სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26296 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ნ. ბერაია, ი. ზედგინიძე. პრეციზიულობის შეფასებაზე მიმართული ექსპერიმენტის დაგეგმვის ზოგადი საკითხები . პერიოდული სამეცნიერო ჟურნალი “ინტელექტი" . 2009წ. 1(33), გვ.106-109.

ნ. ბერაია, ი. ზედგინიძე. პრეციზიულობის შეფასებაზე მიმართული ექსპერიმენტის შედეგად მიღებულ მონაცემთა ანალიზის რობასტული მეთოდების გამოყენება . შრომები მართვის ავტომატიზებული სისტემები . 2009წ. 1(6), გვ. 16-20.

ჟ. წიკლაური-შენგელია. პრივატიზაცია და ძირითადი კაპიტალის განახლების, სოციალურ-ეკონომიკური ასპექტი. ჟურნ. ”ეკონომიკა” . 1998წ. №10-12, .

ჟ. წიკლაური-შენგელია. პრივატიზაცია და ძირითადი კაპიტალის განახლების, სოციალურ-ეკონომიკური ასპექტი. . ჟურნ. ”ეკონომიკა” . 1998წ. 10-12.

გ. ტყეშელაშვილი, ზარნაძე გულსუნდა. პრივატიზაციასა და სამეწარმეო აქტივობაზე მოქმედი ფაქტორების დახასიათება. ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა. 2011წ. #4. 17-27 გვ..

ჟ. წიკლაური-შენგელია. პრივატიზაციის არსი: სადღეისო პრობლემები . ჟურნ. ”ეკონომიკა” . 1994წ. №9-12.

ჟ. წიკლაური-შენგელია. პრივატიზაციის არსი: სადღეისო პრობლემები . . ჟურნ. ”ეკონომიკა” . 1994წ. 9-12.

ნ. ცანავა. პრივატიზაციის როლი მრეწველობის განვითარებაში, . თსუ-ს შრომების კრებული მიძღვნილი თსუ-ს დაარსების 80 წლისთავისადმი, თსუ-ს გამომცემლობა. 1998წ. 6 გვ.

რ. სამხარაძე, ზ. გასიტაშვილი, ა. ფრანგიშვილი, ი. ვერულავა. პრიორიტეტულ-კონფლიქტური ქსელი - პეტრის ქსელის ახალი გაფართოება. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. შრომები . 2000წ. #2 (430).

გ. ფიფია, რ. კაკუბავა, დ. გულუა, ვ. დიდმანიძე. პრიორიტეტული M/G/1 სისტემა ზოგიერთი შეზღუდვით. . სტუ-ს შრომები №1 (475), 2010წ. გვ 81-84. . 2010წ. .

რ. კაკუბავა, დ. გულუა, გ. ფიფია, ვ. დიდმანიძე. პრიორიტეტული M/G/1 სისტემა ზოგიერთი შეზღუდვით.. სტუ-ს შრომები №1 (475), 2010წ. გვ 81-84. . 2010წ. .

გ. ფიფია, რ.კაკუბავა, რ.მანია. პრიორიტეტული M/G/1 სისტემა ზოგიერთი შეზღუდვით. მათემატიკური მოდელის განზოგადოების, მოდიფიკაციის და ინტერპრეტაციის შესაძლებლობანი. . სტუ-ს შრომები №3 (485), 2012. გვ. 59-62. . 2012წ. .

გ. ფიფია, რ.კაკუბავა, გ.ჭყოიძე, რ.მანია. პრიორიტეტული სისტემა ზოგიერთი შეზღუდვით. მათემატიკური მოდელის გამოკვლევა.. სტუ-ს შრომები №2 (484), 2012. გვ. 66-69. . 2012წ. .

ი. გოგუაძე. პრობლემა #1. რომელიც მოითხოვს დროულ გადაწყვეტას. საქართველოს ნავთობი და გაზი. 2010წ. #26, 14-16 გვ.

ჰ. კუპრაშვილი. პრობლემები ინფორმაციული უშიშროების უზრუნველყოფაში. „ხელისუფლება და საზოგადოება“ (ისტორია, თეორია, პრაქტიკა) . 2015წ. .

გ. ცაავა. პრობლემური საკრედიტო ორგანიზაციების ფინანსური გაჟანსაღების სამართლებრივი და ეკონომიკური საფუძვლები. . „სეუ და მეცნიერება“, . 2016წ. გვ. 309 - 319..

ნ. თოფურია, ე.გიუნაშვილი. პრობლემური ტრანზაქციების კვლევის ავტომატიზაცია. სტუ შრ.კრებ.: „მას“-N(11). 2011წ. 77-80.

ლ. ფურცელაძე. პროგნოზირების კლასიფიკაცა. ,,მეცნიერება და ტექნოლოგიები" საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის სამეცნიერო-რეფერირებული ჟურნალი. 2007წ. # 7-9.

გ. ჯანელიძე. პროგნოზირების ტექნოლოგია კრიმინალისტიკაში. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ჟურნალი "მოამბე". 2008წ. @# 12 (221 – 226).

გ. იაშვილი, ცინცაძე ა.. პროგნოზის ახალი მრავალსაფეხურიანი ალგორითმები. . სამეცნიერო ჟურნალი ,,ინტელექტი”. 2001წ. № 3(11), გვ. 87-89 .