სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26281 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

გ. ბელთაძე, ვ. ბელთაძე. პროკურორის საპროცესო გადაწყვეტილების სამართლიანობის და ეფექტურობის მოდელირების შესახებ. საერთაშორისო პერიოდული სამეცნიერო ჟურნალი ”ინტელექტი”. 2013წ. № 1(45), გვ. 120-124.

გ. აბაშიძე. პროკურორის საქმიანობა, საპროცესო მდგომარეობა და ფუნქციები გამოძიების სტადიაზე. . ჟურნალი `თემიდა,~. 2011წ. #5, .

ნ. კილასონია, მ.ცინცაძე, ნ.გეგეშიძე , თ.გიორგაძე , დ.ლოჩოშვილი , ა.ჩუბინიძე , ნ.ენდელაძე , ბ.გოგიჩაიშვილი. პროპიონალდეჰიდის ბენზოილჰიდრაზონის ელექტრონული სტრუქტურის და კომპლექსწარმომქნის უნარის ქვანტურ-ქიმიური კვლევა AM1 მეთოდით. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. 2009წ. ტ.9(6). გვ.501-503.

თ. გიორგაძე, მ.ცინცაძე ნ.გეგეშიძე ნ.კილასონია დ.ლოჩოშვილი ა.ჩუბინიძე ნ.ენდელაძე ბ.გოგიჩაიშვილი. პროპიონალდეჰიდის ბენზოილჰიდრაზონის ელექტრონული სტრუქტურის და კომპლექსწარმომქნის უნარის ქვანტურ-ქიმიური კვლევა AM1 მეთოდით. . საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. 2009წ. ტ.9(6) გვ.504-505.

ნ. გეგეშიძე, მ.ცინცაძე ნ.კილასონია თ.გიორგაძე დ.ლოჩოშვილი ა.ჩუბინიძე ნ.ენდელაძე ბ.გოგიჩაიშვილი ნ.ბებია. პროპიონალდეჰიდის ბენზოილჰიდრაზონის ელექტრონული სტრუქტურისა და კომპლექსწარმოქმნის უნარის კვანტურ-ქიმიური კვლევა AM1 მეთოდით. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. 2009წ. ტ.9 (6) გვ. 504-505.

დ.ლოჩოშვილი, ა.ჩუბინიძე, ნ.ენდელაძე, ბ.გოგიჩაიშვილი, ნ.ბებია . პროპიონალდეჰიდის ბენზოილჰიდრაზონის ელექტრონული სტრუქტურისა და კომპლექსწარმოქმნის უნარის ქვანტურ-ქიმიური კბლევა AM1 მეთოდით . საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. 2009წ. ტ.9, (6), 504-505 .

მ. ცინცაძე, ნ.გეგეშიძე, ნ.კილასონია, თ.გიორგაძე, დ.ლოჩოშვილი, ა.ჩუბინიძე, ნ.ენდელაძე, ბ.გოგიჩაიშვილი. პროპიონალდეჰიდის ბენზოილჰიდრაზონის ელექტრონული სტრუქტურისა და კომპლექსწარმოქნის უნარის ქვანტურ-ქიმიური კვლევა AM1 მეთოდით. . საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. 2009წ. ტ.9 #6, გვ.504-505.

ნ. კილასონია, მ.ცინცაძე, დ.ლოჩოშვილი, თ.ცინცაძე, ი.შარია, მ.ჭანტურია , გ.მანველიძე, ჯ.კერესელიძე. პროპიონალდეჰიდის იზონიკოტინოილჰიდრაზონის (პაინჰ) მოლეკულის ელექტრონული სტრუქტურის და კომპლექსწარმოქმნის უნარის კვლევა ქვანტურ-ქიმიური ნახევრადემპირიული AM1 მეთოდით. . საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. 2009წ. ტ.9, N4. გვ.303-305.

თ. ცინცაძე, დ. ლოჩოშვილი, ნ. კილასონია, ი. შარია, მ. ჭანტურია, გ. მანველიძე, ჯ. კერესელიძე. პროპიონალდეჰიდის იზონიკოტინოილჰიდრაზონის (პაინჰ) მოლეკულის ელექტრონული სტრუქტურის და კომპლექსწარმოქმნის ქვანტურ-ქიმიური ნახევრადემპირიული AM1 მეთოდით. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. 2009წ. ტ. 9. №4. გვ. 303-305.

გ. მანველიძე, მ. ცინცაძე, დ. ლოჩოშვილი, ნ. კილასონია, თ. ცინცაძე. პროპიონალდეჰიდის იზონიკოტინოილჰიდრაზონის მოლეკულის ელექტრონული სტრუქტურის და კომპლექსწარმოქმნის უნარის კვლევა ქვანტურ-ქიმიური ნახევრადემპირიული AMI მეთოდით. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი, №4, თბილისი, 2009. წ. .

მ. ცინცაძე, დ.ლოჩოშვილი, ნ.კილასონია, თ.ცინცაძე, ი.შარია, მ.ჭანტურია, გ.მანველიძე, ჯ.კერესელიძე. პროპიონალდეჰიდის იზონიკოტინოილჰიდრაზონის(პაინჰ) მოლეკულის ელექტრონული სტრუქტურის და კომპლექსწარმოქმნიუნარის კვლევა ქვანტურ-ქიმიური ნახევრადემპირიული AM1 მეთოდით. . საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. 2009წ. ტ.9 #4, გვ.303-305.

კ. ფხაკაძე. პროპოზიციული i–ალგებრის ზოგიერთი გამოყენებანი. საქართველოს საინჟინრო–ეკონომიური ინსტიტუტის პირველი კონფერენციის შრომები. 1993წ. (ქართულად), 46–48.

თ. ნანიტაშვილი, შილაკაძე ცისანა. პროტეოლიზური ფერმენტების გამოკვლევა ყურძნის გადამუშავებისა და ღვინის დამზადების პროცესში. საქართველოს კვების მრეწველობის ს/კ ინსტიტუტის შრომები. 2004წ. ტომი 7.

რ. ქუთათელაძე, კობიაშვილი ანა. პროტოტიპული ექსპერტული სისტემა შეფასებათა დახვეწისათვის. . 2016წ. სტუ-ს შრომები. # 2. გვ. 64-73.

რ. ქუთათელაძე. პროტოტიპული ექსპერტული სისტემა შეფასებათა დახვეწისათვის. სტუ- შრომები.. 2016წ. სტუ-ს შრომები. # 2. გვ. 64-73.

დ. დანელია. პროფ. ა. კაკუშაძის მოსაგონარი. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი "მშენებლობა". 2007წ. 4B.

რ. მიშველაძე. პროფესიონალიზმის საერთაშორისო პრინციპები და თანამედროვე კულტურა, . კრებული ,,კულტუროლოგია’’. 25 გვ.. 2010წ. .

ლ. ჩხეიძე. პროფესიული ადაპტაციისა და პროფესიული შერჩევის როლი ქიმიურ და მეტალურგიულ წარმოებაში. საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი "ინტელექტუალი". 2013წ. 22. თბილისი.2013 წ. 177-185.

რ. სამხარაძე, მ. თევდორაძე, ლ. ჩარკვიანი. პროფესიული განათლების პედაგოგიური კადრების მომზადება ტექნოლოგიების საშუალებით. "საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი", შრომები. „ბიზნეს-ინჟინერინგი”. 2016წ. №1-2. გვ. 366-368.