სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26281 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

რ. სამხარაძე, ლ. გაჩეჩილაძე, მ. ყალაბეგიშვილი. პროგრამული საწვრთნელის შემუშავება ოპერაციული სისტემის რესურსების განაწილების სწავლებისთვის. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2018წ. 1(597), გვ. 42-50, ISSN 1512-0996.

ნ. ოთხოზორია, ვ.ოთხოზორია. პროგრამული უზრუნველყოფის მეტროლოგია და ხარისხი. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, განათლება. 2012წ. №1(4) გვ. 256-259.

ნ. ოთხოზორია, ვ.ოთხოზორია. პროგრამული უზრუნველყოფის საიმედოობის შეფასების მოდელები და მათი გამოყენება სასიცოცხლო ციკლის სხვადასხვა ეტაპებზე. საქართველოს ეტქნიკური უნივერსიტეტი, განათლება. 2012წ. 2012 N1(4) გვ.259-262.

გ. დურგლიშვილი, თ. ჯანელიძე. პროდუქტიულ ფენში ნავთობგაცემის კოეფიციენტის გაზრდა ჰორიზონტალური ჭაბურღილების საშუალებით. ჟურნალი "საქართველოს ნავთობი და გაზი". 2005წ. # 14, 5 გვ..

გ. ვარშალომიძე, ი. გოგუაძე, ვ. ხითარიშვილი, ბ. ოვვიანი. პროდუქტიულ ჰორიზონტებში ფენის წყლების სელექციური იზოლაციის მეთოდის შემუშავება ნავთობის მოპოვების ინტენსიფიკაციის მიზნით. საქართველოს ნავთობი და გაზი. 2006წ. #18, გვ. 88–93.

ვ. ხითარიშვილი, გ. ვარშალომიძე, მ. ასათიანი. პროდუქტიული ფენების გახსნის ხარისხის ასამაღლებელი საბურღი ხსნარები . საქართველოს ნავთობი და გაზი. 2010წ. #26, გვ. 53–59.

გ. ვარშალომიძე, ვ. ხითარიშვილი, მ. ასათიანი. პროდუქტიული ფენების გახსნის ხარისხის ასამაღლებელი სპეციალური საბურღი ხსნარები. საქართველოს ნავთობი და გაზი. 2010წ. #26, 53-59 გვ..

ი. გოგუაძე. პროდუქტიული ფენის გახსნისას ეფექტური სითხის გამოყენება და სანგრევისპირა ზონის გამაგრება. საქართველოს ნავთობი და გაზი. 2004წ. #11, 77-79 გვ..

ი. გიაშვილი. პროდუქციაზე დინამიკური მოთხოვნის დაკმაყოფილების მოდელი, შენახვის დანახარჯების მინიმიზაციის კრიტერიუმით. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. შრომები მართვის ავტომატიზებული სისტემები. გამომცემლობა „ტექნიკური უნივერსიტეტი“. 2013წ. № 1(14). გვ.65-69.

თ. ასათიანი. პროდუქციაზე დინამიკური მოთხოვნის ოპტიმალურად დაკმაყოფილების მოდელები (ამოცანები) . პერიოდული სამეცნიერო ჟურნალი “ინტელექტი”. 2002წ. #1.

ი. გიაშვილი. პროდუქციაზე მოთხოვნის მინიმალური საწარმოო დანახარჯებით დაკმაყოფილების მოდელი შეუზღუდავი საწარმოო სიმძლავრეების დროს.. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. შრომები მართვის ავტომატიზებული სისტემები. გამომცემლობა „ტექნიკური უნივერსიტეტი“. 2011წ. № 1(10). გვ.410-414.

თ. ლომინაძე, თ. ასათიანი. პროდუქციაზე მოთხოვნის ფუნქციის ანალიზის შედეგების გამოყენება მენეჯერული გადაწყვეტილების მიღების პროცესში . საერთაშორისო პერიოდული სამეცნიერო ჟურნალი ”ინტელექტი” #2(34). 2009წ. .

თ. ასათიანი. პროდუქციაზე მოთხოვნის ფუნქციის ანალიზის შედეგების გამოყენება მენეჯერული გადაწყვეტილების მიღების პროცესში. ინტელექტი. 2009წ. N2 (34).

თ. კილაძე, გ.ტყეშელაშვილი. პროდუქციის კონკურენტუნარიანობის როლი და სტრატეგიები საწარმოს ანტიკრიზისულ მართვაში. ჟ. "ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა". 2015წ. N1 (32) გვ.118-124.

ნ. გალახვარიძე, ნ.ქარქაშაძე. პროდუქციის ესთეტიკური და ერგონომიკური მახასიათებლების შეფასება კოლექტიური ექსპერტიზის მეთოდით (ინგლისუ ენაზე). ANNALS OF AGRARIAN SCIENCE. 2004წ. №3 129-133.

მ. ხარხელი, ა. ბეჟანიშვილი. პროდუქციის კონკურენტუნარიანობის უზრუნველყოფის სისტემა. სოციალური ეკონომიკა. 2014წ. N3, 93-101.

მ. ოხანაშვილი, გ. სურგულაძე, ბასილაძე გიორგი. პროდუქციის მიწოდების პროცესის იმიტაციური მოდელირება ფერადი პეტრის ქსელებით. სტუ შრომები. 2009წ. #1(6), გვ.. 62-69.

ი. გიაშვილი. პროდუქციის ოპტიმალური პარტიის განსაზღვრის ალგორითმი სტატიკური მოთხოვნის და რესურსებზე ფასდაკლების გათვალისწინებით.. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. შრომები მართვის ავტომატიზებული სისტემები. გამომცემლობა „ტექნიკური უნივერსიტეტი“. 2012წ. № 1(12). გვ.193-197.

ი. გიაშვილი. პროდუქციის პარტიებად წარმოებისას დანახარჯების მინიმიზაციის მოდელი დინამიკური მოთხოვნისა და შეუზღუდავი სიმძლავრეების პირობებში.. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. შრომები მართვის ავტომატიზებული სისტემები. გამომცემლობა „ტექნიკური უნივერსიტეტი“. 2012წ. № 2(13). გვ.61-66.

ე. ხახუტაშვილი. პროდუქციის რეკლამირების თავისებურებანი მსუბუქ მრეწველობაში. საქართველოს განათლების მეცნიერებათა აკადემიის ჟურნალ "მოამბის" დამატება,შრ.. 2006წ. 8;113-118გვ. ISSN # 1512-102X.