სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26156 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ე. ბუხრაშვილი, ქეთი ჯიჯეიშვილი. პოლიტიკური ლიდერობის მოტივაციის ინდიკატორები. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. საქართველოს საინჟინრო აცადემია ყოველკვარტალური რეფერირებადი და რეცენზირებადი სამეცნიერო ჟურნალი `ბიზნეს-ინჟინერინგი~. 2013წ. #3, 218-222, თბილისი, 2013.

ი. კვესელავა. პოლიტიკური მართვის ტექნოლოგიები. თბილისი, სტუ-ს შრომები, #3. 2004წ. .

ლ. ოსიძე. პოლიტიკური მარკეტინგის გამოყენება თანამედროვე არჩევნებში. "საისტორიო ვერტიკალები". 2008წ. N15, თბ. 2008.

რ. მიშველაძე. პოლიტიკური ორომტრიალი. . საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი ,,საისტორიო ვერტიკალები’’, №30, თბილისი,. 2014წ. .

ლ. შაიშმელაშვილი. პოლიტიკური პარტიები და პარტიული სისტემები. ჟურნალი ომეგა. 2000წ. #8, გვ. 7–11.

ჰ. კუპრაშვილი, ვ. დოლიძე. პოლიტიკური პარტიის განსაზღვრისათვის. პოლიტოლოგიის საკითხები, საზ. "ცოდნა". 2000წ. ნაწილი I, გვ. 39-55.

ჰ. კუპრაშვილი. პოლიტიკური პროცესის რეალიზაციის ინფორმაციული ასპექტები. ჟურნ. “საისტორიო ვერტიკალები”. 2003წ. # 4, გვ. 52-54.

გ. ბაღათურია, ნ. ხუნაშვილი. პოლიტიკური რეალიზმი და საქართველო. სტუ. საერთაშორისო კონფერეცია. 2016წ. სამეცნიერო ჟურნალი ,,ხელისუფლება და საზოგადოება" #2(38) გვ.5-16.

ვ. შუბითიძე. პოლიტიკური რეკლამა. სტუ ყოველწლიური სამეცნიერო კრებული. 2004წ. N3.

ქ. ჯიჯეიშვილი. პოლიტიკური რეკლამის როლი საარჩევნო კამპანიაში . ჟურნ. ვერბალური კომუნიკაციური ტექნოლოგიები. 2010წ. საერთაშორისო კონფერენციის მასალები, თბ.,.

გ. დარცმელია. პოლიტიკური რეჯიმის ტიპეპი. გამომც. "ბერიკა", სამეცნიერო ძიებანი. 2010წ. ტ.VI, გვ. 60-65.

ხ. ბერიშვილი. პოლიტიკური რისკები საერთაშორისო ბიზნესსი. ჟურნალი ეკონომიკა. წ. #3–6. გვ250–257. 2010.

რ. ღიბრაძე. პოლიტიკური სოციალიზაცია. ჟურნალი მაცნე . 2009წ. #2, 11 გვ..

რ. ღიბრაძე. პოლიტიკური სოციოლოგია. ჟურნალი საისტორიო ვერტიკალები. 2008წ. #17, 8 გვ..

ქ. ჯიჯეიშვილი, გ. ჩხიკვიშვილი. პოლიტიკური შანტაჟი და პოლიტიკაში მისი გამოვლენის ფორმების მრავალფეროვნება. საერთაშორისო ურთიერთობათა უნივერსიტეტის სამეცნიერო ნაშრომთა კრებული. 2012წ. 3.

. პოლიტიკური შანტაჟი და პოლიტიკაში მისი გამოვლენის ფორმების მრავალფეროვნება. საერთაშორისო ურთიერთობათა უნივერსიტეტის სამეცნიერო ნაშრომთა კრებული. 2012წ. 3.

ქ. ჯიჯეიშვილი, მ. ყიფიანი. პოლიტიკური ძალადობის სოციალურ პოლიტიკური ასპექტები. ვერბალური კომუნიკაციური ტექნოლოგიები. 2012წ. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის მასალები.

ე. გვენეტაძე. პოლიტიკური წინააღმდეგობები დასავლეთ საქართველოში და ბაგრატ VI. საისტორიო ვერტიკალები #8. 2005წ. გვ. 115-120.

მ. გურამიშვილი. პოლკოვნიკ კოცებუს ცნობები(შამშადილის დისტანცია). ჟ.საისტორიო ვერტიკალები. 2009წ. N18,38-44.

გ. დვალი, ნ. თოფურიძე, ნ. ლომთაძე, თ. შამათავა, ი. მეგრელიშვილი. პომიდორის დაავადებების მიმართ გამძლეობის ასამაღლებელი სოკო Ph. parasitica -დან გამოყოფილი ახალი ინდუქტორი . საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის მოამბე. 2007წ. ტომი.19 გვ. 69-72 .