სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26281 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ლ. იაშვილი, თ. ობგაძე, ა. ფრანგიშვილი. პირველი საჭიროების საქონელზე აჟიოტაჟური მოთხოვნის დინამიკის მათემატიკური მოდელირება პერიოდული PR - გამაღიზიანებელის მოქმედებისას . "ტექნიკური უნივერსიტეტი", 2009 მართვის ავტომატიზებული სისტემები. 2009წ. 2(7) , 14 გვერდი.

ი. კუტუბიძე. პირველი სახელმწიფო კონტროლი. საქართველოს რესპუბლიკა. 2002წ. 16 აპრილი, 4გვ.

ნ. გელოვანი. პირველი ქართველი პროვიზორი. საქართველოს რესპუბლიკა . 2003წ. #39,12 თებერვალი. გვ. 7.

ლ. გიგინეიშვილი, თ. ყურაშვილი, დ. შალამბერიძე. პირველი ქართლენოვანი ცნობარი ვიდალი–ვერერინარული დანიშნულების სამკურნალო–პროფილაქტიკური საშუალებები . საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი „კ ვ ა ლ ი“. 2005წ. N 1-2, თბილისი ,გამომცემლობა „მეცნიერება“თბილისი,2005 წ..

ე. მეძმარიაშვილი. პირველი ქართული კოსმოსური ობიექტი. მეცნიერება და ტექნოლოგიები. 2009წ. N7-9. 6 გვ..

რ. გოგიბერიძე. პირველი ქართული სახელმძღვანელოები მათემატიკაში. „ინტელექტუალი“. 2010წ. N13, გვ. 114-117 .

თ. ცინცაძე, თ. ტუსიაშვილი. პირიდინის ზოგიერთი წარმოებულის ქვანტურ-ქიმიური შესწავლა. სტუ-ს შრომები. 2005წ. №1(455) გვ.37-42.

რ. კლდიაშვილი, თ. წივწივაძე, ნ. ჩიგოგიძე, გ. სულაქველიძე, რ. სხილაძე. პირიდინკარბომჟავათა ამიდებთან დარიშხანის, სტიბიუმის და ბისმუტის ბიოკოორდინაციული ნაერთების სინთეზი, აღნაგობა, თვისებები.. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი, თბილისი. 2008წ. №8(2), 112-122 გვ..

თ. ცინცაძე, ე. თოფურია, ჯ. კერესელიძე , ნ. გელოვანი, მ. ცინცაძე. პირიდინკარბონმჟავების ჰიდრაზიდების კომპლექსწარმოქმნის უნარის და ელემენტთა სტრუქტურის კვანტურ-ქიმიური კვლევა . მესამე რესპ.სამეც მეთ. კონფ. ქიმია ში, მიძღვნ. პ. მე ლიქიშვილის და ბადებიდან 150წ-მი მოხს თეზისები. . 2000წ. გვ.74-75 .

გ. მანველიძე, გ. ცინცაძე, დ. ლოჩოშვილი, ნ. მაისურაძე, ა. მამულაშვილი. პირიდონ-2-კარბონმჟავაა ოქსიმეალამიდის კომპლექსწარმოქმნის უნარის ქვანტურ-მექანიკური შესწავლა. საქ. მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის მაცნე, ქიმიის სერია. 2009წ. თბილისი, ტ. 35, №1.

ლ. დევაძე, ჯ. მაისურაძე, ნ. სეფაშვილი, კ.ჯაფარიძე. პირიდოქსალის ბაზაზე მიღებული სპიროპირანების ნანოსტრუქტურები . პირველი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის „ნანოქიმია და ნანოტექნოლოგიები“ მასალები. 2010წ. გვ.100-105.

გ. აბაშიძე. პირის ბრალდებულად ცნობა, როგორც სისხლისსამართლებრივი დევნის დაწყების საფუძველი.. ჟურნალი `სოციალური ეკონომიკა,~ . 2010წ. ~#5, .

გ. აბაშიძე. პირობითი მსჯავრი. შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის შრომები. 2011წ. ტომი II ,.

ნ. იმნაძე, ი. უგრეხელიძე, თ. ტუსიაშვილი, მ. ცინცაძე, ა. მაგერამოვი. პიროგალოლის აზოწარმოებულებთან Fe (III) კომპლექსნაერთების სინთეზი და კვლევა . . 0წ. .

თ. ტუსიაშვილი, ი. უგრეხელიძე, ნ. იმნაძე, მ. ცინცაძე, ა. მაგერამოვი. პიროგალოლის აზოწარმოებულებთან Fe(III)-ის კომპლექსნაერთების სინთეზი და კვლევა. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი.. 2017წ. ტ.1.

ნ. მაისურაძე, მ. ცინცაძე,, მ. მამისეიშვილი,, დ. ლოჩოშვილი, ნ. გეგეშიძე, ნ. კილასონია,, ნ. თაბუაშვილი. პიროდიმეთილამინობენზალდეჰიდის ორთონიტრობენზოილ ჰიდრაზონის მოლეკულის კვლევა AM1 მეთოდით. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. 2009წ. თბილისი, №5, გვ.2.

ი. კუტუბიძე. პიროვნება და ტექნიკური პროგრესი. ბიზნეს-ინჟინერინგი. 2013წ. №1.

ი. კუტუბიძე. პიროვნება და ტექნიკური პროგრესი. ბიზნეს-ინჟინერინგი. 2013წ. 248-256გვ.

მ. ხარხელი. პიროვნება როგორც დროის ორგანიზების სუბიექტი. ივ. ჯავახიშვილის უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის საერთაშორისო რეფერირებადი და რეცენზირებადი სამეცნიერო-პრაქტიკული ჟურნალი-ეკონომიკა და ბიზნესი.. 2015წ. N3, 25-35.

ს. ლომინაძე. პიროვნებათაშორისი კომუნიკაციის ძირითადი პრინციპები. საქართველოს განათლების მეცნიერბათა აკადემია.ჟურნალ მოამბის დამატებაwww.gtu.ge. 2009წ. 1(13)გვ.202-204.