სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26296 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ვ. ხითარიშვილი, ნ. მაჭავარიანი, გ. ტაბატაძე, ო. ონიაშვილი. პროდუქციის წილობრივი განაწილების ხელშეკრულების ზოგიერთი ტერმინის შესახებ. საქართველოს ნავთობი და გაზი. 2013წ. #28, გვ. 24–28.

გ. კაიშაური, ვ.კაიშაური. პროდუქციის ხარისხზე მოქმედი ფაქტორები და მათი კონტროლი. ჟურნალი “აგროინფო”. - თბილისი . 2008წ. N7. გვ. 22 - 23 .

მ. ბალიაშვილი, ი.ზედგინიძე. პროდუქციის ხარისხის მართვის ტექნოლოგიისადმი სისტემური მიდგომა. პერიოდული სამეცნიერო ჟურნალი "ინტელექტი". 2003წ. №1 (15).

თ. დევიძე. პროდუქციის ხარისხის მარკეტ-მართვა. უნივერსალი, წმიდა გრიგოლ ფერაძის თბილისის სასწავლო უნივერსიტეტი, შრომების კრებული. 2010წ. III , 276-287, .

ქ. ქუთათელაძე, ქ. ქუთათელაძე, რ. ქუთათელაძე. პროდუქციული სისტემების ფუნქციონირების მართვის ზოგიერთი ასპექტი.. საქ.ტექნ.უნივ. ,ჟურნ.„სოციალური ეკონომიკა XXI საუკუნის აქტუალური პრობლემები“,. 2009წ. №2 (2), გვ.110-112.

რ. ქუთათელაძე, ანა კობიაშვილი, ქეთევან ქუთათელაძე. პროდუქციული სისტემების ფუნქციონირების მართვის ზოგიერთი ასპექტი. ჟურნალი "სოციალური ეკონომიკა" . 2009წ. #2(2) გვ.110-113.

რ. ქუთათელაძე, ქ. ქუთათელაძე, ა. კობიაშვილი. პროდუქციული სისტემების ფუნქციონირების მართვის ზოგიერტი ასპექტი. "სოციალური ეკონომიკა". 2009წ. #2(2), გვ. 110-113.

რ. სამხარაძე, დ. ჩიქოვანი. პროდუქციული წესებს შორის არსებული კონფლიქტების გადაწყვეტის გზები და საშუალებები. "საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი", შრომები. მართვის ავტომატიზებული სისტემები. 2011წ. N2(11), გვ.49-56.

ქ. ცომაია. პროექტების დაგეგმვა და მენეჯმენტი. საისტორიო ვერტიკალები. 2017წ. N36.

ნ. მჭედლიშვილი, ს.ხუციშვილი, ლ.ხუციშვილი. პროექტების შეფასების მრავალკრიტერიუმიანი ექსპერტული მოდელის სრულყოფის ზოგიერთი საკითხი.. ბიზნეს-ინჟინერინგი. 2012წ. №3, გვ. 126-128.

კ. ფხაკაძე, გ. ჩიჩუა, მ. ჩიქვინიძე, ა. მასხარაშვილი. პროექტი “ქართული ენის ლოგიკური გრამატიკის საფუძვლები და მისი გამოყენება საინფორმაციო ტექნოლოგიებში” - სასაფუძვლო შედეგები და მისაღწევი მიზნები. პროექტი “ქართული ენის ლოგიკური გრამატიკის საფუძვლები და მისი გამოყენება საინფორმაციო ტექნოლოგიებში” - სასაფუძვლო შედეგები და მისაღწევი მიზნები. 2013წ. (ქართულად), 38-146.

კ. ფხაკაძე, 60. მ. ჩიქვინიძე. პროექტი „ქართული ენით ევროკავშირში ანუ სადოქტორო თემა - ქართული გრამატიკული მართლმწერი (ანალიზატორი)“. ელ-ჟურნალი „ქართული ენის ტექნოლოგიური ანბანი“. 2015წ. N1, (ქართულად), 1-19.

კ. ფხაკაძე, 59. გ. ჩიჩუა. პროექტი „ქართული ენით ევროკავშირში ანუ სადოქტორო თემა - ქართული მეტყველების სინთეზი და ამოცნობა“. ელ-ჟურნალი „ქართული ენის ტექნოლოგიური ანბანი“. 2015წ. N1, (ქართულად), 1-20.

გ. კოტრიკაძე, ბაღდავაძე გელა. პროექტირების ავტომატიზაციის ალგორითმული მოდულების ეფექტურობის ამაღლების მართვის წრფივი კანონის სინთეზი. პერიოდული სამეცნიერო ჟურნალი, "აღმაშენებელი". 2009წ. #5, გვ:32-36.

ე. როჭიკაშვილი. პროექტირების ავტომატიზებული სისტემების (გრაფიკული სახეების აგრეგატული რედაქტორი) დაპროექტების და მასთან დიალოგის პრინციპები . საქართველოს ტექნიკუ-რი უნივერსიტეტი, შრო-მები, მართვის ავტომატიზებული სისტემები, #1. 0წ. თბილისი, 2006 წელი, გვ. 124-126; .

კ. ფხაკაძე, მ. ჩიქვინიძე, გ. ჩიჩუა, დ. კურცხალია. პროექტის „კომპანიის - ქართული ენობრივი ტექნოლოგიები“ დაფუძნება“ ბიზნესგეგმა. ჟურნალი „ქართული ენა და ლოგიკა“. 2015წ. ISSN, N9, 159-200.

კ. ფხაკაძე, მ. ჩიქვინიძე, გ. ჩიჩუა, ი. ბერიაშვილი, დ. კურცხალია. პროექტის - „კიდევ ერთი ნაბიჯი მოსაუბრე ქართული თვითგანვითარებადი ინტელექტუალური კორპუსისაკენ“ - მიზნები და პირველი შედეგები. საერთაშორისო კონფერენციის „ენა და თანამედროვე ტექნოლოგიები“ მასალები. 2015წ. (ინგლისურად), 110-112.

კ. ფხაკაძე, მ. ჩიქვინიძე, გ. ჩიჩუა, ი. ბერიაშვილი, დ. კურცხალია. პროექტის - „კიდევ ერთი ნაბიჯი მოსაუბრე ქართული თვითგანვითარებადი ინტელექტუალური კორპუსისაკენ“ - მიზნები და პირველი შედეგები. საერთაშორისო კონფერენციის „ენა და თანამედროვე ტექნოლოგიები“ მასალები. 2015წ. (ქართულად) 107-110.

თ. ჩიგოგიძე. პროექტის აქსესუარების ფორმირება CAD სისტემებში. არქიტექტურისა და ქალაქთმშენებლობის თანამედროვე პრობლემები. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი.. 2013წ. ISSN 2233-3266. №3, 76-81 გვ.

დ. მაგრაქველიძე. პროექტის ეფექტურობის გამოთვლა კერძო მაგალითის საფუძველზე. საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი ინტელექტი. 2010წ. # 1(36).