სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი:

მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  23780 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

გ. ლობჟანიძე. საფრანგეთის დედაქალაქ პარიზში მომხდარი ტერაქტების საერთაშორისო სამართლებრივი შეფასება. გურამ თავართქილაძის სასწავლო უნივერსიტეტის სამეცნიერო შრომათა კრებული, . 2016წ. N6, 2016, ქ. თბილისი, გვ 6.

ზ. გელიაშვილი, გ. დათუკიშვილი; ნ.შაყულაშვილი; ი. ჭანტურია; მ. ხომასურიძე;. საფუვრის ზეგავლენა წითელი ღვინის ფენოლურ ნაერთებზე. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. 2015წ. №2, (15) . გვ.122-126.

მ. ყიფშიძე, ა.ტაბატაძე. საფუთავის როლი თანამედროვე მარკეტინგულ კომუნიკაციებში. გამომცემლობა. 2008წ. 4 გვ.171-176.

ე. მეძმარიაშვილი. საქ. ბრძოლებისა და ოპერაციების უზრუნველყოფისათვის ტერიტორიის საინჟინრო აღჭურვის სამხედრო–საინჟინრო შეიარაღების, ტექნიკისა და კონსტრუქციული სისტემების ბაზის შექმნის საინჟინრო იდეოლოგიის ძირითადი პრინციპების და პრიორიტეტები.. სამხედრო საინჟნრო ხელოვნება. ნაშრომთა კრებული. 2005წ. 13გვ..

ლ.ქიტიაშვილი. საქ. მდინარეების საშუალო წლიური და სეზონური პერიოდების წყლის ხარჯების აღდგენის შედეგები ზამთრის წინაპერიოდის სითბოსა და სიცივის ინდექსების რყევადობის საფუძველზეს. კავკასიის გეოგრაფიული ჟურნალი .. 2011წ. ტ. გვ. 115-118.

ვ. თევზაძე, ნათიშვილი ო.. საქ. მეინცერებათა აკადემიის ჰიდროეკოლოგიის ინსტიტუტის 70 წლის იუბილესთან დაკავშირებით . ეროზიულ-ღვარცოფული და მომინჯავე პრობლემებისათვის მიძვრნილი საერთაორისო თბილისი. წ. გვ.გვ. 251-252.

ე. მეძმარიაშვილი. საქ. სამხედრო–სამრეწველო კომპლექსის საწყისი მდგომარეობა დამოუკიდებელი სახელმწიფო პირობებში. სამხედრო საინჟნრო ხელოვნება. ნაშრომთა კრებული. 2005წ. 6გვ..

ჯ. ჯანაშია. საქ. სისიხლის სამართლის კოდექსში ცვლილებების და დამატებების შესახებ” (2006 წლის 10 აპრილის მონაცემები). საქ. ტექნიკური უნივერსიტეტი, სამეცნიერო ჟურნალი ,,ხელისუფლება და საზოგადოება”, . 2006წ. #1 133-148 გვ,თბილისი..

ე. მეძმარიაშვილი. საქ.სამხედრო–სამრეწველო კომპლექსის ჩამოყალიბების სახასიათო საბჭოთა პერიოდი. სამხედრო საინჟნრო ხელოვნება. ნაშრომთა კრებული. 2005წ. 3გვ..

ნ. ნავაძე, ბ. ჟვანია, ვ. დოგრაშვილი. საქალაქთაშორისო გადაყვანა-გადაზიდვების ეფექტურობაზე მოქმედი ძირითადი ფაქტორები და უარყოფითის აღმოფხვრის ღონისძიებები. სამეცნიერო ტექნიკური ჟურნალი "ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა". 2012წ. 1(23) 2012 წ. გვ. 128-135.

მ. ძიძიგური. საქალაქთმშენებლო–ესთეტიკური თავისებურებანი ა. ქურდიანის შემოქმედებაში (2 საცხოვრებელი სახლის მაგალითზე). კავკასიის მაცნე. 2002წ. (სპეციალური გამოშვება), 113–117.

დ. ფრიდონაშვილი. საქალაქო ავტობუსების გადაზიდვების ეფექტურობის ამაღლება გაჩერებებს შორის მანძილების რაციონალურად დაგეგმვით. ს/ტ ჟურნალი : ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა. თბილისი, . 2011წ. N1,.

დ. ფრიდონაშვილი. საქალაქო ავტობუსების რაციონალური შერჩევა გაქანების დინამიურობის კრიტერიუმის საშუალებით. ს/ტ ჟურნალი ;ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა; თბილისი,. 2011წ. N1..

ო. გელაშვილი, ბეჟანიშვილი პ.. საქალაქო ავტობუსების საექსპლუატაციო პირობების და მოძრაობის რეჟიმების თავისებურებანი. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი ,,ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა”, თბილისი, . . 2011წ. #2(21), გვ.5-10.

ვ. ლეკიაშვილი, ვ.ჯაჯანიძე. საქალაქო ავტობუსების საიმედოობის მაჩვენებლების გამოვლენა. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა. 2009წ. #14(16).

დ. ფრიდონაშვილი. საქალაქო ავტობუსის გაქანების ოპტიმალურად წარმართვა. ს/ტ ჟურნალი „ტრანსპორტი და მანქანათმშენელობა“. თბილისი. . 2008წ. №4. გვ 165...170.

ზ. ბოგველიშვილი, დ.ფრიდონაშვილი. საქალაქო ავტობუსის მოძრაობის ტიპიური ციკლის დადგენა. ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა, თბილისი . 2016წ. №2(36), გვ.291-295. ISSN 1512-3537.

ხ. მღებრიშვილი, გ.მაჭარაშვილი. საქალაქო ავტობუსის მწარმოებლობის გაზრდა გაჩერებებს შორის მანძილების რაციონალურად დაგეგმვით.. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი "ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა". თბილისი,. 2011წ. N1(20), 32-36 გვ..

ვ. ჯაჯანიძე. საქალაქო ავტობუსის საწვავის საერთო ხარჯის ფორმირება . სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი ,, ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა”, თბილისი, . 2009წ. #3, 5.

ვ. ჯაჯანიძე. საქალაქო ავტობუსის საწვავის სამარშრუტო ხარჯის ფორმირება შევსების კოეფიციენტისაგან დამოკიდებულებით . სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი ,, ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა”, თბილისი, . 2009წ. #4(16), 4.