სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26281 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ი. ფრანგიშვილი. პროფესიული თვითგამორკვევა . „ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა“ სამეცნიერო ტექნიკური ჟურნალი, სასწავლო-მეთოდური და სამეცნიერო-კვლევითი ნაშრომების კრებული N3(34)2015,თბილისი . 2015წ. N3(34)თბილისი გვ.74-79.

მ. ჯიქია. პროფესიული ინტოქსიკაცია ტოქსიკურ ნივთიერებათა გამოყენებისას. ჟურნალი - მეცნიერება და ტექნოლოგიები; . 2006წ. #10-12. თბილისი.

. პროფესიული ინტოქსიკაცია ტოქსიკურ ნივთიერებათა გამოყენებისას. ჟურნალი - მეცნიერება და ტექნოლოგიები;. 2006წ. #10-12..

ნ. მაჭავარიანი, ნ. ჯიქია. პროფესიული ინტოქსიკაცია ტოქსიკური ნივთიერებათა გამოყენებისას. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის სამეცნიერო-ილუსტრირებული ჟურნალი ”მეცნიერება და ტექნოლოგიები”. 2006წ. №10-12.

ვ. დათაშვილი, ევგენი ბარათაშვილი, ლაშა ბულია. პროფესიული საგანმანათლებლო სისტემის როლი მცირე და საშუალ ბიზნესში დასაქმების დონის ამაღლებაში. სოციალური ეკონომიკა 21–ე საუკუნის აქტუალური პრობლემები. 2010წ. 5.

ე. ბარათაშვილი, ვ.დათაშვილი. პროფესიული საგანმანათლებლო სისტემის სრულყოფის გზები. თბილისი,, ჟურნალი "სოციალური ეკონომიკა" . 2010წ. N 5.

ნ. რატიანი. პროფესიული სტრესი. სამეცნიერო ჟურნალი ''კავკასიის მაცნე''. 2006წ. №14.

ნ. ჯვარელია, ლ. ჩხეიძე. პროფესიული სტრესი, მისი დინამიკა და პროფილაქტიკა. საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი ’’ინტელექტუალი’’. 2013წ. №23.

ლ. ჩხეიძე. პროფესიული სტრესი, მისი დინამიკა და პროფილაქტიკა. ინტელექტუალი. საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი. 2013წ. 23 , გვ. 185-191.

ე. გობეჯიშვილი. პროფესიული სტრესის მნიშვნელობა ადამიანური რესურსების მართვის პროცესში. ჟურნალი „განათლება". 2016წ. №3(16), 7.

თ. ჯაგოდნიშვილი. პროფესორ ბორის იმნაძე 80 წლისაა (ქართულ-ინგლისურ ენებზე). სტუ ჟურნალი ”განათლება”. 2012წ. №3 (6), გვ. 11-17.

გ. ცინცაძე, მ.რუხაძე. პროფესორ დიმიტრი ერისთავის შრომები ჰიდროქიმიაში. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. ტ.8, N4, გვ.413-415. 2008წ. ტ.8, N4, გვ.413-415.

მ. პაპაშვილი. პროფესორ ილია ტაბაღუას დაბადებიდან 90 წელი შეუსრულდებოდა. ჟურნ.: "საისტორიო ვერტიკალები" (დამატება). 2009წ. №18, გვ.5-13.

შ. ვეშაპიძე. პროფესორი გრიგოლ თოდუა - ეკონომიკურ მოძღვრებათა გამოჩენილი მკვლევარი. ჟურნ. ,,სოციალური ეკონომიკა’’. 2009წ. #1(1).

მ. გურამიშვილი. პროფესორი ვალერიან მაჭარაძე,საქართველო-რუსეთის ურთიერთობის ისტორიის მკვლევარი. თსუ,შრომების კრებული. 2007წ. 5-11.

ბ. ცხადაძე, თ. ჯაგოდნიშვილი. პროფესორი თემურ ჯაგოდნიშვილი - 60. საქართველოს განათლების მეცნიერებათა აკადემიისა და საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის შრომები. 2009წ. (3)#15, გვ. 9-14.

ე. ედიბერიძე, ლ. სტურუა, მ. დემენიუკი, ნ. ლომსაძე, ზ. ალანია. პროფილაქტიკურ-სამკურნალო იოდირებული რძის და რძემჟავა პროდუქტების ტექნოლოგია. სსმმ აკადემიის მოამბე, თბილისი. 2004წ. №12, გვ. 121-123.

ო. ხარაიშვილი. პროფილურ ზედაპირზე ნალექების ჩამონადენის სიჩქარის საანგარიშო ფორმულის შერჩევა დამშრობი ქსელის გაანგარიშებით. სტუ სამეცნიერო შრომათა კრებული ინტელექტი ტომი 5. 2011წ. .

ა. გაგნიძე, დ. ნოზაძე, დ. დემეტრაძე. პროფილური მილების ახალი საგლინავი აგრეგატი. საავტომობილო საგზაო ინსტიტუტის შრომები. 2007წ. .

ა. გაგნიძე, ს. მებონია, ა. მაღლაკელიძე. პროფილური რგოლური ნახევარფაბრიკატების საგლინავი მანქანის რაციონალური სქემის დამუშავება. ქუთაისის სამეცნიერო ცენტრი. 2004წ. 5 გვ..