სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26296 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ნ. კილასონია, მ.ცინცაძე, დ.ლოჩოშვილი, თ.ცინცაძე, ი.შარია, მ.ჭანტურია , გ.მანველიძე, ჯ.კერესელიძე. პროპიონალდეჰიდის იზონიკოტინოილჰიდრაზონის (პაინჰ) მოლეკულის ელექტრონული სტრუქტურის და კომპლექსწარმოქმნის უნარის კვლევა ქვანტურ-ქიმიური ნახევრადემპირიული AM1 მეთოდით. . საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. 2009წ. ტ.9, N4. გვ.303-305.

თ. ცინცაძე, დ. ლოჩოშვილი, ნ. კილასონია, ი. შარია, მ. ჭანტურია, გ. მანველიძე, ჯ. კერესელიძე. პროპიონალდეჰიდის იზონიკოტინოილჰიდრაზონის (პაინჰ) მოლეკულის ელექტრონული სტრუქტურის და კომპლექსწარმოქმნის ქვანტურ-ქიმიური ნახევრადემპირიული AM1 მეთოდით. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. 2009წ. ტ. 9. №4. გვ. 303-305.

გ. მანველიძე, მ. ცინცაძე, დ. ლოჩოშვილი, ნ. კილასონია, თ. ცინცაძე. პროპიონალდეჰიდის იზონიკოტინოილჰიდრაზონის მოლეკულის ელექტრონული სტრუქტურის და კომპლექსწარმოქმნის უნარის კვლევა ქვანტურ-ქიმიური ნახევრადემპირიული AMI მეთოდით. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი, №4, თბილისი, 2009. წ. .

მ. ცინცაძე, დ.ლოჩოშვილი, ნ.კილასონია, თ.ცინცაძე, ი.შარია, მ.ჭანტურია, გ.მანველიძე, ჯ.კერესელიძე. პროპიონალდეჰიდის იზონიკოტინოილჰიდრაზონის(პაინჰ) მოლეკულის ელექტრონული სტრუქტურის და კომპლექსწარმოქმნიუნარის კვლევა ქვანტურ-ქიმიური ნახევრადემპირიული AM1 მეთოდით. . საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. 2009წ. ტ.9 #4, გვ.303-305.

კ. ფხაკაძე. პროპოზიციული i–ალგებრის ზოგიერთი გამოყენებანი. საქართველოს საინჟინრო–ეკონომიური ინსტიტუტის პირველი კონფერენციის შრომები. 1993წ. (ქართულად), 46–48.

თ. ნანიტაშვილი, შილაკაძე ცისანა. პროტეოლიზური ფერმენტების გამოკვლევა ყურძნის გადამუშავებისა და ღვინის დამზადების პროცესში. საქართველოს კვების მრეწველობის ს/კ ინსტიტუტის შრომები. 2004წ. ტომი 7.

რ. ქუთათელაძე, კობიაშვილი ანა. პროტოტიპული ექსპერტული სისტემა შეფასებათა დახვეწისათვის. . 2016წ. სტუ-ს შრომები. # 2. გვ. 64-73.

რ. ქუთათელაძე. პროტოტიპული ექსპერტული სისტემა შეფასებათა დახვეწისათვის. სტუ- შრომები.. 2016წ. სტუ-ს შრომები. # 2. გვ. 64-73.

დ. დანელია. პროფ. ა. კაკუშაძის მოსაგონარი. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი "მშენებლობა". 2007წ. 4B.

რ. მიშველაძე. პროფესიონალიზმის საერთაშორისო პრინციპები და თანამედროვე კულტურა, . კრებული ,,კულტუროლოგია’’. 25 გვ.. 2010წ. .

ლ. ჩხეიძე. პროფესიული ადაპტაციისა და პროფესიული შერჩევის როლი ქიმიურ და მეტალურგიულ წარმოებაში. საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი "ინტელექტუალი". 2013წ. 22. თბილისი.2013 წ. 177-185.

რ. სამხარაძე, მ. თევდორაძე, ლ. ჩარკვიანი. პროფესიული განათლების პედაგოგიური კადრების მომზადება ტექნოლოგიების საშუალებით. "საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი", შრომები. „ბიზნეს-ინჟინერინგი”. 2016წ. №1-2. გვ. 366-368.

ი. ფრანგიშვილი. პროფესიული თვითგამორკვევა . „ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა“ სამეცნიერო ტექნიკური ჟურნალი, სასწავლო-მეთოდური და სამეცნიერო-კვლევითი ნაშრომების კრებული N3(34)2015,თბილისი . 2015წ. N3(34)თბილისი გვ.74-79.

მ. ჯიქია. პროფესიული ინტოქსიკაცია ტოქსიკურ ნივთიერებათა გამოყენებისას. ჟურნალი - მეცნიერება და ტექნოლოგიები; . 2006წ. #10-12. თბილისი.

. პროფესიული ინტოქსიკაცია ტოქსიკურ ნივთიერებათა გამოყენებისას. ჟურნალი - მეცნიერება და ტექნოლოგიები;. 2006წ. #10-12..

ნ. მაჭავარიანი, ნ. ჯიქია. პროფესიული ინტოქსიკაცია ტოქსიკური ნივთიერებათა გამოყენებისას. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის სამეცნიერო-ილუსტრირებული ჟურნალი ”მეცნიერება და ტექნოლოგიები”. 2006წ. №10-12.

ვ. დათაშვილი, ევგენი ბარათაშვილი, ლაშა ბულია. პროფესიული საგანმანათლებლო სისტემის როლი მცირე და საშუალ ბიზნესში დასაქმების დონის ამაღლებაში. სოციალური ეკონომიკა 21–ე საუკუნის აქტუალური პრობლემები. 2010წ. 5.

ე. ბარათაშვილი, ვ.დათაშვილი. პროფესიული საგანმანათლებლო სისტემის სრულყოფის გზები. თბილისი,, ჟურნალი "სოციალური ეკონომიკა" . 2010წ. N 5.

ნ. რატიანი. პროფესიული სტრესი. სამეცნიერო ჟურნალი ''კავკასიის მაცნე''. 2006წ. №14.