სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26296 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ა. გრიგალაშვილი, ნ. ბებიაშვილი. პროექტის რისკების მართვის დაგეგმვა. თბილისი. ჟურნალი "განათლება". 2015წ. #2(13) 2015 წელი გვ. 147-152.

ნ. ბებიაშვილი. პროექტის რისკების მართვის დაგეგმვა. თბილისი. ჟურნალი "განათლება". 2015წ. #2(13) 2015 წელი გვ. 147-152.

ა. გრიგალაშვილი, ნ. ბებიაშვილი, null. პროექტის ღირებულების მართვა. განათლება. 2017წ. #1(17), 189-196.

კ. ფხაკაძე, მ. ჩიქვინიძე. პროექტის „ქართული ენით ევროკავშირში ანუ სადოქტორო თემა - ქართული გრამატიკული მართლმწერი (ანალიზატორი)“ მიზნების, მეთოდებისა და პირველი შედეგების მოკლე მიმოხილვა. საქართველოს მათემატიკოსთა კავშირის VI საერთაშორისო კონფერენციის თეზისები. 2015წ. VI, (ქართულად), 93-94.

კ. ფხაკაძე, გ. ჩიჩუა. პროექტის „ქართული ენით ევროკავშირში ანუ სადოქტორო თემა - ქართული მეტყველების სინთეზი და ამოცნობა“ მიზნების, მეთოდებისა და პირველი შედეგების მოკლე მიმოხილვა. საქართველოს მათემატიკოსთა კავშირის VI საერთაშორისო კონფერენციის თეზისები. 2015წ. VI, (ქართულად), 92-93.

კ. ფხაკაძე, შალვა მალიძე, მერაბ ჩიქვინიძე, გიორგი ჩიჩუა, დავით კურცხალია. პროექტის „ქართული ენით ევროკავშირში ანუ სადოქტორო თემა - ქართული ჭკვიანი კორპუსის ახალი განმავითარებელი ინსტრუმენტებისა და მეთოდების შემუშავება და არსებულთა გაუმჯობესება“ მიზნების, ამოცანებისა და მეთოდების ზოგადი მიმოხილვა. საქართველოს მათემატიკოსთა კავშირის VIII საერთაშორისო კონფერენციის თეზისები. 2017წ. VIII. 156-157.

კ. ფხაკაძე, მ. ჩიქვინიძე, გ. ჩიჩუა, ი. ბერიაშვილი, დ. კურცხალია. პროექტის „ქართული ენის ლოგიკური გრამატიკის საფუძვლები და მისი გამოყენება საინფორმაციო ტექნოლოგიებში“ ფარგლებში აგებული ხმით მართვადი ქართული ინტელექტუალური კომპიუტერული სისტემის საცდელი საინტერნეტო ვერსიის მოკლე მიმოხილვა. საქართველოს მათემატიკოსთა კავშირის VI საერთაშორისო კონფერენციის თეზისები. 2015წ. VI, (ქართულად), 170-171.

თ. ბერიძე, ნ. ნიკვაშვილი, ი. ხატისკაცი. პროექციული არაწრფოვანი ზედაპირების განზოგადოებული სქემა. "ტრანსპორტი". 2008წ. №3-4.

ი. ხატისკაცი, ნ. ნიკვაშვილი, შავგულიძე ანზორი. პროექციული ნახაზების გამოყენების შესახებ. სტუ-ს შრომები. 2002წ. N4(443).

ნ. გელოვანი. პროვიზორი, საზოგადო მოღვაწე და ლიტერატორი. “ფარმაცევტული მაცნე მედეა” . 2001წ. #4-5 (27-28), გვ. 5.

დ. კარიაული. პროკურატურის ორგანოები საქართველოში საბჭოთა ხელისუფლების დამყარების პირველ წლებში. სამართალი. 1998წ. 3-4.

გ. აბაშიძე. პროკურორის დისკრეციული უფლებამოსილება სისხლისსამართლებრივი დევნის განხორციელებაზე.. ჟურნალი `თემიდა,~ . 2011წ. #5, .

გ. აბაშიძე. პროკურორის როლი სისხლისსამართლებრივი დევნის ფუნქციის განხორციელებაში. . ჟურნალი `ინტელექტუალი,~ . 2011წ. #16 .

გ. ბელთაძე, ვ. ბელთაძე. პროკურორის საპროცესო გადაწყვეტილების სამართლიანობის და ეფექტურობის მოდელირების შესახებ. საერთაშორისო პერიოდული სამეცნიერო ჟურნალი ”ინტელექტი”. 2013წ. № 1(45), გვ. 120-124.

გ. აბაშიძე. პროკურორის საქმიანობა, საპროცესო მდგომარეობა და ფუნქციები გამოძიების სტადიაზე. . ჟურნალი `თემიდა,~. 2011წ. #5, .

ნ. კილასონია, მ.ცინცაძე, ნ.გეგეშიძე , თ.გიორგაძე , დ.ლოჩოშვილი , ა.ჩუბინიძე , ნ.ენდელაძე , ბ.გოგიჩაიშვილი. პროპიონალდეჰიდის ბენზოილჰიდრაზონის ელექტრონული სტრუქტურის და კომპლექსწარმომქნის უნარის ქვანტურ-ქიმიური კვლევა AM1 მეთოდით. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. 2009წ. ტ.9(6). გვ.501-503.

თ. გიორგაძე, მ.ცინცაძე ნ.გეგეშიძე ნ.კილასონია დ.ლოჩოშვილი ა.ჩუბინიძე ნ.ენდელაძე ბ.გოგიჩაიშვილი. პროპიონალდეჰიდის ბენზოილჰიდრაზონის ელექტრონული სტრუქტურის და კომპლექსწარმომქნის უნარის ქვანტურ-ქიმიური კვლევა AM1 მეთოდით. . საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. 2009წ. ტ.9(6) გვ.504-505.

ნ. გეგეშიძე, მ.ცინცაძე ნ.კილასონია თ.გიორგაძე დ.ლოჩოშვილი ა.ჩუბინიძე ნ.ენდელაძე ბ.გოგიჩაიშვილი ნ.ბებია. პროპიონალდეჰიდის ბენზოილჰიდრაზონის ელექტრონული სტრუქტურისა და კომპლექსწარმოქმნის უნარის კვანტურ-ქიმიური კვლევა AM1 მეთოდით. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. 2009წ. ტ.9 (6) გვ. 504-505.

დ.ლოჩოშვილი, ა.ჩუბინიძე, ნ.ენდელაძე, ბ.გოგიჩაიშვილი, ნ.ბებია . პროპიონალდეჰიდის ბენზოილჰიდრაზონის ელექტრონული სტრუქტურისა და კომპლექსწარმოქმნის უნარის ქვანტურ-ქიმიური კბლევა AM1 მეთოდით . საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. 2009წ. ტ.9, (6), 504-505 .

მ. ცინცაძე, ნ.გეგეშიძე, ნ.კილასონია, თ.გიორგაძე, დ.ლოჩოშვილი, ა.ჩუბინიძე, ნ.ენდელაძე, ბ.გოგიჩაიშვილი. პროპიონალდეჰიდის ბენზოილჰიდრაზონის ელექტრონული სტრუქტურისა და კომპლექსწარმოქნის უნარის ქვანტურ-ქიმიური კვლევა AM1 მეთოდით. . საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. 2009წ. ტ.9 #6, გვ.504-505.