სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26282 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

კ. ფხაკაძე, 59. გ. ჩიჩუა. პროექტი „ქართული ენით ევროკავშირში ანუ სადოქტორო თემა - ქართული მეტყველების სინთეზი და ამოცნობა“. ელ-ჟურნალი „ქართული ენის ტექნოლოგიური ანბანი“. 2015წ. N1, (ქართულად), 1-20.

გ. კოტრიკაძე, ბაღდავაძე გელა. პროექტირების ავტომატიზაციის ალგორითმული მოდულების ეფექტურობის ამაღლების მართვის წრფივი კანონის სინთეზი. პერიოდული სამეცნიერო ჟურნალი, "აღმაშენებელი". 2009წ. #5, გვ:32-36.

ე. როჭიკაშვილი. პროექტირების ავტომატიზებული სისტემების (გრაფიკული სახეების აგრეგატული რედაქტორი) დაპროექტების და მასთან დიალოგის პრინციპები . საქართველოს ტექნიკუ-რი უნივერსიტეტი, შრო-მები, მართვის ავტომატიზებული სისტემები, #1. 0წ. თბილისი, 2006 წელი, გვ. 124-126; .

კ. ფხაკაძე, მ. ჩიქვინიძე, გ. ჩიჩუა, დ. კურცხალია. პროექტის „კომპანიის - ქართული ენობრივი ტექნოლოგიები“ დაფუძნება“ ბიზნესგეგმა. ჟურნალი „ქართული ენა და ლოგიკა“. 2015წ. ISSN, N9, 159-200.

კ. ფხაკაძე, მ. ჩიქვინიძე, გ. ჩიჩუა, ი. ბერიაშვილი, დ. კურცხალია. პროექტის - „კიდევ ერთი ნაბიჯი მოსაუბრე ქართული თვითგანვითარებადი ინტელექტუალური კორპუსისაკენ“ - მიზნები და პირველი შედეგები. საერთაშორისო კონფერენციის „ენა და თანამედროვე ტექნოლოგიები“ მასალები. 2015წ. (ინგლისურად), 110-112.

კ. ფხაკაძე, მ. ჩიქვინიძე, გ. ჩიჩუა, ი. ბერიაშვილი, დ. კურცხალია. პროექტის - „კიდევ ერთი ნაბიჯი მოსაუბრე ქართული თვითგანვითარებადი ინტელექტუალური კორპუსისაკენ“ - მიზნები და პირველი შედეგები. საერთაშორისო კონფერენციის „ენა და თანამედროვე ტექნოლოგიები“ მასალები. 2015წ. (ქართულად) 107-110.

თ. ჩიგოგიძე. პროექტის აქსესუარების ფორმირება CAD სისტემებში. არქიტექტურისა და ქალაქთმშენებლობის თანამედროვე პრობლემები. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი.. 2013წ. ISSN 2233-3266. №3, 76-81 გვ.

დ. მაგრაქველიძე. პროექტის ეფექტურობის გამოთვლა კერძო მაგალითის საფუძველზე. საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი ინტელექტი. 2010წ. # 1(36).

ა. გრიგალაშვილი, ნ. ბებიაშვილი. პროექტის რისკების მართვის დაგეგმვა. თბილისი. ჟურნალი "განათლება". 2015წ. #2(13) 2015 წელი გვ. 147-152.

ნ. ბებიაშვილი. პროექტის რისკების მართვის დაგეგმვა. თბილისი. ჟურნალი "განათლება". 2015წ. #2(13) 2015 წელი გვ. 147-152.

ა. გრიგალაშვილი, ნ. ბებიაშვილი, null. პროექტის ღირებულების მართვა. განათლება. 2017წ. #1(17), 189-196.

კ. ფხაკაძე, მ. ჩიქვინიძე. პროექტის „ქართული ენით ევროკავშირში ანუ სადოქტორო თემა - ქართული გრამატიკული მართლმწერი (ანალიზატორი)“ მიზნების, მეთოდებისა და პირველი შედეგების მოკლე მიმოხილვა. საქართველოს მათემატიკოსთა კავშირის VI საერთაშორისო კონფერენციის თეზისები. 2015წ. VI, (ქართულად), 93-94.

კ. ფხაკაძე, გ. ჩიჩუა. პროექტის „ქართული ენით ევროკავშირში ანუ სადოქტორო თემა - ქართული მეტყველების სინთეზი და ამოცნობა“ მიზნების, მეთოდებისა და პირველი შედეგების მოკლე მიმოხილვა. საქართველოს მათემატიკოსთა კავშირის VI საერთაშორისო კონფერენციის თეზისები. 2015წ. VI, (ქართულად), 92-93.

კ. ფხაკაძე, შალვა მალიძე, მერაბ ჩიქვინიძე, გიორგი ჩიჩუა, დავით კურცხალია. პროექტის „ქართული ენით ევროკავშირში ანუ სადოქტორო თემა - ქართული ჭკვიანი კორპუსის ახალი განმავითარებელი ინსტრუმენტებისა და მეთოდების შემუშავება და არსებულთა გაუმჯობესება“ მიზნების, ამოცანებისა და მეთოდების ზოგადი მიმოხილვა. საქართველოს მათემატიკოსთა კავშირის VIII საერთაშორისო კონფერენციის თეზისები. 2017წ. VIII. 156-157.

კ. ფხაკაძე, მ. ჩიქვინიძე, გ. ჩიჩუა, ი. ბერიაშვილი, დ. კურცხალია. პროექტის „ქართული ენის ლოგიკური გრამატიკის საფუძვლები და მისი გამოყენება საინფორმაციო ტექნოლოგიებში“ ფარგლებში აგებული ხმით მართვადი ქართული ინტელექტუალური კომპიუტერული სისტემის საცდელი საინტერნეტო ვერსიის მოკლე მიმოხილვა. საქართველოს მათემატიკოსთა კავშირის VI საერთაშორისო კონფერენციის თეზისები. 2015წ. VI, (ქართულად), 170-171.

თ. ბერიძე, ნ. ნიკვაშვილი, ი. ხატისკაცი. პროექციული არაწრფოვანი ზედაპირების განზოგადოებული სქემა. "ტრანსპორტი". 2008წ. №3-4.

ი. ხატისკაცი, ნ. ნიკვაშვილი, შავგულიძე ანზორი. პროექციული ნახაზების გამოყენების შესახებ. სტუ-ს შრომები. 2002წ. N4(443).

ნ. გელოვანი. პროვიზორი, საზოგადო მოღვაწე და ლიტერატორი. “ფარმაცევტული მაცნე მედეა” . 2001წ. #4-5 (27-28), გვ. 5.

დ. კარიაული. პროკურატურის ორგანოები საქართველოში საბჭოთა ხელისუფლების დამყარების პირველ წლებში. სამართალი. 1998წ. 3-4.

გ. აბაშიძე. პროკურორის დისკრეციული უფლებამოსილება სისხლისსამართლებრივი დევნის განხორციელებაზე.. ჟურნალი `თემიდა,~ . 2011წ. #5, .