სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26296 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

რ. სამხარაძე, ლ. ნაზღაიძე. პროცესორების დატ-ვირთვის დაგეგმვის ვიზუალიზების ალგორითმები. საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი „ინტელექტი“. . 2011წ. 1(39). თბილისი. გვ. 152-153.

რ. სამხარაძე, ე. გვარამია. პროცესორების დატვირთვის დაგეგმვის ვიზუალიზების მოდელების შემუშავება. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. შრომები.. 2008წ. #2(468), გვ. 65-68.

რ. სამხარაძე, ლ. ნაზღაიძე. პროცესორების დატვირთვის დაგეგმვის მოდელირება. "საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი", შრომები. მართვის ავტომატიზებული სისტემები. . 2010წ. N 1(8), გვ. 118-120 .

. პროცესს-ორიენტირებული მიდგომის ეკონომიკური საფუძველი საბანკო საქმეში. საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი „ეკონომიკა“. 2011წ. № 5-6, გვ. 72-75..

გ. ცაავა. პროცესული მიდგომის ინტეგრაციისა და ადაპტაციის პრობლემები საკრედიტო ორგანიზაციებში. ჟურნალი . 2010წ. N5.

ა. შანგუა. პროხოროვის დიდ რიცხვთა კანონის უსასრულო განზომილებიანი ანალოგის აღწერა კოვარიაციული ოპერატორის საშუალებით. “ინტელექტი” # 2(16), gv. 20-23. 2003წ. .

ი. ბეჟუაშვილი. პუასონის ფორმულის ანალოგები ელასტოთერმოდიფუზიის სტატიკის ამოცანებისათვის . ჟურნალი „ინტელექტი“ . 1999წ. №1(4),15–18.

თ. ცომაია. პუბლიქისტური ტექსტის შინაარსობრივ ელემენტთა კომპოზიციური ურთიერთგანპირობებულობა. საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი "ინტელექტუალი". 2008წ. #7, გვ. 13 (ISSNN 1512-2530).

რ. ლორთქიფანიძე. პუბლიცისტიკა − როგორც შემოქმედებითი აზროვნების ფორმა. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ჟურნალ „მოამბის“ დამატება, შრომები, . 2009წ. ტ. 1(13), გვ. 156-158.

თ. მალაღურაძე. პუბლიცისტურ ჟანრთა თეორიისა და პრაქტიკის სწავლების თანამედროვე მეთოდები. სტუ, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ჟურნალ "მოამბის" დამატება. 2004წ. შრომები 4, გვ.74-77.

ე. ედიბერიძე, ი. კუპატაძე, ნ. ლომსაძე. პურის საცხობი დაწნეხილი საფუვრის წარმოების ტექნოლოგია. საქართველოს კვების მრეწველობის ს/კ ინსტიტუტის შრომათა კრებული. 2004წ. ტომი 7, გვ. 196-197.

ი. კუპატაძე, ედიბერიძე ეთერი, ლომსაძე ნ.. პურის საცხობი დაწნეხილი საფუვრის წარმოების ტექნოლოგია. სსმმ აკადემიის სამეცნიერო შრომათა კრებული. 2004წ. ტომი 7.

ე. სადაღაშვილი. პურის ცომის მომზადების პროცესის ოპტიმიზაცია. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის “სურსათის უვნებლობის პრობლემები”. 2009წ. შრომათა კრებული,ISBN 978-9941-0-1424-6. თბილისი , გვ.66-69.

პ. ლემონჯავა. ჟ.ბ სეის და ჯ.ს მილის ეკონომიკური თეორიები. თსუ–ს შრომიების კრებული XV. 2001წ. .

ვ. შუბითიძე. ჟაკ სეგელა - პოლიტიკური რეკლამის ცნობილი სპეციალისტი. ალმანახი "პოლიტიკური ტექნოლოგიები". 2002წ. N1.

ბ. ცხადაძე. ჟამთააღმწერლის "ასწლოვანი მატიანის" ერთი ადგილის გაგებისათვის (მზესიძე, ზედსიძე,ჩასიძებულ//დასიძებულ ლექსემათა ურთიერთმიმართებისათვის). კრებული: "ახალი და უახლესი ისტორიის საკითხები". 2010წ. #2 (8), 420-426.

გ. ელიავა, დ. კობეშავიძე ნ. შარაშენიძე ლ. ბერულავა დ. გაბუნია. ჟანგბადის პარციალური წნევის ასაკობრივი დინამიკა და მისი თავისებურებანი მუცლადყოფნის პერიოდში. პერიოდული სამეცნიერო ჟურნალი `გაენათის მაცნე~, ტ. III, #3, 2010. 2010წ. 77-84.

ქ. გიორგობიანი. ჟერნალისტური გამოძიების ასპექტები. სტუ. საქ. განათ. მეცნ. აკადემიის ჟურნალ "მოამბის" დამატება. 2008წ. N11. გვ. 182-185.

გ. ხელიძე, ა.ყუბანეიშვილი, ი.ნონიევი, ა.იურიატინი. ჟინვალჰესის ზედაპირული წყალსაგდების წყალსაცემი ფილის გაძლიერება. . ენერგია . 2012წ. #3(63). 62-67.

ი. ნონიევი, ყუბანეიშვილი არჩილი, ხელიძე გრიგოლი, იურიატინი ალექსანდრე. ჟინვალჰესის ზედაპირული წყალსაგდების წყალსაცემი ფილის გაძლიერება . ჟურნალი “ენერგია” . 18წ. #3(63), 2012, გვ.62-67.