სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი:

მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  23734 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ც. ოშაყმაშვილი, ზ. ჯაფარიძე, ნ.თომაძე. სასოფლო- სამეურნეო მანქანების (ყურძნიდან კლერტის გაცლის) მუშაობის პროცესის ოპტიმიზაციის მეთოდი. საქართველოს სახელმწიფო აგრარული უნივერსიტეტი სამეცნიერო ტექნიკური ჟურნალი"ჰიდროინჟინერია. 2008წ. გვ. 83.

ზ. სვანიძე. სასოფლო-სამეურნეო პროდ უქტების ეკოლოგიური კონტ როლი და უსაფრთხოების რე კომენდაციები ბოლნის-კაზრეთის რეგიონში. ენერგია. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი. 2011წ. თბილისი. 1(57). 4.

დ. გუბელაძე, მ. ვადაჭკორია. სასოფლო-სამეურნეო დარგის განვითარების საბაზრო მექანიზმები .. ‘გლობალიზაციის პრობლემები 21 საუკუნეში“– ჟურნალი „მეცნიერება და ცხოვრება „ საერთაშორისო კონფერენციის საიუბილეო კრებული . . 2013წ. ტომი 1(7) , თსაუ,თბილისი.გვ.50–53;..

დ. ნატროშვილი, ნ. ზანგალაძე. სასოფლო-სამეურნეო კულტურების თესვის ნორმის განსაზღვრა. საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტის სამეცნიერო შრომათა კრებული. 2002წ. აგრარული მეცნიერების პრობლემები, ტომი X, გვ.324-327.

გ. კუჭავა, ლ.შავლიაშვილი, გ.კორძახია, ე.ელიზბარაშვილი, ე.ბაქრაძე. სასოფლო-სამეურნეო კულტურების მოსავლიანობის განსაზღვრა კვადრატების მეთოდით . მ.ნოდიას გეოფიზიკის ინსტიტუტის 80 წლისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო კონფერენციის შრომები. გეოფიზიკის აქტუალური პრობლემები, საერთაშორისო კონფერენცია. 2014წ. გვ. 125-128.

ლ. შავლიაშვილი, გ.კორძახია, ე.ელიზბარაშვილი, გ.კუჭავა, ე.ბაქრაძე. სასოფლო-სამეურნეო კულტურების მოსავლიანობის განსაზღვრა კვადრატების მეთოდით . მ.ნოდიას გეოფიზიკის ინსტიტუტის 80 წლისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო კონფერენციის შრომები. გეოფიზიკის აქტუალური პრობლემები, საერთაშორისო კონფერენცია. 2014წ. გვ. 125-128.

შ. კუპრეიშვილი, მ.კიკაბიძე. სასოფლო-სამეურნეო კულტურების მოსავლიანობისა და წყალმოთხოვნილებას შორის კავშირის დადგენა. სამეცნიერო შრომათა კრებული - აგრარული მეცნიერების პრობლემები. 2011წ. ტომი 4, #2 (55), თბილისი, გვ. 76-78.

გ. მელაძე. სასოფლო-სამეურნეო კულტურების მოსავლის აგრომეტეოროლოგიური პროგნოზები შიდა ქართლის რეგიონისათვის . აგრარული უნივერსიტეტის სამეცნიერო შრომათა კრებული . 2010წ. ტ. 3 #3(52), გვ. 15-17.

მ. მელაძე, მ. მელაძე. სასოფლო-სამეურნეო კულტურების მოსავლის აგრომეტეოროლოგიური პროგნოზები შიდა ქართლის რეგიონისათვის . აგრარული უნივერსიტეტის სამეცნიერო შრომათა კრებული . 2010წ. ტ. 3 #3(52), გვ. 15-17.

მ. მელაძე. სასოფლო-სამეურნეო კულტურებისათვის საშიში მეტეოროლოგიური მოვლენები შიდა ქართლში . აგრარული უნივერსიტეტის სამეცნიერო შრომათა კრებული . 2010წ. ტ. 3 #2(51), გვ. 22-25.

ზ. ჯაფარიძე, თომაძე ნანა, ოშაყმაშვილი ცისანა. სასოფლო-სამეურნეო მანქანების მუშაობის პროცესის ოპტიმიზაციის მეთოდი. სტუ, “ჰიდროინჟინერია”, თბილისი. 2008წ. №1(5) გვ.83-88.

გ. გაბაიძე, ა. მანჯავიძე, ე. ფუტკარაძე. სასოფლო-სამეურნეო საწარმოთა რეორგანიზაცია- აგრარული რეფორმის ერთ-ერთი მიმართულება. აგრარული მეცნიერების პრობლემები, სსაუ, შრომათა კრებული. 2001წ. ტ. 12. თბ. 2001 წ. გვ. 228.

ა. დუნდუა, ლ. ჯინორიძე. სასრული ავტომატების სინთეზის ძირითადი ალგორითმის ფორმალიზების ერთი პრობლემის გადაწყვეტა. "ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა". 2008წ. № 4; გვ. 177 - 183.

გ. ძნელაძე. სასრული ავტომატის სინთეზი რეგულარული გამოსახულების საფუძველზე. შრომები „მართვის ავტომატიზირებული სისტემები“ ISSN 1512-3979 . 2011წ. N1(10), გვ. 129-135.

ნ. მურღულია, ვ.ლომიძე. სასრული სხვაობების მოდიფიცირებული მეთოდი. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი "მშენებლობა". 2008წ. №2(9).

ვ. ლომიძე, თ. ბაციკაძე, ნ.მურღულია. სასრული სხვაობების მოდიფიცირებული მეთოდი. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი "მშენებლობა". 2008წ. .

ბ. ბარკალაია. სასტუმროთა კლასიფიკაციის თანამედროვე ტენდენციები. რეფერირებადი და რეცენზირებადი სამეცნიერო ჟურნალი „ბიზნეს–ინჟინერინგი” (სტუ). 17წ. №1. 2017წ. 0.43 ნ.თ..

ი. მოსაშვილი, ვასაძე მანანა. სასტუმროს მარკეტინგი. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის „გლობალიზაცია და ბიზნესის თანამედროვე გამოწვევები“ შრომების კრებული. 2017წ. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. გვ. 108-116..

ი. გელენავა. სასულერო-სამრევლო სკოლები აფხაზეთში 1900 -1917 წწ.. ქრისტიანული კვლევის საერთაშორისო ცენტრის სამეცნიერო ჟურნალი: `ლოგოსი~ . 2007წ. # IV .

ლ. ლურსმანაშვილი, ნ.დოლიძე, მ.დათუაშვილი. სასულიერო პირთა ზედა სამოსის კონსტრუქციების ანალიზი. სამეცნიერო ჟურნალი "მეცნიერება და ტექნოლოგიები", მეცნიერებათა აკადენიის გამომცემლობა. 2010წ. N1(3). 97-100გვ..