სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

პირადი ნომერი:

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტი ვერ მოიძებნა

ზ. გასიტაშვილი, ი.აბულაძე, ვ.წვერავა. ინფორმაციულ ტექნოლოგიებზე დაფუძვნებული სატრანსპორტო ნაკადების მონიტორინგის სისტემა. სტუ- შრომები, მას N 1 (4). 2008წ. .

ე. შამანაძე. ინფორმაციული ზემოქმედების ტექნოლოგიები და საინფორმაციო საზოგადოება. საისტორიო ვერტიკალები. 2016წ. თბილისი, № 35,გვ. 184 – 187..

ი. ბედინაშვილი, მ. კოპალეიშვილი, ე. მისაბიშვილი, ე. პავლოვიჩი. ინფორმაციული მხარდაჭერა, როგორც მეცნიერებისა და განათლების განვითარების ხელშემწყობი ფაქტორი. თსუ, მეცნიერება და ტექნოლოგიები ISSN 0130-7061. 2013წ. #1(714), 9-14 გვ .

ე. შამანაძე. ინფორმაციული პოლიტიკის განსაზღვრა, ობიექტი და საგანი.. საისტორიო ვერტიკალები. 2011წ. № 23, გვ. 80-83.

ე. შამანაძე. ინფორმაციული საზოგადოება, ინფორმაცია, მისი როლი და ფუნქცია სოციალურ სისტემებში. . საისტორიო ვერტიკალები. 2010წ. № 21, გვ. 184 – 187..

ე. შამანაძე. ინფორმაციული საზოგადოება.. პარალელი. 2012წ. გვ. 28-30. .

ე. შამანაძე. ინფორმაციული სივრცე და ინფორმაციის ტიპები. პარალელი. 2016წ. თბილისი, გვ. 45-51.

თ. ბერიძე, რ. ქუთათელაძე. ინფორმაციული ტექნოლოგიების გამოყენება კონტროლინგის პროცესში. ჟურნალი "ეკონომიკა", ISSN 0206-2828. 2009წ. #3-4, გვ. 141-146.

გ. იაშვილი, ერმოლაევი ს.. ინფორმაციული ტექნოლოგიების დანერგვის სტრატეგია საქართველოს საწარმოებში. . სამეცნიერო ჟურნალი ,,სოციალური ეკონომიკა”. 2009წ. №4(4), გვ. 139-142.

ა. რობიტაშვილი. ინფრასტრუქტურის შერჩევისა და პროგრამული საშუალებების გამოყენების ოპტიმალური გადაწყვეტები კორპორაციული ქსელებისათვის. სტუ,"განათლება". 2016წ. №2 (16) გვ.211–215.

ნ. ხუნდაძე, ჯ. ზუროშვილი. იონოსფეროს ფენის კრიტიკული სიხშირის გრძელიპერიოდიანი ვარიაციების სეისმური ბუნების შესახებ. ჟურნალი ”საქართველოს ნავთობი და გაზი”. 2007წ. №20 გვ. 129-132.

ა. სონღულაშვილი. ირან-ოსმალეთის აგრესია და ქართველთა გამაჰმადიანების მცდელობანი ფეოდალურ საქართველოში. ახალი და უახლესი ისტორიის საკითხები, უნივერსალი. 2013წ. #1, გვ. 10-19.

ე. გვენეტაძე. ირანი და კავკასიის გეოპოლიტიკური ევოლუცია. საისტორიო ვერტიკალები, #15,.. 2008წ. .

ე. გვენეტაძე. ირანის ისლამური რევოლუცია და მსოფლიო. ახალი და უახლესი ისტორიის საკითხები. 2008წ. #II(4).

ა. სონღულაშვილი. ისლამი და გარესამყარო. ახალი და უახლესი ისტორიის საკითხები, უნივერსალი. 2012წ. #1, გვ. 426-440.

ე. ალავერდოვი. ისლამი და პოლიტიკა. საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი, “ხელისუფლება და საზოგადოება” სტუ, . 2013წ. # 1, გვ. 65-72.

ე. ალავერდოვი. ისლამის ფაქტორი რუსეთის ისტორიაში. საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი, “საისტორიო ვერტიკალები”, სტუ. 2012წ. # 25, გვ, 150-154.

ე. ალავერდოვი. ისლამური რელიგიური ფანატიზმი. საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი, “ბიზნეს-ინჟინერინგი”, სტუ, # 1. 2013წ. .

E. Alaverdovi. ისლამური რენესანსი თუ ჩრდილოკავკასიური რადიკალიზაცია? . საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი, “ბიზნეს-ინჟინერინგი”, სტუ, . 2013წ. # 1 გვ. 82-86.

ე. გვენეტაძე, მ. ყიფიანი. ისრაელ-არაბების 1967 წლის ექვსდღიან ომში ისრაელის გამარჯვების ფაქტორები. . ახალი და უახლესი ისტორიის საკითხები #2(10). 2011წ. .