სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26296 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

გ. ვარშალომიძე. პოლიმერული სარეცხი სითხეებით სანგრევის გაწმენდა გა¬ბურღული ქანის ნაწილაკებისაგან და მათი ამოტანა ჭაბურღილის პირზე ბურღვის პროცესში. საქართველოს ნავთობი და გაზი. 0წ. #19, გვ. 100–106.

გ. ვარშალომიძე, ვ. ხითარიშვილი. პოლიმერული სარეცხი სითხეებით სანგრევის გაწმენდა გაბურღული ქანის ნაწილაკებისაგან და მათი ამოტანა ჭაბურღილის პირზე ბურღვის პროცესში. საქართველოს ნავთობი და გაზი. 2006წ. #19, გვ. 100–106.

ა. ჩიქოვანი. პოლიმერცემენტის დუღაბი. სამეცნიერო ტექნიკური ჟურნალი "ენერგია" . 2011წ. # 2 ISSN 1512-0120.

ც. შილაკაძე, ნ. ბაღათურია,ნ.ბეგიაშვილი. თ. ნანიტაშვიილი. პოლიპეპტიდების გამოკვ-ლევა ქართული (კახური) ტიპის ყურძნის ღვინოს დამზადების და ტექნოლო-გიური დამუშავების პრო-ცესში. ჟ. „აგრარულ- ეკონომიკური მეცნიერება და ტექოლოგიები“. . 2012წ. .

მამარდაშვილი ნ., ხუხუნაშვილი ლ.. პოლისაქარიდები როგორც ღვინის კომპლექსური ბიოპოლიმერების ერთ-ერთი შემადგენელი ნაწილი. აგრარული მეცნიერების პრობლემები, . 2005წ. სამეცნიერო შრომათა კრებული XXX, გვ. 88-90.

თ. ხმელიძე, ი.კიკაბიძე, პ.აჯიაშვილი. პოლისტიროლბეტონი და მისი გამოყენების პერსპექტივები საქართველოში. სამეცნიერო–ტექნიკური ჟურნალი მშენებლობა. 2008წ. N4(11) გვ. 77 2008.

ო. ქოჩორაძე, ნიკოლოზ ბეჟაშვილი. პოლიტიკა და პოლიტიკური ინტერესი (შედარებითი ანალიზი). სამეცნიერო ჟურნალი (ისტორია, თეორია, პრაქტიკა) ხელისუფლება და საზოგადოება. 2007წ. N4, - 167 გვ., გვ. 45-50. ISSN: 1512-374X. – .

ვ. ვარდოსანიძე. პოლიტიკის განმსაზღვრელი საშუალებებისა და საინსტიტუციო მექანიზმების ინტეგრაცია თბილისის საქალაქო ტრანსპორტის მართვაში, მიწის დაგეგმარებისა და გარემოს დაცვის საკითხების გათვალისწინებით.. კრ-ში: „ქ. თბილისის ეკოლოგიური პრობლემები“. „ლეგა“.. 2002წ. .

ჰ. კუპრაშვილი. პოლიტიკის სამსჯავრო – თემურლენგი და გიორგი VII-ის პოლიტიკა. სამეც. ჟურნ. „ხელისუფლება და საზოგადოება“ (ისტორია, თეორია, პრაქტიკა). 2018წ. # 4 (48), ტომი 2, გვ. 136-153.

ლ. ოსიძე. პოლიტიკოსთა და პარტიათა ვებსაიტები და მათი მნიშვნელობა ამომრჩევლების გამწყობის შესწავლასთან მიმართებაში. საისტორიო ვერტიკალები. 2017წ. N38.

ვ. შუბითიძე. პოლიტიკოსი პოლიტიკის გარეშე. ომეგა . 2000წ. N10.

ზ. ხასაია. პოლიტიკოსისა და ფილოსოფოსის საუბარი (მეორე ნაწილი). Kartvelology ქართველოლოგია. 2013წ. 2013.6 გვ. 36-50.

ზ. ხასაია. პოლიტიკოსისა და ფილოსოფოსის საუბარი (პირველი ნაწილი). Kartvelology ქართველოლოგია. 2013წ. 2013.5 გვ. 11-22.

გ. ბაღათურია. პოლიტიკური და ეკონომიკური პროცესების მართვა - მსგავსება და განსხვავება. სტუ. სამეცნიერო ჟურნალი ,,ხელისუფლება და საზოგადოება". 2009წ. #2 (10) გვ. 24-37.

მ. ამირგულაშვილი. პოლიტიკური და ზნეობრივი პასუხისმგებლობა. ხელისუფლება და საზოგადოება. 2010წ. #4, გვ. 3.

ქ. ჯიჯეიშვილი. პოლიტიკური ექსკურსი გენდერული პრობლემატიკის ირგვლივ. საერთაშორისო კონფერენცია გენდერი და მსოფლიო. 2012წ. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის შრომების სპეციალური № 1.

ნ. გომართელი. პოლიტიკური ვარიაციები ტომას მორის ”ლათინურ ეპიგრამებში”. ლიტერატურა და ხელოვნება, ტ. 1-3. 2000წ. გვ.28-31.

ჰ. კუპრაშვილი. პოლიტიკური კომუნიკაციის ზოგიერთი ასპექტი . ჟურნ. “კავკასიის მაცნე”. 2001წ. # 4, გვ. 20-21.

ქ. ჯიჯეიშვილი. პოლიტიკური კონფლიქტის ფსიქოლოგიური განზომილებანი. ჟურნ. ”განათლება”. 2012წ. §1 (4).

მ. ყიფიანი, ჯიჯეიშვილი ქეთი. პოლიტიკური კონფლიქტის ფსიქოლოგიური განზომილებანი. ,,განათლება". 2012წ. №1(4) 157-160 გვ..