სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26296 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

თ. ნუცუბიძე. პიროვნების ფორმირების პროცესი და აღზრდის საკითხი კომპანიაში. „საისტორიო ვერტიკალები“. 2007წ. N 11, გვ. 178-188.

ლ. მეტრეველი. პიროვნების ფსიქოლოგია. „განათლება“. 2014წ. N2(11), გვ. 102-105.

ი. კუპატაძე, ბაღათურია ნუგზარი, უთურაშვილი ეთერი, მეხაშიშვილი ვენერა, მოისწრაფიშვილი ლალი. პიტნის, ქინძის და კამის ნედლეულის შენახვის საკითხებისათვის. სსმმ აკადემიის სამეცნიერო შრომათა კრებული. 2004წ. ტომი 7.

ნ. ბაღათურია. პიტნის, ქინძისა და კამის ნედლეულის შენახვის საკითხისათვის. სსმმ აკადემია სამეცნიერო შრომათა კრებული . 2004წ. ტომი #7.

ნ. ბაღათურია, ლ.მოისწრაფიშვილი, ე. უთურაშვილი. პიტნის, ქინძისა და კამის ნედლეულის შენახვის საკითხისათვის. სსმმ აკადემია სამეცნიერო შრომათა კრებული. 2004წ. ტომი #7.

ე. უთურაშვილი, ბაღათურია ნუგზარ, კუპატაძე იზოლდა, მეხაშიშვილი ვენერა. პიტნის, ქინძისა და კამის შენახვის საკითხისათვის. საქართველოს კვების მრეწველობის ს/კ ინსტიტუტის შრომათა კრებული. 2004წ. ტომი 7.

ზ. საბაშვილი, ზ. მჭედლიშვილი. პლაზმაწარმომქმნელი გარემოს გავლენა თერმოქიმიური კათოდის მუშაობის რესურსზე. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის შრომები. 2012წ. N2(486) გვ.38-42.

ნ. ქევხიშვილი, ნ.ჯავშანაშვილი. პლაზმის გამოყენება დაბალრეაქციული ნახშირების მთვრის ეფექტური წვისათვის. GEN N1 2016. 2016წ. გვ.3.

გ. გოგია, გ. გოგია, ლ.მახარაძე, ც.სიჭინავა. პლაზმური დანადგარების დამუშავება სამთო სამუშაოების წრმოებისატვის. სამთო ჟურნალი. 2008წ. #1-2(20-21), გვ.30-35.

ზ. საბაშვილი, გ.ხურციძე, ზ. სიამაშვილი. პლაზმური რკალის პარამეტრებზე პლაზმატრონის შესასვლელზე წყლის ორთქლის ტემპერატურის გავლენის გამოკვლევა. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის შრომები. 1997წ. N5(416) გვ. 48-54.

ზ. საბაშვილი, ზ. თადუმაძე, ზ. ბათხაძე, ნ. კოდუა. პლაზმური ჭრისა და შდუღების უნივერსალური კვების წყარო. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. შრომები. 2007წ. N1(463). გვ. 60-65.

რ. დიაკონიძე. პლანეტის გლობალური დათბობა და ღვარცოფები. საქჰიდროეკოლოგიის შრომები. 2005წ. გ.21-23.

რ. დიაკონიძე, მამასახლისი ჟ.. პლანეტის გლობალური ეკოლოგია და ადამიანი. საქართველოს სახელმწიფო სასოფლო სამეურნეო უნივერსიტეტი. 2005წ. # 33. გ.153-157.

გ. მიქიაშვილი, ზურაბ ტიტვინიძე. პლასტიკური არქიტექტურული გრაფიკა, როგორც პროექტირების მეთოდი.. საქართველოს ახალგაზრდა მეცნიერთა საზოგადოებრივი აკადემია. ჟურნალი "ინტელექტუალი".. 2009წ. N9. გვ. 165–170.ISSN 1512-2530.

ვ. სოხაძე, თ.ბაციკაძე. პლასტიკური თეორიის ზოგიერთი პრობლემების შესახებ. სამეცნიერო–ტექნიკური ჟურნალი "მშენებლობა". 2013წ. №2(29).

თ. ბაციკაძე, ვ.სოხაძე. პლასტიკური თეორიის ზოგიერთი პრობლემების შესახებ. სამეცნიერო–ტექნიკური ჟურნალი "მშენებლობა". 2013წ. №2(29).

ნ. რაზმაძე. პლასტიფიცირებული ბეტონის ნაკეთობების ბზარწარმოქმნის კვლევა ჰოლოგრაფიული ინტერფერომეტრიით. ჟყრნალი `მეცნიერება და ტექნოლოგიები`. 2002წ. #10-12, 59-62 გვ..

ა. ნადირაძე, ი. ხერგიანი. პლასტიფიცირებული ბეტო–ნის ნარევების გამოყენების ეფექტურობა. სამეცნიერო ტექნიკური ჟურნალი „ენერგია“, N1(61), თბილისი, 2012. 2012წ. .

მ. ჯიქია, მ. ლურსმანაშვილი. პნევმატური ამძრავის მაყუჩის ჰიდრავლიკური წინაღობის გაანგარიშება. სამეცნიერო ჟურნალი "საქართველოს ნავთობი და გაზი". 2016წ. #31. თბილისი.

თ. კოკაია, თ. შარაბიძე. პნევმოტრანსპორტის შემადგენლობის დამუხრუჭების პარამეტრების განსაზღვრა ნეიტრონულ გამამრავლებელზე. სტუ. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი ”ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა”. 2007წ. №3 გვ. 64-70.