სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26281 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ლ. ბოცვაძე, ა. ლომიძე. პროდუქციის საწყობებისა და გამანაწილებელი ცენტრების ეფექტურობის გამოკვლევა ეფექტურობის ახალი მეთოდიკის გამოყენებით. ქსტუ შრომები, ტ. № 2(11), გამომცემლობა „საქართველო“ ქუთაისის ფილიალი, გვ. 96-104. 2002წ. .

ი. გიაშვილი. პროდუქციის შეზღუდული რესურსების პირობებში მინიმალური დანახარჯებით წარმოების ამოცანის შესაბამისი გამოთვლითი სქემების აგების გზები.. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. შრომები მართვის ავტომატიზებული სისტემები. გამომცემლობა „ტექნიკური უნივერსიტეტი“. 2011წ. № 2(11). გვ.120-123.

თ. ასათიანი. პროდუქციის წარმოებისა და შენახვის ოპტიმიზაციის ამოცანა ხარისხის კრიტერიუმის გათვალისიწინებით . საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, შრომები, მართვის ავტომატიზებული სისტემები . 2009წ. N2(7).

თ. ლომინაძე, შ. ოკუჯავა. პროდუქციის წარმოებისა და შენახვის ოპტიმიზაციის ამოცანა ხარისხის კრიტერიუმის გათვალისწინებით . შრომები, მართვის ავტომატიზებული სისტემები, №2(7), გამომცემლობა ”ტექნიკური უნივერსიტეტი”. 2009წ. .

თ. ასათიანი. პროდუქციის წარმოებისა და შენახვის ჯამური ღირებულების ვექტორული ოპტიმიზაციის ამოცანა . საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სამეცნიერო შრომები. 2001წ. .

თ. ასათიანი. პროდუქციის წარმოებისა და შენახვის ჯამური ღირებულების მინიმიზაციის ამოცანა. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 1996წ. .

ვ. ხითარიშვილი, ნ. მაჭავარიანი, გ. ტაბატაძე, ო. ონიაშვილი. პროდუქციის წილობრივი განაწილების ხელშეკრულების ზოგიერთი ტერმინის შესახებ. საქართველოს ნავთობი და გაზი. 2013წ. #28, გვ. 24–28.

გ. კაიშაური, ვ.კაიშაური. პროდუქციის ხარისხზე მოქმედი ფაქტორები და მათი კონტროლი. ჟურნალი “აგროინფო”. - თბილისი . 2008წ. N7. გვ. 22 - 23 .

მ. ბალიაშვილი, ი.ზედგინიძე. პროდუქციის ხარისხის მართვის ტექნოლოგიისადმი სისტემური მიდგომა. პერიოდული სამეცნიერო ჟურნალი "ინტელექტი". 2003წ. №1 (15).

თ. დევიძე. პროდუქციის ხარისხის მარკეტ-მართვა. უნივერსალი, წმიდა გრიგოლ ფერაძის თბილისის სასწავლო უნივერსიტეტი, შრომების კრებული. 2010წ. III , 276-287, .

ქ. ქუთათელაძე, ქ. ქუთათელაძე, რ. ქუთათელაძე. პროდუქციული სისტემების ფუნქციონირების მართვის ზოგიერთი ასპექტი.. საქ.ტექნ.უნივ. ,ჟურნ.„სოციალური ეკონომიკა XXI საუკუნის აქტუალური პრობლემები“,. 2009წ. №2 (2), გვ.110-112.

რ. ქუთათელაძე, ანა კობიაშვილი, ქეთევან ქუთათელაძე. პროდუქციული სისტემების ფუნქციონირების მართვის ზოგიერთი ასპექტი. ჟურნალი "სოციალური ეკონომიკა" . 2009წ. #2(2) გვ.110-113.

რ. ქუთათელაძე, ქ. ქუთათელაძე, ა. კობიაშვილი. პროდუქციული სისტემების ფუნქციონირების მართვის ზოგიერტი ასპექტი. "სოციალური ეკონომიკა". 2009წ. #2(2), გვ. 110-113.

რ. სამხარაძე, დ. ჩიქოვანი. პროდუქციული წესებს შორის არსებული კონფლიქტების გადაწყვეტის გზები და საშუალებები. "საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი", შრომები. მართვის ავტომატიზებული სისტემები. 2011წ. N2(11), გვ.49-56.

ქ. ცომაია. პროექტების დაგეგმვა და მენეჯმენტი. საისტორიო ვერტიკალები. 2017წ. N36.

ნ. მჭედლიშვილი, ს.ხუციშვილი, ლ.ხუციშვილი. პროექტების შეფასების მრავალკრიტერიუმიანი ექსპერტული მოდელის სრულყოფის ზოგიერთი საკითხი.. ბიზნეს-ინჟინერინგი. 2012წ. №3, გვ. 126-128.

კ. ფხაკაძე, გ. ჩიჩუა, მ. ჩიქვინიძე, ა. მასხარაშვილი. პროექტი “ქართული ენის ლოგიკური გრამატიკის საფუძვლები და მისი გამოყენება საინფორმაციო ტექნოლოგიებში” - სასაფუძვლო შედეგები და მისაღწევი მიზნები. პროექტი “ქართული ენის ლოგიკური გრამატიკის საფუძვლები და მისი გამოყენება საინფორმაციო ტექნოლოგიებში” - სასაფუძვლო შედეგები და მისაღწევი მიზნები. 2013წ. (ქართულად), 38-146.

კ. ფხაკაძე, 60. მ. ჩიქვინიძე. პროექტი „ქართული ენით ევროკავშირში ანუ სადოქტორო თემა - ქართული გრამატიკული მართლმწერი (ანალიზატორი)“. ელ-ჟურნალი „ქართული ენის ტექნოლოგიური ანბანი“. 2015წ. N1, (ქართულად), 1-19.

კ. ფხაკაძე, 59. გ. ჩიჩუა. პროექტი „ქართული ენით ევროკავშირში ანუ სადოქტორო თემა - ქართული მეტყველების სინთეზი და ამოცნობა“. ელ-ჟურნალი „ქართული ენის ტექნოლოგიური ანბანი“. 2015წ. N1, (ქართულად), 1-20.