სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  25124 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ჟ. წიკლაური-შენგელია, მ. ზედგენიძე. საბაზრო ურთიერთობების სრულყოფის ზოგიერთი ასპექტი (მასობრივი კვების ბაზრის მაგალითზე). ჟურნ. ”ეკონომიკა”. 2005წ. №11.

რ. შენგელია, მ. ზედგენიძე. საბაზრო ურთიერთობების სრულყოფის ზოგიერთი ასპექტი (მასობრივი კვების ბაზრის მაგალითზე). ჟურნ. ”ეკონომიკა” . 2005წ. №11 .

მ. მარტიაშვილი. საბაზრო ღირებულების შეფასების პრაქტიკული ასპექტები. გამომც.საინფორმაციო-ანალიტიკური სააგენტო ,,ივერიონი". ჟ. ,,ბიზნესი და კანონმდებლობა". 2017წ. #4 სექტემბერი-დეკემბერი. გვ. 30-34.

გ. ცაავა. საბანკი საქმის მდგრადიბის, სტაბილურობისა და საიმედობის თეორიული საფუძვლები. . „ეროვნული ეკონომიკის მდგრადი განვითარების აქტუალური პრობლემები“. . 2015წ. 354 – 357.

რ. ოთინაშვილი, კაჭახიძე ჯ., , ქსნელაშვილი ნ., . საბანკო ბიზნესის უსაფრთხოების უზრუნველყოფის პრობლემები. ჟ. სოციალური ეკონომიკა. XXI საუკუნის აქტუალური პრობლემები. 2009წ. #2 .

ზ. გაბისონია. საბანკო გარანტიის ხელშეკრულების ზოგიერთი პრობლემა. თემიდა. 2012წ. N6 (8).

ო. შონია, გ. ნარიშელაშვილი ზ. არხოშაშვილი ნ. ტურაშვილი გ. ძნელაძე . საბანკო და საკრედიტო ორგანიზაციის პერსინალის მართვის მოდელი. ,,მართვის ავტომატიზებული სისტემები” სტუ, შრომები, თბილისი, . 2008წ. N2 (5), გვ. 124-130.

გ. ცაავა. საბანკო და ფინანსური მენეჯმენტის თავისებურებები ბანკებში . ჟურნალი „მეცნიერება და ცხოვრება“, . 2016წ. გვ. 59 - 65..

მ. ნოზაძე. საბანკო დაზღვევა, მისი არსი და დამახასიათებელი თავისებურებები. . ეკონომიკა, . 0წ. №2, 2016.

ნ. შონია. საბანკო დაზღვევის თავისებურებები და მისი სრულყოფის გზები საქართველოში . ჟურნალი „სოციალური ეკონომიკა“ . 2013წ. 1.

ა. გვარუციძე, გ. ცაავა. საბანკო ინოვაციების განვითარების თანამედროვე ტენდენციები. ჟურნალი სოციალური ეკონომიკა. 2016წ. N2, 2016 წ. 11 გვ..

ა. გვარუციძე, გ. ცაავა. საბანკო ინოვაციური ახალი პროდუქტებისა და მომსახურების დანერგვის თანამედროვე სტარტეგიული ტენდენციები. ჟურნალი სოციალური ეკონომიკა. 2016წ. N3, 2016 წ.12 გვ..

მ. ვანიშვილი, ხაჭაპურიძე დავით. საბანკო კონკურენციის თავისებურებანი საქართველოში. სოციალური ეკონომიკა: XXI საუკუნის აქტუალური პრობლემები. 2015წ. #1, გვ.181-192.

ვ. ზეიკიძე. საბანკო კონკურენციის თანამედროვე მდგომარეობა საქართველოში. ტექნიკური უნივერსიტეტის სატრანსპორტო -მანქანათმშენებლობის ფაკულტეტის სამეცნიერ-კვლევითი ნაშრომების კრებული . 2016წ. #3 , 2016 .

გ. მაისურაძე, ი. ხართიშვილი, ვ.ზეიკიძე. საბანკო კონკურენციის თანამედროვე მდგომარეობა საქართველოში. სტუ. ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა. 2016წ. №3 (37) 156-160. ISSN 1512-3537.

მ. ვანიშვილი. საბანკო კონკურენციის საკანონმდებლო-სამართლებრივი და ინსტიტუციური უზრუნველყოფა საქართველოში. საერთაშორისო საძიებო სისტემებში ინდექსირებადი ჟურნალი „ინოვაციური ეკონომიკა და მართვა". 2016წ. #2, გვ.97-105.

გ. ცაავა. საბანკო მარკეტინგის და საბანკო პროდუქტების ბაზრის ანალიზის თავისებურებები . „სეუ და მეცნიერება“, . 2016წ. გვ. 99 - 109.

გ. ცაავა. საბანკო მარკეტინგის და საბანკო პროდუქტების ბაზრის ანალიზის თავისებურებები . „სეუ და მეცნიერება“, . 2016წ. გვ. 99 - 109.

გ. ცაავა. საბანკო მენეჯმენტის ფინანსური ასპექტები . „სეუ და მეცნიერება“, . 2016წ. გვ. 42 - 56.

გ. ღვინეფაძე, ღვინეფაძე თეონა. საბანკო მომსახურების ერთი ახალი ფორმის შესახებ. "სტუ-ს შრომები". მართვის ავტომატიზებული სისტემები. 2012წ. N1(12) ISSN 15-12-3979 გვ. 252-255.