სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26296 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ქ. ჯიჯეიშვილი, გ. ჩხიკვიშვილი. პოლიტიკური შანტაჟი და პოლიტიკაში მისი გამოვლენის ფორმების მრავალფეროვნება. საერთაშორისო ურთიერთობათა უნივერსიტეტის სამეცნიერო ნაშრომთა კრებული. 2012წ. 3.

. პოლიტიკური შანტაჟი და პოლიტიკაში მისი გამოვლენის ფორმების მრავალფეროვნება. საერთაშორისო ურთიერთობათა უნივერსიტეტის სამეცნიერო ნაშრომთა კრებული. 2012წ. 3.

ქ. ჯიჯეიშვილი, მ. ყიფიანი. პოლიტიკური ძალადობის სოციალურ პოლიტიკური ასპექტები. ვერბალური კომუნიკაციური ტექნოლოგიები. 2012წ. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის მასალები.

ე. გვენეტაძე. პოლიტიკური წინააღმდეგობები დასავლეთ საქართველოში და ბაგრატ VI. საისტორიო ვერტიკალები #8. 2005წ. გვ. 115-120.

მ. გურამიშვილი. პოლკოვნიკ კოცებუს ცნობები(შამშადილის დისტანცია). ჟ.საისტორიო ვერტიკალები. 2009წ. N18,38-44.

გ. დვალი, ნ. თოფურიძე, ნ. ლომთაძე, თ. შამათავა, ი. მეგრელიშვილი. პომიდორის დაავადებების მიმართ გამძლეობის ასამაღლებელი სოკო Ph. parasitica -დან გამოყოფილი ახალი ინდუქტორი . საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის მოამბე. 2007წ. ტომი.19 გვ. 69-72 .

I. Megrelishvili, გულიკო დვალი, ნანა თოფურიძე, ნაილი ლომთაძე, თამარ შამათავა,. პომიდორის დაავადებების მიმართ გამძლეობის ასამაღლებელი სოკოPh.parasitica–დან გამოყოფილი ახალი ბიოინდუქტორი. . საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის მოამბე. .. 2007წ. ტ.19. გვ. 69-72.

მ. ღირსიაშვილი, ნ.კაკაბაძე. პომიდორის ჯიშის“არაგვის“განოყიერება თერმულად დამუშავებული ნაკელით კორდიან მინი თესლბრუნვაში. ი. ლომოურის სახელობის მიწათმოქმედების ს/კ ინსტიტუტის სამეცნიერო შრომების კრებული . 2004წ. ტ.44, თბილისი, 2004, გ. 217-220.

ნ. მჭედლიშვილი, ნ.დუჩიძე,. პომიდორში მშრალი ნივთიერების და ორგანული მჟავების შემცველობის დინამიკა სიმწიფის ხარისხის მიხედვით. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი, GEORGIA CHEMICAL JOURNAL. 2011წ. Vol.11, No2,.

მ. მჭედლიშვილი, ნ.დუჩიძე. პომიდორში მშრალი ნივთიერების და ორგანული მჟავების შემცველობის დინამიკა სიმწიფის ხარისხის მიხედვით. თანამედროვე ტექნოლოგიები და გამოყენებითი დიზაინი; შრომების კრებული. 2011წ. ქ. ქუთაისი. .

მ. მჭედლიშვილი, ნ. დუჩიძე, ნ. მჭედლიშვილი. პომიდორში მშრალი ნივთიერების და ორგანული მჟავების შემცველობის დინამიკა სიმწიფის ხარისხის მიხედვით. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. 2011წ. 11(2) 181-185გვ..

თ. ხუციშვილი, ხუციშვილი ო.. პონტრიაგინის მაქსიმუმის პრინციპი და ლაქსის მეთოდი.. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2004წ. სტუ-ს შრომები, #1(451), 150-154გვ. .

ო. ხუციშვილი, ხუციშვილი თ.. პონტრიაგინის მაქსიმუმის პრინციპი და ლაქსის მეთოდი. . საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის შრომები. . 2004წ. #1(451), 150-154გვ. .

ლ. კაპანაძე. პოპულიზმი და დემაგოგია. პოლიტიკა. 2004წ. #5-6 . გვ: 42-47.

ლ. კაპანაძე. პოპულიზმის არსი. საისტორიო ვერტიკალები. 2003წ. #5 გვ: 136-146.

ლ. კაპანაძე. პოპულიზმის ასპექტები. საისტორიო ვერტიკალები. 2010წ. #21 გვ:41-46..

ლ. გაჩეჩილაძე. პორტების სკანირების პროგრამის შემუშავება Python დაპროგრამების ენაზე. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. შრომები მართვის ავტომატიზებული სისტემები. 2018წ. №1(25), 2018. –გვ. 63–66.

გ. ვარშალომიძე, ე. მიმინოშვილი, მ. ონიაშვილი. პორტლანდცემენტის წარმოების მტვრის რენტგენოფაზური და რენტგენოფლუორესცენციული ანალიზი. საქართველოს ნავთობი და გაზი. 2006წ. #19, გვ. 89–93.

გ. ვარშალომიძე, ე. მიმინოშვილი, მ. ონიაშვილი. პორტლანდცემენტის წარმოების მტვრის რენტგენოფაზური და რენტგენოფლუორესცენციული ანალიზი. საქართველოს ნავთობი და გაზი. 2006წ. #19, 89-94 გვ..

მ. მილაშვილი, ვ.მჭედლიშვილი. პოსტინდუსტრიული ინტერიერების რევიტალიზაცია. . სტუ. არქიტექტურისა და ქალაქთმშენებლობის თანამედროვე პრობლემები. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი . 2012წ. #2. 2012წ. გვ. 94-96;.