სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26281 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ი. გოგუაძე. პრობლემა #1. რომელიც მოითხოვს დროულ გადაწყვეტას. საქართველოს ნავთობი და გაზი. 2010წ. #26, 14-16 გვ.

ჰ. კუპრაშვილი. პრობლემები ინფორმაციული უშიშროების უზრუნველყოფაში. „ხელისუფლება და საზოგადოება“ (ისტორია, თეორია, პრაქტიკა) . 2015წ. .

გ. ცაავა. პრობლემური საკრედიტო ორგანიზაციების ფინანსური გაჟანსაღების სამართლებრივი და ეკონომიკური საფუძვლები. . „სეუ და მეცნიერება“, . 2016წ. გვ. 309 - 319..

ნ. თოფურია, ე.გიუნაშვილი. პრობლემური ტრანზაქციების კვლევის ავტომატიზაცია. სტუ შრ.კრებ.: „მას“-N(11). 2011წ. 77-80.

ლ. ფურცელაძე. პროგნოზირების კლასიფიკაცა. ,,მეცნიერება და ტექნოლოგიები" საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის სამეცნიერო-რეფერირებული ჟურნალი. 2007წ. # 7-9.

გ. ჯანელიძე. პროგნოზირების ტექნოლოგია კრიმინალისტიკაში. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ჟურნალი "მოამბე". 2008წ. @# 12 (221 – 226).

გ. იაშვილი, ცინცაძე ა.. პროგნოზის ახალი მრავალსაფეხურიანი ალგორითმები. . სამეცნიერო ჟურნალი ,,ინტელექტი”. 2001წ. № 3(11), გვ. 87-89 .

ლ. გაჩეჩილაძე, მ. ქევხიშვილი, ე. კამკამიძე. პროგრამა Maple-ს შესაძლებლობები და მისი გამოყენება მათემატიკის სწავლების საკითხებში. თბილისი, "საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი", შრომები. მართვის ავტომატიზებული სისტემები. 2015წ. N1(19). გვ. 121-124.

ა. ედიბერიძე, გ. ჭიკაძე, ვ. სესაძე. პროგრამირება EXCEL გარემოში VBA (1 ნაწილი). სამეცნიერო ჟურნალი "ბიზნეს–ინჟინერინგი". 2013წ. "ბიზნეს–ინჟინერინგი" 4, გვ.43–48.

მ. ვანიშვილი, ვანიშვილი ნინო. პროგრამულ-მიზნობრივი ბიუჯეტირების ამერიკული გამოცდილება და საქართველო. სოციალური ეკონომიკა: XXI საუკუნის აქტუალური პრობლემები. 2012წ. #3, გვ.85-93.

მ. ვანიშვილი, გოცირიძე ლაშა, ვანიშვილი ნინო. პროგრამულ-მიზნობრივი ბიუჯეტირების უცხოური გამოცდილება და საქართველო. ყოველკვარტალური სამეცნიერო ჟურნალი „ბიზნეს-ინჟინერინგი". 2012წ. #2, გვ.212-224.

ნ. თოფურია, დ.საღინაძე. პროგრამული აპლიკაციების მონაცემთა ბაზების დაპროექტება კატეგორიალური მიდგომით. სტუ შრ.კრებ “მას“-1(4). 2008წ. 206-214.

მ. კაშიბაძე, გ.სურგულაძე,დ.საღინაძე,ნ.თოფურია. პროგრამული აპლიკაციების მონაცემთა ბაზების დაპროექტება კატეგორიალური მიდგომით. სტუ შრ.კრ. ,,მართვის ავტომატიზებული სისტემები". 2008წ. #1(4) 219-222.

ლ. გაჩეჩილაძე, ლ. ნაზღაიძე, რ. სამხარაძე. პროგრამული საწვრთნელების მიმოხილვა და ანალიზი . თბილისი, "საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი", შრომები. მართვის ავტომატიზებული სისტემები. 2011წ. N2(11). გვ.115-119.

რ. სამხარაძე, ლ. გაჩეჩილაძე, ლ. ნაზღაიძე. პროგრამული საწვრთნელების მიმოხილვა და ანალიზი. "საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი", შრომები. მართვის ავტომატიზებული სისტემები. 2011წ. N2(11), გვ.111-115.

რ. სამხარაძე, ლ. გაჩეჩილაძე, ი. გიგიბერია. პროგრამული საწვრთნელის შემუშავება ოპერატიული მეხსიერების მართვის პროცესების სწავლებისთვის. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. შრომები.. 2018წ. 1(507), 32-41, ISSN 1512-0996.

ლ. გაჩეჩილაძე, რ. სამხარაძე, ი. გიგიბერია. პროგრამული საწვრთნელის შემუშავება ოპერატიული მეხსიერების მართვის პროცესების სწავლებისთვის. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2018წ. 1(507), გვ. 32-41, ISSN 1512-0996.

რ. სამხარაძე, ლ. გაჩეჩილაძე, ი. გიგიბერია. პროგრამული საწვრთნელის შემუშავება ოპერატიული მეხსიერების მართვის პროცესების სწავლებისთვის. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2018წ. 1(507), გვ. 32-41, ISSN 1512-0996.

ლ. გაჩეჩილაძე, რ. სამხარაძე, მ. ყალაბეგიშვილი. პროგრამული საწვრთნელის შემუშავება ოპერაციული სისტემის რესურსების განაწილების სწავლებისთვის. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2018წ. 1(597), გვ. 42-50, ISSN 1512-0996.