სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26282 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ე. სადაღაშვილი. პურის ცომის მომზადების პროცესის ოპტიმიზაცია. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის “სურსათის უვნებლობის პრობლემები”. 2009წ. შრომათა კრებული,ISBN 978-9941-0-1424-6. თბილისი , გვ.66-69.

პ. ლემონჯავა. ჟ.ბ სეის და ჯ.ს მილის ეკონომიკური თეორიები. თსუ–ს შრომიების კრებული XV. 2001წ. .

ვ. შუბითიძე. ჟაკ სეგელა - პოლიტიკური რეკლამის ცნობილი სპეციალისტი. ალმანახი "პოლიტიკური ტექნოლოგიები". 2002წ. N1.

ბ. ცხადაძე. ჟამთააღმწერლის "ასწლოვანი მატიანის" ერთი ადგილის გაგებისათვის (მზესიძე, ზედსიძე,ჩასიძებულ//დასიძებულ ლექსემათა ურთიერთმიმართებისათვის). კრებული: "ახალი და უახლესი ისტორიის საკითხები". 2010წ. #2 (8), 420-426.

გ. ელიავა, დ. კობეშავიძე ნ. შარაშენიძე ლ. ბერულავა დ. გაბუნია. ჟანგბადის პარციალური წნევის ასაკობრივი დინამიკა და მისი თავისებურებანი მუცლადყოფნის პერიოდში. პერიოდული სამეცნიერო ჟურნალი `გაენათის მაცნე~, ტ. III, #3, 2010. 2010წ. 77-84.

ქ. გიორგობიანი. ჟერნალისტური გამოძიების ასპექტები. სტუ. საქ. განათ. მეცნ. აკადემიის ჟურნალ "მოამბის" დამატება. 2008წ. N11. გვ. 182-185.

გ. ხელიძე, ა.ყუბანეიშვილი, ი.ნონიევი, ა.იურიატინი. ჟინვალჰესის ზედაპირული წყალსაგდების წყალსაცემი ფილის გაძლიერება. . ენერგია . 2012წ. #3(63). 62-67.

ი. ნონიევი, ყუბანეიშვილი არჩილი, ხელიძე გრიგოლი, იურიატინი ალექსანდრე. ჟინვალჰესის ზედაპირული წყალსაგდების წყალსაცემი ფილის გაძლიერება . ჟურნალი “ენერგია” . 18წ. #3(63), 2012, გვ.62-67.

მ. ჟღენტი, ვ.კვალიაშვილი., ლ.გულუა, თ.თურმანიძე.. ჟოლოს პერსპექტიული ჯიშების ქიმიური შედგენილობა და ანტიოქსიდანტური აქტივობა. . სოფლის მეურნეობის აკადემიის ,, მოამბე“ სოფლის მეურნეობის აკადემიის ,, მოამბე“ . 2015წ. №35 გვ 112-114.

მ. დათუკიშვილი. ჟურნ."თავისუფალი საქართველო"1921–1922/. საქ.ტექნ. უნ.,ჟურნ."განათლება".. 2012წ. N2/5/გვ.114–120..

ჟ. წიკლაური-შენგელია, ჟ. წიკლაური-შენგელია. ჟურნალ ”ეკონომიკის” პირველი ნომრები და თანამედროვეობა. ჟურნ. ”ეკონომიკა” . 1998წ. №7-9.

ჟ. წიკლაური-შენგელია, რ. შენგელია. ჟურნალ ”ეკონომიკის” პირველი ნომრები ეროვნული მრეწველობის განვითარების პერსპექტივების შესახებ. ჟურნ. ”ეკონომიკა”. 2005წ. № 9.

ჟ. წიკლაური-შენგელია, ჟ. წიკლაური. ჟურნალ ”ეკონომიკის” პირველი ნომრები ეროვნული მრეწველობის განვითარების პერსპექტივების შესახებ. ჟურნ. ”ეკონომიკა”. 2005წ. № 9.

ჟ. წიკლაური-შენგელია, ჟ. წიკლაური-შენგელია. ჟურნალ ”ეკონომიკის” პირველი ნომრები მრეწველობის განვითარების ზოგიერთი პრობლემის შესახებ. ჟურნ. ”ეკონომიკა” . 1999წ. №6-7.

მ. დათუკიშვილი. ჟურნალი "ახალი ივერია"/1927–1938/. საქ.ტექნ.უნ.ჟურნალი "განათლება". 2017წ. 1/17/.

ქ. გიორგობიანი. ჟურნალისტი და ინფორმაციის მოპოვების საშუალებები. სტუ. საქ. განათ. მეცნ. აკადემიის ჟურნალ "მოამბის" დამატება. 2007წ. N10. გვ. 49-55.

თ. ჯაგოდნიშვილი. ჟურნალისტიკის ეთიკის ზოგიერთი ასპექტი თანამედროვე ქართულ პრესაში. საქ, განათლების მეცნიერებათა აკადემიის ჟურნალ „მოამბის“ დამატება, „შრომები“. 2006წ. ტ. 8, გვ. 229-233.

თ. ჯაგოდნიშვილი. ჟურნალისტიკის სოციოლოგიის ისტორიიდან. საქ, განათლების მეცნიერებათა აკადემიის ჟურნალ „მოამბის“ დამატება, „შრომები“. 2009წ. 3 (15), გვ. 92-96.

ი. ჯაგოდნიშვილი. ჟურნალისტის პიროვნებისა და რედაქციის სოციოლოგიური კვლევის ისტოორიდან. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი ჟ. ”განათლება” . 2012წ. #1(4) გვ. 59-64.

ქ. გიორგობიანი. ჟურნალისტის პროფესიულ-ეთიკური პოზიცია. "ჟურნალისტური ძიებანი". პროფ. ნ. ტაბიძის რედაქციით. 2008წ. 10. გვ.22-27.