სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26263 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

შ. ვეშაპიძე. პროფესორი გრიგოლ თოდუა - ეკონომიკურ მოძღვრებათა გამოჩენილი მკვლევარი. ჟურნ. ,,სოციალური ეკონომიკა’’. 2009წ. #1(1).

მ. გურამიშვილი. პროფესორი ვალერიან მაჭარაძე,საქართველო-რუსეთის ურთიერთობის ისტორიის მკვლევარი. თსუ,შრომების კრებული. 2007წ. 5-11.

ბ. ცხადაძე, თ. ჯაგოდნიშვილი. პროფესორი თემურ ჯაგოდნიშვილი - 60. საქართველოს განათლების მეცნიერებათა აკადემიისა და საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის შრომები. 2009წ. (3)#15, გვ. 9-14.

ე. ედიბერიძე, ლ. სტურუა, მ. დემენიუკი, ნ. ლომსაძე, ზ. ალანია. პროფილაქტიკურ-სამკურნალო იოდირებული რძის და რძემჟავა პროდუქტების ტექნოლოგია. სსმმ აკადემიის მოამბე, თბილისი. 2004წ. №12, გვ. 121-123.

ო. ხარაიშვილი. პროფილურ ზედაპირზე ნალექების ჩამონადენის სიჩქარის საანგარიშო ფორმულის შერჩევა დამშრობი ქსელის გაანგარიშებით. სტუ სამეცნიერო შრომათა კრებული ინტელექტი ტომი 5. 2011წ. .

ა. გაგნიძე, დ. ნოზაძე, დ. დემეტრაძე. პროფილური მილების ახალი საგლინავი აგრეგატი. საავტომობილო საგზაო ინსტიტუტის შრომები. 2007წ. .

ა. გაგნიძე, ს. მებონია, ა. მაღლაკელიძე. პროფილური რგოლური ნახევარფაბრიკატების საგლინავი მანქანის რაციონალური სქემის დამუშავება. ქუთაისის სამეცნიერო ცენტრი. 2004წ. 5 გვ..

მ. ხარხელი. პროქტის დაგეგმვა. კავშირი დაგეგმვასა და შესრულებას შორის. საქართველოს ეკონომიკა. 2008წ. N 7-8, 84-87.

ნ. ჩხაიძე. პროცენტების გამოყენება ეკონომიკაში. სსსუ -ის სტამბა. 2008წ. ტ. 1N2 (43) გვ. 147-151.

ლ. გაჩეჩილაძე, რ. სამხარაძე, ე. გვარამია. პროცესების მდგომარეობათა ცვლილებების მოდელირება პეტრის ქსელებით. თბილისი, "საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი", შრომები. მართვის ავტომატიზებული სისტემები. 2008წ. N 1(4), გვ. 84-88.

რ. სამხარაძე, ე. გვარამია, ლ. გაჩეჩილაძე. პროცესების მდგომარეობათა ცვლილებების მოდელირება პეტრის ქსელებით. "საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი", შრომები. მართვის ავტომატიზებული სისტემები. . 2008წ. N 1(4), გვ. 84-88.

რ. სამხარაძე, ლ. ნაზღაიძე. პროცესების მდგომარეობების ცვლილების ვიზუალიზების ალგორითმები. საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი „ინტელექტი“. . 2011წ. 1(39). თბილისი. გვ. 154-156.

რ. სამხარაძე, ლ. ნაზღაიძე. პროცესების მდგომარეობების ცვლილების მოდელი. საქართველოს მეცნიერებისა და საზოგადოების განვითარების ფონდი. საერთა-შორისო პერიოდული სამეცნიერო ჟურნალი „ინტელექტი“. . 2010წ. 1(36), გვ. 52-53.

გ. ჩიკოიძე. პროცესის/მდგომარეობის ამსახველი ქართული ზმნური სუპერ-პარადიგმები. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ჟურნალი “განათლება”. 2014წ. N 1(10), თბილისი, გვ. 136-140.

რ. სამხარაძე, ლ. ნაზღაიძე. პროცესორების დატ-ვირთვის დაგეგმვის ვიზუალიზების ალგორითმები. საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი „ინტელექტი“. . 2011წ. 1(39). თბილისი. გვ. 152-153.

რ. სამხარაძე, ე. გვარამია. პროცესორების დატვირთვის დაგეგმვის ვიზუალიზების მოდელების შემუშავება. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. შრომები.. 2008წ. #2(468), გვ. 65-68.

რ. სამხარაძე, ლ. ნაზღაიძე. პროცესორების დატვირთვის დაგეგმვის მოდელირება. "საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი", შრომები. მართვის ავტომატიზებული სისტემები. . 2010წ. N 1(8), გვ. 118-120 .

. პროცესს-ორიენტირებული მიდგომის ეკონომიკური საფუძველი საბანკო საქმეში. საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი „ეკონომიკა“. 2011წ. № 5-6, გვ. 72-75..

გ. ცაავა. პროცესული მიდგომის ინტეგრაციისა და ადაპტაციის პრობლემები საკრედიტო ორგანიზაციებში. ჟურნალი . 2010წ. N5.

ა. შანგუა. პროხოროვის დიდ რიცხვთა კანონის უსასრულო განზომილებიანი ანალოგის აღწერა კოვარიაციული ოპერატორის საშუალებით. “ინტელექტი” # 2(16), gv. 20-23. 2003წ. .