სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  25124 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ლ. გვენეტაძე. სააღრიცხვო პოლიტიკის ზოგიერთი მეთოდოლოგიური ასპექტი . „ეკონომისტი“ საერთაშორისო სამეცნ. ანალიტიკური ჟურნალი . 2009წ. N 3., გვ. 80-84..

რ. კლდიაშვილი. საბა კლდიაშვილი მეცნიერი და მოღვაწე. ქიმიის სერია. 2008წ. ტ.34, №3.

თ. წივწივაძე, რ.კლდიაშვილი, რ.სხილაძე, ნ.ჩიგოგიძე, გ.სულაქველიძე. საბა კლდიაშვილი მეცნიერი და პიროვნება. საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის მაცნე, ქიმიის სერია. 2008წ. ტ.34, N4, გვ.500-507.

ნ. მაისურაძე, ქ. ქოიავა, ნ. ბერაძე. საბადოს დამუშავების მონაცემების გამოყენება კოლექტორის ტიპის დასაზუსტებლად სამგორი-პატარძეულის შუაეოცენური ბუდობის მაგალითზე. ენერგია. 2012წ. 1(67), 27-28.

მ. ყიფშიძე, ა.ტაბატაძე. საბავშვო კვებისათვის განკუთვნილი დოზატორიანი საფუთავის კონსტრუირება. გამომცემლობა. 2010წ. 1 გვ.25-28.

რ. გაფრინდაშვილი. საბაზრო ეკონომიკა და ადამიანთა ხასიათები. ტექნიკური უნივერსიტეტი, „პარალელი“. 2005წ. N3, გვ. 5-13.

გ. გაბაიძე, ე. ფუტკარაძე. საბაზრო ეკონომიკა და სასოფლო-სამეურნეო წარმოების განვითარების მდგომარეობა აჭარაში. ჟურნალი „ეკონომიკა“ . 2002წ. N5. თბ. 2002 წ. გვ. 92.

ნ. კიკნაძე. საბაზრო ეკონომიკა და წარმოების განვითარების აუცილებლობა თანამედროვე პირობებში. საქ. ტექ. უნივერსიტეტი შრომები №1(425) 1999 წ. . 0წ. 131-132 გვ. .

ნ. გალახვარიძე. საბაზრო ეკონომიკა ერგონომიკური და ეკოლოგიური ფაქტორები. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ჟურნალი მოამბე. 2003წ. VOLUME167NUMBER2 172-177.

ა. კურატაშვილი. საბაზრო ეკონომიკა, კაპიტალიზმი, სოციალური და სამართლებრივი სახელმწიფო. საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი ,,ეკონომიკა". 2008წ. # 5-6, გვ. 26-31.

ა. კურატაშვილი. საბაზრო ეკონომიკის ინსტიტუციონალიზაცია და სამართლებრივი ფაქტორი. საქართველოს ეკონომისტთა სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენციის მასალები. 2008წ. გვ. 45-48..

ა. კურატაშვილი. საბაზრო ეკონომიკის სოციალური ორიენტაცია და სამართლებრივი ფაქტორი. საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი "ინტელექტი". 2008წ. # 2 (31). გვ. 84-86..

ჟ. წიკლაური-შენგელია, შუბლაძე გ.. საბაზრო ეკონომიკისა და მასთან უშუალოდ დაკავშირებული მეცნიერული დისციპლინების სწავლების შესახებ. . 2010წ. 3-6.

რ. შენგელია. საბაზრო ეკონომიკისა და მასთან უშუალოდ დაკავშირებული მეცნიერული დისციპლინების სწავლების შესახებ. ჟურნ. ”ეკონომიკა”. 2010წ. №3-6.

ნ. დიდიშვილი. საბაზრო ინფრასტრუქტურის განვითარება და მისი ზეგავლენა მრეწველობაზე. ჟურნალი "ეკონომიკა". 2003წ. N 3-4 გვ.3.

ე. კავთიძე. საბაზრო სტიმულები მოთხოვნისა და მიწოდების ურთიერთქმედების პირობებში. განათლება. 2013წ. #2(8), 2013.

ე. კავთიძე. საბაზრო სტიმულები, განაწილებითი სისტემები და მათი შედარებითი დახასიათება. სოციალური ეკონომიკა. 2015წ. #2, 2015.

ა. კურატაშვილი. საბაზრო ურთიერთობების ეკონომიკური ეფექტიანობა და სამართლებრივი ფაქტორი. საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი ,,ეკონომიკა". 2008წ. # 7-8, გვ. 16 - 20..