სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26296 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ლ. გაჩეჩილაძე, მ. ქევხიშვილი, ე. კამკამიძე. პროგრამა Maple-ს შესაძლებლობები და მისი გამოყენება მათემატიკის სწავლების საკითხებში. თბილისი, "საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი", შრომები. მართვის ავტომატიზებული სისტემები. 2015წ. N1(19). გვ. 121-124.

ა. ედიბერიძე, გ. ჭიკაძე, ვ. სესაძე. პროგრამირება EXCEL გარემოში VBA (1 ნაწილი). სამეცნიერო ჟურნალი "ბიზნეს–ინჟინერინგი". 2013წ. "ბიზნეს–ინჟინერინგი" 4, გვ.43–48.

მ. ვანიშვილი, ვანიშვილი ნინო. პროგრამულ-მიზნობრივი ბიუჯეტირების ამერიკული გამოცდილება და საქართველო. სოციალური ეკონომიკა: XXI საუკუნის აქტუალური პრობლემები. 2012წ. #3, გვ.85-93.

მ. ვანიშვილი, გოცირიძე ლაშა, ვანიშვილი ნინო. პროგრამულ-მიზნობრივი ბიუჯეტირების უცხოური გამოცდილება და საქართველო. ყოველკვარტალური სამეცნიერო ჟურნალი „ბიზნეს-ინჟინერინგი". 2012წ. #2, გვ.212-224.

ნ. თოფურია, დ.საღინაძე. პროგრამული აპლიკაციების მონაცემთა ბაზების დაპროექტება კატეგორიალური მიდგომით. სტუ შრ.კრებ “მას“-1(4). 2008წ. 206-214.

მ. კაშიბაძე, გ.სურგულაძე,დ.საღინაძე,ნ.თოფურია. პროგრამული აპლიკაციების მონაცემთა ბაზების დაპროექტება კატეგორიალური მიდგომით. სტუ შრ.კრ. ,,მართვის ავტომატიზებული სისტემები". 2008წ. #1(4) 219-222.

ლ. გაჩეჩილაძე, ლ. ნაზღაიძე, რ. სამხარაძე. პროგრამული საწვრთნელების მიმოხილვა და ანალიზი . თბილისი, "საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი", შრომები. მართვის ავტომატიზებული სისტემები. 2011წ. N2(11). გვ.115-119.

რ. სამხარაძე, ლ. გაჩეჩილაძე, ლ. ნაზღაიძე. პროგრამული საწვრთნელების მიმოხილვა და ანალიზი. "საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი", შრომები. მართვის ავტომატიზებული სისტემები. 2011წ. N2(11), გვ.111-115.

რ. სამხარაძე, ლ. გაჩეჩილაძე, ი. გიგიბერია. პროგრამული საწვრთნელის შემუშავება ოპერატიული მეხსიერების მართვის პროცესების სწავლებისთვის. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. შრომები.. 2018წ. 1(507), 32-41, ISSN 1512-0996.

ლ. გაჩეჩილაძე, რ. სამხარაძე, ი. გიგიბერია. პროგრამული საწვრთნელის შემუშავება ოპერატიული მეხსიერების მართვის პროცესების სწავლებისთვის. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2018წ. 1(507), გვ. 32-41, ISSN 1512-0996.

რ. სამხარაძე, ლ. გაჩეჩილაძე, ი. გიგიბერია. პროგრამული საწვრთნელის შემუშავება ოპერატიული მეხსიერების მართვის პროცესების სწავლებისთვის. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2018წ. 1(507), გვ. 32-41, ISSN 1512-0996.

ლ. გაჩეჩილაძე, რ. სამხარაძე, მ. ყალაბეგიშვილი. პროგრამული საწვრთნელის შემუშავება ოპერაციული სისტემის რესურსების განაწილების სწავლებისთვის. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2018წ. 1(597), გვ. 42-50, ISSN 1512-0996.

რ. სამხარაძე, ლ. გაჩეჩილაძე, მ. ყალაბეგიშვილი. პროგრამული საწვრთნელის შემუშავება ოპერაციული სისტემის რესურსების განაწილების სწავლებისთვის. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2018წ. 1(597), გვ. 42-50, ISSN 1512-0996.

ნ. ოთხოზორია, ვ.ოთხოზორია. პროგრამული უზრუნველყოფის მეტროლოგია და ხარისხი. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, განათლება. 2012წ. №1(4) გვ. 256-259.

ნ. ოთხოზორია, ვ.ოთხოზორია. პროგრამული უზრუნველყოფის საიმედოობის შეფასების მოდელები და მათი გამოყენება სასიცოცხლო ციკლის სხვადასხვა ეტაპებზე. საქართველოს ეტქნიკური უნივერსიტეტი, განათლება. 2012წ. 2012 N1(4) გვ.259-262.

გ. დურგლიშვილი, თ. ჯანელიძე. პროდუქტიულ ფენში ნავთობგაცემის კოეფიციენტის გაზრდა ჰორიზონტალური ჭაბურღილების საშუალებით. ჟურნალი "საქართველოს ნავთობი და გაზი". 2005წ. # 14, 5 გვ..

გ. ვარშალომიძე, ი. გოგუაძე, ვ. ხითარიშვილი, ბ. ოვვიანი. პროდუქტიულ ჰორიზონტებში ფენის წყლების სელექციური იზოლაციის მეთოდის შემუშავება ნავთობის მოპოვების ინტენსიფიკაციის მიზნით. საქართველოს ნავთობი და გაზი. 2006წ. #18, გვ. 88–93.

ვ. ხითარიშვილი, გ. ვარშალომიძე, მ. ასათიანი. პროდუქტიული ფენების გახსნის ხარისხის ასამაღლებელი საბურღი ხსნარები . საქართველოს ნავთობი და გაზი. 2010წ. #26, გვ. 53–59.

გ. ვარშალომიძე, ვ. ხითარიშვილი, მ. ასათიანი. პროდუქტიული ფენების გახსნის ხარისხის ასამაღლებელი სპეციალური საბურღი ხსნარები. საქართველოს ნავთობი და გაზი. 2010წ. #26, 53-59 გვ..