2013წ. # 6 გვ. 184-187 .

მ. ბერუაშვილი. პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების მოტივაცია საქართველოში. ჟ."ბიზნეს ინჟინერინგი" სტუ-ს გამომცემლობა. 2014წ. # 1, 51-53 გვ.

მ. ბაღათურია, ბერუაშვილი მანანა. პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების მოტივაცია საქართველოში. ჟ."ბიზნეს-ინჟინერინგი". 2014წ. #1 გვ. 51-53.

გ. გაბაიძე, ა. გვარუციძე. პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების როლი ქვეყნის ეკონომიკის განვითარებაში. ჟურნალი „სოციალური ეკონომიკა“ . 2014წ. N4, 2014 წ. გვ. 71.

ა. გვარუციძე, გ. გაბაიძე. პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების როლი ქვეყნის ეკონომიკის განვითარებაში. ჟურნალი სოციალური ეკონომიკა. 2014წ. N4, 2014 წ. 12 გვ..

Г. Гвинепадзе. პირდაპირი შეღწევის მეთოდის ზოგიერთი დროითი მახასიათებელი. "სპი-ს შრომები". 1976წ. N 8 (190).

Г. Гвинепадзе. პირდაპირი შეღწევის მოწყობილობაში მასივის ორგანიზაცია. "სპი-ს შრომები". 1976წ. N 8 (190).

Г. Гвинепадзе, ჩოგოვაძე გოჩა. პირდაპირი შეღწევის მოწყობილობებში ინფორმაციის მოძებნის ოპტიმიზაცია. საქართველოს სსრ მეცნიერებათა აკადემიის მოამბე. 1980წ. N 3, გვ. 673-676.

Г. Гвинепадзе, Т. Сухиашвили. პირდაპირი შეღწევის მოწყობილობებში სინქრონულად დამუშავებადი ფაილების ფიზიკური ორგანიზაციის მეთოდის დამუშავება. "გრუზნიინტი". 1985წ. N 158-Г-85.

მ. პაპაშვილი. პირველ ქართველ ყმაწვილთა წარმატებები რომის კოლეჯში. ჟურნ.: "საისტორიო ვერტიკალები" (დამატება). 2009წ. №18, გვ.59-68.

გ. კიკნაველიძე. პირველადი აღრიცხვა ანგარიშგების საკითხები სამეწარმეო საქმიანობაში. ტექნიკური უნივერსიტეტის გამომწემლობა. 2017წ. .

თ. დევიძე, ბიბილეიშვილი ეკატერინე. პირველადი ჯანდაცვის სისტემის მართვა. სოციალური ეკონომიკა. 2017წ. №2, გვ. 186-189.

მ. კუბლაშვილი, მ.მ. კუბლაშვილი. პირველი გვარის სინგულარული ინტეგრალური განტოლების რიცხვითი ამოხსნა გახსნილი კონტურით არანულოვანი ინდექსის შემთხვევაში . სამეცნიერო ტექნიკური ჟურნალი " მშენებლობა ". 2010წ. 3(18),გვ. 19–27.

ვ. ჭანკოტაძე, ნ.ფილფანი, მ.კუბლაშვილი. პირველი გვარის სინგულარული ინტეგრალური განტოლების რიცხვითი ამოხსნა მონაკვეთზე დადებითი ინდექსის შემთხვევაში. სამეცნიერო–ტექნიკური ჟურნალი "მშენებლობა". 2012წ. #1(24), 2012, გვ. 59–62..

ნ. ფილფანი, ვ. ჭანკოტაძე. პირველი გვარის სინგულარული ინტეგრალური განტოლების რიცხვითი ამოხსნა მონაკვეთის შემთხვევაში . სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნ. "მშენებლობა". 2011წ. #3 (22), თბილისი, გვ. 75-79.

მ. კუბლაშვილი, მ. კუბლაშვილი. პირველი გვარის სინგულარული ინტეგრალური განტოლების რიცხვითი ამოხსნების შესახებ . აკადემიკოს ი. ფრანგიშვილის დაბადების 80 წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია "საინფორმაციო და კომპიუტერული ტექნოლოგიები, მოდელირება, მართვა", შრომები. 2011წ. თბილისი, გვ. 443-447.

მ. პაპაშვილი. პირველი გლობალური რევოლუცია.რომის კლუბის პირველი მოხსენება, 1990 წელი.. ჟურნ.: "საისტორიო ვერტიკალები".. 2007წ. №13, გვ.87-89.