სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი:

მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  24161 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

Л. Гиоргашвили. Boundary-contact static problems of the moment theory of elasticity for piecewise- homogeneous isotropic solids. Summary of report of seminar IAM of GSU. 1973წ. N7, pp.33-44.

D. Natroshvili. Boundary-contact value problems of the non-symmetric theory of elasticity . Tr. In-ta Prikl. Mat. Tbilis. Univ.. 1983წ. 12, 69-90..

A. Meskhi. Boundedness and compactness criteria for the generalized Riemann-Liouville operator. Proceedings of A. Razmadze Mathematical Institute. 1999წ. Vol. 121, pp. 161-162.

A. Meskhi, D. E. Edmunds, V. Kokilashvili. Boundedness and compactness of Hardy-type operators in Banach function spaces. . Proceedings of A. Razmadze Mathematical Institute. 1998წ. Vol. 117, pp. 7-30.

ა. მესხი. Boundedness and compactness weighted criteria for Riemann-Liouville and one-sided maximal operators. . Proceedings of A. Razmadze Mathematical Institute. 1998წ. Vol. 117, pp. 126-128..

Ts. Tsanava, L. Kokilashvili. Boundedness of Multiple Conjugate Functions and Strong Maximal Functions in Weighted Grand $L^{p)}$ Spaces. Proceedings A. Razmadze Mathematical Institute. 2010წ. 152, 141-143.

ზ. ჯალიაშვილი, თ. მედოიძე, G. Tsintsadze, M.F.Reid. Branching Ratios and Radiative Lifetimes for 3P2, 3P1, 3P0 and 1I6 Manifolds of Tm3 in YLiF4 Crystal. Bulletin of the Georgian Academy of Sciences. 2003წ. vol. 167, №3 (2003), pp.437-441..

ლ. ქადაგიშვილი. bunebrivi da xelovnuri informaciuli sistemebis kvadrixeebiT warmodgenis modelebi. saqarTvelos teqnikuri universiteti. 2003წ. avtoreferati, Tbilisi, 38-38 gv (qarTul da rusul enebze) tiraJi 300.

O. Shonia, T. Kaishauri,, N. Tsomaia. Business and Defense Analysis of Information Security . Georg. Inter. J. Sci. Tech., Nova Science Publishers, . 2011წ. Volume 3, Issue 4 .

ლ. ქადაგიშვილი, Z. Tsveraidze. Buzaladze Criteria of efficiency in eree Market economics. Ministry of Education and science of Georgia. 2008წ. Georgian technical university Proceedings of the international Scientistic conference “Information technologies 2008” Tbilisi,Georgian technical university Proceedings of the international Scientistic conference “Information technologies 2008” Tbilisi, pp 231-239 .

ო. კიღურაძე, თ.ჯშკარიანი, რ.ფოცხვერია, პ.გოგოლაძე, ვ.ჩაგელიშვილი. Bბაზალტის ქეჩის თბოგამტარობის კოეფიცინტის ექსპერიმენტული გამოკვლევა. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი `ენერგია, . 2010წ. .

მ. ბრელიძე, ზ. გასიტაშვილი. CAD – სისტემების განვითარების ტენდენციები. . 2012წ. შრომები, მართვის ავტომატიზებული სისტემები, № 1(12) ISSN 1512-3979, გვ. 203-209.

ზ. გასიტაშვილი, null. CAD – სისტემების განვითარების ტენდენციები. . 2012წ. შრომები, მართვის ავტომატიზებული სისტემები, ISSN 1512-3979, გვ. 203-209.

ა. გორდეზიანი, T.Gegechkory. Calculation of cost by using computer technologies . International Scientific Journal "Problems of applied mechanics". 2003წ. №4(13), Tbilisi.

V. Tsutskiridze. Calculation of heat exchanger with laminar flow in initial section of plane channel with penetrated walls. Problems of mechanics. 2017წ. №2(67)/2017, ISSN 1512-0740, pp. 43-46.

G. Chixladze, G. KevaniShvili, I. KevaniShvili, A. AsanidZe,,. Calculation of Input Resistance and Radiation Patterns of the Symmetric Vibrator (Dipole) Based on the Modernized Electrodynamic Theory. . . “Georgian Engineering News”, (GEN). 2011წ. № 4, pp 42-46..

მ. ბარბაქაძე, J. Bichiashvili, Z. Bichiashvili, G. Bichiashvili. Calculation of orthotropic constant thikness single-layered plates with metod of initial parameters. International scientific journal “Problems of Mechanics” ISSN 1512-0740. 2010წ. #4 (41).

M. Barbakadze, J. Bichiashvili, Z. Bichiashvili, G. Bichiashvili. Calculation of orthotropic va-riable thikness single-layered plates with metod of initial parameters. International scientific journal . 2010წ. #4 (41).

გ. ყიფიანი, Todua N. . Calculation of rectangular double curvature flat shell by trigonometrical functions. Reports of enlarged sessions of the seminar of I. Vekua Institute of Applied Mathematics. Tbilisi, . 2008წ. Vol. 22, pp. 24-28. ISSN 1512-0066 .

Z. Gogua, G.Gogua, G.Iluridze, T.Minashvili, G.Rtveliashvili. Calculation of shellow and deep impuriti levels in semiconductors of tetraedral simmetry by using the unufid model. Georgain Enginring News. 2004წ. N3,p.(43-46).